Bibelnycklar och profetiskt pussel

NYCKLAR TILL DIN BIBELLÄSNING
Att kunna förstå bibelns budskap är A och O i den tid vi lever i idag med så mycket förvirring och villoläror. Den onda andevärldens mål är att fånga den troendes hjärta och ersätta sanningen med lögn. Bibelns budskap (Djup) handlar ju inte om de därute utan vi som läser det. Det vi läser inspireras vi av det fyller alltså våra hjärtans kärl. Det våra hjärtans kärl fylls av det kommer också ut ur våra munnar och våra handlingar.

Här följer lite nycklar jag har lärt mig genom åren som kommer att bli en välsignelse och ögonöppnare och hjälp för dig att kunna förstå din bibel. Här kommer några exempel de är långt ifrån hela bilden av orden men beskriver grundbetydelsen.


1/Att äta mat är att inspireras av någonting (Joh 6:55)
2/För att gå en väg måste du ha blivit inspirerad av något först
3/Fader = Den som inspirerar en annan till de gärningar vi gör
4/Fader (AV) Den som lägger en grund för en familj eller ett hus
5/Son (Ben) Grunden och uppbyggaren till en familj eller ett hus
6/Laglöshet = Att äta mat som Gud förbjudit (1 Mos 3:1)(Jes 66:16-17)
7/Laglöshet = Att ”Förvrida” vad Guds har sagt. (1 Mos 3.1)
8/Guds Härlighet = Vem Gud är och hans Värde!
9/Vittne Martur = Ett bevis som leder till ett frikännande i en rättegång
10/ Mörker = Oftast en bild på Syndens konsekvens
11/ Rättfärdighet = Friande dom i en rättegång
12/ Sanningen = Uppenbarelse och ljus om Gud men samtidigt om dig själv
13/ Ljus = Den Sanningen uppenbarad
14/ Öga är din förmåga att se och ta emot Ljus
15/ Guds Rike = Kan endast regera där Korset har utfört sin död
16/ Lögn (Pseudo) En skickligt gjord kopia av sanningen
17/ Agape – Att underordna sig en Kungs ord (Joh 14)
18/ Bön – En utfattig tiggare som kommer och ber (Gud) om hjälp
19/ Tjänare är en som har förlorat alla sina egna rättigheter
20/ Visdom – Gå runt ett berg och lägga samman till en hel bild
21/ Visdom – Att förstå hur en väg slutar
22/ Sann Profet – Att lysa upp vägen för andra
23/ Urskiljning = Att kunna se skillnad mellan 2 vägar
24/ Antikrist – Motståndare eller Istället för Kristus
25/Höra (Heb: Shema) Lyssna – Förstå – Göra
26/ En väg är Tankesätt + Handling

Det finns ett ord som har varit min ledstjärna genom åren och det är detta:
Psa 119:160 Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga.

En gång för en del år sedan var jag med om en märklig upplevelse med Herren. Det var då vi fick kallelsen att undervisa i det profetiska ordet. Då förstod jag inte att Herren samtidigt visade att du kommer att tjäna genom 2 stycken nådegåvor. “Kunskapen” och “Visdomen” men genom åren har jag förstått hur det hela fungerar.

Han sa då at dessa 2 kommer att förökas steg för steg om du vandrar korsets väg. ”Kunskapen” det är alltså som ”Pusselbitar”
”Visheten” det är förmågan att lägga ihop ”Pusselbitarna” till en hel bild.

Ordet för visdom Sofia från de hebreiska ”Väktarna” (Sophim) De befann sig i en stad som ofta var byggt på ett berg. De skulle vandra runt berget så skulle de av den fulla bilden de såg kunna förstå om staden var i fara. Om staden var i fara skulle de blåsa i basunen och varna om en fiende närmade sig!


När jag blev frälst från missbruket 1989 kom det första profetiska budskapet om mitt liv. Du skall stå runt Göteborgs berg jag vill att du varnar mitt folk. Du skall få blåsa i basunen starkt i ändens tid. Är inte detta fullkomligt otroligt? Det är ju exakt vad som skett! När allt det här startade sa Herren: Jag skall tala till dig genom drömmar och syner!


Nu skall jag berätta om en syn jag tycker Gud har talat genom drömmar oftare men det är ju han som väljer och inte jag. Om han kallar dig till något så förser han alltså genom nåd allting som du behöver till din tjänst. De är otroligt vad Herren den senaste tiden har gett andra ”pusselbitar” där vi tillsammans kan få se ett pussel ta form. På Sions berg är det ett pågående samarbete mellan Guds tjänare och tjänarinnor just nu i Andens värld.
När jag var en liten grabb så satt ofta min far vid det stora vardagsrumsbordet med jättepussel på flera tusen bitar. Jag var imponerad av min pappa och nu påminde mig Gud i en syn jag faktiskt har svårt att förklara. Jag liksom fick uppleva den här händelsen igen och min pappa sa: Nu skall jag lära dig hur man lägger pussel
1/ Du börjar med de 4 hörnen
2/ Sedan tar du själva ramen
3/ Sedan kan du lägga samman alla mönster du ser
4/ De svåra bitarna kan du lägga undan till senare

Sedan sa Herren: Börja med det du vet och förstår!
Jag sitter alltså här och försöker att lägga ett pussel som startade 9 Nov 1989 när jag blev frälst. Det finns bara en enda bibeltolkning som har stämt in perfekt under resan. Det är Irwin Baxters som beskrev Sovjets fall som en planerad händelse. Den 9 Nov 1989 kom Eliten överens om att de skulle driva den kommande världsordningen genom Kommunism. Han beskrev Tyskland som huvudet som blev helat efter Hitlers 3:e rike. Då börjar alltså utvecklingen mot det vi ser och förstår idag.

Då stämmer alltihop månförmörkelserna vars sista Tetrad avslutades med en Supermåne. Samma dag står Påven i FN och inviger Agenda 2030. Vilket är vad vi kommer att få se nu efter Pandemin och The Great Reset. Vi ser en Världskommunism ta form framför våra ögon!


Joel 2:1 Blås i horn på Sion, låt larmet ljuda på mitt heliga berg, så att alla som bor i landet darrar. Ty HERRENS dag kommer, ja, den är nära
Joel 1:15 Ve oss, vilken dag! Ty HERRENS dag är nära, som förödelse (Katastrof) från den Allsmäktige kommer den.

Ordet för Katastrof kan betyda mer än katastrof. Det är Gud som gråter över sitt folks synder som anfalls och plundras av fiende (Jes 22:4) Ordet beskriver alltså hur ett byte tas från ett hus av en inbrottstjuv.

Nu när vi förstår den hebreiska bilden är det ju solklart att Tjuven är samma sak som “dödsriket” Det kommer inte år det hus Herren bygger. (Mt 16) Men ta en titt på den här liknelsen nu får vi ljus så vi förstår WOW! Tjuven är Herrens Dag och Dödsrikets makter! Fördärvaren kommer innan Exodus! Dödsriket kommer inte in i husen där lammets blod var och där de käkade lamm. Där vakade man och hade osyrat bröd! Ett rent Evangelium!

Mat 24:42 Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. 43 Men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus.
44 Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen. 45 Om det finns en trogen och förståndig tjänare, som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid,
46 salig är den tjänaren, om hans herre finner honom göra så, när han kommer. 47 Amen säger jag er: Han skall sätta honom över allt vad han äger. 48 Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer,
49 och han börjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med dem som är druckna, 50 då skall hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom och i en stund han inte känner till 51 och hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland hycklare. Där skall man gråta och skära tänder.

Tjuven kommer alltså innan Herren Kommer!

1 Tess 5:1 Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: “Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång (Katastrofen) lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. (Paulus använder båda orden)


Skall se om jag får tid att undervisa lite sen om bibelns tidsbegrepp. Men det är viktigt att vi förstår att Herrens Dag startar med en tidpunkt vi inte har en aning om. Men vi vet hur den slutar nämligen att han sätter sina fötter på Oljeberget. Herrens Dag är en tidsperiod som börjar med en dom och slutar med Jesu tillkommelse. Det är en dom över Guds hus med andra ord! Kära vänner det är dags att förkasta eskatologisk tradition och börja läsa och begrunda vad bibeln säger istället. Katastrofen kommer alltså innan Jesus kommer tillbaka igen och uppståndelsen sker.

1 Tess 4:15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst (Vid slutet av Herrens Dag) skall alls inte komma före de insomnade. 16 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17 Därefter (DÅ) skall vi som lever och är kvar (Efter Katastrofen – Tjuven) ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.


Vers 17 Vi som har bevarat tron och livet när katastrofen (Herrens Dag) kommer skall alltså få evigt liv. Katastrofen är alltså samma sak som inbrottstjuven som kommer för att stjäla.

Ännu tydligare blir ju detta när han skriver det 2:a brevet till samma församling.
Avfallet kommer först
Katastrofen kommer sedan
Jesu tillkommelse avslutar det hela


Nu ber jag er att läsa det här utan ”den inlärda” eskatologiska tolkningen som tyvärr inte stämmer med bibeln ”Herrens Dag” och ”Hans Tillkommelse” är inte ett och detsamma.

Herrens Dag är ingen vredesdom över oss på berget Sion. Herrens Dag kommer som en vredesdom över alla dem som överger honom i det stora avfallet. Det är Herrens Dag som skall komma som en Tjuv inte Herrens Tillkommelse. Då kör vi!

2 Tess 2:1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst (PAROUSIA) och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, 2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit.

De har ju redan fått undervisningen i 1:a brevet om att Herrens Dag kommer som en katastrof eller tjuv innan Herrens ankomst där de döda uppstår och då vi skall församlas hos honom (1 Tess 4)

I Kapitlet efter 1 Tess 5 beskriver han alltså ”de som håller fast” och de ”avfallna”. Det skulle ju bli oerhört förvillande om han inte skulle fortsätta förklara samma sak nu. Men det är exakt vad han gör! Han fortsätter nu givetvis att beskriva samma två grupper!


2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. 5 Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er?
2 Tess 2:6 Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. 8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Han beskriver alltså här exakt samma grupp som han redan gjort i 1 Tess 5 det är ju helt uppenbart. Det är alltså dessa som kommer att drabbas av katastrofen och där tjuven bryter sig in på Herrens Dag innan Jesus kommer tillbaka igen för att avsluta tiden.

De gör sig till ett med den onda andemakten eller hur? Vad kallar bibeln sådana för? Skökan! Vill ni veta mer läs detta bibelstudium om kvinnan. (Predikaren 7:27)

Men nu till den andra gruppen då de som kommer undan katastrofen. De som är på Sions berg de som inte hoppar på tåget. De som har lyssnat till larmtrumpeten! Läs denna profetia förstår vi att tiden är kort!


2 Tess 2:13 Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen. 14 Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni skall vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. 15 Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev. 16 Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, 17 uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning.

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.