När blev bön en handelsvara?

NÄR BLEV BÖN EN HANDELSVARA?

Undervisning: Elvor Ohlin
2022-11-26

Lyssna på YouTube:HÄR
Mer att läsa:
New age-kristendom – en falsk kopia
Mer om Kontemplativ bön HÄR och HÄR (punkt 4).

Vi lever helt klart i ändens tid, den sista tiden.
När jag var tonåring på 70-talet behövde man inte varna för någon kyrka i min hemstad. Det fanns 6 frikyrkor. Statskyrkan var inte mycket att räkna med. Prästen rökte, svor och festade (“festa” är ett missvisande uttryck för att dricka alkohol, som inte har med fest att göra). Bilden av Svenska kyrkan var alltså inte särskilt positiv när jag växte upp. Med en sådan kyrka kan man lika gärna gå till krogen. Tack och lov är inte alla präster sådana.

Idag kan man inte rekommendera en enda kyrka utan att ta reda på om den är biblisk och sund. Vi måste säga till nyfrälsta/nykristna: Det här är ingen normal tid. Det är den tid som Gud har förutsagt genom sina profeter och beskrivit som en svår tid med ett avfall från den sanna tron.

När blev bön en handelsvara? var min fråga.
Sverigebönen har nämligen gjort bön till en handelsvara. De tar hutlöst betalt för att “lära församlingar att be”. Är det inte märkligt att allt som är osunt alltid handlar om pengar!? Sverigebönen står för 7 bergen-läran, som är Kingdom now (Riket nu), ett falskt gudsrike. Falskt eftersom den läran inte är biblisk utan lär att de ska utbreda Guds rike synligt genom positioner, makt och pengar innan Jesus kan komma tillbaka. Hela nationer “ska kristnas” i den här tiden. Var står det i Bibeln? För att komma undan det profetiska ordet i bibeltexterna påstår många av dem att allt redan är uppfyllt eller att det profetiska ordet inte är vår angelägenhet.

7 bergen-läran kommer från Nyapostoliska Reformationen (NAR) som framför allt sprids från Trosrörelsen, den hyperkarismatiska (överandliga och oandliga) rörelsen. Målet med den reformationen är ekumenik tillbaka till påven och Romerska Katolska Kyrkan (RKK). År 2018 hade Sverigebönen böneledaren John Mulinde på besök i New Wine-kyrkan, Citykyrkan Stockholm. Mulinde är NAR och tillhör också IHOP (en annan rörelse med “övermåttan höga apostlar och profeter”, fullt av mysticism och kontemplativ andlighet, som det heter). Konferensen i Stockholm kallades “Ett reformatoriskt manifest”. Undrar vilken reformation..?

I februari 2018 skrev Världen idag:
24/7-bön på webben blir del av Sverigebönen
Jag har lyssnat en del på vad man lär ut på 24/7-bönen. Pete Greig lär ut kontemplativ bön i 24/7-bönekursen.

Citat av Greig i Bönekursen som sprids i våra församlingar: ”Talet står i bakgrunden och känslan i förgrunden. Guds kärlek, tystnad, upplevelse – allt går ut på att uppleva Gud”.

På frågan vad han säger till skeptiker, som menar att detta är österländsk meditation och New age som förs in bland kristna, svarar Greig: ”detta tillhör oss kristna, det är bibliskt. I Ps 62:1 står det: Endast på Gud väntar min själ i tystnad.

Jag frågar då: Vad har Greig för bibel? En New age-parafras?
Ja, så klart. The Message. Lyssna på varningar från dem som har varit i New age (länken). Lyssna inte till pastorer som är totalt okunniga och inte bryr sig.


Svenska Folkbibeln (SFB):
Ps 62:1  För sångmästaren, till Jedutun, en psalm av David. (62:2) Endast hos Gud söker min själ sin ro, från honom kommer min frälsning.
(KJ Bible) Min själ väntar i stillhet (förtröstansfullt) på hjälp från Gud.

Här gör man tystnaden till en metod som inte Bibeln alls talar om.

Citat av Pete Greig i 24/7 -bönekurs:
Vi har tre faser i den kontemplativa resan:
Först meditation som kan vara hårt arbete att fokusera. Jag och Gud. …ta en liten bit av Bibeln och använd som ett fönster som hjälper dig att fokusera på Guds närvaro.
Andra steget är kontemplation. Jag blir mindre medveten om mig själv och mer medveten om Gud. Gud och jag.
Kontemplation når sin fullhet när vi går in i nästa fas: gemenskap. Då är det bara Gud. Vi är så medvetna om honom att vi slutar tänka på oss själva.

Du söker uppenbarelse och ett möte, inte utbildning och information. Men du behöver inte meditera bara över Bibeln. Du kan fokusera på orkidén där (står på bordet) för skapelsen uppenbarar Skaparen. Var du än är kan du fokusera på något som blir din ingång till att söka Guds närvaro och godhet. Vi kan beakta en bild (pekar på ikonen). Överallt finns portaler (finns bara i New age och talas bara om i ockulta sammanhang) som kan hjälpa oss att träda in i en medvetenhet om Guds närvaro. Andas djupt för det är en del av att bli stilla (andningsteknik hör hemma i New age). Det behövs ingen bibelvers för det, det är bara sunt förnuft. …kanske upprepa en enkel bibelfras eller be med tungor. Vi har franciskanernas bibelfras: ”Min Gud och mitt allt”. Det är att röra sig mot kontemplation genom meditation. Meditation övergår i kontemplation. Orden blir inte lika nödvändiga (i österländsk ockult religion kallas det ett “kristusmedvetande”, ett “högre medvetande” eller Awakening).

Citat av en av ökenfäderna ”den helige Antonius”: Fullkomlig bön är att inte veta att du ber”. Du är omedveten om dig själv.
Greig gör en jämförelse med att alla gör en kontemplativ resa när man går på bio. Citat: …när du är inne i filmen och glömmer att det är fiction. Det blir verkligt och du är utanför tiden… Det är en vacker och djup upplevelse att bli ett med en film på det viset. Då har du gått in i den sista kontemplativa fasen …kontemplation flyttar oss till någonting utanför oss själva.

Greig citerar moder Teresa: I människors ögon är vi kanske socialarbetare men egentligen är vi kontemplativa själar i världen. Vi rör vid Kristi kropp 24 timmar om dygnet.

Peter Greigs böcker kan du köpa på Livets Ords förlag. Där kan du förresten också köpa New age-författarens Sarah Youngs bok och mycket annat. Jag råder dig naturligtvis inte att köpa dem.

Jag undrar: Kan vi bestämma och styra över Gud, när han ska möta oss? Gör vi Jesus en tjänst när vi hjälper andra? Ska han vara tacksam till oss för våra “goda gärningar”? Det här är gärningslära och självrättfärdighet i en falsk skepnad av fromhet.

(Greig) …de betjänar Jesus i de fattiga och de döende. De möter Jesus i de fattiga, var moder Teresas budskap.

Vet du vad det betyder? Att ”Kristus är i alla”? Då förnekar man Jesus som Frälsaren, enda vägen till Gud och Medlaren. Att Gud är i alla är panenteism. Moder Teresa var inte en person som spred Guds evangelium om nödvändigheten av omvändelse och tro på Jesus och det han har gjort för oss. Hon erkände själv att hon inte spred evangelium eller vittnade.

Greig citerar The Message (New age-bibelparafrasen) från Matt 6:6:
”…Då kommer fokus att hamn på Gud istället för på dig själv, och du kan börja ana hans gåvor”.

Bibeln säger:
Matt 6:6  Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

Här undervisar Jesus om att vi inte ska låta bönen vara något vi skryter med öppet för att verka andliga inför människor. The Message är naturligtvis skriven för att uppmuntra till österländska metoder, österländsk andlighet och mysticism.

Kontemplativ bön härstammar från katolska mystiker som Greig flitigt citerar. Greig kommer från Vineyard-rörelsen och har naturligtvis samma andlighet som New wine och det vi såg i Toronto och Lakeland.

Kontemplativ bön är kanske den farligaste, eftersom många tror att det är ofarligt, när det i själva verket har att göra med tekniker hämtade i ockult andlighet. Kontemplation är kontakt med det andliga utan medlaren, Jesus. Det är en metod från buddhism och hinduism som används för att komma in i ett förändrat medvetandetillstånd. Du läste om exemplet på bion. Kontemplation fungerar för alla, oavsett tro.

Jag vill påminna om citatet jag alltid tagit upp på Temadagar om Ändens tid:
New age-författaren Marilyn Ferguson skrev:
“31 % av alla som är involverade i New age andlighet kom in i det genom kristen mysticism och kontemplativ bön”.

Idag skulle jag tro att den siffran är betydligt högre. Tycker inte du som jag att det är ganska skrämmande?

Gud har sagt:
5Mos 12:29  När HERREN, din Gud, har utrotat de hednafolk som du nu kommer till för att fördriva, och du har drivit bort dem och bor i deras land, 30  se då till att du inte lockas till att följa deras seder, sedan de blivit röjda ur vägen för dig. Fråga inte efter deras gudar, så att du säger: “Hur dyrkade dessa folk sina gudar? Jag vill göra på samma sätt.” 31  Så skall inte du göra när du tillber HERREN, din Gud, ty allt som är avskyvärt för HERREN och som han hatar, det har de gjort till sina gudars ära. Ja, till och med sina söner och döttrar bränner de upp i eld åt sina gudar. 32  Allt vad jag befaller er skall ni vara noga med att följa. Du skall inte lägga något till det och inte ta något därifrån.

Frågan gällde inte vilka gudar de tillbad.
Frågan gällde HUR dyrkar de sina gudar? På vilket sätt? Vilka metoder?

Dessa österländska tekniker gör att du byter ut den sanna gudstron till en falsk gudstro och en falsk Kristus, en new age-Kristus som passar den oandliga människan.

Greigs bönelektion avslutas med kontemplativ bön av en stor ikon som man fokuserar på. Lectio Divina ingår i kursen, en metod som passar och enar all oren andlighet (min fetstil).

Lectio Divina
Citat av Per-Arne Imsen:
Lectio Divina är en klosterövning, en meditationsövning som inleds med bibelläsning. Och det känns ju bekant för dem som är vana vid bibelstudium. Men sedan sker det som är annorlunda: I stället för att ta till sig textens egentliga budskap väljer man ut ett eller flera ord ur texten, för att använda som ett slags mantra som man läser sakta, om och om igen, tills det leder fram till det meditativa tillståndet. Bibeln används med andra ord som ett verktyg i en meditationsteknik, där den lästa bibeltextens egentliga och verkliga budskap inte längre har någon funktion.


I ett annat sammanhang säger Imsen: Buddhister använder Lectio Divina för att lyssna till Buddhas ord. Bland muslimer sägs Koranen bli levande genom Lectio Divina. En naturalist vittnar om hur Lectio Divina hjälper henne att i sitt inre lyssna till Moder Jord. Metoden tycks passa och förena alla andligheter. Men vill Gud verkligen en blandning?

Svaret på frågan “om Gud vill den blandningen”, är naturligtvis nej. Tvärtom har Gud förbjudit och varnat för sådant. Vi har redan läst det.

Här påstår man att allt handlar om ”kärlek”…
Vad säger kristna som inte vill höra varningar för något alls idag? Vad har de hört från predikstolen? ”Vi vill inte döma eller vara kritiska. Vi välsignar alla, vi ska älska varandra”.

Det låter kanske fromt och fint men är det bibliskt?
Joh 14:21  Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom.” …24 Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig.

Att hålla Jesu bud är att älska Bibeln, Guds ord till oss. Att lyda är att läsa och be den Helige Ande om rätt insikt av kunskapen vi får och kraft att leva enligt Guds vilja. Att hålla Guds bud är att bevara sanningen. Då måste man förkasta det som talar emot Bibeln och som Bibeln varnar oss för.

Dessa kristna är aningslösa och totalt avväpnade, oförmögna att kunna avslöja falska lärare och falska läror. Vad sa de äldre i Knutby? ”Å, det kommer ju ungdomar till församlingen”. Fanns det ingen som kände varningar från den Helige Ande? Ingen som prövade utifrån Guds ord vad de nya stod för? Gode Gud! Vakna! Bara för att det är många som följer eller ger tillväxt, betyder inte att det är sunt eller sant. (Jag menar inte att anklaga någon av de ursprungliga medlemmarna i Filadelfia Knutby men det måste bli en lärdom för alla kristna till prövning och urskiljning).

Målet med 24/7-bönen och Sverigebönen handlar inte om bön enligt Guds ord.
Här är man med och sprider s k andliga övningar och tekniker från katolska mystiker och ökenfäder hämtat i österländsk religion som utmynnar i New age-andlighet. Och tjänar pengar på att “lära församlingar att be”! Är det så illa ställt att församlingarna inte längre vet vad bön är? Behövs det metoder för att be? Var står det i Bibeln? Det står inte alls.

Målet med den stora ekumeniken är att samla alla kristna. Sedan är det ganska lätt att packa ihop alla och allt med påven och RKK. Världskyrkan är vilddjuret ur jorden (Upp 13), som har två horn som ett lamm (utger sig för att vara kristet) men talar som en drake (Satan står bakom religionssynkretism). Vi ska inte ta del i vare sig bönetekniker eller andliga övningar. Allt som har österländsk religionsprägel ska vi vara rena och fria ifrån (Jes 2:6). Andlig krigföring brukar ingå i NAR, trots att Bibeln allvarligt varnar för övermodet att “ta auktoritet och driva bort andefurstar och Satan..” (Judas brev, 2 Petr 2). De kallar det “att kartlägga territoriella andemakter”. Vi har varken makt eller tillåtelse att ge oss in i sådant. Det är nog dags för dem som är med i 24/7-bönen och Sverigebönen att tänka sig för, stiga av och följa Jesus, om de inte vill riskera att dras med till fel destination. Vakna över vart det leder.

Äkta bön är gratis. Bön är ingen handelsvara! Bön är aldrig ämnat att tjäna pengar på. Bön är för alla som vänder sig till Herren i ödmjukhet. Vi behöver varken vara kända eller många. Det räcker med två eller tre, sa Jesus (Matt 18:20). Bönen i ensamhet är lika viktig och värdefull. Att be i Jesu namn är att be i enlighet med Guds vilja. Många gånger får vi be “ske din vilja”, för vi vet inte exakt vad Guds vilja är men vi vet att Gud alltid vet bäst och är suverän. Läs din Bibel och be Guds Ande om ledning och hjälp. Anden och Ordet är allt vi behöver. Då blir Jesu namn förhärligat och upphöjt.

Kol 4:2 Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse.

TILLÄGG: Kontemplation är en förberedelse i ditt sinne för att ta emot Antikrist när han träder fram. Detta enligt Alice Baileys andeguide (demon).

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.