Varför blev de arga på Jesus?

Det här är verkligen bara en snabb reflektion jag skrev ner på grund av ett telefonsamtal idag med en vän blev det levande för mig.

Joh 15:20 Kom ihåg vad jag har sagt: tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig, skall de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, skall de också bevara ert ord.

Vet du varför de blev arga på Jesus?
Joh 8:39 De svarade honom: Vår fader är Abraham.” Jesus sade: “Om ni vore Abrahams barn, skulle ni göra Abrahams gärningar. 40 Men nu vill ni döda mig, en man som har sagt er sanningen, som jag har hört av Gud. Så handlade inte Abraham.

Samma sak råkade Paulus ut för i Galatien!
Gal 4:16 Har jag nu blivit er fiende, därför att jag säger er sanningen? 17 Dessa människor är ivriga att vinna er men har inte rätt iver, utan vill skilja er från oss för att ni med så mycket större iver skall hålla er till dem.

Varför var man ivriga att vinna dem?
De hade fel motiv!

De tänkte använda sig av människor för att låta sitt eget inflytande växa sig större. Ju större mitt hus är ju större blir ju mitt yttre sken och mitt värde. Det här är Kains väg!

Roten till Kains namn betyder på Hebreiska:
1/ Grundlägga
2/ Få att växa upp
3/ För att ge mig ära (Yttre sken)

Kains väg är alltså Kains tankesätt!
Jud 1:11 Ve dem! De har slagit in på Kains väg, de har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse, de har gjort uppror som Kora och gått under. 12 De är smutsfläckar vid era kärleksmåltider, dessa som utan att skämmas festar tillsammans med er och tar för sig. De är moln utan vatten som drivs bort av vindarna, de är träd utan frukt på senhösten, dubbelt döda, uppryckta med rötterna.

De är alltså mitt bland oss i den stora Kristenheten!
De är levande döda som Zombies!

Vad gjorde egentligen Abel som var så fruktansvärt så Kain dödade honom? Jo – Han bara levde och praktiserade sanningen. Mörker kom över Kain och han blev vansinnig! Allt handlade ju helt enkelt om att föra vidare Guds Rike! Abel visar ju att det kan du bara göra genom att offra allt på ett altare. Abels sanning blev förmycket för Kains som byggde Guds Rike på jorden!

Kain tänkte som fariseerna tänkte. De visste egentligen innerst inne att Jesus talade sanning men det kostade för mycket att lyda den. Istället för att ödmjuka sig och inse det förhärdade man sig och blev fiender till Evangeliet.

Joh 11:48 Om vi låter honom hålla på så här, kommer alla att tro på honom, och sedan kommer romarna och tar ifrån oss både vårt tempel och vårt folk.

Sanningen var obekväm för de skulle förlora kontrollen o makten
1/ Vårt tempel eller hus (Församlingen är Guds hus)
2/ Vårt folk! (Medlemmarna är ju Guds Folk)

Jag gjorde några uttalanden på FB för ett tag sedan om dagens rörelser i kristenheten kanske de blir lika arga som Kain blev? Resten jag skriver nu är bara saxat från facebook men intressant om du känner igen dig för det gjorde en del.

Citat 1:

Latter Rain är ju ungefär så här! Väldigt likt Sverigebönen eller hur? De blir väldigt arga om du påpekar det här! Men lyssna på budskapen får du höra…..

1/ Nu är det dags för alla att förstå att vi är ju inte svans utan huvud
2/ Vi har nu fått all auktoritet i vår ande så nu skall vi samla en stor armé – Vi skall jaga bort Satan ur staden eller landet!
3/ Viktigt att även “lovsångare” engagerar sig för man menar att dessa “bygger ju en tron” så att “Närvaron” kan trona på vår lovsång så under o tecken och det profetiska blir förlöst. (Allegorisk tolkning av Davids lovsångare)
4/ Dundrar vi på riktigt bra nu och följer “mönstret” så kommer vi skapa genombrott i andevärlden – Vi intar landet!
5/ De nya stridsgeneralerna de nya Apostlar och Profeterna håller i dirigentpinnen Nätverk och Partners och Pengaflödet är på gång! En ny ekonomi som kallas för rikets ekonomi…..Ett flow av rikedomar i vems fickor?
6/ Nu kommer alltså “den stora väckelsen” som vi har organiserat fram och som vi har offrat allt för.
7/ Nu är det dags för Jesus att komma tillbaka för nu har ju vi gjort allt jobbet färdigt. (Falska Guds Riket)

Citat 2:

Jag struntar i vad han heter det står att av frukten skall man lära känna trädet. Namn är för mig helt betydelselöst. Du skall se nu vad som händer vad man följer – Det kommer bara att finnas två grupper det är därför allt idag handlar om Guds Rike. (Ogräset bland Vetet) Ogräset kräver organisation och grupperingar – pengar – inflytande. Ogräset samlas först!

Vad jag kan se håller följande på att ske ute i Kristenheten just nu. En grupp söker upprätta Guds Rike genom att ha med sig företagare för att influera samhället med “moraliska lagar” och “Under o Tecken” (Mt 7) En annan grupp får sina ögon öppnade och förstår att Guds Rike kan bara upprättas där Korset får verka död i människors hjärtan.

Den första gruppen bygger på ett sätt….
Den andra gruppen låter sig uppbyggas…

Den 1:a gruppen kräver omfattande nätverk och organisation och konferenser och media. Den 2:a gruppen är totalt beroende av Anden. Ganska avslöjande eller hur? Den 1:a gruppen kan inte vänta på Gud. Den 2.a gruppen kan vänta hur länge som helst. TITTA SJÄLV ÖVER KRISTENHETEN KANAL 10 VISION SVERIGE HIMLEN TV _ Bedöm efter dessa kriterier så kommer du förstå vad som händer det är ju uppenbart (Ogräset och Vetet är blandat) När trycket och hotet kommer från världen vilken grupp tror ni kommer att få en övernaturlig kraft och ledning från Gud? Eller vilket hus består?

Citat 3:

Ja men om väckelse börjar med oss vad är det vi måste förstå? Vad jag kan se håller följande på att ske ute i Kristenheten just nu. En grupp söker upprätta Guds Rike genom att ha med sig företagare (Partners) för att influera samhället (7 Berg) med “moraliska lagar” och “Under o Tecken” (Mt 7) En annan grupp får sina ögon öppnade och förstår att Guds Rike kan bara upprättas där Korset får verka död i människors hjärtan.

Den första gruppen bygger på ett sätt….
Den andra gruppen låter sig uppbyggas…

Den 1:a gruppen kräver omfattande nätverk och organisation och konferenser och media. Den 2:a gruppen är totalt beroende av Anden. Ganska avslöjande eller hur? Den 1:a gruppen kan inte vänta på Gud. Den 2.a gruppen kan vänta hur länge som helst.

När Gud skulle avslöja världshistoriens största hemlighet sände han inte budskapet genom något som kunde attrahera människan utan precis tvärtom.

Jes 53:1 Vem trodde vår predikan, för vem var HERRENS arm uppenbarad?
2 Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. 3 Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet.

När Gud skall sända profeter till de moderna fariseernas “husbyggen” hur tror ni redskapet han skickar ser ut? “Maskulint läderklädd innepredikant” eller en som de kommer att förakta? Jag tror jag vet! Definitivt någon de starka föraktar och upphöjer sig över det är likt Gud.

Varenda gång Herren har skickat oss med profetiska budskap har han redan visat: De kommer att förakta det ni säger! Exakt så har det varit nästan varenda gång hittills.

Rom 11:33 O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar.

Guds väldiga kraft uppenbaras i lerlampor! De brann i fattiga hus och deras värde var noll kronor. Man kunde tillverka en själv om man hade lera. Den som ser på lerkärlet kommer att missa ljuset! De väldiga falska Apostlarna i Korint föraktade Paulus.

1 Sam 16:6 När de kom dit och han fick se Eliab, tänkte han: “Det är säkert HERRENS smorde, som står här inför HERREN.” 7 Men HERREN sade till Samuel: “Se inte på hans utseende och på hans resliga gestalt, ty jag har förkastat honom. Ty det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men HERREN ser till hjärtat.”

Men oljan hamnade i ett föraktat lerkärl!
1 Sam 16:12 Isai sände då bud och hämtade David. Han var rödkindad, hade vackra ögon och såg bra ut. “Stå upp och smörj honom”, sade HERREN, “ty han är det.” 13 Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt ibland hans bröder. Och HERRENS Ande kom över David från den dagen och framöver. Sedan steg Samuel upp och gick till Rama.

Herren skickade oss till en Karismatisk församling en gång med en profetisk varning. Den kvällen härjade en falsk profet i församlingen: Vi hade en känsla av att det var en spådomsande som verkade i mötet. Nästan alla budskap var så att de uppenbarade en slags dold kunskap men upphöjde inte Herren! Typ: Du har nyss kommit från Kreta och nu har du suttit hemma och sagt att du vill resa till Mallorca! – Budskap av denna typ är vanligt bland – New Age medium.

Jag känner en kvinna som till och med arbetat som Medium innan hon blev frälst. Hon var intagen av onda andar de talade med hörbar röst till henne. Hon trodde att hon tjänade “det goda” följande har hon själv berättat: andarna (De bytes ut och blev starkare under tiden) sa att: Nu kommer ett telefonsamtal och du skall skriva ner och säga henne detta budskap! 5 Minuter senare uppfylls detta och en kvinna ringer! Allt som utger sig för att vara från Gud kan alltså vara mörker men uppträda som ljuset.

Hon gjorde goda inkomster på att spå andra människor! När vi nu har läror som Trosrörelsens (Hagin) som mer liknar New Age än Kristendom förkastar jag allt “profetiskt” som kommer från denna rörelse.

2 Tim 2:16 Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet, 17 och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymeneus och Filetus, 18 som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron (Grunden) för somliga, när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum. 19 Guds fasta grund består och har detta sigill: Herren känner de sina och: Var och en som nämner Herrens namn skall hålla sig borta från orättfärdigheten. 20 Men i ett stort hus finns det kärl inte bara av guld och silver utan också kärl av trä och lera, några till heder, andra till vanheder. 21 Den som därför renar sig och håller sig borta från dessa blir ett kärl till heder, helgat, användbart för sin herre och förberett för allt gott arbete.

Här ser vi Gnosticismen med exakt samma budskap som Hagins efterföljare. “Du har allting redan i din ande” du har redan blivit Kristus i din ande det är din nya identitet. (Detta är en Lögn)

Är det inte tydligt vilka de är som bygger utan grund i Mt 7.
De berömmer sig att vara i Himmelriket.
De berömmer sig av “Under o Tecken” och “Falska Profetior”

Men de har ingen grund för Herren känner dem inte! Nu vet du vilka “de laglösa” är som du skall hålla dig borta ifrån. Du är ett fint kärl till fint bruk!

Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

JANNE OHLIN – GÖTEBORG
This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.