Med Jesus i stormen

Med Jesus i stormen

Predikan Elvor Ohlin
Parousia Mission
20/3-2022

Vi lever i en orolig och stormig tid. För ca 25 år sedan skrattade många åt att Ryssland skulle bli ett hot igen. Många kristna har övergett tolkningen att Ryssland är Magogs land i profetian. Men det går att läsa att till och med den judiske historieskrivaren Josefus, identifierade Magog som det som idag är Ryssland. Vi som inte har ändrat uppfattning om Gog i Magog är mindre förvånade över dagsläget. Vi vet vad Gud har sagt.

Nu undrar många om det är Hesekiel 38-39 som uppfylls? Vi är nog inte där än men det vi ser är säkert en förberedelse för det. Hes 38-39 beskriver att Magog – Ryssland – kommer att bli en stormakt igen och slutligen dra ner över Israel. Men där kommer Gud att döma Gog.

”Gog” är en titel precis som ”tsar” – en ledare på livstid (intressant med tanke på Putin med bakgrund i KGB och röd kommunism). Den Röda hästen i Upp 6 ”tar freden bort från jorden”. Putin vill återerövra ”Rusväldet”, har han sagt.

Hes 38:7  Rusta dig och gör dig redo med alla de skaror som har samlats hos dig och tag befäl över dem. [nu är det Gog som vill lägga under sig Ukraina… det är inte skaror som har ”samlats hos” Ryssland].

Gog ska ha en allians eller koalition med vissa länder och han ska ha ”en ond plan” i den sista tiden, profeterade Hesekiel.
…8  Efter lång tid skall du kallas till tjänst. I kommande år [hebr. i änden, de allra sista åren] skall du tåga in i ett land som har fått ro från svärdet [det betyder Fred i Mellanöstern]. De som bor där har samlats från många folk upp till Israels berg som länge legat öde [ja i nästan 2000 år – bara en kvarleva judar har alltid funnits kvar]. De har förts ut från folken, så att alla nu bor där i trygghet.

Gogs onda planer är att inta och omintetgöra Guds plan med Israel. Därför lockar Gud Gog ned till sin egen undergång. Profetiorna förutsätter att judarna har samlats tillbaka till Israel och Jerusalem. Vi backar en bit i Hesekiels bok:

Hes 37:1  HERRENS hand kom över mig, och genom HERRENS Ande fördes jag bort och sattes ner mitt i en dal, som var full med ben. 2  Han förde mig fram bland dem, och se, de låg där i stora mängder utöver dalen, och se, de var alldeles förtorkade. 3  Han sade till mig: “Du människobarn, kan de här benen få liv igen?” Jag svarade: “Herre, HERRE, du vet det.” 4  Då sade han till mig: “Profetera över dessa ben och säg till dem: Ni förtorkade ben, hör HERRENS ord: 5  Så säger Herren, HERREN till dessa ben: Se, jag skall låta ande komma in i er, så att ni får liv.

De döda benens dal beskriver [andligt] människan utan Gud och utan hopp: andligt död, livlös och hjälplös. Det beskriver också det judiska folket när de vände ryggen till Gud och blev bortförda, utspridda och förlorade sitt land.

Om vi går tillbaka till Hesekiels tid.
Nordriket Israel hade redan fallit för Assyrien på 700-talet f Kr. Man brukar räkna med året 722 f Kr. Jesaja hade varnat Sydriket Juda för en storm:
Jes 10:3  Vad skall ni göra på räkenskapsdagen, när förödelsen [stormen] kommer fjärran ifrån? Till vem skall ni fly för att få hjälp, och var skall ni göra av era rikedomar?

Sydriket Juda intogs av Babylonien (stormen) med början år 605 f kr (slutligt 586 f Kr) men det beskriver också händelser som rör den sista tiden, de yttersta dagarna – en avlägsen framtid.
…Hes 37:11  Han sade till mig: “Du människobarn, dessa ben är hela Israels hus. Se, de säger: Våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute, det är slut med oss. [Så tänkte många efter WW2 och förintelsen – 6 milj judar mördades och högar ”av döda ben” fanns i koncentrationslägren] 12  Profetera därför och säg till dem: Så säger Herren, HERREN: Se, jag skall öppna era gravar och låta er, mitt folk, komma upp ur era gravar och låta er komma till Israels land. [Detta är profetiskt tal och Nehemja profeterade om en stegvis upprättelse. Bibeltroende kristna inspirerade sionismen och återvändandet till landet. Det sista steget är andligt uppvaknande och omvändelse: väckelse]
…39:27  När jag för dem tillbaka från folken och samlar dem från deras fienders länder, bevisar jag min helighet genom dem inför många hednafolks ögon. 28  skall de inse att jag är HERREN, deras Gud, som förde dem bort i fångenskap bland hednafolken och sedan samlade dem till deras eget land igen och inte lät någon enda bli kvar där. 29  Jag skall inte mer dölja mitt ansikte för dem, eftersom jag har utgjutit min Ande över Israels hus, säger Herren, HERREN.” [Hesekiel fick se att det inte längre ska vara två riken [Juda och Israel] utan ett land med namnet Israel]

(tillbaka till Hes 38 och Gogs fälttåg)
38:9  Dit skall du dra upp. Du skall komma som ett oväder [shoa – en storm] och vara som ett moln som täcker landet, du med alla dina härar och med de många folk som följer dig. 10  Så säger Herren, HERREN: På den dagen skall tankar stiga upp i ditt hjärta, och du skall tänka ut onda planer. 11  Du skall säga: Jag skall dra upp mot det obefästa landet [Israel], jag skall angripa dem som bor där i trygghet, alla som bor där utan murar och varken har bommar eller portar. 12  Ty du vill plundra och röva och vända din hand mot ödelagda platser, som nu åter är bebodda, och mot ett folk som har samlats från hednafolken [judarna] och som nu har boskap och ägodelar, där de bor i landets mitt. 13  Saba och Dedan och Tarsis köpmän [Idag har Israel handelsavtal med EU (Tarsis köpmän) ”EU är Israels viktigaste exportmarknad”. Relationen mellan Saudiarabien (Saba och Dedan) och Israel är ”normaliserade” och de för ”en hemlig dialog” sedan år 2020] och alla furstarna [kephiyr – (hebr) de unga lejonen = starka ledare. Flera 1000 politiska ledare är upplärda globalister i WEF:s Young Global Leaders] skall då fråga dig: Har du kommit för att röva, har du kallat på dina skaror för att plundra, för att föra bort silver och guld, för att ta boskap och gods, för att ta stort byte?

Här syns en maktkamp mellan öst och väst som det vi ser idag men det hindrar inte att alla till sist samlas och vänder sig emot Israel och Jerusalem, Sak 12-14. Både öst och väst är med i FN:s Agenda om AI, digitalisering, människans uppkoppling /digitalt ID /transhumanism som vi tror utmynnar i ”märket”, (Upp 13). Nu kommer man säkert pusha ännu mer för en världsregering.

(v 5) Perser [Iran], nubier [Kosh – Etiopien] och puteer [Libyen (Sydsudan?)] ska vara med GogGomer [Turkiet] och Togarma ”från den yttersta norden” [Armenien? Skandinavien? Det finns olika tolkningar].

Kina och Ryssland meddelade häromdagen ett omfattande partnerskap mellan dem i ”den nya eran” (den nya världsordningen).
Upp 16:12 säger att Eufrat ska torka ut och kungarna från Östern är med i samlingen till Harmagedon. Är det Kina och Indien, kanske Japan?
En del tror att ”den röda draken” är Kina men det står att draken är Djävulen, Satan, den gamle ormen (Upp 12:9, 20:2), så jag tror inte att det stämmer. Vi (jag och Janne) har alltid haft uppfattningen att Gogs fälttåg är detsamma som Harmagedon. Det finns mycket som tyder på det, utan att vara tvärsäker.

Den viktigaste versen:
Hes 38:2  “Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land, mot storfursten över Rosh, Mesek och Tubal, och profetera mot honom 3  och säg: Så säger Herren, HERREN: Se, jag är emot dig Gog,.. [Om man har Gud emot sig är man väldigt illa ute!]

Det finns andra profetior som kan vara aktuella.
Dan 7:5  Sedan fick jag se ännu ett (vild)djur, det andra i ordningen. Det liknade en björn, och det reste sig på sin ena sida, och i gapet hade det tre revben mellan tänderna. [Är det de Baltiska staterna?] Det fick befallningen: Stå upp och sluka mycket kött.

Upp 13:2  Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn [”fötterna” sätts i rörelse] och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet.

De kristna i Ukraina har bett och fastat. De ropar till Gud för sitt land och vi är med och ber för dem. Detta är något som Gud tillåter.

Människan tror att hon är god innerst inne. Gud avslöjar hur det står till. Vi är syndare och går förlorade utan Guds förlåtelse och frälsning i Jesus.

I Bibeln ser vi att det Gud tillåter kan ha flera syften:

  1. att avslöja ondskan.
  2. att döma ondskan – det ena landet kan bli ett domsredskap för ett annat (exempelvis världsrikena i GT).
  3. att få Guds folk in i ödmjuk bön och att söka Guds vilja.
  4. att få människor att omvända sig och söka Gud.

När vi läser om hästarna [himlens fyra vindar (Sak 6, Upp 6)] kan vi läsa parallellt med det Jesus säger om tidstecken och “födslovåndor” i Matt 24.
många falska profeter – Vit häst i 1:a inseglet.
-samlar religionerna i en världsreligion under den falske profeten (Påven är den ende religiöse ledaren med sådan makt).
krigslarm och rykten om krig Röd häst i 2:a inseglet.
hungersnöd [matbrist] och jordbävningar [stormar/tornado] Svart häst i 3:e inseglet.
sjukdomar, epidemier (pest) och död globalt – Grön häst i 4:e inseglet.
-alla folk drabbas = Globalism …som leder till förföljelse – 5:e inseglet.

Den Svarta hästen verkar vara i rörelse /vinden blåser.
DN: “Ryssland och Ukraina dominerar världsmarknaden i export av vete”.
Fler nyheter: Priset på vete gick upp 40% (annan uppgift 55%?) på en vecka (4/3-22). ”Ryssland och Ukraina står för nästan 1/3-del av världens export av vete och korn”.Kinas höstveteskörd kan bli den sämsta i historien, enligt Kinas jordbruksminister”.71% av USA:s höstvete har drabbats av torka i år”.

Upp 6:5  När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag det tredje väsendet säga: “Kom!” Och jag såg, och se: en svart häst, och han som satt på den hade en våg i handen. 6  Och jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra väsendena säga: “Ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, och oljan och vinet får du inte skada.” [hyperinflation]

Men det finns tidstecken som vi inte får hoppa över:
-evangeliet ska ut till alla folk innan änden kommer (Matt 24)
-tio ledare ska finnas [de 10 hornen] innan världsledaren Antikrist träder fram (Dan 7, Upp 12, Upp 17).

Det ser ut som hästarna /vindarna i rörelse men de kommer att hållas tillbaka en tid. Bibeln talar om en global fred, en falsk världsfred innan den sista stormen bryter ut.
Sak 1:8  Jag hade en syn om natten, och se, en man red på en röd häst. Han stod bland myrtenträden i dalsänkan. Bakom honom stod andra hästar, röda, bruna och vita.
…11  Och de svarade HERRENS ängel som stod bland myrtenträden: “Vi har farit omkring på jorden, och se, hela jorden är lugn och stilla.”
[grundtexten tyder på att det har varit krig och oro (stormar) men nu är det lugnt]

Upp 7:1  Sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla tillbaka jordens fyra vindar, så att ingen vind skulle blåsa över jorden eller över havet eller mot något träd. [lugnet före stormen då allt är stilla]

1Tess 5:1  Om tider [chronos – den löpande tiden] och stunder [kairos – händelser], bröder, behöver vi inte skriva till er. 2  Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten.När folk säger: “Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. [Här är födslovåndorna över och det är dags för “födseln”, det slutliga]Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5  Ni är alla ljusets barn och dagens barn… [Den här världsfreden är inte hållbar för den bygger på enhet i gudsfientlighet, enhet i uppror och förakt mot himlens Gud].

Gud kommer både att sända och tillåta stormar. Vi ska inte låta svårigheter skilja oss från Gud, utan driva oss närmare honom /närmare Jesus.

Paulus hamnade i en fruktansvärd storm (Apg 27).
Jag tror att händelseförloppet också kan ses i profetiskt ljus. Paulus var fånge på skeppet p g a sitt vittnesbörd om Jesus. Falskt anklagad skulle han föras till kejsaren i Rom. Paulus visste att Gud skulle sända honom till Rom men inte hur, förrän nu (antagligen). Så brukar Gud tala: vi får veta något där framme men vägen dit är Guds sak. Han vill leda steg för steg, dag för dag. Som det står i psalmen:

Ps 97:11  Ljus är utsått [Gud ger uppmuntran, löften, kanske talar något om framtiden] för den rättfärdige och glädje för de rättsinniga [vi fylls av glädje när Gud uppfyller det han lovade].

Apg 27:9  Eftersom det hade gått en lång tid och sjöresan blivit farlig – fastedagen var redan förbi – varnade Paulus dem 10  och sade: “Ni män, jag ser att den här sjöresan kommer att bli riskfylld och medföra stor förlust inte bara av last och skepp utan också av våra liv.” 11  Men officeren litade på styrmannen och skeppets ägare och inte på det Paulus sade. [Det här var ju garvade sjömän. Inte lyssnade de på Paulus, en liten “fanatisk” predikant..?]
…13  När så en svag sydlig vind blåste upp, menade de att de kunde genomföra vad de hade föresatt sig. De lättade ankar och seglade längs Kretas kust. [lugnt och fint väder, ”Fred och ingen fara”] 14  Inte långt därefter svepte en kraftig virvelstorm, den så kallade Nordosten, ner från ön.
(v 17)  …de tog nödutrustningen i brukeftersom de var rädda att de skulle kastas upp på Syrtenbankarna, lade de ut drivankaret och lät skeppet driva.
(v 18)  Då vi var hårt ansatta av stormen, började de dagen därpå kasta lasten överbord,
(v 19)  och på tredje dagen kastade de med egna händer skeppets utrustning överbord.
…20  Varken sol eller stjärnor syntes på flera dygn, och stormen låg på, så att vi till sist förlorade allt hopp om räddning.

Jämför det Jesus sa om den sista “stormen”:
Matt 24:29 Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. 30 Då skall Människosonens tecken synas på himlen,..

De hade tvingats att kasta allt överbord – allt som de hade litat på – allt som var deras trygghet. Du som läser eller lyssnar på internet kanske driver omkring på “omständigheternas hav” eller “hopplöshetens hav, förvirringens hav, fruktans hav”? Är tryggheten är borta och livet stormar?

När det som är vår trygghet är borta, då är Guds tid inne.
Det finns GODA NYHETER! Gud har sagt:
Ps 50:15  Ropa till mig på nödens dag, så skall jag rädda dig, och du skall ära mig.”
Ps 46:2 Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. [Jesus prövades i allt liksom vi men var utan synd, Hebr 4:15 och vill hjälpa i alla situationer]

Ibland måste vi människor stå inför en hopplös situation i livet, för att vilja lyssna på vad Gud har att säga. Kanske för första gången fråga, om det finns en Gud som kan hjälpa?

Nu lyssnade man på vad Paulus hade att säga.
…27:21  …Då steg Paulus fram mitt ibland dem och sade: “Ni män borde ha lytt mitt råd att inte lägga ut från Kreta och så undvikit denna skada och förlust. 22  Och nu uppmanar jag er att vara vid gott mod. Inte en enda av er skall mista livet, bara fartyget skall gå under. 23  En ängel från den Gud som jag tillhör och tjänar stod nämligen bredvid mig i natt, 24  och han sade: Frukta inte, Paulus. Du skall stå inför kejsaren. Och se, alla dem som seglar med dig har Gud skänkt dig. [Säkert hade Paulus varit i bön för allihop. Gud hade lagt dem på hans hjärta] 25  Var därför vid gott mod, ni män. Ty den tilltron har jag till Gud att det blir som han har sagt mig. 26  Men vi måste kastas upp på en ö.”

På samma sätt lägger Gud människor på våra hjärtan som vi får be för och vara med och rädda för evigheten. Guds ord står fast hur det än stormar. För Gud är inte det viktigaste att vi har det lugnt och skönt, utan att vi lär känna honom.

Apg 27:33  Paulus: …”I fjorton dagar har ni nu väntat och varit utan mat och inte ätit något. 34  Därför uppmanar jag er att äta. Det behöver ni för att bli räddade, för ingen av er skall förlora så mycket som ett hårstrå på sitt huvud.” 35  När han hade sagt detta, tog han ett bröd, tackade Gud inför dem alla och bröt det och började äta. 36  Då fick alla nytt mod och tog sig mat, också de. [Paulus skulle inte bara räddas till livet själv i den här stormen. Han skulle vittna om Guds nåd och rädda 275 människor ombord. Det ingick i Guds plan] 38  Efter att ha ätit sig mätta lättade de skeppet genom att kasta vetelasten i sjön. [Vetet var skeppets last som fick gå i sjön. Inga pengar, ingen inkomst kunde rädda dem].

(v 41) de drev mot ett rev …Fören borrade sig in och stod orubbligt fast, under det att aktern alltmer bröts sönder av de kraftiga vågorna. 42  Soldaterna beslöt då att döda fångarna så att ingen skulle kunna simma i väg och fly. 43  Men officeren ville rädda Paulus och hindrade dem från att utföra sin plan. [Gud är mäktig att beskydda och använda vem han vill för att rädda sina tjänare/sina barn] Han befallde att de simkunniga först skulle hoppa i vattnet och ta sig i land 44  och därefter de övriga, en del på plankor och andra på vrakspillror från skeppet. På det sättet räddades alla i land. [Nu befann de sig på ön, som Paulus hade talat om].

Varför ”måste” de kastas upp på en ön, som Paulus hade sagt?
Därför att på den ön fanns det många fler människor som måste få höra Evangelium om Jesus. Det ingick i Guds plan och ingenting kan hindra Guds plan. Detsamma gäller oss när vi har överlåtit våra liv till JESUS.

Mitt i stormen var Paulus ett vittne och ett redskap för Gud och han nådde hamnen och kom fram till Rom, precis som Gud hade sagt.

Apg 28:30  I två hela år bodde Paulus i den bostad som han hade hyrt, och han tog emot alla som kom till honom. 31  Han predikade Guds rike och undervisade med stor frimodighet om Herren Jesus Kristus utan att bli hindrad. [Ingenting kunde hindra Guds vilja för Paulus liv].

Det finns mycket i den här världen som vi kan ha vår trygghet i men som kan vara borta och förlorat på ett ögonblick.
Ords 10:25  När stormen kommer är det ute med den ogudaktige, den rättfärdige har en evig grundval. [En evig, fast grund som ingen kan rubba. Jesus är den grunden]

Med JESUS i stormen är vi trygga
Ps 107:28  Men de ropade till HERREN i sin nöd och han förde dem ut ur deras trångmål. 29  Han stillade stormen och böljorna omkring dem tystnade. 30  De gladdes över att det blev stilla, och han förde dem till den hamn dit de ville [det syftar också på den eviga hamnen].

Charles Spurgeon har sagt: ”Vår tro är aldrig större än som den visar sig i prövningens stund. Allt som inte tål att prövas är bara förtröstan på köttet. Att bara tro i vackert väder är inte den tro som Gud vill se”.

Jag vill läsa ett kort utdrag ur en bok om Ida Andersson på Skaraslätten. Hon avled 1974 i hög ålder. Först ett citat av redaktör Rigmark i Sv Journalen om Ida:
”Hon ärvde en kaffepanna och en spegel, hade en konfirmationsbibel och en brinnande tro. Med två tomma händer började hon bygga kapell i Skaraslätten. Utan egna pengar har hon byggt 35 kapell, ungdomshem, barnhem och vilohem.”
Ur boken (sid 22): ”En stor och stark storm gick före Herren”
När kapellet i Skara skulle byggas, bad Ida en lantbrukare i Vånga att få köpa skog till virke för kapellet. Svaret blev ett blankt nej. Han ville inte stödja något kapellbygge.
Så hände det att Herren sände en stor och stark storm, så att massor med gammal fin skog blåste omkull. Såväl den bonde som Ida talat med som andra skogsägare sa då, att Ida fick ta så mycket virke hon behövde för en billig penning.
Många liknande episoder kunde berättas och Ida hade den principen att aldrig inviga ett kapell med skuld. Om det fattades det allra minsta, talade hon med Gud om saken och behovet blev alltid fyllt. (slut citat)

Det är bra att ha en viss förberedelse och KRISBEREDSKAP hemma.
Men det är oändligt viktigare att ha det rätt ställt med Gud.

Det är bra om vi har möjlighet att göra oss SKULDFRIA.
Men det är oändligt viktigare att ha vår synd och skuld förlåten, renade i Jesu blod.

Det är bra med fred och vi vill ha FRED på jorden.
Men det är oändligt viktigare att vi har frid (och fred) med Gud, nu och inför evigheten.
I Jesu namn, amen.

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.