Isaskars män förstod

Sitter och funderar vad som egentligen är meningen med alla falska nyheter som strömmar om läget i USA. Nu kommer nyheter om att han faktiskt ställs in för Krigsrätt. Vi brukar säga att åt det håll USA går så går även Sverige. Utvecklingen går mycket snabbare än någon kunnat ana man är förvånad över hastigheten. Och det är Gud som tillåter det här att komma! Men Gud varnar alltid innan det sker men hans äkta tjänare kommer att få motstånd……Vi har sett denna utveckling i Anden så man förvånas inte ett dugg om ett motstånd kommer från dem som vill ha kvar sin makt och prestige och njuta av världens goda.

Jag har också en stark känsla av att vi kommer att få både mail och kanske telefonsamtal från folk som utger sig för att “Vara ett med dig” De kommer att fråga dig om eventuella känsliga ämnen som Homosexualitet Aborter Vaccin och andra saker som är svåra.

Mat 22:15 Då gick fariseerna och överlade om hur de skulle kunna fälla honom för något som han sade.16 De sände till honom sina lärjungar tillsammans med herodianerna, som skulle säga: “Mästare, vi vet att du är ärlig och ger en rätt undervisning om Guds väg och inte tar parti för någon utan behandlar alla lika. 17 Säg oss nu: Vad anser du? Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren eller är det inte tillåtet?” 18 Jesus märkte deras ondska och frågade: “Varför försöker ni snärja mig, ni hycklare?

En gång ringde en pastor mig och anklagade mig för att ha talat illa om dåvarande Pingstledaren Pelle Hörnmark i en predikan. Man hör vad man vill höra eller hur? Han kom genast på skam för han visste inte om att allting var inspelat med en gammal Mp3 spelare. Det var efter den händelsen vi alltid spelar in det vi säger. Inte undra på att Herren sagt: Jag skall ge er vänner som ni kan lita på.

Amos 5:10 De hatar den som i porten försvarar det rätta och den som talar sanning avskyr de. 11 Hör därför, ni som trampar på den fattige och tar ifrån honom hans säd som skatt: Ni bygger hus av huggen sten men skall inte få bo i dem, ni planterar ljuvliga vingårdar men skall inte få dricka vin från dem 12 Ty jag vet att era överträdelser är många och era synder talrika, ni som förtrycker den rättfärdige och tar mutor och i porten hindrar de fattiga att få rätt. 13 Därför tiger den förståndige i denna tid, ty det är en ond tid. 14 Sök det goda och inte det onda, så att ni får leva. Då skall HERREN, härskarornas Gud, vara med er, så som ni säger att han är. 15 Hata det onda och älska det goda och låt rätten härska i porten. Kanske skall HERREN, härskarornas Gud, vara nådig mot Josefs kvarleva.

Det står uttryckligen på hebreiskan att följande profetia i Jesaja 30 hör ändens tid till! Elvor har predikat om den genom ett tilltal hon fick. Det står att en stor del av hans bekännare skall sluta sig till världen och hata sanningen. Gud kommer att få rätt som vanligt. När jag gick på bibelskolan i Moholm sa han: Janne läs 2:a Mosebok hus Herren din Gud förde ut Israels barn ur Egypten för precis på samma sätt skall jag göra det igen. Wow! Vad väl det stämmer med tvångsarbete och kontroll mm mm. (Slaveriet som kommer)

Jes 30:7 Ty Egyptens hjälp är förgäves och till ingen nytta. Därför kallar jag Egypten “Rahab, som ingenting uträttar”. 8 Gå nu och skriv detta på en tavla inför dem och teckna upp det i en bok, så att det bevaras för kommande dagar (ÄNDENS TID) alltid och för evigt. 9 Ty det är ett upproriskt folk, barn som ljuger, barn som inte vill höra HERRENS undervisning 10 och som säger till siarna: “Skåda inte!” och till profeterna: “Profetera inte för oss det som är sant. Tala smickrande ord till oss, profetera bedrägliga ting. 11 Vik av ifrån vägen, gå bort från stigen, låt oss slippa se Israels Helige. (I DET SANNA EVANGELIET) 12 Därför säger Israels Helige: “Eftersom ni förkastar detta ord och förtröstar på våld och vrånghet och förlitar er på sådant, 13 skall denna missgärning bli för er som ett fallfärdigt stycke på en hög mur, som buktar ut mer och mer, till dess muren plötsligt rämnar på ett ögonblick. 14 Den krossas som en lerkruka, så skoningslöst att man inte kan finna en skärva stor nog att med den hämta eld från eldstaden eller ösa upp vatten ur dammen.” 15 Ty så säger Herren HERREN, Israels Helige: “Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka.” Men ni vill inte. 16 Ni säger: “Nej, på hästar tänker vi fly.” Därför skall ni också fly. “På snabba hästar tänker vi ge oss av.” Därför skall också era förföljare vara snabba. 17 Tusen skall fly för en enda mans hot, och för fem mäns hot skall ni alla fly, till dess det som är kvar av er är som en ensam stång på toppen av ett berg, som ett baner på en kulle.

1/ Profetian handlar om Ändens Tid!
2/ Man har förtröstat på världen (Egypten)
3/ Automatiskt blir man fiende till sanningen (Gal 4:16)
4/ Muren är en “falsk säkerhet” (1 Tess 5)
5/ Det kommer en oväntad Katastrof (Jag har varnat för den)
6/ Gud vänder politiska makten mot dem (Upp 17:16)
7/ Ser du att förföljelse är vad de minst av allt förväntar sig

Hes 13:1 HERRENS ord kom till mig. Han sade: 2 “Du människobarn, profetera mot Israels profeter som profeterar. Säg till dem som profeterar efter sitt eget hjärta: Hör HERRENS ord! 3 Så säger Herren, HERREN: Ve över de dåraktiga profeter som följer sin egen ande utan att ha skådat någonting! 4 Som rävar på öde platser är dina profeter, Israel. 5 Ni har inte trätt fram i rämnorna och byggt upp muren omkring Israels hus, så att det kan bestå i striden på HERRENS dag. (Ändens Tid) 6 De har skådat lögn och falska spådomar. De säger: “Så säger HERREN “. Men HERREN har inte sänt dem, och ändå hoppas de att deras ord skall gå i uppfyllelse. 7 Var det inte falska syner ni skådade och lögnaktiga spådomar ni uttalade när ni sade: “Så säger HERREN “, fastän jag inte hade talat något sådant?

Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Det brukar ju låta som om en “Jätteväckelse” utan tidigare skådat mått skall komma över detta land säger Herren! Jag har själv läst profetior från kristna kända resande predikanter att man har lovat ett visst datum så skall en viss stad skakas av Guds kraft. Men med facit i hand har laglöshetens ande istället svept över denna stad med uppror och mörker. (Uppsala – Göteborg mfl)

Det är dags att “vakna upp” över all tokig eskatologi som spridits i våra kyrkor och inse sanningen. Herrens Dag är den “Katastrofen” det är den “vreden” – Jämför nu Paulus undervisning den stämmer exakt!

1 Tess 5:1 Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er.2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: “Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. 8 Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. 10 Han har dött för oss, för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. 11 Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör.

När Paulus sedan skriver 2:a brevet till samma församling förtydligar han bara det han redan sagt åt dem.
1/ Ett stort uppror kommer över hela världen (Marxistiskt)
2/ En del kommer att göra sig ett med dem (Avfallet skökan på röda djuret)
3/ Men det hela kommer att sluta i katastrof
4/ Men den som håller ut till slutet och förblir i honom skall bli frälst

Mat 24:4 Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. 5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse. (NEW AGE) 6 Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. 7 Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra.

Jag glömmer inte när alla upplopp började i USA för många år sedan vad lätt vi har att glömma. Då sa Constance Cumbey som är expert på New Age att hon såg många New Agare i dessa protester. Det innebär att upproret och den röda marxismen hör ihop. Är inte det också exakt vad Johannes fick se?

1/ Vit häst (Falsk Religion)
2/ Röd häst (Marxism-Kommunism)
3/ Svart häst (Ekonomi – Hyperinflation)
4/ Grön häst (Klimatet -Islam)

Ser ni hur väl det stämmer med vad Jesus sa?
1/ Matt 24:4-5 Falsk Religion!
2/ Matt 24:6-7 “Ett Marxistiskt” Uppror på Jorden (2 Tess 2)

Några videos från FD New Agaren – Warren B Smith
The Titanic and Today’s Church: A Tale of Two Shipwrecks
Warren B Smith – Holy Laughter or Strong Delusion?
Warren B Smith – Standing Fast in the Last Days!
Spiritual Experiences: What Spirit?
Dangerous Impact of New Age Movement!
Warren B Smith – Another “Jesus
Warren B Smith – Preparing the Way for Antichrist!

Det är ingen ide att blunda och låtsas att det regnar en “Tsunami” har startat den är på väg för att testa alla jordens innebyggare. Vi har varnat och varnat genom åren! Möjligheterna att få höra fortsatta varningar begränsas nu och det är bara en tidsfråga innan Gud låter oss få det vi verkligen drivs av i våra hjärtan.

Upplever att hotet närmar sig där arbetsgivare kanske genom att landsting och kommuner sätter press på “Vårdinrättningar” och “Serviceplatser” indirekt kommer tvinga på oss Vaccinationer. Både jag och andra som arbetar inom sådana yrken kommer troligen att utsättas för påtryckningar. Jag sitter alltså i samma båt så jag sitter inte här och skriver över huvudet på er som nu upplever hotet närma sig. Jag kan förstå att det känns väldigt olustigt som händer nu. Vi behöver uppleva äkta “Så säger Herren” istället för en massa “lyckoprofeter” – Deras tid är räknad! Skriv upp det!

2 Tim 3:8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa män emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet. 9 Men de kommer inte längre att ha någon framgång. Deras galenskap skall bli uppenbar för alla, liksom fallet blev med Jannes och Jambres.

Det vi behöver idag står skrivet redan i Israels historia.
1 Krön 12:32 av Isaskars söner kom män, som väl förstod tidstecknen och insåg vad Israel borde göra, 200 befälhavare, därtill alla deras stamfränder under deras befäl

Jag hämtade en liten artikel här “snodd” från Facebook skriven av Don Pirozok (USA) – Bara Gud kan ta oss ur snaran nu och den dras åt fort!


Dissolving the Second Amendment Proof of Communism/Socialism
When Americans begin to considered the great reset into globalization, the Second Amendment stands in the way to that whole agenda. When we forget about other generations and don’t learn from past history were are doomed to make the same mistakes. Right now our new socialist government is willing to dissolve the individual rights guaranteed all American citizens in the First Amendment. What are three major freedoms being taken away by Socialist agenda.

1) The freedom of speech
2) The right to bare arms
3) The freedom of religion

The new Presidential administration along with big tech has released an outright program of censorship against any voices which oppose their philosophical beliefs and agenda. You know history has proven when communistic socialism rises to power the repression of the peoples voice was through major party censorship. Language is modified, laws are enacted to make free speach illegal. Right now we have seen massive hypocrisy in our government as Antifa burned down our cities , and those in government enpowered their lawlessness, even warning it would continue after the elections. None of the Democratic Party thought it was insurrection against the government. Now the Trumpers have risen in their own violent protest and suddenly it’s a major insurrection, an attempt to over throw the results of the election. Anyone who voice has sounded out in protest has been censured right down to the President of the United States.

The grave danger does not lie with the new socialist government, rather in the practice of censoring the voices of opposition. History has proven censorship leads to oppression of the people, and governmental law over individual rights. Even now the censorship has led to labeling those who oppose the party voice as domestic terrorist. Soon those who continue to speak out against the socialist policies will be charged with crimes against the state. Many will be placed into reconditioning camps designed by the government to re-educate those who are being censured.

If you think America is beyond placing its own citizens into re-education camps for political reasons. Just consider what happened to Japanese’s Americans during WWII. Even now Google has been working with the Chinese government to develop social engineering technology. Facial recognition by Artificial intelligence will track the movements of Americans in our new socialism. A scoring system of all who are in opposition will limit their a viability to certain freedoms. Oppositional voices will be repressed and censured. Even now many who are standing in government are threatening those who supported the Trump administration with reparations.


America is aligning with China in its globalization and censorship of freedom of speech, and repression by big government. With the threat of government ruling over individual rights, a disarmament must take place over the nations population. New laws are soon to be enacted which seizes control of the right to bare arms. With the removal of personal arsenal and ammunition, the threat of a nations citizens forming its own armies against the government are removed. This disarming of of citizens in Germany, and Russia and other communist regimes led to the slaughter of tens of millions of persons. The disarming of Americans is a signal that war is at hand, led by communist dictator like governments.


Now for the Church in America. Be prepared for an all out war against Christianity. As the Church stands in the way to globalization and a one world order. Laws will come into effect charging Christians with hate crimes who speak out against the homosexual agenda. I trust a similar thing will happen with just about any social cause and it’s immoral action. You will not be allowed to speak out against these issues without being charged with hate crimes. Soon It will be illegal to speak of your religious beliefs in public just like what Christians face under totalitarian governments. Almost nobody thought these things could happen in America, but the signs are all around.


Why so rapidly? Evil rulers are a sign of Gods judgment upon a nation. America has sown evil immorality for many decades while kicking God out of its culture. Like every other nation which has made laws against God, it’s time for reaping a greater national judgment. Our only way out is to turn from our sin, asking for Gods mercy for our nation. The spirit of antichrist has gained the voice of ascendency in almost every function of American society. The voice of the Church has been declared non essential, and a great departure from the organized Church has begun. The cries for revival are met with selfish ambition in leadership, and the fear of the Lord has long since departed. All these are sins of the current state of the Church and nation. God have mercy upon the Church which was given so much but has squandered it with worldly lust and ambitions.

2 Tim 3:1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. 2 Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, 3 kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, 4 falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud 5 och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem! 6 Bland dem finns sådana som smyger sig in i hemmen och snärjer svaga kvinnor, som är tyngda av synder och drivs av många slags begär 7 och som ständigt undervisas men aldrig kan komma till insikt om sanningen. 8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa män emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet. 9 Men de kommer inte längre att ha någon framgång. Deras galenskap skall bli uppenbar för alla, liksom fallet blev med Jannes och Jambres. 10 Men du har följt mig i lära och liv, i föresats och tro, i tålamod, kärlek och uthållighet, 11 under de förföljelser och lidanden som drabbade mig i Antiokia, Ikonium och Lystra. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå, och ur alla har Herren räddat mig. 12 Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. 13 Men onda människor och bedragare skall göra framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna. 14 Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, 15 och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. 16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, 17 för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.