Gud är inte “en kosmisk energi”

Gud är inte ”en kosmisk energi”  

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
3/10-2021
Lyssna –HÄR
Fler Bibelstudier i text

2Petr 3:6  I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. 7  Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda. 8  Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. 9  Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig. 10  Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. 11  Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva,

Herrens dag beskriver både den allra sista tiden [3,5 års vedermöda (Dan 7:25, 12:7)] och dagen då Jesus kommer tillbaka på skyn (Tit 2:13, Upp 1:7).

En av syndens konsekvenser var riktat till Eva: ”Med smärta skall du föda dina barn”. Den bilden använder Jesus när han beskriver ändens tid med födslovåndor /födslovärkar. De inleds med ”stridslarm och rykten om krig, folk mot folk och rike mot rike, hungersnöd, jordbävningar” och förföljelse av Guds folk. ”Laglösheten tilltar och (agape)kärleken kallnar hos de flesta”. Jesus uppmanar till att inte bli skrämda, ”detta måste ske”. Samtidigt som världen mörknar ska evangeliet ut i hela världen (Matt 24).

Det som ska födas fram i den sista tiden är Israels frälsning och till sist Guds rike vid Jesu återkomst.

Dan 12:1  “På den tiden [ändens tid] skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. [samma som Jesus säger i Matt 24] Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken [Livets bok].

1Tess 5:1  Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2  Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. [plötsligt och oväntat] När folk säger: “Fred och trygghet”, drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. [den sista tiden föregås av en slags fred som inte är äkta] Men ni, bröder (systrar), lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. [Vi ska vaka och förstå tidens tecken]

Den förra världen gick under av vatten – syndafloden.
Den här världen kommer att gå under i eld.
Det är fortfarande samma skapelse, samma planet.

This image has an empty alt attribute; its file name is jord-1024x536.jpg

Jes 66:22  Ty liksom de nya [chadash – nya, förnyade, fräscha – (grek) kainos] himlarna och den nya [chadash] jorden, som jag skapar [asa], blir bestående inför mig, så skall er avkomma och ert namn bestå, säger HERREN.

Asa betyder att skapa, göra, åstadkomma, att slutföra /fullborda något (ett vanligt ord i hebreiska). Det är inte samma ord som i skapelsen. Där används ordet barasom betyder att Gud skapade av ingenting. ”Han sade och det vart”. Ordet bara finns i Davids bön:

Ps 51:12  Skapa [bara] i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. [med andra ord: ”det finns inget rent i mig som kan frälsa, skapa du i mig..” – det är helt och hållet Guds verk]

Jag skrev i Parousia Missions senaste Nyhetsbrev en del om att…
Gud vill använda oss som redskap och han kan använda allt för sina goda syften. I alla tider.

Paulus var med om en fruktansvärd storm på Medelhavet, som höll på att kosta livet för alla på skeppet. Men Gud talade till Paulus och han fick vara Guds redskap. Alla blev räddade. Paulus ord ”Vi måste kastas upp på en ö”, hade en djupare innebörd. Varför ”måste” det ske? Jo, därför att fler måste få höra evangelium om Jesus.

Gud kan låta oss hamna i nya och okända situationer som ingår i hans plan, för att nå människor som han kallar.

Paulus och Silas fick utstå tortyr och kastades i fängelse med ”sina fötter i stocken”, för sitt vittnesbörd om Jesus. Mitt i natten var de i bön och sjöng lovsånger, medan de andra fångarna lyssnade (Apg 16). Plötslig skakades allt av en kraftig jordbävning. ”Katastrofen” ledde till att Paulus och Silas blev befriade och fick be för fångvaktaren och hela hans familj till frälsning.

Vi läser om Israels folks uttåg ur Egypten.
2Mos 13:21  HERREN gick framför dem, om dagen i en molnstod för att visa dem vägen och om natten i en eldstod för att ge dem ljus…

2Mos 14:1  HERREN sade till Mose: 2  “Säg till Israels barn att de vänder om och slår läger framför Pi-Hahirot, mellan Migdol och havet. Mitt emot Baal-Sefon skall ni slå läger vid havet. 3  Farao kommer att säga att Israels barn har gått vilse i landet och blivit instängda i öknen. 4  Och jag skall göra faraos hjärta hårt så att han förföljer dem [farao hade fått många chanser av Gud men stängde sitt hjärta och blev förhärdad – nu sker som det står skrivet att ”Gud leder konungars hjärtan som vattenbäckar” (Ords 21:1)]. Jag skall förhärliga mig på farao och hela hans här, så att egyptierna förstår att jag är HERREN.” [Guds goda avsikt]..  …14:19  Guds ängel [Herren Jesus, uppenbarad i GT], som hade gått framför Israels här, flyttade sig nu och gick bakom dem. Molnstoden, som hade gått framför dem, flyttade sig och tog plats bakom dem, 20  så att den kom mellan egyptiernas här och israeliternas. Molnet var där med mörker, samtidigt som det lyste upp natten…

  • Molnstoden [hebr. anan – skydd, täckelse, täcka över] gav skugga under dagens hetta – så ger Gud beskydd för tankar och sinne.
  • Eldstoden gav ljus och värme under ökennattens kyla
    – så bevarar Gud våra hjärtan i sin nåd och kärlek i en kall värld.

Gud uppmanade Mose att leda folket in i en helt omöjlig situation här. De var instängda i en smal passage mellan två berg med Röda havet framför sig och Egyptens armé närmade sig bakifrån. Det fanns ingen utväg. Men det fanns ett tecken som följde dem: Korset. Ovanifrån utgjorde omständigheterna [även denna gång] ett kors – genom korset [Jesu försoningsverk på Golgata] öppnas vägen som leder till frälsning, befrielse, frihet och evigt liv.

14:21  Och Mose räckte ut handen över havet, och HERREN drev då undan havet genom en stark östanvind som blåste hela natten. Han gjorde havet till torrt land, och vattnet klövs itu. 22  Israels barn gick mitt igenom havet på torr mark,..

Det som blev fiendernas dom och undergång i Röda havet blev Guds folks räddning till befrielse. Allt hände bokstavligt och synligt för att vi ska förstå den andliga verkligheten.

Ef 6:12  Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

Hur vinner vi seger?
Genom att i ödmjukhet och överlåtelse gå korsets väg i efterföljelse.
Då strider Gud för oss och vi får gå i ”Kristi segertåg”(2Kor 2:14-16).

2Kor 10:3  Ty även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt. 4  De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud [har Guds makt] att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader 5  och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud…
Alltså alla hinder och tankebyggnader som hindrar människor att se, förstå och ta emot Guds kärlek till dem.

Vi strider inte med vapen och våld.
Vi strider inte med hot, tvång och manipulation.
Våra vapen är bönen och vittnesbördet, kraften i den helige Ande och Guds ord.

Det var ingen enkel väg som Israels folk fick gå. Det är inte lätt för oss att så ”mista våra liv” för att lära oss att lita på Gud men det var Guds förunderliga väg. Gud är mäktig att använda stormar, jordbävningar, ekonomiska skakningar och alla slags skakningar och omöjliga situationer för sina goda syften.

Ps 46:2 Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. 3  Därför skall vi inte frukta, om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet, 4 om än havets vågor brusar och svallar, så att bergen bävar vid dess uppror.
…7 Hednafolken larmar, riken vacklar, han låter sin röst höras, då smälter jorden. 8 HERREN Sebaot
[härskarornas Gud] är med oss, Jakobs Gud är vår borg. [Jakobs Gud” – var Gud med Jakob och uppfyllde sina löften? Ja, det var han!]

Luk 8:22  En dag steg Jesus i en båt tillsammans med sina lärjungar, och han sade till dem: “Låt oss fara över till andra sidan sjön.” De lade ut, 23  och medan de seglade somnade han. Då for en stormvind ner över sjön, och båten tog in så mycket vatten att den höll på att fyllas och de kom i sjönöd. [flera var professionella fiskare, så det var ingen liten storm] 24  De gick då fram och väckte honom och sade: “Mästare, Mästare, vi går under!” Han vaknade och talade strängt till vinden och vågorna, och de lade sig och det blev lugnt. 25  Sedan frågade han dem: “Var är er tro?” Förskräckta och förundrade sade de till varandra: “Vem är han? Både vindarna och vattnet befaller han, och de lyder honom.”

”Tro” här var kunskap om Guds vilja [Jesu ord /Guds ord] och att lita på det. Jesus hade sagt ”låt oss fara över till andra sidan”. Vägen dit kan se både farlig och omöjlig ut – men om Jesus har sagt det, så blir det så. De skulle komma fram till andra sidan! De var ju tillsammans med Jesus.

I senaste tidningen från Ljus i Öster kan man läsa att Kinas myndigheter är bekymrade över att det är fler kristna än kommunister i Kina. Alla är tvungna att ha en app i sin mobil som utgör totalkontroll av individen. Det finns 600 miljoner övervakningskameror i landet. De kristna blir begränsade eller svartlistade eftersom de har låga ”sociala poäng”. Svartlistning följer av arrestering om du deltar i ”illegala kristna möten” (dvs. vanliga gudstjänster). Om det händer flera gånger kan människor i din närhet få lägre poäng. Övervakningen av de kristna bromsades upp av Covid 19 och ledde till att kristna fick mer frihet. Rubriken lyder: Den underjordiska kyrkan i Kina växer när förföljelsen ökar. (Vilket vittnesbörd!)

Jes 49:12 Se, där kommer de fjärran ifrån, somliga från norr och andra från väster, somliga från sineernas land [Sinim – Kina]. 13  Jubla, ni himlar, och fröjda dig, du jord, brist ut i jubel, ni berg. Ty HERREN tröstar sitt folk och förbarmar sig över sina betryckta.

Precis som GT:s falska profeter finns det många idag som säger att vi inte alls ska lida. ”Allt blir bara bättre och bättre”. Dominion /Herraväldesteologin påstår att Guds rike ska bli synligt och utbredas före Jesu återkomst. Bibeln säger tydligt att det kommer efter. I nyandligheten talar man om ”människans guldålder”. Klaus Schwab och andra globalister tror att de kan åstadkomma ”ett tusenårsrike” med teknik, bioteknik och kontroll. Deras mål är en världsregering och en världsledare [en Antikrist].

Min överskrift är: Gud är inte ”en kosmisk kraft”.
Vi ska läsa om det fjärde sigillet i Upp 6 – jag vill påminna om en del från Temadagar om Ändens tid som vi brukade ha. Jag hinner inte gå djupare in i detaljer men jag kommer inte ifrån hur viktigt det är att vi har en biblisk och sann uppfattning om Gud och om oss själva.

Upp 6:7  När Lammet bröt det fjärde sigillet, hörde jag det fjärde väsendets röst säga: “Kom!” [Johannes hade innan sett fyra väsen eller keruber inför Guds tron] 8  Och jag såg, och se: en gulblek [chloros – grön] häst. Och han som satt på den hette Döden, och helvetet (dödsriket) följde efter honom. Och åt dem gavs makt över en fjärdedel av jorden, makt att döda med svärd (krig) och med svält och med pest och genom jordens vilda djur.

Det är Lammet [Jesus] som öppnar sigillen. Han är Arvingen av allt (Hebr 1) och han har rätt att döma (Apg 17:13). Han har kontrollen över allt som sker och han leder sitt folk genom allt. Här innehåller sigillen konsekvenser och domar på grund av synden för att människor ska vända sig till Gud.

Jag står fast vid Irving Baxters tolkning om sigillen, som vi brukade undervisa om. Jag står också fast vid min tolkning av den fjärde hästen/fjärde sigillet – den gröna (gulvita) om ni minns? Globalism. Baxters tolkning var Islam/Islamism. Även om inte sigillen skulle mena exakt det här – och det kan finnas flera riktiga tolkningar – så stämmer det här ändå med Bibelns profetior och det vi ser hända idag.

De första tre hästarna beskriver Vit häst/Religion [en världsreligion – djävulen gör sig lik en ljusets ängel (2Kor 11:14)], Röd häst/Politik [en marxistisk global agenda – krig], Svart häst/Ekonomi [ekonomi – svält, matbrist]. Den fjärde hästen sammanfattar de tre innan till ett världsherravälde. Jag tog upp den Gröna revolutionen som ytterst handlar om tillbedjan av det skapade [Moder jord (Modergudinnan, Himlens drottning)] istället för Skaparen. Det mest skrämmande är att det handlar om människor som ”har kunskap om” eller till och med ”känner Gud” men som ändå viker av och byter ut tron.

Rom 1:18  Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. 19  Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem. 20  Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. 21  Fastän de kände till [ginosko – att känna genom erfarenhet /genom relation, att vara medveten om, ha kunskap om] Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom,..
23  De bytte ut
[allasso] den odödlige Gudens härlighet mot bilder [en bild – eikon (samma ord som ”vilddjurets bild/bildstod” i Upp 13 som tvingar fram märket 666)] [i likhet] av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. [alltså en bild som är tillbedjan av skapelsen]

Grundtexten: De [allasso] förändrade och omformade den odödlige Gudens härlighet mot en bild i likhet med dödliga människor osv.
Man skapar alltså en egen (falsk) bild av Gud som man tillber, precis som Israels folk i öknen när de gjorde guldkalven och sa ”detta är vår gud”.

Chlorosgrön häst – samma ord som klorofyll
Chloris [från chloros] var ”växtlighetens gudinna”, i grekisk mytologi.
Gaia var ”jordens gudinna” [Moder jord], i grekisk mytologi.

Den gröna revolutionen kallas också Gaias tidsålder och ”Gaia-sinnet”
Citat: Målet är att alla religioner utvecklas i ett tillstånd av upplysning som erkänner Gaia (eller Maia, Buddhas moder i Asien) eller Moder jord som den sanna källan till allt liv och andlighet, och är det enda relevanta föremålet för tillbedjan. Eftersom vi tror att jorden är levande, och vi är en del av den, bekräftar vi också den store Anden i Oneness [betyder enhet, att ”gud är i allt”], som finns i hjärtat av alla världens stora andliga traditioner. Vad som är viktigast kanske inte är vad vi tror, men vad vi finner att vi alla delar… Tänk dig att människor över hela världen delar en stund av meditation och bön, ett ögonblick av enhetligt globalt medvetande, när människor från världens många olika andliga traditioner (lägg märke till ordet ”traditioner”) samtidigt fokuserar på vår sammanlänkade relation med Gaia – den levande jorden.

Det är intressant att SKR på sin hemsida inte nämner orden olika lära eller olika teologi. Man talar om ”olika traditioner” i ekumeniken.

GaiaMind [Gaiasinne] beskriver en ”kollektiv evolution” – ”en kosmisk energi” – ett “Kristusmedvetande“. Det är en ockult upplevelse av att alla är ett och gud är i allt grundat på astronomi (zodiaken) för en Ny tidsålder, en Ny världsordning, a New age. Man påstår att ”en urkraft” går genom hela skapelsen. Den kallar man ”gud”.

Påven sa senast 29 september 2021 på en konferens om ”hållbarhet”:
”Vi är alla del i denna kosmiska harmonin…” Det är ett new age-budskap.

Lyssna på ett gammalt citat av James Lovelock som ligger bakom Gaia-tron: Vetenskapen blir åter holistisk och återupptäcker själen, och teologi, driven av ekumeniska krafter, börjar inse att Gaia inte ska delas upp… …Gaia är ett levande system som vi alla är del av.

Bibeln avslöjar att allt det här är lögn. Det är demoniskt och det är det som beskrivs i Romarbrevet 1, rakt in i vår tid.

Jag tog upp i förra predikan att Gud är skild från sin skapelse. Det är livsviktigt idag. När det står skrivet att han ”ger liv och anda åt allt” (Apg 17:25) betyder det att allt är beroende av Gud för sin existens. Det betyder inte att ”Gud är i allt” eller att alla har Guds Ande. Se upp med predikanter som suddar ut Bibelns tydliga gränser mellan sanning och lögn. Vi kanske förstår hur nära lögnen man kommer om man inte håller isär begreppen och exempelvis säger: ”Guds Ande uppehåller hela skapelsen och är i allt och i alla”. Det är inte sant.

Rom 8:9  Ni däremot lever inte efter köttet [syndanaturen] utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom.

Omvändelse och pånyttfödelse genom tron på Jesus till syndernas förlåtelse är skillnaden. Det är att gå från död till liv.

This image has an empty alt attribute; its file name is himlens-fysik21-1024x1024.jpg

Men allt det här går väl inte kristna på?
Ni kanske kommer ihåg att jag tog upp ”bästsäljarboken” ”The physics of Heaven” i en predikan i maj 2018, Kärleken har sin glädje i sanningen.
Ur boken läste vi: Några av de mest inflytelserika och profetiska rösterna i den andeuppfyllda rörelsen (NAR) har kommit samman för att hjälpa dig att börja höra himmelens ljud och upptäcka hur naturliga element – ljud, ljus, energi, vibrationer och till och med kvantfysik – övernaturligt tar himlen till jorden. Med bidrag från Bill och Beni Johnson, Larry Randolph, Jonathan Welton, Bob Jones, (m fl)
Citat av en av författarna i boken: ”Nu har vi börjat höra mer och mer uppenbarelse som är i linje med det som new age-are har sagt hela tiden och vi hör mer och mer undervisning om kristna som ”tar tillbaka sanningar” från New age, som verkligen tillhör medborgarna i Guds rike.” …”New Age stal alla sina mystiska tekniker från kristendomen och vi avser att stjäla dessa tillbaka”.
Bill Johnson och Beni Johnson är medförfattare i en bok som påstår att ockulta tekniker kommer från kristendomen. Har de stort inflytande i kristenheten? Ja, tyvärr.

I sin bok A ”Wonderful” Deception skriver Warren Smith om Rick Warrens umgänge och samarbete med new age-sympatisörer:
Citat: Om (Rick) Warren, Leonard Sweet och andra kristna ledare fortsätter att förflytta kyrkan mot den nya andligheten, hur kommer den då att sluta? Kommer vi att se Warren, Schuller, Sweet, McLaren och andra ledare av “Nya ljuset”- ledare underteckna en ömsesidig överenskommelse en dag som bekräftar att Gud är “i” allt? Kommer den kungörelsen att baseras på nya “vetenskapliga fynd” från kvantfysiken? Kommer de att förklara som [jesuiten] Pierre Teilhard de Chardin (m fl) att Gud finns i varje atom? Att Gud verkligen är – vetenskapligt sett – ”i” alla och allt? …Det verkar som att detta är en verklig möjlighet. (slut citat)

Kvantfysik handlar om att genom den nya vetenskapen bevisa att ”gud är i allt och alla, i minsta atom i universum, att ”Gud är världsalltet, den levande jorden”. Den nya vetenskapen och andligheten går samman i evolutionen = Kvantfysik.

Har Rick Warren stort inflytande? Ja, mycket stort. Hela Emerging Church-rörelsen, kyrkotillväxtrörelsen och NAR har tyvärr mycket stort inflytande på kristenheten globalt sedan många år. Det som de kallar ”nya ljusets ledare” är mörker. Jag vill påminna om en gammal New age-hemsida: ”Gurus – Det Andliga Ljuset” där Rick Warren finns representerad tillsammans med en mängd ockulta gurus, bl a Ekchard Tolle.

Inom New Age/Nyandligheten utropas redan kvantfysiken som en ”vetenskaplig grund”. Fysikern Fritjof Capras skrev en bästsäljare redan 1975 om kvantfysik – The Tao of Physics. Han fick nya andliga insikter genom en ockult upplevelse som inom hinduismen kallas en kosmisk energidans, Shivadans. Den gjorde Capras absolut säker på paralleller och likheter mellan modern vetenskap och österländsk mystik.
Citat: ”Andligheten som motsvarar denna nya vision av verkligheten som jag har beskrivit här kommer sannolikt att vara en ekologisk, jordorienterad …andlighet. Denna typ av ny andlighet utvecklas nu av många grupper och rörelser, både inom och utanför kyrkorna.
(slut citat)

I den här andligheten finns inget kors, synd och dom tystas ner eller förnekas och ingen frälsning behövs för man tror att människan frälser sig själv. Om korset nämns är det enbart som ett exempel. Deras lära är helt och hållet falsk självrättfärdighet.

Det man vill göra idag är att föra samman all andlighet med den moderna naturvetenskapen och läkekonsten genom global digitalisering. Man kan nog säga att det är den sista stenen överst på Pyramiden [människans tro på hela skapelsens ”gudomliggörande” i Evolutionen] Man talar om en kosmisk process från att gå från biologisk evolution till en slags andlig evolution.

This image has an empty alt attribute; its file name is new-world-order-1024x640.jpg

Det här är utan tvivel Uppenbarelsebokens sista globala antikristna världsrike ”Babylon” som slutar i undergång. Ryttaren på den gröna hästen hette Döden och Dödsriket följde (Upp 6:8).

Jacob Nordangård och Inger Glimmero Nordangård skrev en artikel i tidningen Dagen 29 januari 2019: Varning för transhumanism
Varför propagerar SVT för en teknospiritualistisk religion? (I artikeln varnar de för 4IR, World Economic Forum och Klaus Schwab mm) De berättar att (citat) Transhumanismen kommer från Hermetismen och liksom gnosticismen, lärde att människan hade möjligheten att själv få kontakt med det gudomliga och nå bortom sina mänskliga begränsningar genom att utveckla sin inneboende potential. Genom sin strävan att förstå och kontrollera både människan och materien gav hermetismen och alkemin upphov till både de ockulta sällskapen och den moderna naturvetenskapen.
…En ofta nämnd inspirationskälla är jesuitprästen Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) som menade att det var Guds avsikt att vi människor skulle ta kontrollen över vår fortsatta evolution för att gå samman till ett enda medvetande och bli ett med Gud. Det är dock först i vår tid som tekniken och medicinen börjat göra vissa delar av de transhumanistiska drömmarna möjliga, medan andra är och förblir uppenbara fantasier.
…Med uttalat religiösa termer lovas vi ett Utopia på jorden och ett ”totalt digitalt Nirvana” i molnet den dag vi väljer att lämna ”köttkroppen” bakom oss och ta nästa steg i evolutionen.
(slut citat)
”Köttkroppen” här är den naturliga av Gud skapade människan utan digitala ingrepp och tillbedjan av en falsk gud. Nirvana är Buddhism och betyder ”utsläckande” (levande död).

Läs om två profetiska drömmar som varnar för digitalisering och Transhumanism:
Lek inte med synden
Mörkret bakom dataskärmen

Nu gäller det att vi läser riktiga bibelöversättningar. En bra parafras, är Levande Bibel. Förkasta parafrasen The Message som är fylld av New age-termer och förändrar språket för att passa en avfallen kristenhet som närmar sig den ockulta andligheten, synkretism och en världsreligion. Här har Satan lyckats infiltrera många kyrkorna, tack vare Rick Warren och andra globalist-agenter.

This image has an empty alt attribute; its file name is The-Message2-1.jpg


Här är några jämförelser:

Bibeln
Ef 4:3  Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band: 4  en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse, 5  en Herre, en tro, ett dop, 6  en Gud som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla. [det syftar på alla som tror på Jesus Kristus och har fått Guds Ande]
The Message:
Ni blev alla kallade att resa på samma väg och i samma riktning, så håll er tillsammans, både utåt och inåt. Ni har en Mästare, en tro, ett dop, en Gud och Fader till alla, som styr över allt, verkar genom allt och är närvarande i alla. Allt du är och tänker och gör är genomsyrat av Enhet [Oneness].

Författaren till The Message menar att det gäller alla människor. Det är ingen tillfällighet att samma ord finns i beskrivningen av Gaia-tillbedjan: ”…den store Anden i Oneness” som betyderatt ”gud är i allt”.

Bibeln
Rom 15:13  Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.
The Message:
Åh! Må det gröna hoppets Gud fylla dig med glädje, fylla dig med fred, så att din tro lever, fyllda med den heliga Andes livgivande energi, kommer att fyllas med hopp!

”Det gröna hoppets Gud” är den Gröna Revolutionens gud. Det innebär att man erkänner sin enhet [Oneness] med skapelsen Gaia [Moder jord].

Bibeln
Matt 6:9  Så skall ni be: Fader vår, som är i himlen. Helgat blive (varde, är) ditt namn. 10 Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen.
The Message:
Vår Fader i himlen, visa vem du är. Sätt världen rätt; Gör det som är bäst – som ovan, så nedan. [”As above, so below”].

Warren Smith som var djupt i den ockulta nyandligheten innan han blev kristen, säger: Det här är en typisk New age-term, Det är nyckeln till all magi och alla mysterier i New age och det betyder: gud är i allt och i alla.

Bibeln
Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.
The Message: “…för att världen genom honom ska bli en bättre plats”.
Här är grunden för det sociala evangeliet som handlar om en bättre värld men inte om frälsning från att gå förlorad eller att den här världen kommer att gå under.

Bibeln
Matt 5:15  Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser för alla i huset.
The Message: Om jag gör dig till ljusbärare tror du väl inte att jag kommer att gömma dig under en hink? Jag sätter dig på ett ljusstativ.

Warren Smith förklarar att benämningen Ljusbärare har synonymer: Lucifer, Beelzebub, Devil (djävul), Prince of Darkness (Mörkrets furste) och Tempter (Frestaren). Det var ett välkänt namn på djävulen inom New age redan på 1800-talet.

Bibeln
Matt 24:4 Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er.
The Message: Se upp för domedagsbedragare.
Här uppmanas alltså att akta sig för alla som predikar sanningen enligt Guds ord, eller?

Warren Smith skriver: New Age -ledare har gjort det klart att i New Age /Nyandlighet /den Nya världsreligionen kan du identifiera dig med någon eller ingen religion, så länge du erkänner att ”vi är alla ett” eftersom ”Gud finns i alla och allt.” (slut citat)

De fyra straffdomarna (Upp 6) är hämtade från Hesekiels bok.
Orsaken var avgudadyrkan [tillbedjan av skapelsen] ända in i Guds hus. Efter varje dom profeterar Hesekiel:

Hes 14: 20 och om då Noa, Daniel och Job fanns där, så skulle de, så sant jag lever, säger Herren, HERREN, varken kunna rädda son eller dotter. De skulle genom sin rättfärdighet rädda endast sina egna liv.21  Därför säger Herren, HERREN: Hur mycket värre blir det inte, när jag sänder mina fyra svåra straffdomar: svärd, hungersnöd, vilddjur och pest över Jerusalem för att där utrota både människor och djur. (Syndens mått är fullt).

I Upp 6 syftar straffdomarna på den sista vedermödan som utförs av änglar – men jag tror att hästarna/vindarna redan nu kan märkas på jorden. Sen kommer något som uppfattas som ”fred och trygghet(fred med säkerhet) innan slutet bryter lös (Sak 1:11, Upp 7:1, 1Tess 5:3). Där är vi inte än men vi kan nog börja ana konturerna.

Hesekiels budskap handlar om var och ens personliga ansvar inför Gud och att var och en får välja för sitt eget liv. Noa, Daniel och Job hade inte kunnat hindra domen men de var trygga i Guds hand. Jag blir alltid nyfiken på betydelsen när någon eller några speciella personer nämns.

Noa betyder tröst och vila.
Daniel betyder Gud dömer, Gud är (min) domare.
Job betyder den som ropar, den som gråter, den förföljde

Jag vill sammanfatta namnens betydelse till en mening:
Gud är domaren och ger den förföljde som gråter och ropar till honom tröst och vila.

Noa blev hånad och förlöjligad för sin lydnad till Guds befallning att bygga en båt /en ark men han fick rädda hela sin familj när floden kom.

Daniel var en av fångarna som fördes till Babylon. Hans liv blev räddat när han kastades till hungriga lejon – det ledde till en väckelse.

Job fick uppleva ofattbara förluster och lidande på alla områden men Gud lönade och gottgjorde hans förtröstan och uthållighet. Även hans vänner, framgångsteologerna, blev räddade av Jobs förböner, Guds uppmaning.

Än finns det tid. Nådens tid är inte slut. Gud har tålamod.
Evangeliet ska ut till alla folk och Jesus kallar personligen på människor som inte har sagt sitt ja till honom. Gud är inte en “kosmisk energi”. Gud är över allt. Han är evig och han är helig. Han är Skaparen. Han är personlig och kallar oss till sig själv.

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.