Guds mäktiga verk

Guds mäktiga verk

Predikan Elvor Ohlin
Emanuelskyrkan Kungsbacka
27/3-2022

Dagens texter berättar om att Gud ger ett löfte om något väldigt stort som kommer.
Det är totalt omöjligt för människan att uppfylla.
Det tar ifrån människan all slags självuppfyllelse och alla gärningsläror.
Det börjar litet och oansenligt.
Det sker enbart av nåd och kärlek från Gud.
Tiden mellan löfte och uppfyllelse är en väldigt viktig tid. Det förbereder för (en förberedelsetid) att ta emot löftet.

Vi börjar med texten om Abraham.
Rom 4:18  Där allt hopp var ute, trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk, som det var sagt: Så talrika skall dina efterkommande bli. 19  Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft – han var då omkring hundra år – och att Saras moderliv var dött. 20  Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev i stället starkare i tron och gav Gud äran [Annan översättning: …blev i stället starkare i tron ty han ärade Gud /ty han gav Gud äran. Det står i pågående form. Alltså något som Abraham gjorde hela tiden]. 21  Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla.

Att ära Gud..
…är att lita på att Guds ord är sant, att Guds sätt och Guds tid är den rätta och bästa.
…är att vänta uthålligt och tacka redan nu för det Gud har sagt.

Tron stärktes mer och mer (ty) för att Abraham ärade Gud. Här får vi en nyckel. Hur stärks min tro? Jo, genom att ära Gud. Ära Gud istället för att bara se och fokusera på mänskliga, omöjliga omständigheter.

Alla mänskliga förutsättningar var borta men Abraham hoppades på Gud. På hebreiska är ordet för hopp tiqva. Israels nationalsång heter Ha Tikva, som betyder Hoppet. Tikva betyder också snöre och rep. Skökan Rahab i Jeriko hängde ut ett rött snöre /rep [tikva]. ”Det röda hoppet” var ett tecken på tro. Hon uttryckte att hon ville tillhöra Guds folk. Hon trodde på Israels Gud, för hon hade förstått att det här är den sanne, levande Guden. Det “röda” leder tanken till Jesu blod, som kanske inte Rahab hade kännedom om men hon förstod ändå: “Det här vill jag också ha. Det som det här folket har.. jag vill också tillhöra dem”.

Tiqva är rot till qava som betyder att hoppas, att förvänta, att vänta tålmodigt och att tvinnas samman. Här har vi repet (snöret) igen (tvinnas samman).
Ps 27:14  Hoppas [qava] på HERREN, var stark och frimodig i ditt hjärta, ja, vänta på [qava] HERREN!

Vad för slags tro är detta?
Det är ganska ofta vi talar om tro. Människan tror på allt möjligt och alla har förmågan “att tro”. Beror det bara på var man ”riktar sin tro”?

Jak 2:19  Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och bävar.
Det räcker alltså inte. Vad är skillnaden?
Jo, biblisk tro har sitt ursprung i Gud. Det är den stora skillnaden.
-Guds ord är levande och verksamt.
-När Ordet får ingår i våra hjärtan föds tron från Gud.
-Den tron är levande och frälsande.

1Mos 15:6  Och Abram trodde på HERREN, och han räknade honom det till rättfärdighet. [Ordet från Gud fick ingång i hans hjärta]

Biblisk tro är övernaturlig och har sitt ursprung i Gud.
Hebr 11:1 säger att den tron har ”substans” (engelska subtance) dvs. innehåll, en fast övertygelse och ordet betyder också att det är en fast grund. Det är Guds mäktiga verk i oss.

Gud prövar ofta våra hjärtan genom att använda det enkla, svaga och obetydliga. Det är samtidigt befriande från våra prestationer och mänskliga ”stordåd”.

1Kor 1:27  Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, 28  och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29  för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Citat av Albert Barnes: De har sanningen på sin sida; och sanningen är, även om den är klädd i en ödmjuk dräkt, mäktigare än villfarelsen, fastän den är klädd i fantasins briljans, högtidlig pompa och sofistikerad list.

Sanningen i en ödmjuk dräkt är mäktigare än villfarelsen, hur den än ser ut eller uppträder. Löftena till Abraham går som en röd tråd genom GT. Vi landar i Mika bok (en av dagens texter).

Mika 5:2  Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. [Messias ursprung är av evighet] 3  Därför skall han överge dem fram till den tid då hon som skall föda har fött. Då skall resten av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn. 4  Han skall träda fram och vara en herde i HERRENS kraft, i HERRENS, sin Guds, namns höghet. Och de skall ha ro [frid], ty han skall då vara stor intill jordens ändar. 5  Och han skall vara vår frid…

Uppfyllelsen började i ett litet land [Israel], i en liten oansenlig stad [Betlehem] i Juda. Här skulle Messias [Frälsaren], den evige Kungen och Fridsfursten födas som människa. Det är detta som Paulus syftar på:

Ef 2:13  Men nu har ni, som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta [ni hedningar], kommit nära genom Kristi blod. 14  Ty han är vår frid, han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren. 15  Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda [jude och hedning] i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. 16  Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset, sedan han där hade dödat fiendskapen.

Det fanns avdelningar eller uppdelningar i och omkring templet.
Hedningarnas förgård var skild från judarna, lagens folk.
Hos judarna fanns kvinnornas förgård skild från männen.
Det fanns ett förhänge till det Heliga där bara prästerna fick gå in.
Det fanns ett förhänge till det allra heligaste dit bara översteprästen fick gå in en gång om året på Försoningsdagen.

Jesus öppnade vägen och rev alla hinder och alla skiljaktigheter! Därför skrev Paulus i Gal 3:28:
Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.
Det skedde inte genom politisk makt och propaganda… utan på Golgata kors. Jesaja profeterade på sin tid:

Jes 42:2  Han skall inte skria eller ropa, inte låta sin röst höras på gatorna.
…6  Jag, HERREN, har kallat dig i rättfärdighet, jag skall hålla dig i handen. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hednafolken, 7  för att du skall öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen dem som sitter i mörker.
[En påminnelse om löftet till Abraham – som betyder fader till många – som inte bara gällde det judiska folket, utan ett nytt förbund med frälsning till alla jordens folk]

Betlehem betyder brödhuset.
I 1Mos 35:19 får vi veta att Efrata är ett gammalt namn på Betlehem.
Efrata betyder fruktbar, fruktbarhet och överflöd.

Jesus är Livets bröd. Han föddes i brödhuset (Betlehem) och all god frukt är i honom, Guds härlighet.
Joh 6:48  Jag är livets bröd. 49  Era fäder åt manna i öknen, och de dog. 50  Men det bröd som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. 51  Jag är det bröd som ger liv, det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött, för att världen skall leva.”

Att äta och dricka är att ta in något inom sig. Här talar Jesus om andligt liv genom omvändelse och tro på hans ord (pånyttfödelsen).

Plantan och Trädet
Jag vill berätta om två syner som jag fick för ganska många år sedan. Jag brukar kalla dem Plantan och Trädet.

Jag börjar med trädet. Vi (Janne och jag) var engagerade på heltid och hade ansvar för en dagverksamhet med öppen kyrka på 1990-talet. Det var bön, förbön, undervisning, lovsång och evangelisation. Så kom ett par in och mannen ville ha förbön. Han var ledare för en grupp som brukade samlas. Vi bad för honom och när jag var i bön såg jag en syn för mitt inre, väldigt tydligt. Jag såg ett väldigt stort och vackert, grönt träd med kraftig stam. Det var som en stor fin ek och såg starkt ut. Men plötsligt när vi bad, föll trädet till marken på ett ögonblick. Då såg jag att det nästan saknade rötter helt och de som fanns var alldeles ytliga. Jag blev väldigt förvånad och undrade vad det kunde betyda?
Det gick inte så lång tid, så blev det avslöjat att det var mycket som inte var rätt ställt med mannen. Det gällde ekonomi, lögner och annat. Då förstod jag vad Gud menade.
Det står om trädet… (1917 års övers)
Ps 37:35  Jag såg en ogudaktig som trotsade på sin makt; han utbredde sig såsom ett grönskande träd, väl rotat [mäktig och stark i människors ögon]. 36  Men när man sedan gick där fram, se, då var han borta; jag sökte efter honom, men han fanns icke mer.

En tid efter detta, var jag i bön hemma en dag. Jag låg på knä vid köksstolen, som jag brukade göra. Nu fick jag en syn för mitt inre, som en film. Jag såg alldeles torr jord. Ur jorden hade det kommit upp en liten grön planta. Det började blåsa och det började storma. Det blåste så jorden yrde och plantan den låg på tvären i vinden. Jag såg det så levande så jag minns att jag tänkte: Oj, hur ska det gå för den lilla plantan?
Men hur det än stormade och blåste, rubbades den inte från sin plats. I hela mitt inre växte en bön: Jesus, låt mig få bli som den där lilla plantan! Med så djupa rötter (jag förstod att det handlade om rötterna) så att inget kan rubba mig när det stormar!

Ungefär ett halvår senare satt jag och läste i Bibeln. På den tiden använde jag mest 1917 års översättning men den här dagen läste jag i Folkbibeln och såg vad som står i Jesaja 53.
Jes 53:1  Vem trodde vår predikan, för vem var HERRENS arm uppenbarad? 2  Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. [Va?! Det är ju synen jag såg] Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. 3  Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet.

Var det detta jag hade bett om?! Att inte sträva efter ”det som är stort” i den här världen men att lära känna Jesus, följa honom, formas av honom och att vara djupt rotad i Guds nåd och kärlek, i sanningen.

Rom 8:29  Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.

Det är det som Gud gör i oss, under tiden mellan löfte och uppfyllelse. Jag förstod att de två synerna hade ett samband. Gud säger: ”Se inte på det yttre. Sträva inte efter det yttre som är stort och som imponerar på människor!” Vad är din strävan? Att bli något stort inför människor eller att bli Guds tjänare i enkelhet och trohet?

Rotskottet står för det inre livet, Guds [mäktiga] verk i det fördolda.

  • ödmjukhet inför Gud och enkelhet
  • fasthet och hållbarhet i stormar och skakningar

Rom 6:5  Ty är vi förenade med honom [sumphutos betyder planterade tillsammans med (Jesus) och växa tillsammans med (Jesus)] genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. 6  Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. [Att ta sitt kors och följa Jesus är inte lätt när min vilja korsar Guds vilja. Men om vi “ärar Gud” som Abraham, då tvinnas vi samman med honom. Guds vilja blir din vilja /min vilja].

Jak 1:21  Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet, som är inplanterat i er och som har makt att frälsa era själar.
Johannes döparen sa:
Joh 3:30  Han måste bli större och jag mindre.

“Vi vill bli stora och många, vi vill prestera, göra-göra, vi vill påverka! Vi ska påverka hela staden… hela landet…hela världen!”
Har ni hört det? Det brukar sluta med pannkaka av alla sådana ”visioner” och drömmar. Så låter de stora gröna träden med ytliga rötter. Stora inför människor och kallar sig apostlar? Men blinda för Guds sätt att verka. Det är surdeg. Rensa ut surdegen, säger Bibeln.

Trädet som imponerar på människor är den gamla människans verk.
Jesus sa till fariseerna vid ett tillfälle:
Luk 16:15  Då sade han: “Ni hör till dem som vill framstå som rättfärdiga inför människor, men Gud känner era hjärtan. Ty det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. [De ville verka andliga inför människor men deras liv vittnade emot dem. De vred och vände på Guds ord för att passa deras egna begär (efter makt, pengar…)].

Ojoj, där föll ett grönt träd. Han som har lärt hundratusentals präster och pastorer och församlingsledare hur man ska bygga församling som ett företag. Han hade tafsat på kvinnor i 30 år.
Ett annat stort träd föll också, nu på andra sidan jordklotet, han som skulle bygga världens största kyrka. Han hamnade i fängelse. Tror att det handlade om förskingring. Vad var det för motiv? Var det att göra sig ett namn? Världens största… eller var det för Gud? Jag vet inte. Gud vet.
Härom veckan kunde vi läsa om ett annat stor grönt träd i den kristna rörelse som växer mest av alla i världen. Den högste ledaren fick kliva av. Det var också något med alkohol och kvinnor.
Det finns många, många fler. En hade ju förhållande med sin älskarinna och var alkoholist, som han dolde. Han skilde sig och gifte sig med älskarinnan och stod upp och predikade. Det strömmade människor dit från hela världen och på tv följde man långt in på nätterna här i Sverige. Det var i USA, så det var annan tid här. Många stora, gröna träd har fallit och fler kommer säkert att falla.

Nu gör Gud ett nytt nedslag och sänder ärkeängeln Gabriel till en ung kvinna i Galileen.
-hon är inte ”Himlens drottning” – det är en avgud, en demon.
-hon var inte syndfri – det är en lögn. Endast Jesus, Guds Son, har levt ett syndfritt liv på jorden.
-hon var inte en kändis eller rik eller mäktig.
Hon var vanlig, enkel och verkar ha varit ganska fattig.

Luk 1:26  I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud 27  till en jungfru i staden Nasaret i Galileen [Kära nå´n! En stad med dåligt rykte. Ni minns kanske att Natanael sa när han fick höra att Messias kom från Nasaret: “Kan något gott komma från Nasaret?” Joh 1:46. Vi med facit i hand kan säga: Ja! Om Gud får verka kan det ske! Än en gång Guds val, när han vill uppenbara sin härlighet]. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria. 28  Ängeln kom in och sade till henne:”Gläd dig, du benådade. Herren är med dig.”29  Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. 30  Då sade ängeln till henne: “Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. 31  Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. 32  Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. 33  Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut.”34  Maria sade till ängeln: “Hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört mig”. 35  Ängeln svarade henne: “Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son. 36  Och se, din släkting Elisabet skall på sin ålderdom också få en son. Hon som man har sagt är ofruktsam, hon är nu i sjätte månaden. 37  Ty för Gud är ingenting omöjligt.” [Eller: Inget ord från Gud är utan kraft] 38  Maria sade: “Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne.

Maria skyndade sedan att hälsa på Elisabeth.
..1:45  Och salig [välsignad] är du som trodde, ty det som Herren har sagt till dig skall gå i uppfyllelse.”

Vi läser den fjärde av dagens texter:
Ps 147:7  Sjung till HERREN med tacksägelse. Lovsjung vår Gud till harpa, 8  han som täcker himlen med moln och bereder regn åt jorden, han som låter gräs skjuta upp på bergen 9  och ger föda åt djuren, åt korpens ungar som ropar. 10  Han har ej sin lust i hästens styrka, ej sin glädje i mannens snabbhet. 11  HERREN gläder sig åt dem som fruktar honom, åt dem som hoppas på hans nåd.

Gud har skapat hela universum och han har omsorg om allt som han har skapat. Ändå har han sin största glädje i:
…den som har gudsfruktan och hoppas på hans nåd.
…och som säger ja till Guds kallelse och är trogen i det lilla.

Vi går snabbt tillbaka till Guds löfte till Abraham.
1Mos 13:14  HERREN sade till Abram sedan Lot hade skilt sig från honom [Att Abraham och Lot skildes åt är en viktig poängtering. Lot var en rättfärdig man, säger Bibeln, men han drogs till den här världen. Han drogs allt närmare till Sodom och till slut flyttade han in dit. Han såg inte klart med sina andliga ögon. Namnet Lot betyder täckelse, beslöjad. Nu när Abraham var ensam inför Gud säger säger Herren]: Lyft din blick och se dig omkring från den plats där du står, mot norr och söder, öster och väster. [Utgör inte det ett kors?] 15  Hela det land som du ser skall jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid. [Löfteslandet står ju andligt sett som en förebild på att vara i Kristus och att komma in i förberedda gärningar. Alla löften har “sitt ja och sitt amen” i honom – inget utanför Jesus men allt i honom] 16  Och jag skall låta dem bli som stoftet på jorden. Om någon kan räkna stoftet på jorden skall också dina efterkommande kunna räknas.

Abra(ha)m och Sara(i) var fortfarande barnlösa när Gud gav det här löftet. Det var helt omöjligt mänskligt sett. Men Johannes, han såg i uppenbarelsen en dag i framtiden.

Upp 7:9  …en stor skara som ingen kunde räkna [med andra ord ”som stoftet på jorden” som Gud sa till Abraham], av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. [Palmblad är en symbol för seger] 10  Och de ropade med hög röst: “Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen, och Lammet.”

Jag vill läsa löftet till Abraham parallellt med:
Ef 3:14  Därför böjer jag mina knän för Fadern, 15  han från vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. 16  Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, 17  och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken. [Guds fullkomliga kärlek, agape – som små plantor med djupa rötter som inget kan rubba] 18  Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet [Ungefär som landet framför Abram] 19  och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. [Det är korsets budskap] 20  Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, [Guds mäktiga verk] 21  honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen.

Förr sa man att Jesu kärlek /Guds kärlek:
-är så vidden räcker för alla.
-är så djupden når ned till den värste syndare.
-är så hög så att den når upp till himlen.
-är så lång så att den räcker i all evighet.

Och glöm inte:
Det är ”de små plantorna” som Gud använder!

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged . Bookmark the permalink.