Klädbytet

KLÄDBYTET
Utslitna kläder

Undervisning: Elvor Ohlin
2021-01-15

Det finns en sång som heter ”I wanna be forever young”. Texten uttrycker önskan att leva för evigt och sorg över livets korthet, över att åldras och till sist försvinna bort. Vi hade Temadagar i Kristendom med Bibeläventyret på Mellanstadieskolor under många år, då vi var anställda i Bohuslänsmissionen. I en skola frågade en liten kille efter förmiddagens lektioner: ”Om Adam och Eva inte hade ätit av den där frukten, hade vi inte behövt dö då?” När han fick bekräftat att så säger Bibeln eftersom synden var det som ledde till döden (man får inte säga ”så är det”, utan ”Bibeln säger att…”, eftersom det är frivilligt att tro), utbrast han spontant: ”Vad arg jag blir på Adam och Eva nu!” Han ville inte åldras och dö. Nej, vem vill det? Men tack och lov har Gud satt gränser och det gäller både för syndens härjningar, all ondska och djävulen.

Rom 6:23  Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.

  • Ingen behöver lära oss att synda, det gör vi ändå.
  • Ingen behöver lära oss att vara själviska, det är vi ändå.

Orsaken är att vi har en fallen natur. Den fallna naturen kallas också syndanatur, för den gör att vi alla syndar och är syndare, i uppror mot Gud. Gud ger oss bilden av en klädnad. Den fallna naturen är som en utsliten klädnad. Ja, den är så sliten så att den är färdig för sophögen. Men den som vill ödmjuka sig inför Gud, bekänna och ta emot Guds förlåtelse i Jesus Kristus/Messias, får en ny och fräsch klädnad och blir en ny skapelse. Härligt!

Färdiga för sophögen

Ef 4:22 Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla [palaios] människan som går under, bedragen av sina begär, 23  och ni förnyas nu till ande och sinne. 24  Ni har iklätt er den nya [kainos] människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet.

Rom 6:6  Vi vet att vår gamla [palaios] människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt [katargeo], så att vi inte längre är slavar under synden. 7  Ty den som är död är friad från synd. 8  Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också skall leva med honom.

Gal 5:13 Ni är kallade till frihet, bröder (systrar). Använd bara inte friheten så att den onda naturen (syndanaturen) får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek.

Orden betyder att vår gamla [palaios] människa är utsliten, oanvändbar och färdig för sophögen. Jesu förlåtelse och frälsning innebär att syndens kropp (syndanaturen) har berövats sin makt [katargeo] Den har blivit arbetslös, har förlorat sitt inflytande och är maktlös. Jesus befriar från synden och syndens makt. Man är inte längre slav under synden, utan en ny [kainos] skapelse, kvalitativt bättre eller förvandlad och en förnyad skapelse.

Då borde det vara självklart att alla vänder sig till Jesus och tar emot hans frälsning? Nej, så enkelt är det ju inte. Problemet med oss människor är att vi ofta älskar, ursäktar och försvarar synden. Vi vill ogärna göra upp med den eller att erkänna orsak och konsekvens. Vi vill hellre bestämma över våra liv än att låta Gud vara Gud. Detta trots att universums Skapare är fullkomligt god, Allsmäktig och vet vad som är bäst för oss.

Nya kläder

Joh 3:16  Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17  Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18  Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. 19  Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda.

Till vår räddning kan Gud prisge eller utlämna oss till våra egna val (Rom 1), så att vi tvingas att inse att vi är slavar under begären eller på andra sätt få oss att inse följden av vår egen väg. I annat fall kan Gud i sin godhet låta oss se hur meningslöst livet är om allt är en slump, som gudsförnekarna påstår. Många finner Guds frälsning i Jesus Kristus/Messias genom sitt sökande efter sanningen och meningen med livet.

Den trånga porten och den smala vägen

Matt 7:13 Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. 14 Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

Pånyttfödelsen sker när vi lyder Gud och väljer att gå in genom den trånga porten, som Jesus sa. Korsets väg är smal. Där finns inte plats för våra planer och drömmar, som alltid sätter oss själva i centrum. Inte heller för kompromisser för att vara människor till lags eller få världens gillande. På korsets väg lägger vi ned allt och ber av hjärtat: ”Ske din vilja, inte min”.
På vägen kan vi möta olika smala passage. Läs om Den smala passagen

Pånyttfödelsen gäller vår inre människa. Kroppen åldras och bryts ned men för alla som har lagt sitt liv i Guds händer, väntar ett underbart hopp för framtiden.

Synden sliter ut hela skapelsen

Jes 51:6 Lyft upp era ögon till himlen, och se på jorden därunder. Ty himlen skall försvinna som en rök och jorden nötas ut som en klädnad. [synden och dess konsekvens gör att den sliter ut Guds skapelse] Dess invånare skall dö som mygg. Men min frälsning skall förbli för evigt, min rättfärdighet skall inte brytas ner. 7  Hör på mig, ni som känner rättfärdigheten, du folk, som har min undervisning i ditt hjärta. Frukta inte för människors smädelser, var inte rädd för deras hån. 8  Ty mal skall förtära dem som en klädnad, mott skall äta dem som ylle. Men min rättfärdighet skall förbli för evigt, min frälsning från släkte till släkte.

Ps 102:26  För länge sedan lade du jordens grund, himlarna är dina händers verk. 27 De skall gå under, men du förblir. De skall alla nötas ut som en klädnad, du skall förvandla dem som man byter kläder, och de försvinner. 28 Men du (Gud) är densamme och dina år har inget slut. 29  Dina tjänares barn skall bo i trygghet och deras efterkommande bestå inför dig (evigt liv).

Vad vilar vår tro på? Guds ord och Guds verk med starka löften om framtiden.

Luk 21:33 Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.

Precis lika omöjligt som det är att frälsa sig själv, precis lika omöjligt är det att rädda skapelsen. Ingen kan befria sig själv från synden. Ingen kan hindra de konsekvenser som synden åsamkar hela skapelsen. Trots det finns det många kristna som både säger att de ska utbreda ”Guds rike över hela jorden” och ”rädda planeten”. Sådana kristna tror alltså inte på Guds eget ord. Gud har talat om allt för oss, väldigt tydligt och klart. Ingen som läser sin Bibel kan missförstå det. Gud har inte förutbestämt människornas val men han känner till framtiden och har talat om att majoriteten av världens befolkning kommer att förkasta hans erbjudande om frälsning.

Upp 13:8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det (en falsk världsfrälsare och dess gudsfientliga system), alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet…

2Petr 3:9  Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.
…13  Men nya
[kainos] himlar och en ny [kainos] jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte.

Den här världen och dess system kommer inte att bestå och kommer inte att kunna räddas. Den kommer att gå under och avslutningen kommer att vara en global agenda (Upp 13). Den kommer att tvinga oss alla att välja om vi vill tillhöra Jesus, Guds Son, eller om vi vill tillbe en människa, som utgör sig för att vara en världsfrälsare (antikrist). Det handlar om var vi vill tillbringa evigheten. Det finns inte frälsning i något annat namn än i namnet JESUS, Bibelns Jesus.

En syn
Jag fick en syn under bön för många år sedan efter att jag hade valt att ge mitt liv helt till Herren. I synen gick jag på en smal väg. På båda sidor syntes människor och den ena efter den andra vände sig bort ifrån mig. Det såg ut som om jag var ensam kvar. Jesus frågade: ”Är du villig att följa mig ändå?”. Mitt svar var ungefär så: ”Ja! Men bara genom att du gör det möjligt”. Jag hade förstått att det är totalt omöjligt i min egen kraft men mitt val var gjort.

Mark 8:38  Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, för honom skall också Människosonen skämmas, när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna.”

Marxism leder till fördärv

Varningar går ut till Guds folk men det verkar som om många stänger igen. “Allt står väl till”. De vill inte se eller höra att den globala agendan leder till fördärv. Det vore märkligt om inte detta är det sista stora globala (upproret) riket, som Bibeln talar om. Tror inte det är möjligt att det skulle kunna bli mer globalt än i vår tid?! Politiskt är inte ”partiskalan” det som är avgörande – det är den ensidiga propaganda som vill få oss att tro på Agendan som den stora lösningen. Även om den är marxistisk, ingår människor från olika partier och samhällsskikt. Marxism är en falsk utopi som har misslyckats gång på gång i historien och kostat många människors liv. Målet idag är en global diktatur med en världsregering och en världsledare. Även om t o m agendan skulle se ut att misslyckas, kommer de att ha ”sin man” (antikrist), redo att träda fram.

Religion kommer bara att tillåtas om man accepterar alla religioner som likvärdiga. Här är påven den samlande faktorn. Ekumeniken är i det närmaste som ett sömngångartåg där man följer blinda ledare, på väg till ett stup.

Min främsta bön är att kristna som inte ser, ska vakna innan det är för sent. För den som kompromissar nu kommer att bli alltmer påverkad och indoktrinerad i den här världens tänkesätt. Bibeln ger ljus, vishet och klarhet. Om andra källor eller eget förstånd hålls högre, förlorar man urskiljning och klarsyn. Sinnet fördunklas och förmörkas när man sätter sin tro till människor och människors planer istället för på Gud och Guds ord.

Jer 9:23 Så säger HERREN: Den vise skall inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. 24 Den som vill berömma sig, han skall berömma sig av att han har insikt och känner mig: Att jag är HERREN, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger HERREN.

Upp 18:4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. 5 Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott.

Det väntar ett slutligt klädbyte för Guds folk

Ett sista och fullständigt klädbyte väntar Guds folk. Den “klädnaden” är evig och kan aldrig förstöras. Alla människor är inbjudna och uppmanade att göra sig redo men inte på människans villkor. Det är Guds villkor som gäller. “Omvänd er och tro evangelium!”, sa Jesus. Bara så kan önskan om att vara “evigt ung” och evigt liv uppfyllas. Paulus skrev om att den yttre människan (kroppen) bryts ner men den inre människan förnyas genom den helige Ande. Han längtade efter den “boning” som är evig.

2Kor 5:1 Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner, så har vi en byggnad från Gud, en boning som inte är gjord med händer, en evig boning i himlen. 2 Så länge vi bor i detta tält, suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning,

1Kor 15:51  Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, 52  i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. 53  Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet.
…58  Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder (bröder och systrar /syskon i tron), och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves.

Till sist ska hela skapelsen byta klädnad

I hela Guds skapelse finns en “längtan” efter Jesu återkomst och den befrielse och förvandling som det innebär. Det finns ingen själ i döda ting eller i naturen och djuren är skapade i olika arter. Bara Gud vet vad den längtan innebär men den ska få sin uppfyllelse.

Rom 8:20 Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen (tomhet, meningslöshet), inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om 21 att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet.

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , . Bookmark the permalink.