Älska Herren och din Nästa

5 Mos 10:12 Och nu Israel, vad begär HERREN, din Gud, av dig annat än att du fruktar HERREN, din Gud, att du vandrar på alla hans vägar, att du älskar honom och att du tjänar HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ, 13 så att du håller HERRENS bud och hans stadgar, som jag i dag ger dig för att det skall gå dig väl. 14 Se, himlarna och himlarnas himmel, jorden och allt som är på den tillhör HERREN, din Gud.

1/ Fruktar Herren din Gud
2/ Älskar Herren din Gud
3/ Tjänar Herren din Gud
4/ Vaktar på de gränser Herren Gud sätter upp
5/ Förstå att vi äger ingenting Herren din Gud äger allt

Alla dessa saker är alltså ett krav för att vi skall ”Vakta” på de gränser som Gud sätter upp för oss det är gott. Att vandra innanför gränserna är alltså gott (Ljus) att vandra utanför gränserna är alltså ont. (Mörker)(Laglöshet)

1 Mos 1:1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. 3 Gud sade: “Varde ljus!” Och det blev ljus. 4 Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret.

Gud är den som drar alla gränser!
Gud är en Kung som ger alla order!

Det är alltså Herren vår Gud som står för domen av all överträdelse och bestraffning av hans order eller hans gränser. Här ser vi alltså Gud eller Kungen fälla en dom genom att dela upp Ljuset och Mörkret. Han säger klart och tydligt att ljuset är Gott. När det står Mörker i bibeln så handlar det oftast om syndens konsekvens.

Gud sade handlar alltså om det levande ordet och Paulus säger nu att samma sak skett i hans hjärta också. Mitt i hans mörker (Syndens Konsekvens) uppenbarades en Kung och hans härlighet för honom.

2 Kor 4:5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare (Doulos) för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret” (Syndens Konsekvens) han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Detta har gett honom kunskap om vad som bor i hans person (Hjärta) och det är inte gott (Mörker) (Rom 7:18) Vårt hjärta eller vår person är inget att predika vi måste dö med Jesus Kristus. Det är hans ljus som strålar fram i Kristi person som skall fram ur våra hjärtan.

Det här är endast möjligt för den allsmäktige att kunna utföra i våra hjärtan. Kungen kallas ju även för Guds Levande Ord och endast på det sättet är det möjligt. Bara den allsmäktige kan omskära våra hjärtan och skapa ett rent hjärta som duger inför honom.

Guds levande ord kommer till David genom profeten Natan (Gåva – Nåd) David hade syndat och sjunkit djupt! Ingen annan än Gud kände till detta så utåt sett kunde han hålla skenet uppe men inte invändigt.

Psa 32:2 Salig är den människa som HERREN ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. 3 Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. 4 Dag och natt var din hand tung över mig, min livskraft försvann som av sommarhetta. Sela. 5 Då uppenbarade jag min synd för dig, jag dolde inte min missgärning. Jag sade: “Jag vill bekänna mina överträdelser för HERREN.” Då förlät du mig min syndaskuld. Sela.

Psa 51:12 Skapa (Heb: BARA) i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. 13 Förkasta mig inte från ditt ansikte och tag inte din helige Ande ifrån mig. 14 Låt mig åter få jubla över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande.

Ljuset kom till David genom Guds Levande Ord! Han väljer att lyda ljuset så fort du säger ja dödar Herren begärelsen och du är fri. Men du måste fortsätta leva i ljuset och vandra i det. Detta är omskärelsen som sker i ditt hjärta genom det Tveeggade svärdet.

Lite senare i 5 Mos 10 talas det om omskärelse av hjärtat.
5 Mos 10:16 Omskär därför ert hjärtas förhud och var inte längre hårdnackade.

Så går vi lite längre ner i samma kapitel så ser vi detta.

5 Mos 10:20 HERREN, din Gud, skall du frukta, honom skall du tjäna, honom skall du hålla dig till, och vid hans namn skall du avlägga din ed. 21 Han är din berömmelse, han är din Gud, med dig har han gjort de stora gärningar som inger fruktan och som du med egna ögon har sett.

Här kan man översätta det lite annorlunda nämligen:
1/ Herren skall du bli ett med
2/ Herren skall fullborda
3/ Genom sitt namn det är samma sak som sin härlighet

Vi kan omöjligt lära känna Gud om han inte uppenbarar sitt ansikte för oss i våra hjärtan. Paulus säger alltså att han fått sett Guds ansikte i Jesu Kristi ansikte. Denna syn var så överväldigande att Paulus böjer sina knän och blir Kungens tjänare. (Doulos)

En Doulus är en slav som frivilligt underordnar sig en Herre. En som är en Doulus förlorar helt enkelt alla rättigheter och äger inget själv. Han har förstått 5 Mos 10:14 Herren äger allting! (Mig med)

Agape som betyder att underordna sig en Kungs bud eller order. Vi äger inte den kärleken (A) i oss själva. Det är en del av Guds attribut och hans härlighet och hans namn. Därför är det totalt omöjligt för oss att lära känna Gud och bli hans tjänare om han inte uppenbarar sig för oss först och ger oss sin härlighet (Ljus)

Rom 3:21 Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, 22 en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. 23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud,

Vad kallas nu Kungen Jesus Kristus för med ett annat namn? Han kallas för Guds Levande Ord! Paulus sa ju att han har lyst upp hans hjärta och där har han alltså skiljt mörkret från ljuset. Detta innebär att Paulus nu älskar Herren (Agape) Men Paulus sa ju att han vill sprida detta sken. Med andra ord din nästa skall kunna få uppleva exakt samma kärlek (Agape) genom ditt hjärta till din nästa.

Mat 22:34 Men när fariséerna fingo höra att han hade stoppat munnen till på sadducéerna, samlade de sig tillhopa 35 och en av dem, som var lagklok, ville snärja honom och frågade: 36 Mästare, vilket är det yppersta budet i lagen? 37 Då svarade han honom: Du skall älska (Agape) HERREN, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd. 38 Detta är det yppersta och förnämsta budet. 39 Därnäst kommer ett som är detta likt: ‘Du skall älska (Agape) din nästa såsom dig själv.’ 40 På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.

Vad var det Paulus sa? Du kan omöjligt vandra innanför Kungens eller Domarens gränser (Agape) därför att hjärtat är fullt av Mörker (Syndens Konsekvens) Kungen (Det Levande Ordet) måste uppenbara sitt ansikte och sin härlighet där för oss (Ljuset) bara han kan skilja det åt.

Heb 4:9 Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. 10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. 12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.

Samma person som befriade oss från Egypten skall alltså föra oss innanför hans gränser och omskära våra hjärtan. Vad var det som hände efter omskärelsen i Gilgal? (Josua 5)

Jos 5:13 Medan Josua var vid Jeriko, hände sig en gång när han lyfte blicken, att han såg en man stå där framför honom med ett draget svärd i sin hand. Då gick Josua fram till honom och frågade honom: “Tillhör du oss eller våra fiender?” 14 Han svarade: “Nej, jag är befälhavare över HERRENS här och har nu kommit hit.” Då föll Josua ner till jorden på sitt ansikte, tillbad och sade till honom: “Vad har min herre för budskap till sin tjänare?” 15 Befälhavaren över HERRENS här sade då till Josua: “Tag skorna av dina fötter, ty platsen där du står är helig.” Och Josua gjorde så.

Han som uppenbaras här är Guds Levande Ord nu skall Löftena intas. Det kommer inte an på oss utan på honom som går före oss och strider för oss. Detta är att komma in i Herrens Vila!

Här har du fått en undervisning som klart uppenbarar att Kungen upprättar sitt rike i ditt hjärta genom ljuset. Ditt gensvar är alltså Agape och det innebär att vandra innanför Kungens gränser. Vilken oerhörd konsekvens det måste få att vi kan upprätta Guds rike utvändigt och inta 7 berg – Det är ju inget annat än överträdelse av hans gränser (Laglöshet)

Läs nu noga det här och förstå att ordet är det levande ordet uppenbarat i hjärtat “Tveeggade svärdet” (Heb 4)

Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, (Kungens Gränser) utan den som gör min himmelske Faders vilja. (Underordna sig Kungen) 22 Många skall säga till mig (Kungen) på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. (Gett er Ljus) Gå bort ifrån mig, ni laglösa! (Gränsöverträdare)

Mat 7:24 Den som därför hör dessa mina ord (Levande Ordet) och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. 25 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. (Kungen)


Mat 7:26 Men den som hör dessa mina ord (Levande ord) och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. 27 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort

Nu säger bibeln att de laglösa som upprättar Guds Rike och inta 7 bergen skall komma mot församlingen och försöka bedra dem.

2 Pet 3:14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv – något som också sker med de övriga Skrifterna. 17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

En mycket stark varning för den sista tiden att lägga märke till.

Janne Ohlin – Göteborg!

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , . Bookmark the permalink.