Sann eller falsk grund

Sann eller falsk grund

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
25/11-2022
Lyssna –HÄR

Vi ska läsa orden från ögonvittnen som kände Jesus och har vittnat om honom.

Johannes och de andra apostlarna kämpade mot samma falska läror och lärare som vi gör idag men i den här sista tiden kommer allt att öka i mängd och bli globalt. Så beskriver Jesus och hans tjänare profeterna den sista tiden. Allt dras liksom till sin spets men vi utsätts inte enskilt för värre prövningar än NT:s troende, skriver Paulus i 1Kor 10:13.

1Joh 1:1  Det som var från begynnelsen [Johannes menar hela Guds syfte och plan med skapelsen], det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid – om Livets Ord är det vi vittnar. 2  Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss. [Johannes var ett ögonvittne: (Joh 1) Ordet var hos Gud och Ordet var Gud …i honom var liv. Jesus är det levande och livgivande Ordet …och livet var människornas ljus. Jesus var inte en ”andevarelse” som gnostikerna sa och säger. Han blev inte ”Kristus” vid dopet eller vid uppståndelsen… Han blev människa helt och fullt och är samtidigt oavbrutet sann Gud] Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus. 4  Och detta skriver vi för att vår [(grek) er] glädje skall vara [eller bli] fullkomlig [i pågående form: ett växande till…].

Det betyder inte att vi går omkring och ler när livet är svårt. Det betyder att i de mörkaste stunder och i de svåraste prövningar har vi ett hopp som aldrig sviker. I de smalaste passage och svårigheter har vi Guds löften att åberopa, att påminna om och be enligt. I den djupaste sorgen och det mest smärtsamma i livet, får vi säga allt till Gud.

Johannes var en av de tolv apostlarna, kallad och utvald av Jesus själv. Han hade sett Jesus med egna ögon, rört vid Jesus [i vilken all Guds fullhet bor], lyssnat på Jesus [hört levande ord] och han var ett sant vittne om Jesus. Ett ögonvittne.

Johannes var en av apostlarna som la grunden med sin förkunnelse om Jesus. Det märks att Johannes levde i den första kärleken och för apostlarna hade kärleken sin glädje i sanningen. Kärlek och sanning går alltid tillsammans. Johannes hade sin glädje i Jesus – hans ”glädjekälla” – och han ville att vi ska ha samma gemenskap med Jesus och med varandra i sann enhet = Andens enhet.

Till församlingen i Efesus skriver Paulus:
Ef 2:18  Ty genom honom har vi båda [judar och icke-judar] i en och samme Ande tillträde till Fadern. 19  Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj [genom tro på Jesus]. 20  Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. 21  Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. 22  I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom Anden. [Så Jesus fogar oss samman, för oss samman och Anden bygger upp]

Till församlingen i Korint skrev Paulus:
1Kor 3:10  Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. [Paulus var medveten om att hans kallelse och tjänst inte var av förtjänst, utan av Guds nåd. Nu hade han predikat Kristus och startat församlingar] 11  Ty någon annan grund kan ingen lägga än [para] den som är lagd, Jesus Kristus [en annan grund = en grund bredvid (para) den som är lagd (kan ingen lägga)]. 12  Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm, 13  så skall det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är skall elden pröva.

”Någon annan grund”det står skrivet väldigt tydligt och klart. …därför att den Helige Ande visste att det kommer många falska [självutnämnda] apostlar i den sista tiden som påstår att de ska lägga ”en ny grund för 2000-talet”, en grund vid sidan om den som är lagd. De ”nya” apostlarna utger sig för att ha samma auktoritet som NT:s apostlar och ännu mer – och dom kräver att alla ska underordna sig. Det mesta tycks komma genom Trosrörelsen och sprids in i alla sammanhang.

Jesu 12 apostlar förkunnade sanningen om Jesus och deras namn är skrivna i det himmelska Jerusalem. Det är redan färdigt! Johannes såg:
Upp 21:14  Stadsmuren hade tolv grundstenar, och på dem stod tolv namn, namnen på Lammets tolv apostlar. [Vågar någon människa försöka ändra på det?]

Jesus är grunden som blev lagd för 2000 år sen och sen har Gud fortsatt att bygga på den med alla troende. Vi är med i det tempelbygget (om vi tillhör Jesus).

Grunden talar om vem Jesus är, hans lära och undervisning, hans liv och gärningar, hans död och uppståndelse och återkomst – Guds rådslut. Sanningen.
Upp 22:13  Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden.

Hela Bibeln kan sammanfattas i honom som har ett namn som vi sjunger om att det strålar i all evighet ”när alla andra namn en gång förbleknar”: JESUS KRISTUS /MESSIAS.

Den grunden är fast och orubblig, säker, trygg och evig.
Matt 7:24  Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. 25  Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. [När Jesus är grunden har vi en säker grundval, vad vi än går igenom]

Mose talade till Israel:
5Mos 32:3  Ty HERRENS namn skall jag förkunna, ge ära åt vår store Gud. 4  Han är Klippan, fullkomliga är hans gärningar, ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han. [Jesus är både Klippan och grunden]

På den grunden ska allt byggas upp i harmoni med själva grunden /Jesus. Vi kan bygga illa och slarvigt utan att söka Guds vilja, utan att gå in i det som Gud har förberett och hans plan för oss. Trä, hö och halm står för mänsklig visdom och falska läror (Jer 23:28), förgängligt material som brinner upp.

1Kor 3:14  Om det verk någon har byggt består provet, skall han få lön. 15  Men om hans verk bränns upp, skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men som genom eld. [Han blir frälst därför att han står fast på grunden – den sanna tron på Jesus. Det handlar inte om någon ”skärseld” som vissa påstår och tjänar stora pengar på, utifrån den här versen]

Om någon bygger på en annan grund – ett annat evangelium som är en falsk lära – kommer allt att rasa ihop.
Matt 7:26  Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. [En ostabil och jordisk grund. Lukas skriver ”på marken utan att lägga någon grund”. Han litar på sig själv eller kanske på ”Moder jord”? Det är samma ord (ge) i grundtexten] 27  Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort.”

Gud bygger sitt tempel med guld, silver och dyrbara stenar. Det är Guds Andes verk i oss och det består i prövningen. Guds vishet ovanifrån uppenbarat i Ordet är hållbart material!

Hur bygger man en annan grund vid sidan om?
Hur rör man sig bort från den sanna grunden, som Johannes så tydligt varnar för? Jag vill ge några exempel:

 1. genom dåliga bibelöversättningar eller parafraser som förändrar innehållet och fyller den med New age-termer. Exempel: The Message
 2. man tar enstaka bibelverser ur sitt sammanhang och göra en ny lära (klassiskt för falska läror)
 3. går utanför Bibelns gränser
 4. låter upplevelser och mysticism ersätta bibelordet
 5. genom att locka med ”något mer” än Jesus, ”något mer” än Bibeln
  Jag glömmer aldrig de orden av Peter Halldorf innan han grävde ner sig i ökenfäder och katolsk/ortodox mysticism: ”Jag ville ha något mer”.
 6. genom falska uppenbarelser (håller inte för prövning med Bibeln. Exempel: 7 bergen-läran)
 7. genom att allt fokus är på tecken och under och manifestationer (då kommer Bibeln alltid i skymundan och predikan blir urvattnad, se New Wine)
 8. när man luckrar upp betydelsen och ändrar Bibelns undervisning (liberalteologi)
  Exempel: Niklas Pienseho som säger att homosexuell livsstil är ok, att samkönade äktenskap är ok och att någon som lever så kan vara både pastorer och ledare i församlingen.

Allt detta förändrar efter hand gudsbilden och leder till en falsk Kristus. Det är en väldigt förrädisk väg.
Hur är det möjligt att detta har kunnat spridas i så många kyrkor?
Det vill jag tala om: Därför att de allra flesta predikanter har underlåtit att varna! Man varnar inte för något alls, utan låtsar att det inte finns. De predikanter (vi) som har varnat måste ofta gå andra vägar, som Gud har öppnat.

Jag vill påminna om en del citat som jag hämtade från Brian McLaren, Bill Hybels, Rick Warren och andra EC-pastorer [Emergent Church = den framväxande kyrkan] och NAR på Temadagar om Ändens tid. Det visar hur hur man rörde sig bort från den sanna grunden:

 1. Vi ändrar inte budskapet, bara formerna: allt det gamla ska bort” (Brian Mc-Laren erkände senare öppet att de faktiskt ändrade budskapet också. Han är inte pastor längre. Han är i New age, liksom Rob Bell som skrev en bok om universalism, att alla blir frälsta).
 2. “Vi måste vara sökarvänliga och inkluderande – vi kan inte skrämma bort människor med synd, skuld och dom – vi måste anpassa språket
 3. Människan är egentligen god innerst inne om man skrapar på ytan: människor behöver bara rätt kunskap för att göra rätt val” (då behövs ingen frälsning)
 4. ”Ett nytt evangelium – människor vill ha upplevelser, inte lära
 5. ”Förra reformationen handlade om läran, den här reformationen (NAR) handlar om gärningar” (citat RW) 
 6. ”Bibelns profetior är inte vår angelägenhet” (citat BH och RW)
 7. ”Guds rike kommer genom de kristna i den eukaristiska (katolska) nattvarden och ska utbredas över hela jorden” (SKR:s mål med ekumeniken och Charta Oecumenica).
 8. ”Gud är i allt, vi kan bara inte se det” = PANENTEISM
 9. ”Frasen ´Jesu andra tillkommelse´ finns inte i Bibeln. Doktrinen som frasen hänvisar till förtjänar nytänkande (omdefinition)… den är inte bara ignorant och fel, utan en farlig och omoralisk lära”. (McLaren förnekar också Harmagedon)
 10. ”Jesu död var ingen ställföreträdande död, Gud är inte blodtörstig…” (McLaren förnekade därmed Jesus och hans försoningsdöd på Golgata, den sanna grunden)

Allt detta leder bort från ljuset och ut i mörker: new age-andlighet och religionsblandning.
Hur ska vi agera? Johannes ger oss råd och uppmaningar:
2Joh 1:9  Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. 10  Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. 11  Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar.

Sådana lärare citerar gärna en halv vers som ”Bokstaven dödar men Anden ger liv”
De säger: de som bara studerar Bibeln är lagiska och döda medan vi vill ha upplevelser och nya uppenbarelser” …Gud leder oss ut på nya områden [outforskad mark] utanför sitt ord”. Det är alltså ett försvar som de använder för att gå utanför Bibeln.
Vi läser texten och låter sammanhanget avgöra:
2Kor 3:3  Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev som är ombesörjt av oss och skrivet inte med bläck utan med den levande Gudens Ande, inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött, på människohjärtan.4  En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus, 5  inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. 6  Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.

Det Paulus menar med att bokstaven dödar är naturligtvis inte att vi ska sluta läsa och studera Bibeln. Tvärtom. Han jämför det Gamla förbundet under lagen med det Nya förbundet i Kristus Jesus. Lag och nåd. Sedan Pingstdagen i Jerusalem (Apg 2) är den Helige Ande utgjuten över allt kött (Joel 2) och ges till alla som lyder Gud och tar emot evangeliet om Jesus (Apg 5:32). Sedan [enligt grundtexten i Fil 2:13] ”verkar Gud mäktigt i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske = Anden ger liv.

Den ande som leder bort från den sanna grunden, till en grund vid sidan om och utanför Guds ord är Antikrists ande. Tvärtemot vad ”de nya apostlarna” lär, är det i bibelordet vi lär känna Gud och får rätt kunskap om honom. Vi får klarhet och urskiljning så att vi kan pröva vad som är Guds vilja och kan dessutom avslöja mörkrets gärningar.

1Kor 3:16  Vet ni inte att ni är ett Guds tempel [naos] och att Guds Ande bor i er? 17  Om någon fördärvar [phteiro] Guds tempel, skall Gud fördärva [phteiro] honom. Ty Guds tempel är heligt, och det templet är ni.

Det finns två ord för tempel (naos och hieron). Här är ordet naos, det inre i templet, det heliga och det allra heligaste i tabernaklet och senare i templet. Nu är vi Guds tempel. Vi är heliga för att Guds Ande bor i oss.

Det enda ljuset i det Heliga var oljelamporna på ljusstaken som lyste upp bordet med skådebröden och rökelsealtaret. Anden lyser upp och förklarar Guds ord, leder oss i bönen och när vi inte ens vet hur vi ska be suckar Anden… och ber så som Gud vill (Rom 8:26).

Att fördärva [phteiro] Guds tempel. Jag vill ge en definition på det ordet som verkligen ger oss ljus: Att föra Guds församling bort från den position av helighet och kunskap den ska vara i. Med andra ord att föra församlingen bort från den sanna grunden.

Johannes fortsätter att skriva om Att vandra i ljuset – detsamma som att leva i ljuset:
(1Joh 1)…5  Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. [Gud är alltigenom god, allt igenom sann. Han är kärlek, han är trofast och rättfärdig…] 6  Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret [att fortsätta leva utanför Guds gränser, att leva i synd], så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. 7  Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. 8  Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. [Vem säger det? Hela världen: ”jag kan frälsa mig själv, jag behöver ingen Frälsare”] 9  Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Bibeln varnar både i GT och i NT för att ta bort eller lägga till något till det skrivna ordet. Att vandra i ljuset är att leva innanför Bibelns gränser och i harmoni med Ordet.

1Joh 5:10  Den som tror på Guds Son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin Son. 11  Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son.

Vittnesbördet är sanningen om Jesus. Det påminner den Helige Ande om och vittnar med din ande. Det finns kristna som lider och säger att de tvivlar…ändå ber man om hjälp i bön. Varför? Det bevisar att de har vittnesbördet inom sig! Du har vittnesbördet inom dig.

2Tim 2:19  Guds fasta grund består och har detta sigill: Herren känner de sina och: Var och en som nämner Herrens namn skall hålla sig borta från orättfärdigheten.
Versen kan hänsyfta till:
Nah 1:7  God är HERREN, en tillflykt på nödens dag, han känner dem som flyr till honom.

Vi ska läsa om löften till alla som är prövade – och det gäller många kristna idag.
1Petr 5:8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. 9 Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron [Ge inte upp! Vänd dig till Gud. Han känner dig och han hör dig] och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden. 10 All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. 11 Hans är makten [dominion = herraväldet – den nya apostlarna har inte herraväldet. Det har himlens GUD] i evighet, amen.

…sedan ni en kort tid har lidit.
-i ett evighetsperspektiv är lidandet kort.
-det varar för en bestämd tid. Det har ett slut.

Guds ord blir upplevt genom livets erfarenheter. Mycket som Gud gör måste ske i och genom prövningar och lidande.
Jag kommer ihåg i början när Gud öppnade det han hade talat så tydligt till mig 7 år tidigare, att resa i församlingar och predika. Nu gällde det Janne och mig tillsammans. Efter ett möte kom en församlingsledare fram och sa: Tack, det känns att det är upplevt. Jag stannade upp… ja, sa jag, det är upplevt. Därför tillåter Gud svåra saker men han gör så mycket mer än vi förstår. Vi får personlig erfarenhet i verkligheten av Guds löften.

Så kom löftet: …han (Jesus) skall upprätta, stödja, styrka och befästa er.
Jag kommer att läsa varje ord utifrån grundtextens betydelser. Det här är ett pågående verk som Gud gör. Det är viktigt att vi kommer ihåg. (Betydelserna i fetstil)

Jesus skall upprätta [katartizo] dig:
Jesus gör dig till den du är ämnad att vara – en ”perfekt passform” – och han skall fullborda /slutföra sitt verk i dig. Han skall korrigera det som behöver justeras och laga eller reparera och återställa om något har gått sönder. Han förbereder och utrustar dig för det som ligger framför.
1Petr 2:24 Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade.

Jesus skall stödja [sterizo] dig:
Det här betyder att mitt i ditt lidande gör Gud dig fast, stabil och orubblig i tron [på den sanna grunden] och han skall bekräfta att du är hans.

Antingen ger vi upp eller också låter vi Gud göra sitt verk. Han gör något som du inte hade kunnat få på något annat sätt. Kanske är det så att något löfte som du har fått tidigare – är just det som Jesus håller på att göra i dig just nu, genom det du går igenom. Vi sjunger: ”när vi har nått botten av tillgångar egna vår Fader då endast begynt att ge ut”. Ibland måste vi nå botten för att lära att så helt lita på Gud och inte oss själva.

Ordet används också om förbön och att uppmuntra varandra i tron /troheten. Vi stöder varandra (1Tess 3:2). Motsvarande ord i GT används när Aron och Hur höll uppe och stödde Mose händer – en på var sida – till solen gick ner och segern var vunnen. Mose höll i Guds stav, en bild på Guds ord och löften. Lyfta händer är en bild på bönen. Här uthållig bön.

Jesus skall styrka [sthenoo] dig:
Jesus skall ge dig kraft att bära allt. Han skall ge styrka åt din själ och ge dig andlig kunskap. Jesus sa till Petrus:
Luk 22:31  Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. 32  Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk [sterizo] dina bröder.”

Att sålla som vete är den “fina” rensningen. Det som inte var bra och inte höll måttet i Petrus karaktär, skulle åtgärdas. Därför tillåter Gud den sållningen. Petrus hade en hög bekännelse men den höll inte i prövning. Det är då det visar sig om vår tro håller. Men jag har bett för dig, sa Jesus. Sen: ”styrk dina bröder /systrar”. Petrus fick gå före, för att hjälpa andra. Utifrån det Petrus och det alla vi andra går igenom, kan vi uppmana den som har misslyckats eller fallit att vända om. Det finns förlåtelse! Vi kan uppmuntra och tala tro till den som vacklar, att inte ge upp. Lita på Gud! Den tron eller troheten och förtröstan är grundad i sann kunskap om Gud och Kristi lära.

Jesus skall befästa [themelioo] dig:
Jesus skall stadfästa dig på den fasta grunden så att du övervinner och inget ska rubba dig. Samma ord beskriver huset på klippan. Ordet används om en husgrund eller grundval.

All nåds Gud... det är Gud som verkar i och genom oss. Bara han kan utföra sitt verk, av nåd och med nåd.

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.