Se upp för de falska ljusen

Se upp för de falska ljusen
Jesus är ljuset som aldrig slocknar

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
22/1-2023
Lyssna –HÄR

En kvinna som höll på med nyandlighet hade en dröm. Jag kommer inte ihåg vem det var men jag berättar som jag kommer ihåg den. Nyandlighet eller New age är ockult andlighet. Där är vanligt med yoga, meditation, shamanism, (tarot)healing, seanser, spådom, tillbedjan av Moder jord, spiritism mm. De flesta känner nog till vad New age är.

Kvinnan drömde att hon befann sig i ett mörkt hus med många rum. När hon öppnade en dörr fanns ett slags ljus därinne som hon drogs till. Men snart slocknade ljuset och det var alldeles mörkt igen. Likadant i varje rum. Det var falska ljus och alla slocknade. Till slut fann hon en dörr som ledde ut ur huset – hon kom ut i dagsljuset och friheten. Det sista beskriver när hon blev en kristen.

Det finns många falska ljus. Många falska profeter har startat religioner, filosofier och ismer, andliga metoder och tekniker.

Det brukar handla om att du måste göra gärningar för att duga (gärningsläror, döda gärningar), nå en högre dold och hemlig kunskap (gnosticism) genom ”andliga övningar” (mysticism) eller att du ska ”gå in i dig själv för att få kontakt din egen gudomlighet” (panenteism).
Dvs. en ”gudomlighet” eller ”gudagnista” som inte existerar. Allt detta leder till ett ständigt sökande och det kostar alltid massa pengar.

Jesus är ljuset (best. form) som aldrig slocknar. Han säger:
Joh 8:12  ..”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”
Ljuset skingrar mörkret. Livets ljus betyder evigt ljus och evigt liv. Jesus sa de här orden på Lövhyddohögtiden när judarna firar uttåget ur Egypten, som påminde om att Gud ledde Israels folk genom öknen med ljus, en eldstod. Den gav värme, visade vägen och lyste upp natten.

Johannes skriver:
Joh 1:5  Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.
Kan översättas ”mörkret övervann det inte och syftar på en speciell händelse, ett speciellt tillfälle. Satan [denna världens furste] försökte övervinna och släcka ut ljuset på Golgata men ljuset övervann mörkret. JESUS, Guds offerlamm, vann en fullständig och evig seger över Satan och över allt det onda.

För en tid kan det se ut som mörkret har övertaget och vinner – men bara för en tid. Detsamma gäller oss. Gud tillåter saker ske och det kan se ut som nederlag men Gud sätter gränser och vakar över oss. Han kan öppna en utväg ut ur omständigheterna eller också förändra omständigheterna som vi befinner oss i. I alla lägen blir det seger för den som håller sig till honom. ..För dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa.. (Rom 8:28)

Jesus säger:
Matt 6:22  Ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt, får hela din kropp ljus. 23  Men är ditt öga sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret!
Ett sjukt öga ser dubbelt, enligt grundtexten. Här talar Jesus om att vi inte kan tjäna två herrar. Vi kan inte tjäna både Gud och mammon (världen): materialism, girighet och själviskhet. Här lever man i världen och av världen och följer världens levnadssätt och mönster. Kännetecken för falska profeter och läror är alltid girighet och pengar. Falska ljus slocknar. De utger sig för att vara ljus men de är mörker.

Paulus skriver:
Ef 5:8  Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. 9 Ty ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. 10 Och pröva vad som är Herren kärt.

Vi levde i synd och var mörker. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen (Ef 2:12). Nu är vi ljus i Herren /i Kristus. Vi är inte ”kristusar”, inte ”små gudar”. Vi har inget ljus i oss själva. Vi är bara ljus om vi är i Kristus, så att han är ljuset i oss.

Det kom en dag när vi måste välja: ljuset eller mörkret. Israels folk haltade periodvis på båda sidor i (religions)synkretism. Josua påminde om Guds trofasthet genom allt och sen sa han: så välj i dag vem ni vill tjäna …Men jag och mitt hus, vi vill tjäna HERREN. (Jos 24)
Profeten Elia: Hur länge skall ni halta på båda sidor? (1Kon 18).

Gud kommer att ställa Sveriges kristenhet inför samma val. Många kristna företrädare och ledare böjer sig för tidsandan men Gud kommer att utmana varenda en att välja. Gud tillåter inte att hans helighet blandas med oheligt och vanhelgas.

Vandra då som ljusets barn . Vår bön blir då att det inte ska finnas någon vrå i mörker. Att alla livets områden är överlåtna till Jesus så att vi kan leva i Guds vilja och att vi står för Bibeln, för sanningen och Guds evangelium (frälsningsavgörande frågor).

Ords 6:23  Ty budet är en lykta och undervisningen ett ljus, förmanande tillrättavisning är en livets väg. 24  De skall bevara dig [Guds ord/bibelordet, Guds undervisning och Guds fostran skall bevara dig..] för onda kvinnor, för den främmande kvinnans smicker.
..i vers 26 kallas den främmande kvinnan för skökan [Det gäller både bokstavligt och andligt].

Upp 17:3  I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur, som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn. …5  På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet [mysterium – mysticism]: det stora Babylon, modern till skökorna och skändligheterna på jorden.
Babylon i ändens tid står för allt som är i uppror mot Gud. Här samlas alla ”skökor /onda kvinnor” dvs. alla villfarelser och falska läror eller falska ljus. ”Skökan” står för avguden som kallas ”modergudinnan” och ”himlens drottning”. Skökan står i motsats till evangeliet och Guds folk, Jesu brud. Inför Gud är synkretism skökoväsen.
6  Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag mycket förundrad. [De köttsliga förföljer de andliga som Kain förföljde Abel, Ismael förföljde Isak, Saul förföljde David…osv.]

Jesus sa:
Joh 15:20  Kom ihåg vad jag har sagt: tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig, skall de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, skall de också bevara ert ord.
Jesus kallade oss att ta upp våra kors och följa honom. Han lovade att vara med oss varje dag – det är hela dagen /dygnet runt till tidens slut /eller livets slut (Matt 28:20). Om vi bara talar om “kärlek” blir vi populära i världen men det frälser ingen. “Sanningen ska göra er fria“, sa Jesus. Sanningen är att vi är syndare som måste vända om och ta emot Guds förlåtelse i Jesus Kristus.

Hebr 13:20  Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, 21  han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

Babylon kallas är “det stora Babylon”. Det världsvida, globala. Mängder av trådar eller rötter går tillbaka till det gamla Babylon och Babels torn.

Babels torn – här samlades människorna omkring ett falskt ljus och den gamle ormens (Satan) ”urlögn”: Ni blir som Gud eller ni blir gudar(om de gjorde det Gud hade förbjudit och varnat för).

1Mos 10:8  Kush blev far till Nimrod, som var den förste som fick stor makt på jorden. 9  Han var en väldig jägare inför HERREN. Därför brukar man säga: “En väldig jägare inför HERREN som Nimrod.” [Man skulle kunna säga: ”en antikrist som Nimrod”] 10  Hans rike hade sin början i Babel, Erek, Ackad och Kalne i Sinars land (Babylon). 11  Från det landet drog han sedan ut till Assyrien och byggde Nineve, Rehobot-Ir, Kela 12  och Resen mellan Nineve och Kela. Detta är “den stora staden”.
Namnet Nimrod betyder uppror, upprorsmakare. ”Väldig jägare” betyder en tyrannisk, krigisk jägare. Nimrod var den förste världshärskaren, som samlade alla i uppror mot himlens Gud, till andligt mörker och hednisk världsreligion.

Det slutliga samlandet till det sista “stora Babylon” pågår idag.
Transhumanismens mål är ..att uppgradera mänskligheten och skapa superintelligens, att uppnå evigt liv genom avancerad datorteknik. Ateisten Yuval Noah Harari, (Claus Schwabs rådgivare) i World Economic Forum, säger: “Historien började när människor uppfann gudar och kommer att sluta när människor blir gudar.”

Man kanske kan säga att det var modern teknik och byggnadskonst tillsammans med ockult andlighet som man byggde Babels torn också. Människorna ville nå himlen utan Gud, på egna villkor och genom avgudadyrkan. De ville bli gudar. Satan har gjort återkommande försök att verkställa sin plan men hos Gud är makten och han har talat om allt i förväg.

Om vi stannar vid Babel:
Nimrod gifte sig med Semiramis och de fick sonen Tammus, enligt en del historiker. Nimrod sågs som en halvgud [en människa med speciell kontakt i den andliga världen] och han tillbads som solguden. Man tillber skapelsen istället för Skaparen (Rom 1). Sonen Tammus påstods vara Nimrod som återföddes [reinkarnation]. För att ära solguden tände man ljus (vaxljus) och man tände eld för att representera honom.

Babels torn var en Ziggurat – en pyramidliknande byggnad (torn) som kännetecknar Babylon och soldyrkan. Än idag har pyramiden som symbol en innebörd och är en signal om tillhörighet. Pyramiden är denna världens symbol.
Semiramis sågs som modergudinnan och kallades himlens drottning och Babylons drottning.
Nimrod [solen], Semiramis [månen] Tammus [stjärnan].
I Babel startade därmed Moder-son-kulten.

Guldkalven i öknen sägs vara en symbol för Tammus.
2Mos 32:1  När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget, samlades de kring Aron och sade till honom: “Kom och gör oss en gud, som skall gå framför oss. För vad som har hänt den där Mose, som förde oss upp ur Egyptens land, det vet vi inte.” 2  Då sade Aron till dem: “Tag guldringarna som era hustrur, era söner och era döttrar har i öronen och ge dem åt mig.” [Smycken var ofta som amuletter på den tiden] 3  Då tog allt folket av sig guldringarna som de hade i öronen och bar dem till Aron. 4  Han tog emot guldet och gjorde av det en gjuten kalv, som han formade med en mejsel. Och de sade: “Detta är din gud, Israel, som har fört dig upp ur Egyptens land.”

Israeliterna menade alltså att guldkalven [en tjurkalv] var Herren men vi har inte rätt att tillbe Gud hur som helst. (5Mos 12)

De bröt mot 2:a budordet:
2Mos 20:4  Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. [Idag: Gör dig ingen ikon som du tror ska föra dig närmare Gud. Det är tvärtom hinder och blir en avgud]

De bröt också 1:a budordet:
…v 3 Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
1) Tjurkalven i guld stod för [sonen] Tammus = en falsk Kristus, en annan Jesus
2) Tjuren står för mammon än idag.
3) Tjuren symboliserade Baal (avguden).

Baal står för mammon – därför står det att girighet är avgudadyrkan (Kol 3:5)
Baal och Astarte kallades ”gud och gudinnan”.

På Hesekiels tid
Hes 8:13 Sedan sade han till mig: “Du skall få se än värre vidrigheter som de bedriver.” 14  Och han förde mig fram mot ingången till norra porten på HERRENS hus, och se, kvinnor satt där och begrät Tammus 15  Han sade till mig: “Ser du detta, du människobarn? Men du skall få se ännu vidrigare avgudadyrkan än detta.” 16  Så förde han mig till den inre förgården till HERRENS hus. Och där, vid ingången till HERRENS tempel, mellan förhuset och altaret, stod omkring tjugofem män. De vände ryggen åt HERRENS tempel och ansiktet åt öster och tillbad solen i öster [Var har det sina rötter? Österländskt tänkande, Babylonisk hednareligion. Om vi tar bort korsets och försoningens budskap om den smala vägen, är det här vi hamnar].

Baalsdyrkan är avgudadyrkan och varenda ”vi är gudar-lära” – oavsett om det kallas Herradömesteologi och Framgångsteologi i kyrkor, katolsk eukaristi i KK, människans Guldålder och ”upplysning” i New age, österländsk religion, sufism eller Frimureri – alltihop tillhör Babylon. Gud visar att det är falska ljus och mörker. Om inte rötterna kapas och omvändelse sker, kommer varenda en att dras tillbaka till det ockulta Babylon.

Gud stoppade bygget på Babels torn och spred ut människorna över jorden. Moder-son-kulten spreds också till många länder med olika namn [tillbedjan av solen och månen, det manliga och det kvinnliga, gud och gudinna]. Till exempel:
Osiris – Isis (Egypten)
Assur – Ishtar (Syrien)
Apollo – Artemis (Rom) I Apg 19 läser vi om uppror när Paulus predikade evangeliet så att människor kom till tro och avgudadyrkarna förlorade sin inkomst.
Jupiter – lady Fortuna /Venus (Rom)
Gad – Meni (Jes 65:11)
Molock och Romfa (Apg 7:43) Babyloniska avgudar som israeliterna bar med sig från Egypten.

Babylonisk avgudadyrkan infördes i Romarriket och gavs ”kristna namn”: Katolska Maria och Jesusbarnet (Vatikanen). Därför kallas Maria bl a ”himlens drottning” och “Guds moder” = modergud(innan).
Vad mer?
Yin [månen, det kvinnliga] och Yang [solen, det manliga]
Moder jord /Gaja – Antikrist(?)
Samma falska ljus genom hela historien – med olika namn i olika länder. Om man redan har en falsk teologi är det lätt att stämma in i sista tidens världsreligion. Man tror ganska lika bara med lite olika namn.

På Elias tid avföll folket att tillbe Baal – Astarte [solen och månen]:
2Kon 17:6  I Hoseas nionde regeringsår intog kungen i Assyrien Samaria och förde bort Israel till Assyrien
…16  De övergav HERRENS , sin Guds, alla bud och gjorde sig gjutna bilder i form av två kalvar. De gjorde också aseror åt sig och tillbad himlens hela härskara och tjänade Baal
[Tillväxt- och framgångsguden, solguden – babylonisk avgudadyrkan].

Elia utmanade 450 framgångsprofeter /Baalsprofeter på berget Karmel. Baalsprofeterna skrek och ropade ”Eld, eld” /Fire, Fire” utan svar. Det ropet hörs idag av vissa s k apostlar och (baals)profeter. Gud tillät inga falska tecken den dagen. Elias Gud, den ende Sanne Guden visade sin makt.

På Jeremias tid
Jer 7:17  Ser du inte vad de gör i Juda städer och på Jerusalems gator? 18  Barnen samlar ihop ved, fäderna gör upp eld och kvinnorna knådar deg för att baka offerkakor åt himlens drottning [Detsamma gör man till katolsk mässa fortfarande, till “nattvardskvinnan Maria”, “allas moder”]. För att kränka mig utgjuter de drickoffer åt andra gudar. 19  Men är det mig de kränker med detta? säger HERREN. Är det inte snarare sig själva, så att de kommer på skam?

Gud talade genom Jeremia:
Jer 18:15  Men mitt folk har glömt mig och tänder rökelse åt avgudar, som har fått dem på fall där de färdas fram på de urgamla vägarna och slår in på obanade vägar och stigar. [De vek av från Guds väg. Idag hör vi samma: ”jag ville ha något mer” eller ”Gud leder oss ut på outforskad mark, utanför sitt ord”. Nej, det är falska ljus de följer!]
Avgudar får insteg i deras hjärtan.

Det gamla Babylon skulle aldrig byggas upp för Herren dömde och ödelade det. Det står som en förebild för att beskriva ändens tid. Därför är det lika aktuellt idag.

Uppenbarelsebokens [skökan] Babylon samlas i staden på de sju kullarna – Rom.
Gud kallar än en gång: Gå ut..!
Upp 18:4  Och jag hörde en annan röst från himlen säga: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. 5  Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott.

Samma strävan och som ett eko hörs det från Babels torn: Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen…” (1Mos 11:4) ”Vi blir gudar”. Spetsen [rosh] = huvudet Lucifer/Satan och hans tjänare Antikrist, gör sig lik en ljusets ängel (2Kor 11:14) men han är mörkaste mörker och leder till fördärvet.

Hur kan kristna luras in i det här [ockulta] tänkesättet?
Genom att ”tillbe” eller ”närma sig” Gud på förbjudna sätt, “för att känna Guds närvaro“, som de säger. T ex genom kontemplativ bön, (djup)meditation, mysticism, yoga, ikontillbedjan.

Jag la ut på vår hemsida för ett tag sen om David Dombrowskis bok Min resa ut ur Katolska Kyrkan, från Lighthouse Trail. Han upptäckte som många andra att KK:s läror inte stämmer med Bibeln. Hans omvändelse var för 25 år sedan och först nu berättar han sitt vittnesbörd. Han hamnade som nyfrälst (från KK) i en kristen kommunitet som senare blev en sekt och gick in i KK. De såg sig som pionjärer av en rörelse [tillbaka till KK] – vilket det också är(!).

Dombrowski ser ”kontemplativ andlighet som en bro för att föra protestanter till KK, likaså Rick Warrens bok Purpose Driven Life (Leva med mål och mening)”.
Broar till Katolska Kyrkan”… vars läror har sina rötter i Babylon.

Kontemplativ bön är en österländsk s k böneteknik som alla kan utföra oavsett tro och öppnar för mörker. I Sverige sprids kontemplativ bön genom 24/7-bönen som ingår i Sverigebönen.

2Kor 4:6  Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild. [Satan förblindar människor med sitt falska ljus] 5  Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6  Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. [jag tror att P syftade på profetian i Jes 60]

Jes 60:1  Stå upp, var ljus [betyder: låt dig (ditt hjärta) lysas upp], ty ditt ljus kommer [Jesus kommer tillbaka], och HERRENS härlighet går upp över dig. 2  Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken [mörka moln] folken, men över dig skall HERREN gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig. [Varenda människa som tar emot livets ljus JESUS och håller sig till honom är lovad kraft och mod att stå fast och får sprida ljus i mörkret]

Jesus kom
1) för att uppsöka och frälsa det som var förlorat.

Luk 19:10  Ty Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat.”

2) för att omintetgöra djävulens gärningar.
1Joh 3:8  Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar.

Johannes skriver:Gud är ljus och inget mörker finns i honom (1Joh 1:5)

Ljus är evigt liv, nåd och sanning, godhet, fullkomlig kärlek, renhet och helighet – allt det Gud är och kunskapen om honom.
Ps 93:5  Dina vittnesbörd är sanna alltigenom, helighet tillhör ditt hus, HERRE, för alltid.
– Ljus står för rätt och rättfärdighet (Jes 59:9)
– Ljus står för Guds frälsning och förlåtelse (Mika 7)
ett stort ljus i nattsvart mörker skriver Jesaja om JESUS (Jes 9:2)

Ordet ”ljus” [or] betyder också en soluppgång, morgon. Livet med Jesus slutar aldrig i mörker… det kommer alltid en ljusning …det finns alltid en utväg (1Kor 10:13).

Daniel stod inför en dödsdom p g a onda män som var avundsjuka och såg till att en lag förbjöd tillbedjan av Israels Gud. Kung Darejaves tyckte om David och ville rädda honom:
Dan 6:14 …Ända till solnedgången ansträngde han sig att finna en utväg för att rädda honom.
Darejaves fann ingen utväg och Daniel var beredd att dö för sin tro. Hans liv var i Guds händer. Det blev natt.. men Herren hade en annan utväg den här gången: han sände sin ängel till Daniel i lejongropen som stängde till lejonens gap.

Det finns en morgonrodnad för dem som håller sig till Guds ord (Jes 8:20) …en gryning, en soluppgång med läkedom under sina vingar för alla som fruktar Guds namn (Mal 4:2) och till sist en uppståndelse och förvandling (1Kor 15:52). Det bästa är kvar!
Vi tillhör ljuset som är evigt och aldrig slocknar.

Det här säger också att livet med Jesus är en vandring, ett växande i tron. I alla tider har Gud haft ett folk som är avskilt för honom och är ljus i världen, om så bara en rest, en kvarleva.

1Joh 5:19  Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld. [i mörker, i synd och andlig död] 20  Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet. 21  Kära barn, var på er vakt mot avgudarna. [Med andra ord: Se upp för de falska ljusen]

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, NEW AGE AND MYSTICISM and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.