Det är värt att gå igenom svårigheter! (För Jesu skull)

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland (I) många bröder. 30 Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat.

För vem samarbetar allting till det bästa?
> För dem som är kallade!
> För dem som älskar Gud (AGAPE) = Den som underordnar sig vad en Kung säger! Vår Kung har redan talat färdigt! (Heb 1:1-2) Det ger alltså inte utrymme för några nya “Uppenbarelser” för är Jesus är både Kungen och Profeten!

När du har hört evangeliet och Guds ord och säger Ja! Då finns det faktiskt bara en väg! Den vägen är alltså förutbestämd (Pro – Oritzo)
Pro = Före eller i Förväg
Oritzo = (Horizont) Alltså en gränsdragning eller Väg!

På denna i förväg begränsade väg kommer vi att få möta saker både det som gläder oss men kanske också saker som är svåra. Detta är till för att vi skall formas till Guds Sons bild. Allt detta kommer att samverka till det Goda eller Bästa för den som älskar Gud. Detta förstår vi absolut inte när vi befinner oss mitt i krisen. Men när det gått några år och du vänder dig om ser du: Det var Gud i detta du inte kunde förstå!

Gud kallade oss för många år sedan att börja gå en smal vägen. Då begrep vi inte så mycket om vad det skulle föra med sig. Men vi visste att Gud har alltid rätt så vi svarade Ja! Det var nämligen så att han frågade oss innan om vi ville gå den här vägen!

Han talade i ett profetiskt budskap till oss om något som vi båda två redan visste i våra hjärtan var rätt. Nu sa han OM ni vill gå den väg jag har för er så var det svåra saker som vi skulle få möta. Det här gäller samtliga som vill gå den smala vägen! Men det är en härlig väg samtidigt för bara på den här vägen får du se Jesus som han verkligen är. Profetian pekade ut en väg där skulle vi få möta både svåra saker men också härliga saker! Detta är typiskt Gud – Det finns alltid ett kors med om det är äkta!

Vägen som pekades ut var att vi skulle få möta både förtal missförstånd och mycket motstånd. Människor ni minst anar kommer att vända er ryggen! Men så kommer det positiva mitt i allt korsbärande! Ni kommer att få se hur ljuset ökar! Sedan avslutades profetian med: Ni kommer inte att bli lyckliga om ni inte går den här vägen! Nu många år efteråt när jag ser utvecklingen i världen och i kristenheten kan man jubla av fröjd! Vi har fått gå igenom svåra saker men jag ångrar inte en sak för de var konstruerade av Gud! Allt han sagt har hänt! Ära Halleluja! Genom allt detta vinner vi en oerhörd seger genom Jesus Kristus i oss!

Prövningarna var konstruerade för att forma oss efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland (I) många bröder. Wow! Lade du märke till det? Det som står bland kan faktiskt översättas I många bröder! Jag vill säga det här som en uppmuntran till dig i kampen fortsätt bara framåt.

Jak 1:2 Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. 3 Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga.

Han är alltså den förstfödde i oss! Jesus Kristus i oss! Vem är det som ärver världen? Jesus! Vem ärver med honom? Du! Vet du vart du andligen befinner dig när Gud börjar skaka Himmel o Jord? På Sion!

Heb 12:16 Se till att ingen av er är otuktig eller oandlig som Esau. I utbyte mot ett enda mål mat lämnade han ifrån sig sin förstfödslorätt. 17 Ni vet att han avvisades, när han sedan ville ärva välsignelsen. Isak såg nämligen inte någon möjlighet att ändra sig, fastän Esau under tårar sökte få välsignelsen.

På Patriarkernas tid handlade ju det här att bli Präst i Guds hus! Att stå för den sanne Guden och förvara honom mot alla avgudarna!
EF 5:5 Ni skall veta att ingen otuktig eller oren eller girig en sådan är en avgudadyrkare – skall ärva Kristi och Guds rike.

Det här är ju exakt det Guds välsignelse vill rensa ut i våra liv. Vem förmår att ta hand om vår synd? Jag ser på olika forum hur frustrerade en del kristna är och känner sig misslyckade! Kolla vad Paulus säger i Romarbrevet 7 – Synden kan ingen människa klara av med några tankekrafter eller kurser mm – Bara Jesus Kristus i Dig!

Rom 7:15 Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. 16 Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. 17 Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. 18 Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. 19 Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. 20 Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. 21 Jag finner alltså den lagen: jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. 22 Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag, 23 men i mina lemmar ser jag en annan lag, som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. 24 Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? 25 Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre! Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag.

Vart bor Jesus Kristus? Vi kan säga att “Den Förstfödde” bor i mig. Han kan aldrig någonsin skaka han var och är och kommer. Den eviga klippan!

Heb 12:18 Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på och som står i brand, inte till töcken, mörker och storm, 19 inte till basunljud och till en röst som talade så att de som hörde den bad att få slippa höra mer. 20 Ty de uthärdade inte befallningen: Även om det är ett djur som rör vid berget, skall det stenas. 21 Så förfärande var synen att Mose sade: Jag är förskräckt och skälver. 22 Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, 23 till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen. 24 Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod.
25 Se till att ni inte avvisar honom som talar. Ty om inte de kunde komma undan, som avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur mycket mindre skall då vi kunna det, om vi vänder oss bort från honom som varnar oss från himlen. 26 Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång skall jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka. 27 Orden “än en gång” visar att det som skakar skall försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka skall bestå. 28 Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan.
29 Ty vår Gud är en förtärande eld.

Här ser vi Kungen
Här ser vi “Den Förstfödde” i de “Förstfödda”
Här ser vi alla änglarna som inte föll i upproret!
Här ser vi Sions berg och Himmelska Jerusalem

Med andra ord vi ser Guds Hemlighet!
Guds hemlighet är att samla alla änglar i himlen som inte gjorde uppror mot honom tillsammans med alla människor på jorden som inte gör uppror mot honom. Han vill samla ihop dessa och göra dem till ett under ett huvud (Kung) (Ef 1:9-10)

Det är ju ganska tydligt att Heb 12:18-29 beskriver en kvarleva på Sion precis när Herrens Dag skall börja och han dömer Skökan och för alla till Harmagedon.

Joe 2:31 Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. 32 Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara så som HERREN har sagt, bland kvarlevan som HERREN kallar.

2 Tim 1:9 Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet
> Gud kallar oss!
> Gud fostrar oss och gör oss ödmjuka lika Sonen
> Gud för oss in i hemligheten!
> Gud för dig in i det han bestämt för dig!
> Gud har mätt ut både Nåd och Kraft för den uppgiften!
> Gud har skapat allt detta redan i Jesus Kristus!

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.