Sann Tro

Gal 2:16 Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att vi skall stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig.

Rom 3:22 en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad.

Det står på 2 ställen att den frälsande tron vi får ta emot av Gud inte är vår egen utan den kommer ifrån Gud själv. Det står : Jesu Kristi Tro i Grekiskan

Vi har alltså fått något oerhört värdefullt placerat i våra hjärtan ifrån Guds Ande som skall hjälpa oss i vår vandring med Gud. Vi får alltså en Tro men Tron har också ett objekt eller ett mål nämligen Jesus Kristus. Vår tro kommer alltså att växa och resultera i kärlek och sann tillbedjan av Gud genom Jesus Kristi Tro i oss.

När det står att Abraham Trodde på Gud används ett hebreiskt ord för Trodde som kommer av en rot som betyder “Att Bygga på”

1 Mos 15:1 Därefter kom HERRENS ord till Abram i en syn. Han sade: “Frukta inte, Abram. Jag är din sköld. Din lön skall bli mycket stor.”

1 Mos 15:6 Och Abram trodde på HERREN, och han räknade honom det till rättfärdighet.

Vi kan förstå att det var Jesus Kristus som uppenbarade sig för Abraham. För han är ju ordet som senare blir Kött…
Joh 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. 4 I honom var liv, och livet var människornas ljus.

Det finns ett intressant kapitel i Hebreerbrevet tillägnad Tron.
Heb 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.

Det står att Gud startar verket i oss genom Tro och han avslutar verket genom Tro.
Heb 12:2 Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.

Det innebär att den Tro som kommer in i våra liv från Gud är något som är till för att göra Guds vilja och inte vår vilja. Om vi gör hans vilja med hans tro är det inte mycket vi kan berömma oss av. Även i den största prövning håller den utan att svikta. Det är denna tro som kommer från honom som blir kvar när allting annat vacklar för det som är från Gud i våra liv kan inte vackla.

Heb 12:26 Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång skall jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka. 27 Orden “än en gång” visar att det som skakar skall försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka skall bestå. 28 Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan. 29 Ty vår Gud är en förtärande eld.

Vad är förmågan att höra? Jo det är vår förmåga att öppna oss och ta emot från Gud. En sann Tro är en förmåga av Gud att kunna ta emot Guds levande ord.

Rom 10:9 Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.10 Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. 11 Skriften säger: Ingen som tror på honom skall stå där med skam. 12 Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samme Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom.13 Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. 14 Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar?

Heb 11:6 Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom.

Här ser vi att Tron från Gud vänder sig till Gud och tar emot!

Heb 11:11 Genom tron fick (TOG EMOT) också Sara kraft att bli mor för en avkomma fast hon var överårig. Hon litade på honom som hade gett löftet. 12 Därför fick också en enda man barn, talrika som stjärnorna på himlen och oräkneliga som sandkornen på havets strand, detta trots att han var så gott som död.

Så vi ser att Tron handlar om att hålla fast vid vad Gud sagt åt dig personligen. Det han har lovat dig genom Tron. När tiden är inne kommer Gud på ett övernaturligt sett se till att det han lovat kommer att ske och det kommer alltid genom Tro.

En Tro som inte står i Guds sanning är ingen äkta Tro. Inte heller en Tro som inte innebär att jag ger mig själv till Gud i överlåtelse. Det är exakt vad jag tror menas med att en Tro utan gärningar är en död tro. En sann Tro tål att prövas och måste göra så för att växa.

Gud har aldrig sagt åt mig att gå och besegra något. Han har sagt åt mig att i Tro stå fast i den seger som Jesus redan har vunnit för oss. Den sanna Tron måste om den är äkta stå emot allting som utger sig för att vara äkta men är lögn. Vi behöver aldrig själva ”pumpa upp” en tro i oss själva som skall försöka nå upp till Gud. (Babel) Den sanna Tron vilar i det faktum att Gud redan genom JK har sträckt sig ner till oss. Tron handlar alltså inte om saker som står utanför Jesus Kristus den tron är bara ett själiskt antagande.

Det som händer i en prövning för en troende människa är att: Prövningen blir Guds verktyg att kunna bygga upp ännu mer Tro i oss. Prövningarna vi möter är bara temporära medan Tron du får när du går igenom dem hjälper oss att nå det eviga målet. Frågan som kommer i en prövning är om jag vill stå med Gud i Tron oavsett kostnad? En dag när evigheten kommer så kommer vi att förstå att även om vi inte såg det så gjorde Gud rätt varje gång.

På denna sida evigheten så måste vi tro utan att kunna se och förstå allt. Sann Tro närmar sig aldrig Gud med vår egen förmåga.

parousia6

Janne Ohlin – Parousia Mission – Göteborg

 

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , . Bookmark the permalink.