Dom över Guds hus

Det står att en eld är upptänd som vi måste gå igenom för vår prövning (Formning) Domen måste börja med Guds Hus (1 Petr 1:4)

Jag fick ta emot ytterligare en profetisk dröm ifrån Herren (18-19/3-22) Den här drömmen var kristallklar det fanns i drömmen en stark känsla av allvar bedrövelse och sorg samtidigt. Jag upplevde så tydligt att Guds Ande är bedrövad över att ledarskapet inte vill lyssna till sanningen längre.

Ni som känner oss vet att vi aldrig försöker att upphöja oss till att framstå som några profeter eller bli något stort i människors ögon. Vi är bara enkla människor som har vanliga enkla arbeten för vår försörjning och försöker tjäna Herren med de talenter han gett till oss. Vi vågar inget annat än att använda talenten för vi skall redovisa den en dag: Vi skall varna Guds folk och den tjänsten försöker vi vara trofasta i ända till slutet.

Guds Ande talade från himlen och sa att vi skulle lägga våra budskap som var våra utkast i ett brev och sända dem till ledarskapet i församlingarna i det här landet. (Jag tror givetvis inte att det är bokstavligt med posten)

Jag har ingen aning om vad Elvor skall predika om när jag skriver detta. Men jag har redan skrivit ned titeln på min predikan innan jag fick drömmen: Dom över Guds Hus.

I den första delen av drömmen så skickades alltså brevet ut till alla församlingar i det här landet. (Jag kom direkt att tänka på uppenbarelsebokens brev till församlingarna) Jag fick uppleva hur Anden förde mig till ledarskapet i en av de större församlingarna i landet (Gud uppenbarade inte vilken)

Ledarskapet den ene efter den andre försökte läsa budskapen men det var ingen som kunde läsa eller förstå budskapet. Detta trots att brevet innehöll en klar beskrivning om vart vägen går vilket ni kommer att få höra idag. Jag hörde tydligt hur de sa en efter en: Jag kan inte läsa detta jag förstår det inte!

Exakt vad Jesaja profeterade:
Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. 11 All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger: “Läs detta,” så svarar han: “Jag kan det inte, den är ju förseglad.” 12 Och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger: “Läs detta”, så svarar han: “Jag kan inte läsa.” 13 Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. 14 Se, därför skall jag ännu en gång göra underbara ting med detta folk, ja, underbara och förunderliga. De visas vishet (Mänsklig vishet) skall förgå, de förståndigas förstånd (Ögon) skall förmörkas. 15 Ve dem som går ner i djupen för att dölja sina rådslag för HERREN, som bedriver sina verk i mörkret och säger: “Vem ser oss, och vem känner oss?”

Vers 14 Den hebreiska grundtexten kan översätta detta med: Därför skall jag mitt ibland detta folk göra ett fullbordat verk.
1/ Jesu korsfästelse är grundstenen.
2/ Jesu uppståndelse är slutstenen.

Psa 118:21 Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. 22 Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. 23 HERREN har gjort den till detta, underbart (Heb: Fullbordat) är det i våra ögon. (Sinnen – Tankesätt – Väg)

Jag drömde alltså om kristna byggnadsarbetare som inte förstår att huset redan är fullbordat. Vi kan endast formas och tuktas av Herren för att komma in och sättas på plats av honom i huset. Vi kan bara falla ner inför stenen och be honom forma mig och bygg med mig älskade mästare.

1 Pet 2:4 Kom till honom, den levande stenen som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. 5 Och låt er själva som levande stenar byggas (Prövas och Formas) upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. 6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den (Prövas och Formas lik den) skall aldrig komma på skam. 7 För er som tror (Prövas och Formas lik den) är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror (Prövas och Formas lik den) har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort (Föraktade) blivit en hörnsten, 8 en stötesten och en klippa till fall. (Förhärdelse och Dom) De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. 9 Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. (Ordet på hebreiska pekar på någonting som är fullbordat)

Nu säger Danielsboken samma sak som Petrus sa att domen måste komma över Guds hus först.

1/ En upptänd eld för prövning och formning (1 Petr 1:4:12)
2/ Daniel talar om att luttring o prövning kommer (Dan 12:10)
3/ Men de Andligt visa skall förstå detta (Dan 12:10)
4/ Men de Ovisa skall inte förstå skriften (Dan 12:10)
5/ Drömmen: Domen är förblindelse (Jes 29:9-15)

Anden gjorde mig uppmärksam på att det var något konstigt med deras ögon de såg ut som om de var påverkade av en drog eller något de såg alldeles dimmiga ut. Jag fick nu som en stark tanke: De är påverkade av Villfarelsens ande!

Det finns 2 konkreta bibelställen där det uttryckligen står: Villfarelsens andemakt eller Antikrists ande – Det är alltså en dom!
1/ Villfarelsens andemakt är lögnen (2 Tess 2:11)
2/ Antikrists ande är Villfarelsens ande (1 Joh 4:1-6)

På morgonen den 18/3 klockan 06:00 när jag gått upp och fixat frukost startat min dator går jag in på mitt FB flöde. Det första som dyker upp i flödet är ett inlägg med Per Arne Imsen. PINGSTSAMFUNDETS LEDARE REKOMMENDERAR JESUITORDENS PANENTEISTISKA VILLOLÄROR FÖR LEDARE I PINGST. Varför Daniel Alm? (P- A Imsen brukar vara noga med sina källor)

Jag blev chockad! Daniel Alm ledaren för Pingströrelsen i Sverige! Gör tydligen reklam för Ignatius av Loyola – Katolsk Mystiker: Han kunde tydligen få folk att sväva i luften levitation

Ett budskap från Pastor Keith Malcomson från ett kort Youtube Klipp där han varnar för Villfarelsens andemakt! Jag sammanfattar det till Svenska Citat:Jag städade kyrkan innan söndagsmötet en dag när jag fick vara med om något väldigt konstigt. Det kom helt plötsligt en andemakt där i rummet som en väldigt kraftig villfarelse. Det var precis som om mitt sinne attackerades av starka tankar och upplevelser det var som en hel ocean kom emot mig. Detta varade i ungefär 30 sekunder och det fångade hela mitt sinne det var fruktansvärt starkt. Jag kunde bara tänka så här: Gud är i allting och allting är Gud! Gud är i alla religioner och alla religioner leder till Gud det var som en våg som sköljde över mig. Jag stod som fastfrusen när detta pågick och kom till slut ur greppet: Vad var detta nu? Jag ringde till en vän i ett annat land som bekräftade att han hade haft exakt samma upplevelse samtidigt. Jag upplevde att det kommer stark demonisk aktivitet att släppas lös och jag fick uppleva detta för att varna. Lyssna nu: Det kommer att släppas lös en superstark demonisk villfarelse mitt i kristenheten.” (Slut:Citat)

Gud är i allting och allting är Gud! Det var alltså vad P-A Imsen varnade för i sitt FB inslag som bekräftade min dröm i natt. Vänner dammluckorna är redo att öppnas för stark demonisk villfarelse som sveper bort alla som inte är fast grundade på hörnstenen Jesus Kristus.


GUD HAR ETT MÖNSTER FÖR HUR HAN DÖMER

1/ En andlig dom kommer först det är en förhärdelse. Det kommer till uttryck genom att folket inte ville höra på Guds profeter.

2/ När detta har nått en viss nivå kommer det en hel svärm av falska profeter. Så de falska profeterna är en del av Guds dom. Det här kan vi se i 2 Tess 2 när det står att de gav inte kärleken till sanningen rum så de kunde bli frälsta. Lägg märke till att det står att Gud sänder detta så det är en andlig dom och de fick tro på en lögn

3/ När detta har nått en viss nivå så kommer det en yttre dom eller en materiell om ni så vill kalla det så. Babylonierna ödelade Jerusalem 586 men det gjorde även Romarna när folket förkastade Jesus och Apostlarnas budskap år 70. Drömmen som jag hade bekräftar att vi nått den nivån när den andliga domen börjat.


JAKOB OCH ESAU

Det är bara genom kunskapen om Gud som vi kan förstå mönstret för Guds domar som vi kan ta itu med svåra texter i bibeln.
Rom 9:13 Det står ju skrivet: Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. 14 Vad skall vi då säga? Att Gud är orättfärdig? Naturligtvis inte! 18 Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och vem han vill förhärdar han.

Det är mycket lättare att förstå det här om vi säger det med andra ord:
Jakobs hjärta kom jag åt (Förstfödslorätten = Kristus i oss)
Esaus hjärta kom jag inte åt (Förstfödslorätten = Kristus i oss)

Båda tillhörde Guds familj på den här tiden hur dömde Gud mellan dem? Gud hatade inte Esau som vi tror men han kom inte åt hans hjärta så han kunde ta emot Guds Kärlek. Det är att förakta förstfödslorätten (Kristus i oss) det är dårskap.

1 Mos 25:34 Och Jakob gav honom bröd och linssoppa. Esau åt och drack, steg sedan upp och gick sin väg. Så litet värdesatte Esau sin förstfödslorätt. (Föraktade Jesus Kristus)

Gud älskade alltså Jakob – Det visade sig genom tuktan (Välsignelse)
Gud förhärdade Esau – Han fick vad hans hjärta längtade efter (Andlig död)

Vad är Abrahams välsignelse? Vad är förstfödslorätten? Det är exakt samma sak!
Apg 3:25 Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder, när han sade till Abraham: I din avkomma (Jesus Kristus) skall alla folk på jorden välsignas. (Inympas) 26 För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar. (Förstfödslorätten)

1/ Vi skall in i Kristus och Kristus skall växa upp i oss
2/ Detta skall alltså ske genom omvändelse
3/ Omvändelse är på hebreiska: Shuwa – Gå runt ett varv!
4/ Det är att komma in i det Gud lovat dig din kallelse

Du kommer att börja vid Betel med en uppenbarelse. Jakob har en sten som huvudskalleplats (Golgata) när han sover vid Betel. Du kommer att få gå ett helt varv runt få möta tuktan och formning exakt som Jakob. När Jakob kommer tillbaka till Betel igen predikar han omvändelse och får andra att gräva ner sina avgudar.

Jakob får möta Esau som säger: Jag är rik och behöver ingenting!
Laodiceas vittnesbörd: Jag är rik och behöver ingenting!

Upp 3:17 Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. 18 Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se.

Förstfödslorätten eller välsignelsen leder in i Guds Hus eller upp på Sions Berg.

Heb 12:22 Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, 23 till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen.

Tillbaka den profetiska drömmen igen. Det tillstånd som rådde bland samfundsledarna var blindhet och dårskap. Man hade förlorat förmågan att kunna se och förstå skriften. Esaus dom startade när han började förakta förstfödslorätten eller välsignelsen. Det är alltså en bild på Korset i NT. Jakob blev välsignad fick förstfödslorätten och fick ett nytt namn Israel vilket betyder Guds Prins (Jesus Kristus hade tagit över i Jakob nu efter Peniel)

DEN PROFETISKA BILDEN AV JOSEF

Josefs lidande och välsignelse känner vi till han är en bild på Jesus Kristus förstfödslorätten själv. Josefs namn betyder: Den som förökar! (Välsignar)
Kolla in profetian över honom får du se vem som är din förstfödslorätt.

1 Mos 49:22 Ett ungt fruktträd är Josef, ett ungt fruktträd vid källan. Grenarna når upp över muren. 23 Bågskyttar oroar honom, de skjuter på honom och ansätter honom. 24 Men hans båge förblir fast och hans händer och armar spänstiga genom dens händer som är den Starke i Jakob, genom honom som är Herden, Israels Klippa, 25 genom din fars Gud, han skall hjälpa dig, genom den Allsmäktige, han skall välsigna dig med välsignelser ovanifrån, från himlen, välsignelser från djupet som ruvar där nere, välsignelser från bröst och moderliv. 26 Din fars välsignelser når högt, högre än mina fäders välsignelser, till de eviga höjdernas härlighet. (Sions Berg) De skall vara över Josefs huvud, över hjässan på honom som är fursten bland sina bröder.

Paulus bekräftar detta genom att citera härifrån.
EF 1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, 4 liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom.

Janne Ohlin – Göteborg.

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.