LÄMNA ÖVER DIN SAK TILL HERREN

Jer 20:7 Du, HERRE, övertalade mig, (KJ: Du svek mig – Har du känt dig sviken av Gud?) och jag lät mig övertalas. (Kj: Jag gick på detta sveket) Du grep mig och blev mig övermäktig. Så har jag blivit ett ständigt åtlöje, alla hånar mig. 8 Ty så ofta jag talar måste jag klaga, över våld och förtryck måste jag ropa, ty HERRENS ord (Den Gud sänt att varna för) drar över mig spott och spe hela dagen. 9 Men jag tänkte: Jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. (Nej nu får det vara slut med alla Missförstånd och svek du kommer uppleva likadant) Då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld, (Guds Kärlekseld i Anden) instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig att uthärda den men kunde det inte. (Guds Kärlek griper alltid den Guds sänt att varna för domen ) 10 Jag hör många förtala mig, det är skräck från alla håll: “Ange honom!” “Ja, vi skall ange honom!” Alla som stått mig nära väntar på att jag skall falla. (Till och med hans vänner trodde inte på varningarna) “Kanske låter han lura sig, så att vi blir honom övermäktiga och kan hämnas på honom.” 11 Men HERREN är med mig som en mäktig hjälte. Därför skall mina förföljare komma på fall och inte bli mig övermäktiga. De skall stå där med stor skam, ty de har handlat utan förstånd. De skall drabbas av evig vanära, som ej skall glömmas. 12 HERRE Sebaot, du prövar den rättfärdige, du ser hjärtan och njurar. (Om den Gud sänt är sann) Jag skall få se din hämnd på dem, ty till dig har jag överlämnat min sak. (Då kommer Gud att strida i Rättfärdighet) 13 Sjung till HERREN, lova HERREN, ty han räddar den fattiges själ ur de ondas hand. (Åklagaren)

1/ Gud kallade Jeremia
2/ Jeremia sa ja till Herrens Kallelse
3/ Jeremia var inte beredd på vilket motstånd han skulle få möta
4/ Sviken av till och med av sin egen familj
5/ Djävulen ville tysta Jeremia
6/ Gud tillåter ibland detta testande genom det motstånd en Herrens sändebud fick möta både fysiskt och Psykiskt.
7/ Gud prövar den rättfärdiges hjärtan och njurar genom riktiga händelser som du får gå igenom i livet.
8/ Vad hade hänt om inte Herrens eld tändes upp i hans innersta då ? Då hade han inte klarat av prövningen. Kristus lever ju där (2 Kor 13:4 under)
9/ Lägg märke till hur arg profeten är på dem som svikit honom

2 Kor 13:4 Han korsfästes visserligen på grund av svaghet men lever genom Guds kraft. Så är vi också svaga i honom, men ni skall få leva tillsammans med honom i Guds kraft som ni skall få känna. 5 Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet.

1 Kor 10:13 Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas (Gk: Prövas) över er förmåga, utan när frestelsen (Gk: Prövningen) kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut.

Det kommit mail från Kristna som har det svårt och prövas hårt just nu. Men samtidigt får vi inte glömma bort att tacka för alla fantastiska tecken och bönesvar vi får mitt i prövningarna också.

Jag vet det av egen erfarenhet nu att en del dagar kan vi ha det så jobbigt att vi inte ens kan glädja oss åt någonting alls. Du har säkert upplevt de perioder jag går igenom just nu någon gång? Sömnmedicin måste jag ta vågar inte ens vakna mitt i natten med den oförklarliga känslan som kommer över mig av att känna mig övergiven av av alla. Den sitter i under morgonen då jag får ta lugnande de säger att det har med hjärntrötthet att göra? Skall träffa läkaren den 25:e får vi se vad de säger. Det verkar som allt bara missförstås vad det än gäller har aldrig varit med om konstigare prövningar vill helst bara vara helt ensam men det är ju ohållbart i längden.

Prövningen jag går igenom just nu verkar handla om för mig personligen som jag upplever det att Herren är den enda som verkligen är trofast. Vi måste lära oss att allt kött är gräs det rör sig hela tiden åt det håll vinden blåser.

Mat 11:7 När de hade gått, började Jesus tala till folket om Johannes: “Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden?

Mat 21:7 De förde åsnan och fölet till honom och lade sina mantlar på dem, och han satt upp.8 Folkskaran som var mycket stor bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. 9 Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden! 10 Och när han drog in i Jerusalem, kom hela staden i rörelse, och man frågade: “Vem är han?” 11 Folket svarade: “Det är Profeten, Jesus från Nasaret i Galileen.

5 Mos 18:18 En profet skall jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är lik dig, och jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall tala till dem allt vad jag befaller honom.19 Och om någon inte lyssnar till mina ord, de ord han talar i mitt namn, skall jag själv utkräva det av honom……

Profeten skall uppstå….
Apg 3:14 Ni förnekade den Helige och Rättfärdige och begärde att få en mördare frigiven. 15 Livets furste dödade ni, men honom har Gud uppväckt (Låtit Uppstå) från de döda. Det är vi vittnen till

Jer 30:9 utan de skall tjäna HERREN, sin Gud, och David, sin kung, som jag skall låta uppstå åt dem.

Men vad hände sedan när ledarskapet förkastade honom då vände vinden väldigt snabbt. Samma folkmassa som nyss hyllat och upphöjt honom: Tyckte nu att han var en förrädare och skrek korsfäst korsfäst!

Mat 27:20 Men översteprästerna och de äldste övertalade folkmassan att begära att Barabbas (ONT) skulle friges och Jesus dödas. (GOTT) 21 När landshövdingen frågade dem: “Vilken av de två vill ni att jag skall frige åt er?”, svarade de: “Barabbas” (ONT) 22 Pilatus frågade dem: “Vad skall jag då göra med Jesus, som kallas Messias?” Alla svarade: “Korsfäst honom!” 23 Han frågade: “Vad har han gjort för ont?” Men de skrek ännu högre: “Korsfäst honom!”

Apg 2:23 Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av dem som är utan lagen spikade ni fast honom på korset och dödade honom. 24 Men honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden. 25 David säger med tanke på honom: Jag har alltid Herren för ögonen, han står på min högra sida för att jag inte skall vackla. 26 Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min tunga, ja, också min kropp skall vila i det hoppet 27 att du inte skall lämna mig i graven eller låta din Helige se förgängelsen 28 Du har visat mig livets vägar, och du skall uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte. 29 Mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven, hans grav finns ibland oss än i dag. 30 Han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron. 31 I förväg såg han Kristi uppståndelse och sade: Han skall inte lämnas kvar i graven, och hans kropp skall inte se förgängelsen. 32 Det är denne Jesus som Gud har uppväckt, och vi är alla vittnen till det. 33 Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade helige Ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör. 34 Ty David har inte farit upp till himlen. Men han säger: Herren sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida, 35 tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter.

2 Kor 1:17 Handlade jag då tanklöst när jag fattade detta beslut? Eller fattar jag mina beslut som jag själv finner bäst, för att mitt ja skall vara ja och mitt nej vara nej? 18 Så sant Gud är trofast: vårt budskap till er är inte ja och 19 Ty Guds Son, Jesus Kristus, som bland er har blivit predikad av oss, av mig och Silvanus och Timoteus, han kom inte som ja och nej, utan ett ja har kommit genom honom. 20 Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss

Jag tror att vi är indragna i en oerhörd kamp om själar just nu och det verkar som om det gäller många sant troende. Jag tänker inte vara den som viker ner mig för åklagarens attacker jag är upptecknad i Lammets blod framför Guds tron och där i Kristus tänker jag strida för att vara kvar.

Upp 12:10 Och jag hörde en stark röst i himlen säga: “Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans Smordes. Ty våra bröders åklagare har blivit nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. 11 De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds (Marturia) ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. 12 Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem! Men ve dig, du jord och du hav, ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort.

Det grekiska ordet här pekar på att det är lammets blod i himlen på nådastolen. Som samtidigt Gud vittnar i din ande i ditt hjärta genom tron. Du får en frikännande överbevisning om en friande dom i en rättegång framför Guds tron. Halleluja! Tack vare Jesus !

Först ser vi hur mycket Djävulen hatar den som tror på Jesus och håller upp hans vittnesbörd för att vittna i världen. Djävulen hatar det ljuset Herren har gett dig gör att han förlorar intagen mark både hos dig men även hos andra. Allting är redan fullbordat men vi måste applicera det genom tron på vår hjärtas port. Det var genom tron på lammet fördärvaren inte tilläts in i huset i Egypten och dödade någon av Israels barn som bodde där.

Men åklagaren kommer även i andra skepnader får vi lära oss farligast kanske är när han kommer utklädd till en ljusets ängel. Det står att han har tjänare som ofta inte har en aning om att går hans ärenden.

Paulus blev falskt anklagad och det var tydligt Satan som låg bakom för att förstöra hans rykte genom andra människors munnar. Djävulen var helt enkelt vred på Paulus för han hade ställt till med stor förlust för mörkrets rike.

2 Kor 11:9 Och när jag var hos er och saknade något, låg jag ingen till last, ty bröderna som kom från Makedonien försåg mig med vad jag behövde. På allt sätt aktade jag mig för att vara en börda för er, och det vill jag fortsätta med. 10 Lika säkert som Kristi sanning finns i mig skall man i Akajas bygder inte ta ifrån mig den berömmelsen. 11 Varför? Därför att jag inte älskar er? Gud vet att jag gör det. 12 Jag vill också i fortsättningen handla som jag gör, för att inte de som söker efter tillfälle att vara som vi i fråga om berömmelse skall lyckas med det. 13 Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar. 14 Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. 15 Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar.

Ser du att man ljög om Paulus motiv bakom hans tjänst! De hade alltså inte vunnit seger över åklagaren! De gick hans ärenden istället så arbetar vår fiende han tar sig in i sinnet på andra människor. Han försöker förstöra Paulus vittnesbörd!

Ef 6:7 Tjäna villigt som ni gör när ni tjänar Herren och inte människor.8 Ni vet ju att var och en som gör något gott skall få sin lön av Herren, vare sig han är slav eller fri. 9 Och ni herrar, handla på samma sätt mot era slavar och upphör med att hota. Ni vet att de har samme Herre i himlen som ni, och han gör inte skillnad på människor.

Jak 2:1 Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor.

För att vinna seger över Åklagaren eller Satans alla lögner och allt vad som sägs om dig är det en kamp att övervinna och striden står inte emot människor utan mot den makt som inspirerar dem – Mörkret!
1/ Tankelivet
2/ Munnen
3/ Handlingarna

EF 6:10 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft.11 Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

1/ Du måste stå i rättfärdighet och vara frikänd ifrån domen
2/ Detta är Andens vittnesbörd i din ande att du är frikänd i en rättegång
3/ Det är exakt samma sak som att ta emot Andens svärd som är Gud Rhema
4/ Gud själv måste uppenbara för dig något från bibeln som gäller dig personligen
5/ Detta ger dig frälsningens hjälm och trons sköld automatiskt
6/ Satan är ute efter att få dig förlora det området som är ditt
7/ Han kommer att använda sig av ojusta metoder
8/ Du måste därför lära dig frukta Herren mer än människor
9/ O du så skulle stå ensam kompromissa aldrig med sanningen för att behaga människor – Även hur smärtsamt det än kan kännas!

Varenda morgon är en kamp för mig så fort jag vaknar jag flyr till Herren och hans ord! Jag har redan fått mitt vittnesbörd från tronen i min anden genom hans Ande så jag kan stå fast i det. Jag har redan fått mitt Rhema Guds direkta tilltal ifrån honom i den situation jag befinner mig i. Jag vet till 100 % att jag befinner mig exakt där Herren vill ha mig just nu. Men detta måste förnyas i tron varje morgon för att Djävulen inte skall lyckas få mig att backa ens 1 mm vad än människor tycker och tänker.

När man är så utbränd/hjärntrött som jag är just nu är Herren min hjälpare i nöden. Han kommer min svaghet till hjälp för jag är känsligare än någonsin för attacker som Djävulen kommer med. Mest av allt är jag ledsen över att Elvor har förlorat den gamla glada kille jag var förut. Det kan också dra ner mig ibland att jag inte orkar följa med henne ut på våra fotoäventyr.

Hjärntröttheten/Utmattningssyndromet har jag haft sedan i somras. Olika omständigheter gjorde att jag gick in i väggen. Om inte Herren själv talat till mig vet jag inte hur jag skulle orkat vidare. Men som jag sagt Herren själv måste tala med dig om din situation. För mig är Betelskeppet och Linneahuset en period som är över och just nu gläder jag mig faktiskt att vara därifrån. Jag har inte upplevt ett enda anfall av sjukdomen sedan jag slutade mitt jobb vilket är ett under i sig.

Det som gör att mörkret flyr och ljuset bryter in det är när jag får studera bibeln vi behöver förnyelse av löften i Guds ord varenda dag.

Guds Vittnesbörd direkt från hans ord är det starkaste som finns. Profetiskt lever jag kvar i ordet varenda dag och det som sker just nu i Kristenheten bekräftar bara vad Herren talar. Vi ser en skiljeväg uppenbaras framför våra ögon och det är detta Herren sagt vi skall varna för. Och den tjänsten tänker vi fortsätta med så länge det går.

Herren har i alla fall på flera sätt bekräftat att jag är precis där han vill ha mig just nu och glöm inte bort mötet med Parousia Mission nu på Söndag 27/11 Kl 14:00.

Janne Ohlin 24/11-22

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW, PROPHECY and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.