Dom över Guds Hus del 2 – Mönster

När jag skrev studiet rensa ut surdegen tog jag upp läran om ett uppryckande innan vedermödan. Det finns inte ett enda bibelord som stöder den teologin. Att bygga upp en hel lära om en eskatologi på sådana grunder blir som ett korthus.

Det lyckas genom folkets okunskap i teologi och bristen på att kunna pröva saker mot skriften. Det är av samma orsak alla villoläror kommer in i Guds Hus. Om en lära kommer ifrån Gud måste den:
1/ Ha en förebild i Gamla testamentet
2/ Undervisats av Jesus Kristus
3/ Undervisats och praktiserats av Apostlarna

Paulus som verkligen undervisade om Herrens Dag och Jesu tillkommelse hans skrifter om ändens tid kommer att förvrängas säger Petrus.

2 Pet 3:6 I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. 7 Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda. 8 Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. 9 Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig. 10 Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. 11 Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, 12 medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. 13 Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte. 14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv något som också sker med de övriga Skrifterna. 17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

1/ De ogudaktiga skall dömas på domens dag (V 7)
2/ Herrens Dag kommer som en tjuv om natten (V 10) (King James)
3/ Vi skyndar på mot Herrens Dag (V 12)
4/ Men vi skall gå vidare mot en ny himmel och en ny jord (V 13)
5/ De laglösa skall förvrida teologin om ändens tid
6/ Vi skall vara på vår vakt så vi inte följer med denna förvridna teologi
7/ Det gör vi genom att växa i Kunskapen om Gud.

Kunskapen om Gud är alltså hela Guds rådslut: (Allt detta talade både Jesus och Apostlarna om)
1/ Vem är Gud (Hans härlighet)
2/ Vad vill Gud (Hans rådslut och hans vilja)
3/ Vad kommer att ske i framtiden (Eskatologi)

Petrus bekräftar Paulus teologi när han beskriver Herrens Dag och Jesu tillkommelse (Parousia) Jag skall försöka reda ut begreppen lite så vi förstår genom Kunskapen om Gud. Enligt punkt 2 så står det att Herrens Dag skall komma som en tjuv om natten. (2 Petr 3:10 King James) Detta som en tjuv om natten är ett begrepp man felaktigt använder på begreppet: ”Bruden skall hemligen ryckas upp och försvinna” (Den så populära Pretrib läran som JN Darby förde in)

Men det är så att Herrens Dag startar innan med sina domar över de ogudaktiga och på slutet av den dagen kommer Jesus tillbaka synligt för alla. Herrens Dag betyder en tidsperiod när Gud från himlen börjar döma jorden och den tidsperioden avslutas med Jesu Tillkommelse. Har vi förstått detta nu?
1/ När tiden är inne för Herrens Dag vet bara Gud
2/ När den tiden är slut kommer Jesus Kristus

Är detta ett sant påstående jag gör den sanning som gällt i alla tider fram till 1830 då JN Darby införde sin surdeg? Det är mycket lätt att bevisa för den sanna läran om ändens tid skall:
1/ Ha en förebild i Gamla testamentet (Minst 2 skriftställen)
2/ Undervisats av Jesus Kristus (Minst 2 skriftställen)
3/ Undervisats och praktiserats av Apostlarna (Minst 2 skriftställen)

När vi börjar läsa bibeln som den skall läsas och låta skrift få förklara skrift blir alltså kunskapen om Gud som ett stort pussel vars hela bild blir den visdom Gud gett dig. När jag var barn försökte vi tvinga ihop pusselbitar men varje pusselbit har ett mönster som den andra pusselbiten måste passas ihop med.

Herrens Dag = En tidsperiod av dom ingen vet starten på
Jesu Tillkommelse = Det som avslutar Herrens Dag

Det är alltså inte Jesus som kommer som en tjuv om natten det är Herrens Dag. En ”tjuv om natten” är alltså bilden av att helt plötsligt kommer det en helt oväntad dom från Gud som ingen hade räknat med. Herren själv börjar att från himlen lägga sig i människans planer och utgjuta vreden över världen. Det kan vi läsa på flera ställen i bibeln som vittnar om detta.

1/ Guds dom startar alltid med en inre död och hjärtats förhärdelse (Villoläror – Mörker)
2/ Guds dom avslutas alltid som en fysisk dom (En Katastrof på Herrens Dag)

Det var exakt vad Apostel Perus sa:
1/ De laglösa skall först drabbas av villoläror och mörker (2 Petr 3:15-17)
2/ De kommer sedan att drabbas av katastrofen på Herrens Dag (2 Petr 3:7)

Det var exakt vad Apostel Paulus sa:
1/ De laglösa skall först drabbas av villfarelse (2 Tess 2)
2/ För att sedan drabbas av katastrofen på Herrens Dag (2 Tess 2)
3/ Kunskapen om Gud eller Sanningen försvann ur hjärtat (2 Tess 2)

Lägg nu noga märke till vad Paulus säger om Herrens Dag då ser ni harmonin med vad jag tidigare sagt: Herrens Dag kommer som en snara eller katastrof över alla innan Jesus Kristus kommer tillbaka igen och uppståndelsen från de döda sker.

Jesus Kristus skall vid sin ankomst vid slutet av Herrens Dag förgöra sina motståndare i Eld. Men först kommer domen över Guds Hus alltså i form av en kraftig villfarelse helt i enlighet med det mönster vi lärt oss. Sedan kommer Herrens Dag med yttre dom och sedan kommer Herren själv med evig förintelse av allt på den gamla jorden i Eld för att ersätta den med en förnyad där bara rättfärdighet bor. Jag har sett det och jag bävar Herren gillar inte surdeg och villfarelse i sitt Hus som är heligt. Att inte rensa ut det visar måttet på vår kärlek (Agape till Gud) (Joh 14)

Jag skriver det här eftersom Gud har sagt till oss att avslöja Djävulens alla listiga anslag och läror. Då läser vi hela 2 Tess 2 för att se mönstret som är så tydligt uppenbarat. Domen startar med Herrens Dag och den avslutas med Jesu tillkommelse (Parousia). Vi skall inte fördjupa oss så mycket vi skall bara se på mönstret som stämmer med hela skriftens vittnesbörd.

2 Tess 2:1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst (Parousia) och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder (Syskon) 2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit.

Herrens Dag = Tidsperiod
Jesu Tillkommelse (Parousia) Avslutar den Tidsperioden

2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. 5 Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? 6 Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. (Gk: Det skall komma ut genom mitten av er) 8 Sedan (GK: Då) skall den laglöse (GK: Laglösheten) öppet träda fram (GK: Avslöjas) Men honom (GK: Detta) kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. (Parousia)

1/ Innan Herrens Dag skall de laglösa komma ut ifrån er på en bestämd tidpunkt.
2/ De laglösa är alltså de som drabbas av villfarelse en inre dom först
3/ De drabbas av domen på Herrens Dag och total katastrof genom elden

2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst (Parousia) är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen (Hela Guds Rådslut) och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen (Pseudo) 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Ta nu och läs min dröm: Domen över Guds Hus! Jag såg ett ledarskap som inte kunde förstå skriften. Jag såg att en villfarelse drabbat dem! Deras ögon såg ut som om de var drogade! Jag fick tanken: De är drabbade av stark villfarelse! Texten här tyder på att en superstark villfarelse kommer från Gud som kopierar Jesu tillkommelse (Parousia + Pseudo) Jag citerar Keith Malkomson igen:

Ett budskap från Pastor Keith Malcomson från ett kort Youtube Klipp där han varnar för Villfarelsens andemakt! Jag sammanfattar det till Svenska Citat: ”Jag städade kyrkan innan söndagsmötet en dag när jag fick vara med om något väldigt konstigt. Det kom helt plötsligt en andemakt där i rummet som en väldigt kraftig villfarelse. Det var precis som om mitt sinne attackerades av starka tankar och upplevelser det var som en hel ocean kom emot mig. Detta varade i ungefär 30 sekunder och det fångade hela mitt sinne det var fruktansvärt starkt. Jag kunde bara tänka så här: Gud är i allting och allting är Gud! Gud är i alla religioner och alla religioner leder till Gud det var som en våg som sköljde över mig. Jag stod som fastfrusen när detta pågick och kom till slut ur greppet: Vad var detta nu? Jag ringde till en vän i ett annat land som bekräftade att han hade haft exakt samma upplevelse samtidigt. Jag upplevde att det kommer stark demonisk aktivitet att släppas lös och jag fick uppleva detta för att varna. Lyssna nu: Det kommer att släppas lös en superstark demonisk villfarelse mitt i kristenheten.” (Slut: Citat)

Paulus säger alltså att strax innan denna falska andeutgjutelse av villfarelsens andemakt över de laglösa så skall Herren uppenbara det för hans älskade på Sion. Där skall två basuner ljuda innan Herrens Dag inträder.

1/ Basunen som varnar för fienden (Joel 2:1-11)
2/ Basunen som kallar till förberedelse till bröllopet rensa ut surdeg (Joel 2:15-16)

2 Tess 2:13 Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder (Syskon) Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen. (Hela Guds Rådslut) 14 Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni skall vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. 15 Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev. 16 Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, 17 uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning.

I detta kapitel ser vi 2 grupper kristna som kanske på utsidan uppträder som kristna och det är svårt att skilja dem åt. Men endast Gud vet vad som finns på insidan och det kommer att avgöra domen över Guds Hus.

En grupp kommer att drabbas av domen som börjar med en kraftig villfarelse
Den andra gruppen kommer vid den tiden få det uppenbarat innan det sker (2 Tess 2:8) Den andra gruppen är alltså de som lyssnar till basunerna på Sion och förstår budskapet.

1/ Herrens älskade är de som har kärleken till sanningen
2/ De som Anden får rensa ut all surdeg ifrån
3/ Det är de som står fast i den läran som är given
4/ De kommer att få uppleva övernaturligt beskydd på den dagen

Ser du hur Guds mönster håller igenom både GT och NT? Gud börjar alltid med mörker så vi förlorar förmågan att SE och FÖRSTÅ Kunskapen om Gud. (Sanningen) Detta visar sig på 3 områden:
1/ Vem är Gud (Hans härlighet)
2/ Vad vill Gud (Hans rådslut och hans vilja)
3/ Vad kommer att ske i framtiden (Eskatologi)

Men Kunskapen om Gud kan endast komma till oss genom det ljus som strålar ut ifrån Herrens ansikte. Att sätta ett täckelse mellan Herrens Ansikte och vårt Ansikte är exakt vad Djävulen är ute efter. Vad symboliserar detta täckelse egentligen? Då måste man ju ställa sig frågan varför får Djävulen tillåtelse att förblinda oss? Då stämmer det ju vad vi har sagt att domen från Gud börjar alltid med att vi blir förblindade så Djävulen utför alltså en del av Guds dom. Det var ju extra tydligt när vi läste 2 Tess 2 – Gud sände stark villfarelse! Satan utför bara Guds order! Han får bara tillåtelse att göra det med de som inte ger kärleken till sanningen rum. Där har han ju redan verkat så de är hans tillhörighet och byte.

Nu skall jag berätta några starka profetiska drömmar Herren talat till mig om genom åren: Den senaste drömmen var ju: Rensa ut surdegen! Om vi skall vara med och fira Gudstjänst på Sion måste vi göra oss av med det som är falskt ut ur Guds hus. De andra två profetiska drömmarna handlar om hur tjuven kommer om natten för att orena Guds hus med lögn. (Kopia) Om vi inte gör det kommer Anden att bli bedrövad och dra sig undan och prisge oss åt vår egen visdom.

Jag drömde att vi kom till ett hus där härligheten från Gud hade försvunnit och folket där inte har kunskap om hur tjuven kan stjäla den utan spår. Vi sattes nu där i huset och Gud sa: Varde ljus! Hela huset fylldes av ljus – Nu var det midnatt och vi vakade i huset bakom en bokhylla av falsk teologi kom Tjuven (Djävulen) ut ur en lönnöppning: Han skrek och var jättearg och dörren stängdes: Nu kan vi inte komma in i huset längre för de har tänt ljuset!

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Guds dom börjar med mörker!
Djävulen utför domen!
Han byter alltid ut sanningen mot lögnen!
Bara genom Anden från Jesu ansikte kan vi avslöja lögnen
Omvänd process Lögnen kastas ut Sanningen tar över

Den sista uppenbarelsen har en liknande betydelse: Jag kommer fram till ett museum av något slag där fanns världens mest värdefulla diamant som man lånat för att ställa ut. Diamanten vaktades av den senaste teknologin av larm med massa laserstrålar och liknande. Men mitt i natten kom tjuven in i huset genom taket och hissade sig ner han överlistade lätt larmet. Han hade en påse med sig och han bytte ut diamanten mot en som såg exakt likadan ut. (Pseudo) Dörrarna öppnades igen och folk strömmade dit för att se denna värdefulla diamant och de attraherades av den. Men en dag kom en diamantexpert från ett främmande land och han tittade på diamanten och säger till ledarskapet: Denna diamant är inte äkta för den har inte det skenet som den äkta har! Ledarskapet sa nu att du måste ha fel för inget överlistar vårt nya säkerhetssystem (Mänsklig visdom). Diamantexperten (Den Helige Ande) gick bedövad bort därifrån och allt fortsatte sedan som vanligt.

Jag blev så skakad när Gud visade det här för mig! Du finner mönstret precis överallt i bibeln när det handlar om Israel. Och det är exakt det Paulus säger vi skall titta efter som ett mönster när Gud dömer i Ändens tid (1 Kor 10)

1/ Ledarskapet upphöjer sig över Guds visdom
2/ Förhärdelsen och blindheten kommer som början på domen
3/ Falska profeter upphöjs över sanna profeter
4/ Lampan slocknar
5/ Den fysiska domen kommer att verkställas av Gud
6/ Fienden kom i form av olika nationer mot Israel

Låt oss titta på hur Gud dömde Eli hus för på samma sätt kommer han att döma Guds hus. Lägg märke till att Samuel var där: Hans namn betyder – Den som hör Gud (Anden) Det är en profetisk bild på att i de 7 Församligarna i uppenbarelseboken ropar Gud på Samuel: Upp 3:13 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.

1 Sam 3:1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång detta medan Eli låg på sin plats. Hans ögon hade börjat bli skumma så att han inte kunde se. 3 Guds lampa hade ännu inte slocknat, och Samuel låg i HERRENS tempel där Guds ark stod.

Vad är det Samuel får höra? Vad är det Anden säger åt de 7 församlingarna?
Väckelse Väckelse eller Dom över Guds hus? Domen kommer över Guds hus därför att ledarskapet inte rensat ut surdegen.

1 Sam 3:11 Då sade HERREN till Samuel: “Se, jag skall i Israel göra något som kommer att ge eko i båda öronen på var och en som får höra det. 12 På den dagen skall jag låta komma över Eli allt vad jag har talat mot hans hus, från det första till det sista. 13 Jag har kungjort för honom att jag skall döma hans hus till evig tid på grund av den synd han kände till, nämligen att hans söner drog förbannelse över sig, utan att han tillrättavisade dem. (Rensade ut Surdegen)

Heb: Vad jag redan startat (Förblinda)
         Skall jag slutföra (Yttre dom)

Den avfallna kyrkan kommer att förblindas och kompromissa med världen (Förblindelse Förhärdelse) Hur kommer hon dömas då? Vad är den yttre domen? kolla här nu: Det kommer inte gå som hon trott! Helt plötsligt svänger den politiska makten och förgör henne!

Upp 17:16 Och de tio hornen som du såg och vilddjuret, de kommer att hata skökan och göra henne utblottad och naken. De skall äta hennes kött och bränna upp henne i eld. 17 Ty Gud har ingett dem tanken att utföra hans plan och handla i en och samma avsikt och att ställa sin kungamakt i vilddjurets tjänst, till dess Guds ord går i uppfyllelse.

Mvh Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.