Fågelfängarens snara

Elvor Ohlin

Gud har varnat många i profetiska drömmar den senaste tiden.
Natten till 24 mars 2021 fick vi var sin dröm, som bekräftade varandra. Det Gud visade Janne i drömmen går att läsa HÄR. Det var en stark varning för allt orent och demoniskt som vill binda, förslava och fullständigt förgöra människor via internet.

Jag kommer sällan ihåg mina vanliga drömmar men när Gud har gett profetiska drömmar har de varit mycket klara och tydliga. De har ett budskap, som jag brukar få direkt i drömmen. Sedan kan vissa detaljer läggas till rätta i efterhand.

Det här är drömmen som jag fick den natten (24/3):
Vi – Janne och jag – stod och beundrade ett stort antal fåglar. Det var starar som flög omkring i vackra formationer. De flög fram och tillbaka över kvällshimlen i en vacker flyguppvisning. Hela synen talade om frihet och det vackra som Gud har skapat, det som är naturligt och äkta.
Plötsligt när den stora fågelflocken kom flygande från vänster och befann sig rakt framför, stoppades de tvärt och hastigt, sögs in i något och fastnade. Friheten var slut.

Det som fåglarna hade fastnat och sugits in i framträdde nu på natthimlen som ett stort stjärntecken med många stjärnor. Men det var inte äkta. Stjärnbilden var digital (sammankopplad som ett nät). Den såg ut som ett stort tjurhuvud. Samtidigt påminde den om Baphomet (gethuvud med horn, svart magi), som är en symbol för djävulen. Ovanför det här digitala huvudet eller digitala stjärnbilden var en stor, rund fullmåne.

När jag vaknade gick tankarna direkt till bibelverserna:
Pred 9:12  Människan känner inte heller sin tid. Som fiskarna fångas i olycksnätet eller fåglarna fastnar i snaran, så snärjs också människors barn i olyckans tid, när ofärd plötsligt kommer över dem.
Jesus sa till sina lärjungar:
Luk 21:34  Men akta er för att berusa er och dricka er fulla (det grekiska ordet betyder omåttlighet, starkare än vin och alkohol) och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger (det materiella), så att den dagen plötsligt kommer över er 35  som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36  Vaka alltid och be om kraft [den helige Ande] att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

Faran med snaran har att göra med om vi är bundna till det jordiska istället för det himmelska. Vad är det vi värdesätter högst? Orden betyder ”att anses värdiga att vara mitt i detta (syftar på ändens tid) och gå rakt igenom utan att fastna i snaranså att vi frimodigt kan ta emot Jesus när han kommer”.

Ords 3:26  Ty HERREN skall vara din förtröstan, han skall bevara din fot för snaran.

Ps 124:7  Vår själ kom undan som en fågel ur fågelfängarens snara, snaran gick sönder och vi kom undan. 8  Vår hjälp är i HERRENS namn, hans som har gjort himmel och jord.

Ps 91:1 Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, 2 han säger: “I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på.” 3 Han skall rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten.

Tjurhuvudet
Tjuren är symbol för pengar [mammon] och det är också Baals symbol. Baal är solguden som ofta nämns i GT. Det är samma avgud som Molok, som man bokstavligt offrade sina spädbarn till för att få egen ”framgång”. De som har den här världen i sitt våld globalt idag, är framför allt storföretag och superrika köpmän, precis som Bibeln säger skulle ske. Planen är att allt och alla ska digitaliseras, kontrolleras och övervakas i en Ny världsordning.

Upp 18:23Dina köpmän var jordens stormän, ty genom din svartkonst [pharmakeia] blev alla folk vilseledda.

Pharmakeia kan översättas häxkraft, svartkonst, (ockult njutning av droger), droger [står antingen för medicin eller för gifter], trolldom, magi, magiska besvärjelser (med droger), trollkonster, att tillverka droger (medicin eller gifter).
Magi är enligt Wikipedia att människan kan påverka den fysiska världen genom kontakt med övernaturliga makter. Dvs. onda makter och demoner. En kommentar om ordet (roten) pharmakia beskrivs med orden: lockbetet av det kommersiella Babylon är som ett narkotikamissbruk som matas med vilseledande reklam.

Baphomet (satanistsymbolen som gethuvud med horn) står för det tvåkönade som utplånar olika kön och blandar ljus och mörker. Det ockulta, sataniska och omoraliska utbudet är enormt idag.

Jag vill vara tydlig med att vi ska skilja på det som är bra och gott och som tjänar Guds syfte. I Guds händer är internet och media fantastiska redskap för att sprida Guds evangelium och Guds ords sanning, i den här tiden. Det ska vi fortsätta med så länge det är möjligt.

Digitaliseringen
I Ohlins fundering 13/12-2020, skrev jag om digitaliseringen som är Klaus Schwab och maktelitens globala plan. Citaten är hämtade från en internetsida. Klaus Schwab vill ”effektivt omdefinierade människor inte som medborgare, fria individer eller medlemmar av samhällen, men som sekundära deltagare i ett massivt kommersiellt företag”.Människors integritet och frihet kommer inte att beaktas. Nej, det är istället människorna som ska ändra sin inställning i linje med Den fjärde industriella revolutionen” (4IR), där allt digitaliseras och leder till superkontroll av varje individ – ”tekniken blir en del av människan”. Man måste ”omdefiniera vad en människa är”. Den nya rasen kan kallas ”cybers”. ”De som väljer att fortfarande vara människor kommer att vara en underart”, skriver Schwab. Fortsatt citat: Ingen överträdelse tycks gå för långt för Schwab, som drömmer om ”aktiva implanterbara mikrochips som bryter hudens barriär i våra kroppar”, ”smarta tatueringar”, ”biologisk databehandling” och ”specialdesignade organismer”.

Fullmånen
Fullmånen är känd i ockulta sammanhang. Jag är inte säker men möjligen kan fullmånen i drömmen ha med ”det tredje ögat” att göra. Den tanken dök också upp inom mig. Läs Ohlins fundering 21/3-2013 punkt 4 och 5. Jag är inte heller säker på om den var äkta eller digital.

Sak 5:6 ”Vad är det?” frågade jag. ”Det är en sädeskorg” [hebr. detta är en efa – dvs. ett fullt mått eller innebörden: de har fyllt sina synders mått] svarade han och tillade: ”Så förhåller det sig med dem i hela landet.” [Hebr. detta är deras öga (ayin) över hela landet/hela jorden] 7 Och se, ett lock av bly lyfte sig och en kvinna satt mitt i korgen [troligen den andemakt som står bakom den världskyrka som kallas ”skökan Babylon” i Uppenbarelseboken]. 8 Han sade: ”Detta är ondskan [ogudaktigheten, laglösheten].” Och han stötte åter ner henne i korgen och slog igen blylocket över öppningen.

Ögat
Ögat kan här stå för kontroll- och övervakningssamhälle och har då helt klart med digitalisering att göra. Jag fick en profetisk dröm 2010 om kontroll och övervakning. Läs Drömmen om En ockult (satanisk) treenighet HÄR eller i Ohlins fundering 10/6-2010.

Ögat [hebreiska ayin] står då för en Ny världsordning med en världsregering. AI (Artificiell Intelligens) är otroligt användbart i många sammanhang. Jag vill nämna fotografering, som exempel. Men om det används i syfte att övervaka och kontrollera blir det något helt annat. Det kan lätt missbrukas.

Global kontroll
Vi kan inte komma undan den globala kontrollen, för den är redan överallt och kommer att öka över hela jorden. Men vi kan leva under och i Guds beskydd i Jesus, Guds Son. Vi kan leva i frihet i vårt inre, därför att den helige Ande bor i oss. Det gör vi genom att söka oss nära Jesus, läsa Guds ord och hålla oss till det.

1Joh 4:4 Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen.
Joh 15:4 Förbli i mig, så förblir jag i er.

De senaste varningarna handlar om än värre ockult och demonisk aktivitet, en smutsflod och ett moraliskt jordskred, som David Wilkerson såg och beskrev i boken Synen. Gud har gett alla människor ett visst beskydd, precis som han gjorde med Kain. Om människan ändå söker sig till omoral, perversitet, ockultism och annat nedbrytande måste Gud utlämna (prisge) till synden (Rom 1), om man inte vill vända om.

Vi som är pånyttfödda kristna, Jesu lärjungar, är kallade att leva i Guds vilja och vända oss bort från synden som snärjer. Det gäller inte enbart våra egna liv. Gud vill använda varje kristen för att rädda andra och det är bara möjligt om vi själva lever helt för Jesus.

Hebr 12:1 När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss.

Om man ger… lillfingret, tar han hela handen”, är ett ordspråk som stämmer på djävulen. Minsta hållhake kommer han att använda för att haka ett fastare grepp och göra allt för att dra oss bort från tron och överlåtelsen till Jesus. Omvändelse och bekännelse utan kompromiss, är vägen till frihet. Jesu blod renar från all synd och sätter oss fria.

1Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Uppdateringar
Joh 8:36 Om nu Sonen [Jesus] gör er fria, blir ni verkligen fria.
Problemet i den digitaliserade världen [den Nya världsordningen] är att man inte vill ha fria människor. Alla ska tillhöra en massa som leds och styrs att tänka och göra samma under en världsregering och kommande världsledare (antikrist).

6G förenar verkligheten med den digitala världen
“Medan vi väntar på femte generationens internet, 5G, har forskningen om 6G, redan kommit igång. …– Med 6G är tanken att knyta samman den digitala världen med den fysiska, mänskliga världen. …Målet är att 6G ska finnas år 2030.”
Min kommentar:
När människan inte längre kan skilja på en digital konstgjord värld och verkligheten, är man på farlig mark och kan styras omedvetet av onda krafter. I World Economic Forum och NWO:s globala plan ingår att isolera och distansera människor för att bli beroende av den nya tekniken. Är det inte märkligt att en pandemi dyker upp så lägligt och gör allt detta möjligt?!

Oktober 2021:
Kvanthopp: Här kommer metaversum – nästa generations internet blir en virtualvärld, och Mark Zuckerberg vill bli dess president

“Ögat”
(bilder borttagna)

Facebook Changes Name and Introduces Technology That Encourages Living in a Virtual World of Transhumanism

2021-11-09 En video som förklarar Metaverse (lägg märke till bilden med get-huvudet Baphomet) WATCH & SHARE! THE METAVERSE IS THE VIRTUAL HELL ON EARTH


This entry was posted in BIBLE STUDY, PROPHECY. Bookmark the permalink.