Vad för ett hus kan vi bygga för honom? (Del 1)

Rom 10:1 Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de skall bli frälsta. 2 Jag kan vittna om att de hängivet tjänar Gud, men de saknar den rätta insikten. (EPIGNOSIS)

Rom 10:3 De känner inte rättfärdigheten från Gud utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. 4 Ty Kristus är lagens slut, till rättfärdighet för var och en som tror.

> Den som inte känner Jesus ”den rättfärdige”
> Strävar att ”bygga upp” sin ”egen rättfärdighet”
> Byggnaden är redan fullbordad för den som tror på honom eller in i honom.

Här ser vi att Paulus talar om Judar men det här gäller samtliga religioner idag. Verket är fullbordat och det skall skänka oss vila och en ny nitälskan och drivkraft nämligen kärleken (Agape)

Vet du vad Paulus strävade efter innan han blev frälst? Jo han strävade efter kärleken! Men han förstod inte vad det var! Han ville ju älska Herren sin Gud av hela sitt hjärta! (5 Mos 6:5) Men vad ledde denna nitälskan till? Förföljelse av Jesu lärjungar!

Jesus Kristus både är grundstenen och slutstenen (Jesu 1:a och Jesu 2:a tillkommelse?)

Sak 4:2 Han sade till mig: “Vad ser du?” Jag svarade: “Jag ser en ljusstake, helt av guld, med sin oljeskål upptill och med sina sju lampor. Sju rör går till de särskilda lamporna däruppe. 3 Två olivträd sträcker sig över den, ett på högra sidan om skålen och ett på vänstra.” 4 Och jag frågade ängeln som talade med mig: “Vad betyder dessa, min herre?” 5 Ängeln som talade med mig svarade: “Förstår du inte vad de betyder?” “Nej, min herre”, sade jag. 6 Då sade han till mig: “Detta är HERRENS ord till Serubbabel: Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot. 7 Vem är du, du stora berg? Inför Serubbabel skall du förvandlas till jämn mark. Ty han skall föra fram slutstenen medan man ropar: Nåd, nåd över den!” 8 Och HERRENS ord kom till mig. Han sade: 9 “Serubbabels händer har lagt grunden till detta hus. Hans händer skall också göra det färdigt och du skall förstå att HERREN Sebaot har sänt mig till er. 10 Ty vem vill förakta den ringa begynnelsens dag? De gläds över att se murlodet i Serubbabels hand, dessa HERRENS sju ögon som far omkring över hela jorden?”

Du ser nästan en identisk syn i Uppenbarelseboken! Gud har lagt grunden (JESUS) och skall bygga färdigt sitt hus när Jesus kommer tillbaka (SLUTSTENEN) Alla stenar han bygger med är levande stenar! Satan kan aldrig förhindra uppbyggandet av detta hus! (Mt 16)

Jes 66:1 Så säger HERREN: Himlen är min tron och jorden min fotapall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig, vad för en plats där jag kan vila? 2 Min hand har ju gjort allt detta, så att det blev till, säger HERREN. Jag skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar mitt ord.

Heb 4:2 Ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. 3 Det är vi som tror som går in i vilan. Herren säger: Då svor jag i min vrede: De skall aldrig komma in i min vila, och det fastän hans verk stod färdiga sedan världens grund blev lagd. 4 Ty på stället om den sjunde dagen säger han: Och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk.

Vänta nu är vilan samma sak som att komma in i Guds Hus? Ja just det för den som tror har ju slutat bygga något. Gud kommer att göra skillnad på ”de som bygger” och de som ”vilar”. Abraham kallade Gud ut från ”de som bygger” (Babylon) till ”sin vila” (Hus och Familj)

JANNE OHLIN – GÖTEBORG

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.