TÄNK VAD GUD ÄR GOD ÄNDÅ

Jag att och tittade på ett program om en som reste runt i världen för att fiska i olika floder i världen. Jag berördes av hur andligt programmet egentligen var. Han offrade tobak på en sten i sjön för att blidka andarna. Ändå fastnade han med kroken i armen och undrade om andarna var missnöjda med offret. Han var i Indien och för att fiska där gick han till ett Hinduiskt tempel med gåvor för att välsignas av en Hinduisk präst. Han fick ta emot ett märke i pannan och fick även en påse heligt ris att hälla i floden.
Vart kommer tankarna ifrån om att vi måste blidka en Gud? Detta finns ju på ett eller annat sätt i alla religioner.

Märket i pannan är ju något man genast hajar till över för det står ju i Upp 13 om en världsreligion.

Upp 13:16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.

Vi har ju länge skrivit om den troliga utvecklingen: (MOT KONTROLL)
1/ Pandemi
2/ Vaccinpass
3/ Hyperinflation
4/ Märket

Jag lade ut 15/4-21 en omfattande artikel om Klaus Swab och ”The Great Reset” som heter: “Tyrannernas Plan för världen

Jag kunde inte låta bli att tänka på Nazismen och Reinkarnationstanken. De här människorna har stora planer att regera över hela världen och agera precis som Gud. Nu idag 15/4-21 när jag spelar in detta budskap så reser jag mig upp och får tag i en bok av Håkan Arlebrand: Det Okända! Den handlar om Nyandlighet och Ockultism. Vad vi vet om ändens tid är att demoner alltså fallna änglar skall stå bakom utvecklingen mot denna sista Nya världsordning. (Gud varnar människorna Ps 2) Jag hade ju en omskakande dröm för ett tag sedan som bara bekräftar det här.

Nazisternas symbol Svastikan symboliserar Reinkarnation och är även symbolen för det Teosofiska sällskapet. (Blavatsky – New Age Profeten) Den Ockulta Världen och Datavärldens utveckling hör ihop: De tror allvarligt att de skall bli som Gud! De tror att de kan skapa evigt liv! Vilka tror ni då blir deras fiender? Alla som tror att Jesus personligen är: Vägen – Sanningen och Livet. Det är alltså en slags Nazism som dyker upp igen! Hitler trodde att den ariska rasen utvecklas till Gudar. Den siste Hitler: Människan och Vetenskapen är Gud. New Age och Vetenskap kommer nu samman framför våra ögon – Ta över jorden och frälsa den!

På senaste Runes Hörna som handlar om vaccinpass och kontroll skriver han: (Ingen kan väl tveka på att onda andar talade med Hitler?)

I Mein Kampf skrev Adolf Hitler i mitten av 1920-talet följande:
Det bästa sättet att ta kontroll över ett folk och kontrollera dem helt är att ta lite av deras frihet i taget, att urholka rättigheter med tusen små och nästan omärkliga inskränkningar. På så sätt kommer folket inte se att dessa rättigheter och frihet (Exakt vad vi ser nu men globalt)

Nedan en video som berättar om 3:e riket och Hitlers ockulta makt

Håkan ArlebrandDet Okända” sidan 63-64 Sammanfattning: Den västerländska evolutionstanken är att den odödliga människan inte kan gå bakåt utan alltid utvecklas framåt. För att människans gudomliga väsenskärna skall kunna utvecklas vidare mot att bli Gud måste följande ske. Det är totalt nödvändigt att självet eller jaget inkarneras med den materialistiska världen. (Läs Datorerna) Man menar att personlig utveckling (Själen) är vägen som gör att man kan nå det målet. (Matt 16:24-26) Det är alltså genom att förvärva erfarenheter/upplevelser och kunskap människan kan nå det målet att bli ett med världsalltet och det gudomliga. Denna Evolution betyder att alla skall uppnå fullkomning. Den som fullkomnade denna positiva reinkarnationslära var Helena Petrovna Blavatsky som 1879 tog denna lära och förde ihop den med västerländsk utvecklingsoptimism. (Exakt vad Hitler gjorde) Madame Blavatsky sade att detta Gudomliga var: Den mystiska evolutions och involutionskraften, den allestädes närvarande, allsmäktiga och allvetande potentialiteten. Utifrån vad hon själv säger så är det lätt att identifiera utvecklingen med Gud.

Guds folk behöver alltså Herrens hjälp och hans välsignelse i rätt tid. Det finns så stora hot nu så vi behöver hjälp i vår vandring.

Heb 4:14 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. 15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

I ordet för ”svagheter” (ASTHENEIA) ligger det alltså moraliska svagheter och begärelser som vi inte klarar av att vinna seger över. Men genom Guds välsignelse och Nåd är det möjligt genom Jesus Kristus vår Herre.

TÄNK VAD GUD ÄR GOD ÄNDÅ
I tisdags morse vaknade jag med en sång som jag inte hört på länge från segertoner. Vilken Gud jag har mäktig underbar, underbar i råd underbar i nåd. Hotar mörker här han min tillflykt är, uti sorg och nöd har han blivit mitt säkra stöd. Ref: Tänk vad Gud är god ändå som har ordnat allting så att för stora och för små finns det frälsning och hjälp att få.

Vår överstepräst Jesus sa att han skulle vara med oss alla dagar till tidens slut. (Matt 28:20) Vet du vad vår överstepräst gjorde sedan?

Luk 24:50 Sedan förde han dem ut till Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. 51 Och medan han välsignade dem, skildes han från dem och blev upptagen till himlen.

Vad var det översteprästen sa när han for upp genom himlarna för att åter sätta sig på sin tron i himlen som han lämnat tror ni? Jo han citerade givetvis välsignelsen som står i lagen. Den är nu alltså uppfylld genom Jesus Kristus.

4 Mos 6:24 Herren välsigne dig och bevare dig. 25 Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. 26 Herren vände sitt ansikte till dig (Nåd) och give dig frid. (En bild på att Kungen ger dig tillträde och uppfyller din önskan)

Paulus använder ofta dessa 2 uttryck Nåd och Frid när han skriver till församlingarna. Här står välsignelse (Heb: Barak) tillsammans med att Herrens bevarar oss (Heb: Shamar)

(A) Välsigna (Barak) betyder alltså 2 saker:
1/ Inympa (I Jesus Kristus)
2/ Att böja Knä (Lyda en Kung som vi inte kan se)
3/ Det innebär ju att komma in i Herrens vila och göra hans vilja

Här ser vi alltså att Gud skall få oss att bli små och han skall bli stor. Det här kan vi säga symboliserar den trånga porten (Matt 7:13) Vi kan se den här bilden i Jakobs liv när han blir välsignad vid Peniel. Vi kan även se att det står i (Apg 3:25-26)

(B) Bevare (Shamar) betyder även det flera saker:
1/ Ha en stor omsorg om någon eller något
2/ Vakta så att egendomen inte tar skada eller blir stulen
3/ Som en herde som med omsorg sköter om och vaktar sina får

Först såg vi alltså bilden av den trånga porten (A) Nu ser vi bilden av den smala vägen (B – Matt 7:14) Att skriva så här är typiskt hebreiskt för resten i välsignelsen pekar på samma bilder som A + B.

Kungen vänder alltså sitt ansikte ner mot oss
Kungen vänder alltså sitt ansikte till oss

Vi är alltså de som är härnere och behöver hans hjälp vi behöver hans nåd. Kungen vänder alltså sitt ansikte till oss och ger oss allting vi kan behöva på vår vandring.

Bilden vi ser är alltså (A) Välsignelsen och (B) Bevarandet
1/ Han böjer alltså våra knän så han blir Kung över våra liv (A)
2/ Han vänder sitt ansikte till oss med stor omsorg (B)

Det är inte nyttigt för oss att falla ur Guds Nåd. (A + B)
Guds Nåd (B) innebär också att Gud fostrar oss som sina barn (Titus 2:11-13)
Guds Nåd (B) innebär att han agar den han har kär (Heb 12:5-8)

Kan vi sammanfatta detta vi sagt om välsignelsen (A) och omsorgen (B) ? Ja det är totalt omöjligt att bli välsignad (A) utan Korset. Det är totalt omöjligt att gå på hans väg och få uppleva Kungens omsorg om vi inte bär det (B)

Mat 16:24 Jesus sade till sina lärjungar: Om någon vill följa mig skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. 25 Den som vill bevara sitt liv (Bred Port) skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. (GK: HEURISKO) 26 Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?

Om någon vill följa mig på vägen alltså leva i min gemenskap och få uppleva kungen och herdens omsorg och beröring av själen eller hjärtat. (Alltså Guds omsorg och hjälp B) Då måste han först ta på sig hans Kors och förneka sig själv (Det är alltså den trånga porten A)

Den som nu väljer att göra precis som Herren sa och tar Korset på:
1/ Kommer in genom den trånga porten (A)
2/ Han kommer att få uppleva Herdens omsorg (B)

Skulle inte du vilja få uppleva att en allsmäktig Gud har omsorg om dig i den här svåra tiden vi lever i? Vad är det nu V 25 beskriver att den som tar korset på skall vinna? Det grekiska ordet här nämligen HEURISKO vad betyder nu detta ord? Svenska bibeln översätter det “Vinna det” King James: “Finna det” – Grundtexten beskriver ordet som att efter stort och långt sökande få uppleva och förstå något. Då är ju frågan vaddå?

Om vi tar och översätter det här ordet till ett annat ord med exakt samma innebörd är det Ginosko eller Eido. Det som Jesus nu beskriver i Joh 10 är exakt vad han säger i Matt 7 + Matt 16:24-26.

Både Ginosko och Eido innebär att vi får en kunskap om oss själva och om Gud som vi omöjligt kan få uppleva utan att ta vårt kors på.

Joh 10:2 Men den som går in genom dörren är fårens herde. 3 För honom öppnar dörrvaktaren, och fåren lyssnar till hans röst, och han kallar på sina får och nämner dem med deras namn och för ut dem. 4 När han har fört ut alla sina får, går han före dem, och fåren följer honom, därför att de känner (EIDO) igen hans röst. 5 Men en främling följer de inte, utan flyr bort från honom, därför att de inte känner (EIDO) igen främlingars röst.”

Joh 10:9 Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete. 10 Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd. 11 Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. 12 Den som är lejd och inte är en herde med egna får, han överger fåren och flyr, när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar hjorden. 13 Den som är lejd bryr sig inte om fåren. 14 Jag är den gode herden, och jag känner (Ginosko) mina får, och mina får känner (Ginosko) mig,

Du skall alltså gå in genom den trånga porten det var samma sak som att ta upp ditt kors och förneka dig själv (A) Den som gör det skall finna Livet alltså exakt vad Matt 16:25 beskriver som GK: Heurisko.

Om du tar Korset går in genom den smala porten kommer du att få uppleva att din själ eller ditt hjärta har bytts ut mot ett nytt. På hebreiska så är själ och hjärta samma sak så vårt hjärta av sten skall Herren byta ut. Mot ett känsligt hjärta av kött och blod.

Hes 36:25 Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. 26 Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. 27 Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.

Här står det att Herren själv skall göra något i oss 5 ggr
> Vi kan behålla vår Själ eller vårt Stenhjärta OM vi vill.
> Vi kan ta vårt Kors på och följa Herren OM vi vill.

Den som inte vill ta korset på men behåller sitt stenhjärta kan aldrig komma in genom den smala porten. Det kristna livet det hjärtat försöker att leva är Stentråkigt.

Bibeln talar om våra själars frälsning eller våra hjärtans frälsning. En sann profet som har gått före har givetvis fått sitt hjärta utbytt genom Korsets Kraft. En falsk profet har stenhjärtat kvar och drivs av mänsklig visdom.

1 Kor 1:17 Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet (Stenhjärtat) så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. (Att påverka andra hjärtan) 18 Ty detta budskap om korset (Smala Porten) är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är (Förstå öppna upp och gå in) det en Guds kraft. (DUNAMIS) 19 Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner. 20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? 21 Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror.

Paulus blev inte sänd med ett Stenhjärta
Paulus blev sänd med ett av Korset förvandlat hjärta

Detta budskap om Korset som jag nu levererat pekar alltså på en öppning till en väg. (A) Om vi väljer att gå den vägen får vi uppleva Guds Kraft (Omsorgen och Livet) (B)

Paulus och Jesus är båda Hebreer och evangelium kommer av GT:s skrifter. Ordet för frälsning Yeshuwa kommer av en rot som är Yasha vilket betyder att “Öppna upp”. Återigen ser vi hur Korset knyts samman med Dörr och att få uppleva Guds Kraft (Dunamis)

Dunamis betyder:
Att få en inre kapacitet (Nya hjärtat Herrens Ande Hes 36:26)
Att få öppnade dörrar (Nycklar som öppnar)

De med stenhjärtan det är de som vill bevara sina själar i den här världen. De som får ett nytt hjärta eller finner sin själ det är de som tror på Korset. Det vill säga det är de som vill följa Herren de kommer att finna sin nya själ eller sitt nya hjärta. (Hes 36:25-27) Vad kan man kalla det för med andra ord? Född på nytt eller en ny skapelse i Kristus Jesus!

EN GAMMAL SÅNG TILL MEN SANN
Det finns en gammal känd sång som går så här: Everybody Wants to go to Heaven, But Nobody Wants to Die ”Alla vill in i himmelriket eller Guds Rike men ingen vill dö”

Stenhjärtan kommer alltså inte in i Himmelriket
Hjärtan av kött och blod som är påverkade av Anden gör det

Jag vill runda av denna predikan med att repetera vad ÖP välsignelse innebär och nu vet vi vad han menar helt klart. Den som inte vill ta sitt kors på kommer alltså inte in genom porten (A) (Trånga Porten) därför kommer han heller inte att få uppleva och finna vägen (Smala Vägen till Livet) (B) Han kommer då att få vandra efter sitt eget förstånd (Stenhjärtat = Bred Port + Bred Väg) Herrens välsignelse och hans bevarande är alltså helt och hållet beroende på om vi förstår talet om Korset eller inte.

(A) Välsigna (Barak) betyder alltså 2 saker: (Korset = Trång Port)
1/ Inympa (I Jesus Kristus)
2/ Att böja Knä (Lyda en Kung som vi inte kan se)
3/ Det innebär ju att komma in i Herrens vila och göra hans vilja

(B) Bevara (Shamar) betyder även det flera saker: (Smal väg och Livet)
1/ Ha en stor omsorg om någon eller något
2/ Vakta så att egendomen inte tar skada eller blir stulen
3/ Som en herde som med omsorg sköter om och vaktar sina får

Jag sa att det innebär det sanna evangeliet om Guds Rike eller Himmelriket. Ni vet att jag har haft en hel del drömmar om den sista tiden och hur Gud skall leda den som tror och följer honom. Han talade från himlen en gång och sa: Ser ni inte den urgamla vägen?

1/ Först så ser vi här en trång port (A)
2/ Sedan ser vi en smal väg (B)

Paulus sa att den som predikar ett annat evangelium än det han predikade är under förbannelse? Det betyder att istället (B) Punkterna 1-3 Kommer det bli tvärtom på Herrens Dag.

Bara “Stenhjärtan” predikar ett falskt evangelium de är under förbannelse. De med “Nya hjärtan” predikar ett sant evangelium de är välsignade.

Förbannade betyder att de är “Utkastade” “Nedhuggna” Välsignade har vi ju redan sett vad det betyder dessa går alltså in i något underbart. Medan de “Förbannade” blir utkastade från något.

Mat 25:34 Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse.

Om Guds Rike har stått färdigt redan innan denna värld skapades vad är det då för evangelium om Guds rike som Bethel Church, Hillsong och New Wine talar om som de håller på att sätta upp? Paulus säger ju att det finns bara ett evangelium.

Gal 1:6 Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, 7 fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. 8 Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. (Kastas Ut)

Jag har nu klart beskrivit det sanna och det enda evangeliet för er det som leder till att du kommer in genom den trånga porten (A Korset) Den väg som leder till att du gör ett hjärtbyte och får uppleva Guds omsorg (B – Den smala vägen)

Det som växer (Byggs) upp som Jesus är rot till: Välsignelse och Bevarande
Det som växer (Byggs) upp som mitt stenhjärta producerat: Förbannelse och Kastas ut

Heb 6:7 Ty en åker som dricker regnet som ofta faller på den och som ger god gröda åt dem som den brukas för, den åkern får välsignelse från Gud. 8 Men bär den törnen och tistlar är den värdelös och förbannelsen är inte långt borta. Slutet blir att den bränns av.

Det hjärtat som får välsignelse från Gud är det nya hjärtat
Det är Stenhjärtat som producerar Tistlar och Törnen

Nu när vi så tydligt får oss förklarat vad Evangelium är så förstår vi att såningsmannens budskap (Matt 13) – Det är alltså budskapet om Korset det kan inte vara någonting annat.

Goda hjärtat (Nya Hjärtat) har inte bara lyssnat det har även förstått korset (A) och det är ett måste för att kunna gå in på vägen och få uppleva Guds omsorg (B)

Det innebär att det kan ta tid mellan “lyssnandet” och när personen börjar “förstå”. När personen förstår vandrar den och gör vad Herrens Vilja är.

1 Pet 1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, 4 till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. 5 Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. 6 Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. 7 Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig. 8 Honom älskar (Agape) ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje, 9 då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. 10 Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få.

Vi är födda på nytt till ett levande hopp
Vi har ett levande hopp och ett arv som är förvarat i himlen
Vi blir alltså både välsignade och bevarade genom Guds makt till frälsningen
Vi måste utstå prövningar av olika slag (Nåden + Tuktan Heb 12:5-8)
Vi älskar (Agape) honom utan att se honom (Heb 11) (Lyder honom Joh 14:21)
Vi är på en väg som leder till livet och våra själars frälsning
Det var denna väg och denna nåd alla profeter profeterade om

Janne Ohlin – Göteborg.
This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.