Mörkret bakom Dataskärmen

När David Wilkerson skrev synen 1972 så undrar jag om vad han var med om egentligen? Många pastorer sa: Du är tokig om du släpper den där boken. Idag kan vi pricka av den ena uppenbarelsen efter den andra. Ingen kan väl idag tvivla på att det var Anden som gav honom dessa uppenbarelser. Hans budskap är ju även korsets så Gud kan tala och uppenbara vad som sker i mörkret för att avslöja det för Guds folk. Gud älskar oss så han gör det för att befria oss från mörkrets makt till honom. Det är bara det att ibland måste Gud tala om för oss vad som är mörker och vad som är ljus. Vi kan själva ofta inte skilja på det!

Elvor hade en liknande dröm om Babylon samma natt vilket bekräftar varandra. Det finns 2 andra drömmar från vänner till oss som varnar för en ockult invasion. Dröm 1 Dröm 2

Innan vi gick och lade oss så bad vi och ropade till Herren för våra nära och kära. Jag fick uppleva en stark förvissning och en inre bild när jag bad. Jag såg en gren eller en stav med taggar som liknade törnen brytas av det var en väldigt tydlig bild. Jag kan inte låta bli att tänka på Pelle Karlssons sång “Makten är i Jesu händer ” ihop med detta.

Makten är i Jesu händer allt är honom underlagt dödens udd är bruten ondskans makt är krossad. Han har vunnit seger han har makt!

Jesus har makt han har all makt han vunnit seger där på Golgata. Jesus har makt han har all makt han vunnit seger där på Golgata. Jesus har makt han har all makt han vunnit seger där Golgata.

Joh 4:37 Ändå är det ordet sant, att en sår och en annan skördar. 38 Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat, och ni har gått in i deras arbete.”

Det har hänt en gång förut när vi blev kallade på en väckelsekampanj nere i Blekinge att vi blev attackerade på liknade sätt på natten. Vi bad och ropade till Gud hela natten ända tills morgonen. Efter det vi åkt hem fick man senare i församlingen be till frälsning med 13 personer (Tror jag det var?) Kan tilläggas att platsen vi besökte är en betydande plats för Satanister. Vi vet att fler upplevt liknande saker som vi upplevde på den platsen men vi skall inte bli rädda. Ondskans makt är krossad dödens makt är besegrad. Jag är helt och fullt övertygad om att vi skall få se segrar i bönen så småningom.

Det jag är nyfiken på är om han levde in i och upplevde samma sak som jag gjorde i natt? Jag fick en stark upplevelse och varning mellan klockan 21:30 och 23:00. Då jag vaknade upp efter att ha varit med om en skakande upplevelse i drömmen. Upplevelserna bekräftar nämligen det David Wilkerson skrev i synen! Det är med djup smärta och inlevelse jag försöker beskriva det han varnade för i Synen. Herren tog mig nämligen med på en resa till Babylons mörker bakom Datorskärmarna och jag fick både se och skakas om av dessa krafter.

Nu förstod jag varför Gud sa åt oss för ett par år sedan: Nu är det dags att dra upp på säker mark (Sions Berg) för att dammluckorna kommer snart att öppnas och spola med sig allt som inte byggts upp på klippan. Nu var det dessa verser som var levande!

Klagovisorna 2:14 Dina profeters syner var falska och dåraktiga. De uppenbarade inte din missgärning (LAGLÖSHET) för dig för att göra slut på din fångenskap. De budskap de förkunnade för dig var falska och förförande.

Falska profeter kommer inte uppenbara vad folket måste höra. Falska profeter kommer bara att tala om för folket vad de vill höra. De demoniska krafterna var så starka att bara den som var fylld med Andens Kraft och Kärlek kunde stå emot det här.

David Wilkerson skriver i boken ”Synen” på sidan 37  
Ve eder alla Jordens och havets innebyggare för Djävulen har kommit ned till er i stor vrede, för att förvilla till och med Guds utvalda. Hur tänker nu Satan att förvilla och förföra Guds utvalda? Jag tror att han kommer att försöka förföra mänskligheten genom att orsaka ett moraliskt jordskred. Han kommer att öppna helvetets dammluckor och överskölja världen med en flod av erotisk smuts och sensualitet. Detta moraliska jordskred kommer att överträffa allt vad den mänskliga hjärnan kan frambesvärja. Redan sveper en demonisk lustans ande över många länder och för med sig nakenhet perversion och en flod av smuts.

Denna värld kommer att få gå igenom ett smutsbad så intensivt att det kommer till och med att anfäkta många innerliga kristna. Bibeln säger att Lot led i sin rättfärdiga själ både dag och natt på grund av synden i Sodom. Kristna kommer snart att bli utsatta för sådan smuts och sensualitet att det krävs ett verkligt fast grepp om Herren för att överleva. De som sitter på gränslinjen till världen kommer att falla framstupa. De som inte söker skydd i Guds trygga ark blir bortspolade av denna smutsflod. (Slut Citat)

Jag fick där uppleva hur Satan planerar attackera våra ögon (Sinnen) på olika sätt. Jag fick känna av den demoniska lockelsen som presenteras på våra datorskärmar. Det går omöjligt att förklara allt jag nu berättar med mänskliga ord. Det var därför jag undrade hur David Wilkerson kände när han fick synen. För jag fördes in i det mörker som råder bakom dataskärmarna för att se viken ande som råder där. Jag fick påtagligt känna på oerhörda frestelser och krafter. Här i detta mörker förvandlas allt som är fint och Guds kärlek till perversitet (Jag vill helst undvika detaljer) Herren visade mig att dras in i denna värld var exakt samma sak som att vara beroende av Heroin. Men här var det ännu mer listigt för de som var fast här förstod inte att de var fångade. Här inne i datamörkret rådde en ockult treenighet som styrde allting.

De satt därinne och planerade hur de skulle bedra en hel ung generation och förstöra den. De satt och planerade hur de skulle inta barnens sinnen på det mest effektiva sättet. Jag fick se unga fina pojkar som förvandlades till råa homosexuella män. Jag fick se hur man både påverkades av detta mörker och blev känslokall och aggressiv.

Jag skrev till en vän på PM på Facebook!
Jag fick uppleva Sodom och Gomorra och den demoniska lustan som finns bakom dataskärmarna allt djävulskt du kan tänka dig. Jag kan inte berätta mer av de intima sakerna men Gud visade att ingen som inte är fylld av Guds Ande kommer orka stå emot detta.

Slutligen fick jag se det värsta av allt och det var att de flesta som fastnat i den här djävulska datavärlden har ingen aning om att de är fast i missbruk lika starkt som Heroinmissbruk.
Jag har varit på besök i Babylon och upplever nu Andens maning: Dra ut ur Henne! (Demonisk Aktivitet i Mörkret)

Upp 18:2 Och han ropade med stark röst och sade: “Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. 3 Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx. 4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.

> Babylon (Den stora jordiska illusionen)
> Henne (Avfallna andevärlden)
> Otukts Vredesvin (Starka Begärelser)

Här ser vi att Babylon och Hennes vredesvin måste vara någonting Satan och alla hans demoner är delaktiga i. Jag skrev ett studie för ett tag sedan som beskriver detta som alla de fallna änglarna. Att dricka av detta vin gör oss delaktiga av henne. Medan att fylla sig med Anden för dig upp på Sions berg!

Min vän Gud älskar oss så mycket att han varnar oss genom sina profeter! Sanna profeter som David Wilkerson uppenbarar vår synd så vi kan bli frälsta.

Klagovisorna 2:14 Dina profeters syner var falska och dåraktiga. De uppenbarade inte din missgärning (LAGLÖSHET) för dig för att göra slut på din fångenskap. De budskap de förkunnade för dig var falska och förförande.

Här ser du att de laglösa är i fångenskap. De hade alltså sina egna profeter som profeterade för dem precis vad de ville höra. Det betyder alltså att de falska profeterna hade syner om framtiden som var lögner. En sann profet däremot säger sanningen hur obekväm den än är. Det är faktiskt kärlek (Agape) som är exakt motsats till Laglöshet.

Du ser exakt samma sak idag med de laglösa och deras falska profeter förkunnar framgång helande och falsk väckelse. De sanna profeterna förkunnar kom till korset och vänd om i ditt sinne en demonisk aktivitet starkare än någonsin kommer över er annars. (2 Tess 2) (Matt 7)

Sedan är det en annan sak med Paulus Gud ville göra honom svag! Medan falsk förkunnelse alltid vill göra oss starka. Gud tillät saker drabba Paulus för att kunna använda honom. Jag vet att många av mina vänner också upplever stort lidande och prövning. Jag tänker på min predikan senast i Parousia Mission Guds Nåd och Frid! Denna uppenbarelse är nästan som en fortsättning på den predikan.

2 Kor 12:9 men han svarade mig: “Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. 10 Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark.

Varningen gäller naturligtvis varenda en av oss! Vi är svaga människor och kan påverkas! Tiden är nu inne för att predika omvändelse upplever jag!

Dan 12:9 Då sade han: “Gå, Daniel, för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid. 10 Många skall bli renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skall bedriva sin ogudaktighet och ingen ogudaktig skall förstå detta, men de förståndiga skall förstå det.

Dan 12:9  And he said, Go thy way, Daniel: for the words are closed up and sealed till the time of the end. 10  Many shall be purified, and made white, and tried; but the wicked shall do wickedly: and none of the wicked shall understand; (BIYN) but the wise shall understand. (BIYN)

BIYN är alltså urskiljningsförmåga att kunna skilja ljuset från mörkret. Det är ju väldigt viktigt att vi kan. Mörkret är alltså syndens konsekvens!

Här står alltså att den som vill rena sig och hålla sig ren (Korset) skall få uppenbarelse (Ljus) från Anden så att man vet vad man skall rena sig från. Den personen kommer alltså att få personlig vägledning av Anden vilken väg hon kommer att välja.

Men den som inte vill rena sig och hålla sig ren (Korset) kommer inte att få uppenbarelse (Ljus) från Anden så att man vet vad man skall rena sig ifrån. Den personen kommer heller inte att få personlig vägledning av Anden vart vägen går.

Joh 12:35 Jesus sade till dem: “Ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går.

Vaddå vet inte vart han går? Vad var det Anden gav mig uppenbarelse om? Jo att många lever och påverkas av detta mörker bakom dataskärmarna men inte förstår att det är som Heroinmissbruket.

Alla har vi en helgelsens väg ingen blir perfekt vi sitter fast i olika saker på vägen som Gud vill göra oss fria från. Min erfarenhet av befrielse är att när ljuset kommer och du håller med i samma ögonblick är du fri.

Jag tror Paulus vandrade i en kraftig befrielsetjänst! Lägg märke till hur han beskriver att Guds Ljus o Kraft skall spridas.

2 Kor 4:5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.
7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

Kunskap som överbevisar om synd
Ljuset skall sprida sig till andra hjärtan
Det skall övervinna mörkret genom ljuset


This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , . Bookmark the permalink.