Det sista riket innan Jesus kommer

Som sagt var folket på Sion skall vara en profetisk församling som skall förstå tidens tecken och blåsa i basunen! Jag visade igår att laglöshetens hemlighet måste komma först! Bibeln är otroligt exakt när det gäller framträdandet av det sista riket (New World Order) Innan Jesus kommer tillbaka igen och upprättar sitt rike!

Guds hemlighet är att samla alla änglar i himlen som inte gjorde uppror mot honom tillsammans med alla människor på jorden som inte gör uppror mot honom. Han vill samla ihop dessa och göra dem till ett under ett huvud (Kung) (Ef 1:9-10)
Laglöshetens hemlighet är att samla alla änglar i himlen som gjorde uppror mot Gud tillsammans med alla människor på jorden som gör uppror mot honom. Dessa kommer att samlas ihop och bli ett under ett huvud (Kung)

Parousia betyder alltså när en Kung kommer personligen med sin närvaro. Laglöshetens hemlighet nämner ett Parousia innan Jesu Parousia. Det innebär alltså att det kommer ett rike med en Kung på jorden som alla utom de som följer Lammet går in under och följer. (2 Tess 2 + Upp 13)

Daniel 7 + Daniel 2 beskriver exakt samma tid och samma sak som Upp 13 det avslutar alltså Laglöshetens Hemlighet tills Guds Hemlighet fullbordas. (Upp 10:5-7 se 1917 översättning)
> Tiden till slutet är i Daniel (3 ½ år)
> Tiden till slutet i Upp 13:5 (42 Månader = 3 ½ År)

Intressant att följa utvecklingen i världen och jämföra detta med det profetiska ordet. Det är på ett märkligt sätt det sista djuret ska få makten på och Gud ger Djävulen auktoritet och han ger Vilddjuret sin makt. (Upp 13)

Dan 7:21 Det hornet hade jag också sett föra krig mot de heliga och besegra dem, 22 till dess att den Gamle kom och domen föll till förmån för den Högstes heliga och tiden var inne då de heliga fick ta riket i besittning. 23 Då svarade han: Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike skall uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det skall uppsluka (Strongs 399 – ANKLAGA) hela jorden och trampa ner och krossa den. 24 De tio hornen betyder att tio kungar skall uppstå i det riket, och efter dem skall en annan uppstå som skall vara olik de förra och som skall slå ner tre kungar. 25 Denne skall tala mot den Högste och ansätta (Belá – Tömma på Kraft – Uttrötta Mentalt) den Högstes heliga. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de skall ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid. 26 Men dom skall hållas, och hans välde skall tas ifrån honom och han skall fördärvas och förgöras i grund. 27 Men riket, makten och väldet över alla riken under himlen skall ges åt det folk som är den Högstes heliga. Hans rike är ett evigt rike, och alla välden skall tjäna och lyda det.”

Här ser vi alltså den Kungen som skall samla allt under sig på jorden vid sin Parousia. Vi vet att hans Parousia är ett verk av Satan med massor av falska under o tecken (2 Tess 2) De som han samlar under sig är alltså de laglösa. Men Guds Heliga håller ut och väntar på Guds Hemlighet på Jesu Kristi Parousia.

Han kommer att vara Kung över det sista riket kommer till makten genom att Anklaga! V 23 När den falske Kungen får makten över riket fortsätter anklagelserna mot Gud och mot hans heliga. (3 1/2 år) Många kommer nu att förlora sin kraft och uttröttas mentalt (V 25)
> De som följer Vilddjuret! (Upp 13) Laglöshetens Hemlighet
> De som följer Lammet! (Upp 13) Guds Hemlighet

Daniel 12 beskriver också exakt samma sak!

Dan 12:7 Jag lyssnade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten, och han lyfte sin högra och sin vänstra hand upp mot himlen och svor vid honom som lever för evigt att efter en tid och tider och en halv tid (3 1/2 År) och när det heliga folkets makt är krossad, då skall allt detta vara fullbordat.

Heb; När Guds folk har uttömt sig på sin egen kraft! Ordet kan betyda urladda ett batteri på sin kraft! Det är församlingen och inget annat detta gäller kom ihåg det nu.

Paulus använder exakt detta hebreiska ord när han beskriver ändens tid. De som faller av och blir en del av skökan beskriver han som fientliga mot de goda. Du måste läsa detta för det är oerhört viktigt att vi förstår detta nu.
2 Tim 3:1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. (Fortsätt sedan hela kapitlet ser du 2 grupper)
Svåra Tider = Att tömmas på Kraft! (Dan 12:7)

Dan 7:25 And he shall speak great words against the most High, and shall wear out (Heb: Belá – Tömma på Kraft – Uttrötta Mentalt) saints of the most High, and think to change times and laws: (AGENDA 2030?) and they shall be given into his hand until a time and times and the dividing of time. (3 ½ år = 42 Månader)

Det hebreiska ordet som används här innebär mental uttröttning i första hand! Vad kan det nu tänkas vara? Redan nu är församlingen drabbad av Corona reglerna! Kan det vara att det kommer en enhetlig lära som blir gällande vad du får tro och vad du får säga? Vilka får kalla sig församling? Vilka får samlas?

Dan 7:23 Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike skall uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det skall uppsluka (Strongs 399 – ANKLAGA) hela jorden och trampa ner och krossa den.

1 Pet 5:7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. 8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen (ÅKLAGAREN) går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. (HEB: ANKLAGA) 9 Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden. 10 All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. 11 Hans är makten i evighet, amen.

Det sista riket som kommer fram skall vara helt olik alla andra riken det skall komma till makten genom att anklaga hela världen. (Jordens Innebyggare) 2 Tess 2 beskriver att alla orättfärdiga skall tro en lögn! Orättfärdighet är en juridisk term: Det betyder – En fällande dom i en rättegång! Vem anklagar? Åklagaren! Vem ger honom rätt? Gud!

Men han ger inte honom rätt över de rättfärdiga! Dem kommer han inte åt för de är gömda i Kristus bakom blodsbestänkta dörrar. De äter av Lammet! De har dött med Kristus!
Upp 12:11 De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden.

Vi skall alltså se en Politisk makt komma fram som Anklagar – Jordens befolkning! Vi skall se en Religiös makt som Anklagar – Jordens befolkning!

Det här som sker nu har aldrig förut inträffat! Åklagaren ger Eliten makten! Det här är något vi måste förstå Gud står bakom alltsammans! Eliten har ingen auktoritet om inte Gud tillåter den för sin vilja!

Kan bli tjatigt men oerhört viktigt!

Guds hemlighet är att samla alla änglar i himlen som inte gjorde uppror mot honom tillsammans med alla människor på jorden som inte gör uppror mot honom. Han vill samla ihop dessa och göra dem till ett under ett huvud (Kung) (Ef 1:9-10)

Laglöshetens hemlighet är att samla alla änglar i himlen som gjorde uppror mot Gud tillsammans med alla människor på jorden som gör uppror mot honom. Dessa kommer att samlas ihop och bli ett under ett huvud (Kung)

Upp 17:12 Och de tio hornen du såg är tio kungar, som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att regera som kungar under en enda timme. 13 De behärskas av ett och samma sinne och överlämnar sin makt och myndighet åt vilddjuret. 14 De skall strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, tillsammans med de kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung.” 15 Och han sade till mig: “Vattnen som du såg, där skökan tronar, de är folk och människomassor och folkslag och språk. 16 Och de tio hornen som du såg och vilddjuret, de kommer att hata skökan och göra henne utblottad och naken. De skall äta hennes kött och bränna upp henne i eld. 17 Ty Gud har ingett dem tanken att utföra hans plan och handla i en och samma avsikt och att ställa sin kungamakt i vilddjurets tjänst, till dess Guds ord går i uppfyllelse. (Upp 10:5-7 1917 års översättning)

Här ser vi den politiska makten kan inte besegra de som följer Lammet! Han är den Allsmäktige och han kommer att vara ”Beskyddare och en Sköld”. Men nu händer något som verkligen visar Guds Allsmäktighet! Nu får andemakterna plötsligt order från Gud! De skall nu attackera och förgöra den falska religiösa makten tills Guds ord går i uppfyllelse (GUDS HEMLIGHET) Det är denna händelse vi tror kan vara Herrens Dag för det stämmer ganska bra in på händelserna.

Hur kommer FN till makten nu? Man anklagar hela världen över klimatförändringarna. Och på grund av dessa anklagelser backar jordens innevånare och tillåter det sista riket uppstå. Bibeln är otroligt exakt!

Greta och New Agarna anklagar hela världen!
Påven anklagar hela världen!
Eliten anklagar hela världen!
Media samarbetar med allt detta för Eliten äger den

JANNE OHLIN – GÖTEBORG

PS! Vem kan då stå emot åklagaren? Inte den som är orättfärdig ! Det betyder ju att personen är skyldig i en rättegång! Precis det sker vid laglöshetens hemlighet (2 Tess 2) Då skall de orättfärdiga dras med just för att dömas (2 Tess 2:11-12) En stark känsla av osäkerhet och anklagelse kommer alltså över dem först! Systemet ser ut att ha det som de behöver!

Nu skall vi läsa 1 Joh 5 – Det beskriver faktiskt en rättegång som bestämmer vilken Hemlighet vi kommer att välja av de 2 vi tagit upp. Kolla nu:

1 Joh 5:6 Det är han som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och det är Anden som vittnar, eftersom Anden är sanningen. 7 Ty det är tre som vittnar: 8 Anden, vattnet och blodet, och de tre säger ett och detsamma. 9 Om vi godtar människors vittnesbörd, så skall vi veta att Guds vittnesbörd är förmer, eftersom detta är Guds vittnesbörd: att han har vittnat om sin Son. 10 Den som tror på Guds Son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin Son. 11 Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son. 12 Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet.

Ordet som här används för vittnesbördet är ordet på grekiska: Martur! Det är en solklar bevisning som leder till en befriande dom i en rättegång!
Den som nu Tror på Guds Son han har detta vittnesbördet inom sig!

Hela världen kommer alltså in under en åklagare! Ni kanske redan har märkt hur de som hoppar på klimatet och är för globalismen är i fiendeskap mot dig? Orkar vi stå emot anklagelserna från anklagaren och vänner som vänder oss ryggen?

1 Joh 5:1 Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud, och var och en som älskar Gud som har fött, älskar också den som är född av honom. 2 När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn. 3 Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. 4 Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. 5 Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?

Tro inte ett ögonblick att den här världen kommer att gå tillbaka till det tillstånd som rådde under den lugna tiden innan Klimathot och Pandemin.
Upp 13:10 Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro.

Vaddå här? När denna tid är inne alltså där hela världen delas in i två stycken delar! När Laglöshetens Hemlighet råder! Då måste de heliga ha tro och uthållighet! – Satan är smart han lär ju att du har blivit uppryckt innan!

Du är väl inte Rasist!
Du är väl inte Klimatförnekare
Sanningen kommer väl snart att bli “Hatbrott”
Vad kommer med Vaccinet? Tar du det inte är du ju en Fara för andra! Är det så det kommer att låta på många områden sedan.

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.