2 Hemligheter vilken kommer först?

Guds hemlighet är att samla alla änglar i himlen som inte gjorde uppror mot honom tillsammans med alla människor på jorden som inte gör uppror mot honom. Han vill samla ihop dessa och göra dem till ett under ett huvud (Kung) (Ef 1:9-10)

Laglöshetens hemlighet är att samla alla änglar i himlen som gjorde uppror mot Gud tillsammans med alla människor på jorden som gör uppror mot honom. Dessa kommer att samlas ihop och bli ett under ett huvud (Kung)

Det som gör mig orolig är att så många människor håller fast vid en tradition som startade 1830. Det har aldrig någonsin predikats något liknande innan, Visste du att läran om ett “hemligt uppryckande” innan vedermödan bygger på en profetia och inte på skriften? Otroligt svag grund att bygga något på och risken är ju tydlig. När profetiornas uppfyllelse nu sker framför våra ögon skjuter man upp dem – Det man är med om kan ju inte vara det bibeln varnar för. Läran säger ju att de skall försvinna innan den Falske Profeten kommer.

Om man nu trodde att Paulus talade om ett hemligt uppryckande i 1 Tess och det var vårt stora hopp. Varför nämner han inget om detta oerhörda i sitt andra brev? Istället varnar han dem för att bli bedragna gällande det som skall ske vid ändens tid. Jag vill mena att Petrus i sina brev säger att Paulus undervisning om ändens tid skall “förvridas” så att dess grundbetydelse förändras. Det är exakt vad man gjort när det gäller ett “hemligt uppryckande”

När han talar om ett uppryckande så är ju det samma sak som Jesu tillkommelse när de döda uppstår. Men vad är det för katastrof han varnar för skall komma som vi måste bevara vårt andliga liv igenom?

1 Tess 4:15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. 16 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17 Därefter () skall vi som lever och är kvar (ÖVERLEVA EN KATASTROF) ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.18 Trösta därför varandra med dessa ord.

Det finns mig veterligen inget annat som är en katastrof än att vara på fel sida när Herrens Dag kommer. Den benämns som en vredesdom över allt ont!

Joel 1:15 Ve oss, vilken dag! Ty HERRENS dag är nära, som förödelse (KATASTROF) från den Allsmäktige kommer den.

Joel 2:32 Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara (HEB: KOMMA UNDAN EN KATASTROF) så som HERREN har sagt, bland kvarlevan som HERREN kallar. (Många Kallade få Utvalda)

2 Pet 3:14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv – något som också sker med de övriga Skrifterna. 17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste.

Vad är det man skall förvrida? Skrifterna om Herrens Dag! Om det som skall ske strax innan Jesus kommer tillbaka! Kan du se att det står samma här som Paulus säger i 2 Tess 2? DE LAGLÖSA MÅSTE KOMMA FÖRST!

Det är ju exakt samma församling som man hämtar texten om ett ”hemligt uppryckande” ifrån i 1:a brevet. Men nu i det andra brevet som kommer senare där förklarar han att Laglöshetens Hemlighet måste komma först.

2 Tess 2:1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst (PAROUSIA) och hur vi skall samlas hos honom (EPISUNAGOGE) ber vi er, bröder 2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit.

Då skall vi se vad han menar med Herrens Dag? Jo det är en tidsperiod där hela världen samlas under ett huvud mot Israel. Då skall han med sina fötter stå på Oljeberget! (Sak 14:4)
Parousia = När Kungen eller Huvudet personligen kommer till sitt folk
Episunagoge = En Komplett samling av alla troende till en plats

Alltså när tiden är inne så kommer alla änglarna och de troende skall då “ryckas upp” (Av Änglarna?) och föras kungen till mötes och samlas på samma ställe. Detta är ju alltså Guds hemlighets fullbordan och den skall ske till ljudet av den sista basunen. (Upp 10:5-7 + Matt 24:31 1 Tess 4)

Det är exakt det han nu förklarar i det andra brevet alltså när vi ser hela världen samlats under ett huvud och drar till Harmagedon. Då kommer Herrens Dag och då kommer ”Uppryckandet” och Änglarna med Jesus det är då Guds Hemlighet fullbordas.

Mat 24:31 Med starkt basunljud skall han (KUNGEN) sända ut sina änglar, och de skall samla (EPISUNAGOGE) hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.
Parousia = När Kungen eller Huvudet personligen kommer till sitt folk
Episunagoge = En Komplett samling av alla troende till en plats

Det är väl ganska uppenbart vilken hemlighet som kommer först? I 2 Tess 2 står det att innan laglösheten kommer fram skall den avslöjas. För vem? Guds Tjänare!

Dan 12:1 “På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. 2 De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. 3 De förståndiga skall då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet, som stjärnor, alltid och för evigt. 4 Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många skall forska i den och kunskapen skall bli stor.” 5 När jag, Daniel, såg upp, se, då stod det två andra där, en på flodens ena strand och en på den andra stranden. 6 En av dem sade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten: “Hur länge dröjer det innan änden kommer med dessa märkliga ting?” 7 Jag lyssnade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten, och han lyfte sin högra och sin vänstra hand upp mot himlen och svor vid honom som lever för evigt att efter en tid och tider och en halv tid och när det heliga folkets makt är krossad, då skall allt detta vara fullbordat. 8 Jag hörde detta men förstod det inte, så jag frågade: “Min herre, vad blir slutet på allt detta?” 9 Då sade han: “Gå, Daniel, för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid. 10 Många skall bli renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skall bedriva sin ogudaktighet och ingen ogudaktig skall förstå detta, men de förståndiga skall förstå det. 11 Från den tid då det dagliga offret blir avskaffat och förödelsens styggelse uppställd skall det gå 1 290 dagar. 12 Salig är den som håller ut och hinner fram till 1 335 dagar.

De ovisa skall dras till ett Hus!
De visa skall dras till ett Hus!

Styggelsen som orsakar katastofen skall alltså förstås av Guds tjänare. Det här är gömt i en bok bakom sigill (Uppenbarelseboken) Det står inte här att Saliga de som “rycks bort hemligen” Det står Saliga de som häller ut! Kan du se nu att det finns kronologisk tid benämt här? Då är alltså inte Guds hemliga rådslut fullbordat – Då är tiden slut!

Jag citerar 1917 för enkelhetens skull! Alltså Laglöshetens hemlighet skall råda tills Guds hemlighet fullbordas! Varför vägrar man se detta i skriften?

Upp 10:5 Och ängeln, som jag såg stå på havet och på jorden, lyfte sin högra hand upp mot himmelen 6 och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter, vid honom som har skapat himmelen och vad däri är, och jorden och vad därpå är, och havet och vad däri är, och sade: “Ingen tid (CHRONOS) skall mer givas, 7 utan i de dagar, då den sjunde ängelns röst höres, när det sker att han stöter i sin basun, då är Guds hemliga rådslut fullbordat, i enlighet med det glada budskap (EVANGELIET) som han har förkunnat för sina tjänare profeterna.”

CHRONOS = Löpande tid minuter timmar år dagar. Först kommer Laglöshetens hemlighet (Tidbestämt) Sedan kommer Guds Hemlighet!

Guds hemlighet är att samla alla änglar i himlen som inte gjorde uppror mot honom tillsammans med alla människor på jorden som inte gör uppror mot honom. Han vill samla ihop dessa och göra dem till ett under ett huvud (Kung) (Ef 1:9-10)

Laglöshetens hemlighet är att samla alla änglar i himlen som gjorde uppror mot Gud tillsammans med alla människor på jorden som gör uppror mot honom. Dessa kommer att samlas ihop och bli ett under ett huvud (Kung)

En annan fälla vi inte får fastna i är Preterism många inom NAR tror att allt redan uppfylldes år 70 med Jerusalems förstörelse. Det vi skall göra då är ju naturligtvis att strunta i profetior: Rick Warren har sagt: Profetior är inte vår sak! Då kör man stenhårt med att vi skall uppfylla Guds Rike på jorden.

NAR is Dominionist, Kingdom Now thinking. In this theology, there can be no imminent Rapture because Christians have much work to do on the earth. We are to completely take back the culture by ascending to the top of its Seven Mountains:

1) Education
2) Religion
3) Family
4) Business
5) Government/Military
6) Arts/Entertainment
7) Media

Det här kallas 7 bergen läran eller 7 sfärer Bill Johnson Bethel Church – Sverigebönen – New Wine – Citykyrkan – Kensington temple – ICCC – Hillsong med flera talar direkt eller indirekt om detta.

Dominionism – Kingdom Now har genom trosrörelsen och Latter Rain har nu infiltrerat de flesta församlingar. De har en annan syn på Guds Rike än vad bibeln undervisar om. Det första du skall lägga märke till är att Kristi Kors är något man helt undviker att tala om. Här gäller det att du kommer som du är så kan Gud använda dig i din sfär. Det är en stor skillnad att vara Purpose Driven än att var Andedriven!
Rick Warren: Prophecy is None of our Business?

Never mentioned in his teachings (Rick Warren) is the Rapture of the Church, Great Tribulation, Second Coming and Millenium. Brother Rick has a better idea. Those nasty Biblical doctrines like sin, repentance, and the atoning blood, all bother brother Rick, so he has found that the Purpose Driven Church/Life books, are much handier and easier to believe than those old fashioned and archaic Bibles.

With the Christian Dominionist thinking, the opposite occurs. The world must be won to peace for Jesus before He can return. This mirror image contrast is intriguing. There cannot be a Rapture in this Christian NAR approach. As a result, the earth is our home. We are not strangers in this alien land, but residents who should want to remain in order to do the good work God has ordained for us. Being left behind is good; it’s what we should aspire to since those snatched away are the evildoers.


JANNE OHLIN – GÖTEBORG
This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.