TELNINGEN SKALL KOMMA

Sak 3:1 Sedan lät han mig se översteprästen Josua stå inför HERRENS ängel, och Satan stod vid hans högra sida för att anklaga honom.2 Men HERREN sade till Satan: ” HERREN skall straffa dig, Satan. Ja, HERREN skall straffa dig, han som har utvalt Jerusalem. Är då inte denne en brand ryckt ur elden?” 3 Josua var klädd i orena kläder, där han stod inför ängeln. 4 Och ängeln sade till dem som stod inför honom: “Tag av honom de orena kläderna.” Sedan sade han till Josua: “Se, jag har tagit din missgärning från dig, och jag skall klä dig i högtidskläder.” 5 Då sade jag: “Sätt också en ren bindel på hans huvud.” Och de satte en ren bindel på hans huvud och tog på honom kläderna, medan HERRENS ängel stod där. 6 Och HERRENS ängel försäkrade Josua och sade: 7 Så säger HERREN Sebaot: Om du vandrar på mina vägar och håller mina befallningar, så skall du få styra mitt hus och vakta mina förgårdar. Du skall få en plats att vandra på bland dem som står här. 8 Hör Josua, du överstepräst, du och dina medbröder som sitter här inför dig, dessa män skall vara ett tecken: Se, jag skall låta min tjänare Telningen komma. 9 Se den sten som jag har lagt inför Josua! Över denna enda sten vakar sju ögon, och se, jag skall gravera in en inskrift på den, säger HERREN Sebaot. Och jag skall utplåna detta lands missgärning på en enda dag.10 På den dagen (Tiden) säger HERREN Sebaot, skall var och en kunna bjuda in sin vän under sin vinstock och sitt fikonträd.”

Gud (domaren) straffade Satan genom Jesus Kristus! Det som skedde var en juridisk dom i en domstol det kallas för rättfärdighet,
Rom 3:21 Men nu har utan lagen en rättfärdighet (frikännande dom) från Gud (domaren) blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, 22 en rättfärdighet (frikännande dom) från Gud (domaren) genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. 23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och de står som rättfärdiga (frikända) utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem.(med sitt blod)

RÄTTFÄRDIGHET FRIKÄND FRÅN DOMEN

Vi kan bara ta emot den här rättfärdigheten genom tro och det är en överbevisning som vi inte kan se men klart få uppleva i våra hjärtan genom Anden. (Heb 11:1-2) Men den sanna Tron och Rättfärdigheten måste leda till att vi lyder Kungen (Rom 1:5 + 16:26) Det är alltså Agape kärlek (Joh 14:23-24)

Det Josua fick uppleva i Sak 3:1-5 är ju samma bild som liknelsen om den förlorade sonen när han kom hem.

Luk 15:21 Sonen sade till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. 22 Men fadern sade till sina tjänare: Skynda er att ta fram den bästa dräkten och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter! 23 Och hämta den gödda kalven och slakta den, och låt oss äta och vara glada. 24 Ty min son var död men har fått liv igen, han var förlorad men är återfunnen. Och festen började.

Lägg märke till att liknelsen står tillsammans med glädje i himlen över en enda människas omvändelse. Luk 15:10 Jag säger er: På samma sätt blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig.

Ni vet att Gud (domaren) uttalade en fällande dom över människan när hon syndade. Ni skall Döden Dö! För att du skall få liv igen (Lk 15:24) måste den domen upphävas. Det var exakt vad Jesus gjorde på Korset! Det är därför Paulus skriver att det inte finns någon fällande dom över den som är i Jesus Kristus (Rom 8:1)

JESUS KRISTUS KÖPTE OSS FRIA FRÅN DÖDEN

Fil 2:6 Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte 7 utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa 8 ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. 9 Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, 10 för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, 11 och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.

TELNINGEN SKALL KOMMA

Se, jag skall låta min tjänare Telningen komma (Sak 3:8) Då måste ju denna ”Telning” vara Herren Jesus Kristus! Men vad betyder ordet ”Telning”? (På hebreiska betyder det “en gren” eller “ett rotskott”)
Han skall vara den levande stenen (Sak 3:9)
Han skall försona hela världens synd (Sak 3:9)
Den rättfärdige skall komma in och tjäna i hans hus (Sak 3:6-7) (I Kristus)

Jes 4:2 På den dagen skall HERRENS telning bli till härlighet och ära och landets frukt till stolthet och prydnad för den räddade skaran av Israel.

Jes 11:1 Men ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam, en telning från hans rötter skall bära frukt.

Jes 11:10 Det skall ske på den dagen att hednafolken skall söka Isais rot, där han står som ett baner för folken, och hans boning skall vara härlig.

Jer 23:5 Se, dagar skall komma, säger HERREN, då jag skall låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han skall regera som kung och handla med vishet, han skall utöva rätt och rättfärdighet i landet. 6 I hans dagar skall Juda bli frälst och Israel bo i trygghet, och detta är det namn man skall ge honom: HERREN vår rättfärdighet.

Jer 33:14 Se, dagar skall komma, säger HERREN, då jag skall uppfylla det löfte som jag har talat om Israels hus och Juda hus.15 I de dagarna och på den tiden skall jag låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han skall skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. 16 I de dagarna skall Juda bli frälst och Jerusalem bo i trygghet. Man skall kalla det så: HERREN vår rättfärdighet. 17 Ty så säger HERREN: David skall aldrig sakna någon som sitter på tronen i Israels hus

Sak 6:12 Och du skall säga till honom:”Så säger HERREN Sebaot: Se, en man, hans namn är Telningen. Under honom skall det gro, och han skall bygga HERRENS tempel. 13 Ja, det är han som skall bygga HERRENS tempel. (Hus) Han skall vinna härlighet och sitta på sin tron och regera. En präst skall han vara på sin tron, och frid skall råda mellan båda.

Det råder väl ingen tvekan Jesus Kristus är både roten och grenen. Han är Kungen i sitt rike och hans rike är bara i det hjärtat han får ”växa upp” eller ”byggas upp”.

Paulus tar denna vers när han talar om Guds Rikes växande i Korint.
Församlingen är både en åker och en byggnad (1 Kor 3:9)
Församlingen är Guds tempel (1 Kor 3:16)
Bara Gud ger ”växten” eller ”bygger upp” (1 Kor 3:7)

Det här tål att tänka efter noga på för det är många som talar om att plantera och bygga upp hans rike idag. Om det bara är Gud som bygger och det är Kristus som växer upp eller byggs upp. Hur kan man då påstå att vi skall inta olika sfärer eller berg? Det är så i Guds Rike att tillväxt kan bara ske när vi dör ner från oss själva (Korset)

Första gången Herren talade till mig sa han: Gå nu sanningens väg dig skall intet fattas! Nästa gång jag hörde honom talade han inom mig: Nu är tiden inne för dig att gå till Gileadförsamlingen!

Det är inte ofta Gud väljer att tala med hörbar stämma han har bara gjort det vid 6-7 tillfällen kanske på 32 år vad jag kommer ihåg just nu. Under vår tid i Gileadförsamlingen kom andra krafter in i församlingen när nya ledare tog över! Då kom rösten tydligt igen samtidigt till oss båda mitt i natten:
Jes 40:11 Han för sin hjord i bet som en herde, han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram.

Den här gången var det så att jag nästan hoppade till av förvåning! Vi skulle åka ner till Småland och ha möten i tre församlingar. Jag satt hemma och förberedde predikan! Jag satt och läste i Jes 53!

Jes 53:1 Vem trodde vår predikan, för vem var HERRENS arm uppenbarad?2 Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. 3 Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet.

När jag läste det här så säger Herren med hörbar stämma: Så kommer jag i era liv också! Jag blev precis paff! Jag kommer aldrig någonsin att glömma detta! Här är alltså telningen och Kungen i sitt rike! Guds rike kommer som en rot men växer upp och bär frukt!

När det sanna riket börjar att växa upp i ditt liv blir du lika kungen! Du tänker och du predikar honom och du upplever honom i dig. Det som slog ner som en bomb i mig var att för världen är han föraktad och hans utseende är inte tilldragande. Lägg märke till att det var denna Jesus som Paulus predikade!

Gal 3:1 Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er, ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst?

1 Kor 1:23 Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. 24 Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet.

Mat 13:23 Men det som såddes i god jord är den som hör ordet (om riket) och förstår, och som bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt.”

Det som har växt upp är alltså Kristus och Riket i dig! Rotskottet har vuxit upp och du står för en person som världen egentligen hatar! Det som sker nu är att vi kan ju “förvrida” evangeliet så att Jesus inte blir så anstötlig då kommer världen att gilla honom. Det är exakt vad nästa liknelse handlar om. “Förvrida” det Gud sagt är laglöshet på hebreiska!

Mat 13:24 En annan liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. 25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg.

Mat 13:39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. 40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut.

Det kanske du förstått i bibeln att de onda änglarna måste lyda Gud!
Guds hemlighet är att samla alla änglar i himlen som inte gjorde uppror mot honom tillsammans med alla människor på jorden som inte gör uppror mot honom. Han vill samla ihop dessa och göra dem till ett under ett huvud (Kung) (Ef 1:9-10)

Laglöshetens hemlighet är att samla alla änglar i himlen som gjorde uppror mot Gud tillsammans med alla människor på jorden som gör uppror mot honom. Dessa kommer att samlas ihop och bli ett under ett huvud (Kung)

Det finns idag ett falskt evangelium om Guds Rike där man tagit bort allt “stötande” man har blivit världens vän! Varför har man gjort det om inte det ursprungliga evangeliet om Guds Rike är något som stöter världen?

Rom 1:16 Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken.

Luk 9:25 Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad? 26 Den som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen skämmas för, när han kommer i sin och sin Faders och de heliga änglarnas härlighet.

1 Kor 1:17 Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft.

Jag är nu rädd för att man gått till 1 Mos 1:28 där har man nu “snickrat ihop” en teologi just för att bli världens vän istället för att predika mot synden!

1 Mos 1:28 Gud välsignade dem och sade till dem: “Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden!”

Man kan ju omöjligt ha denna falska grund och väg till en startpunkt för att bygga vägen på det verkar som hela det ekumeniska tåget gör det. Det låter ju så bra men kräver ingen omvändelse eller att vi måste söka Gud för att kunna gå in i förutberedda gärningar. Precis som kunskapens träd ser det ju både gott och ont ut på en gång ! Det kommer att stämma med Upp 13:11-18

Gud har redan en grund och en plan. Den börjar inte alls i 1 Mos 1:28 den startar redan innan han skapade någonting annat. Allt som läggs som grund i 1 Mos 1:28 blir därför att bygga på det jordiska. Alla som tror på Jesus Kristus kommer att få ta emot ett rike när Jesus kommer tillbaka som redan är förberett innan världen fanns till.

Mat 25:31 När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron.

Mat 25:34 Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse.

JANNE OHLIN – GÖTEBORG
This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , , , . Bookmark the permalink.