Polbyte i det profetiska ordet?

Polbyte i det profetiska ordet?

Elvor Ohlin
2023-04-14

Jag har satt ett frågetecken eftersom det är en tolkning. Ändå är det intressant att se hur Bibelns profetior går i uppfyllelse.

Ny teknik dec 2019: Jordens magnetfält flyttar sig – i rekordfart

Rymdstyrelsen febr 2021: Magnetisk apokalyps

NASA aug 2021: Vid en polomkastning försvagas magnetfältet, men det försvinner inte helt. Magnetosfären, tillsammans med jordens atmosfär, fortsätter att skydda jorden från kosmiska strålar och laddade solpartiklar, även om det kan finnas en liten mängd partikelstrålning som gör att den kommer ner till jordens yta.

Newsweek 24/3-2023: Jordens magnetiska nordpol rusar mot Sibirien – och den följer en “ovanlig” och historiskt aldrig tidigare skådad på sin väg. …Sedan 2020 har den nordliga magnetiska dippolen rört sig med en medelhastighet på cirka 43 kilometer (27 miles) per år, visar siffror från den senaste rapporten om State of the Geomagnetic Field, publicerad i december 2022. …Den södra dippolen, som för närvarande ligger utanför Antarktis, är relativt stabil och har bara rört sig cirka 3 miles (4,8 km) per år under de senaste decennierna. Men varför rör sig jordens magnetiska poler överhuvudtaget istället för att vara fixerade på plats?Orsaken ligger i vätskans rörelser i jordens kärna, vilket orsakar variationer i magnetfältets intensitet och riktning…

På en forskningssida (Forskning.se): Då och då försvagas jordens magnetfält och de magnetiska polerna byter plats. Senast hände det för 780 000 år sedan. Snart är det dags igen för en polomkastning. Men det sker inte över en natt, så vi lär hinna rusta oss, menar forskare.

Jag tror inte på100 000-tals eller miljoner år som man har tagit till för att försöka förklara evolutionen. Jag tror på Bibelns beskrivning om skapelsen och där finns profetior som kan tala för ett polbyte. Jag citerar här det jag skrev i Ohlins Fundering 2010, när det var aktuellt med artiklar om polbyte.

Ohlins fundering 8/7 – 2010

5. BIBLISKA FÖRUTSÄGELSER OM SEISMOLOGISK AKTIVITET

Jes 24:1 Se, HERREN tömmer jorden och ödelägger den. Han omvälver dess yta [ava H5753, panyim H6440] och skingrar [puts H6327] dess invånare.

  • Ava [Strongs H5753] panyim [Strongs H6440] (eng. turns upside down) betyder att vända jorden upp och ner, som när polerna byter plats. Ordet panyim betyder ansikte, framsida. Kan betyda (en persons) närvaro.
  • Ava panim betyder också att ta något under ytan, föra upp det och låta det på ytan begravas under som vid jordbävning eller vulkanutbrott
  • Puts [Strongs H6327] är samma ord som när Gud skingrade människorna vid Babels torn (1 Mos 11:4) Ordet betyder slå i bitar, förskingra, skaka, kasta ut (utomlands) och kan beskrivas som en ”sprängning”.

Jes 24:5 Jorden har blivit orenad under sina invånare, ty de har överträtt Guds undervisning, kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet. 6 Därför förtär en förbannelse jorden, de som bor på den måste straffas för sin skuld. Därför tynar jordens invånare bort, bara några få är kvar.

(Tillägg) Det kan jämföras med Upp 9:18 om den 5:e basunen då en tredjedel av människorna kommer att dödas.

Man gör inte hur som helst med de lagar och den ordning som Gud har lagt ned i sin skapelse.

Ofta uppfylls profetiorna både bokstavligt och andligt.
Upp 9:20  Men de återstående människorna, de som icke hade blivit dödade genom dessa plågor, gjorde icke bättring; de vände sig icke ifrån belätena, som de hade gjort med egna händer, och upphörde icke att tillbedja onda andar och avgudar av guld och silver och koppar och sten och trä, som varken kunna se eller höra eller gå. 21  De gjorde icke bättring och upphörde icke med sina mordgärningar och trolldomskonster
[sina droger – pharmakeia], sin otukt [sexuell omoral] och sitt tjuveri [upphörde inte med att stjäla]

Jes 24:17 Fruktan [pachad H6343 – fruktan och terror], fallgrop [pachath H6354 – grop, hål] och snara väntar er, ni jordens invånare. 18 Det skall ske att den som flyr undan förskräckelsens rop störtar i fallgropen, och den som kommer upp ur fallgropen fångas i snaran. Ty fönstren i höjden är öppna och jordens grundvalar skakar [Grundvalar eller jordplattor? Jordbävningar vid jordens kontinentalplattor och skyfall?]. 19 Jorden brister, ja, den brister. Jorden rämnar, ja, den rämnar. Jorden vacklar, ja, den vacklar [hebr. mot H4131].

Vi har sett bilder på sprickor i marken efter stora jordbävningar på internet. Senast i Turkiet 24 februari i år 2023, efter jordbävningen på magnitud 7.8.

Hebreiska mot [Strongs H4131] betyder att vackla, vara ur kurs eller skaka.
Jordbävningen i Indiska oceanen 26 december 2004: Jätteskalvet den 26 december 2004 varade upp till 10 minuter, längre än någon annan känd jordbävning. Den påverkade hela jordklotet, kändes över nästan hela Sydostasien och utlöste mindre jordbävningar så långt bort som Alaska. Några öar utanför Sumatras kust förflyttades upp till 20 meter. Till och med jordklotets rotation och form beräknas ha påverkats en aning. >> Även nordpolen försköts några cm.

2010 är redan ett år med rekord av jordbävningsaktivitet enligt vissa mätningar. Den stora jordbävningen i Chile påverkade också den, jordens rotation. Märkliga är också alla sjunkhål eller ”fallgropar” som dyker upp. Det första sågs i Guatemala. Därefter har de påträffats i Kina, Malaysia och USA.

Jes 24:3 Jorden blir helt utplundrad och fullständigt ödelagd. Ty HERREN har sagt detta. 4 Jorden sörjer och tynar bort, världen försmäktar och vissnar bort, jordens stolta folk försmäktar.

Det måste ha varit ganska omskakande för profeten Jesaja att förmedla den här profetian.

Människan plundrar jorden på skog, olja och mineraler, vilket säkert är en bidragande orsak till naturkatastroferna. Ofta tas risker, mot bättre vetande, när girigheten är drivkraften. Ett exempel är oljeolyckan i Mexikanska golfen. Trots detta är inte vår primära uppgift att rädda jorden utan att rädda människor från att gå förlorande utan frälsningen i Jesus Kristus. Han kommer själv att gripa in och rädda skapelsen. Men som kristen bör det vara självklart att ha respekt för Guds natur. Det är Gud som äger allt (Ps 50:12). Människan är bara förvaltare, om än ofta misslyckade sådana, när det inte sker under Skaparens ledning och herradöme.

Ps 50:12  Om jag hungrade skulle jag inte säga det till dig, ty hela jorden är min med allt den rymmer. 

Det varnas för solstormar och dessa påverkar jordskorpan och ger jordbävningar, vulkanutbrott och väderförändringar. Men framför allt kan elektriciteten slås ut och tankarna hos många av oss går till det mörker som är förutsagt över antikrists rike i Upp 16:10. Den uppfyllelsen kan mycket väl förklaras av solstormar.

Upp 16:10  Den femte (ängeln) tömde sin skål över vilddjurets tron, och dess rike lades i mörker.

2Petr 3:10 Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna [parechomai G3928] under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta [kausoo G2741] och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. 11 Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, 12 medan ni väntar på Guds dag och påskyndar [speudo G4692] dess ankomst – den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta.

Parechomai [Strongs G3928] kan översättas passera förbi, komma förbi eller komma nära/jämsides. Här kan vara en beskrivning av himlakroppar – meteorer, asteroider, kometer – som passerar nära jorden.

Thayers bibelkommentar: ”Fruktansvärt kaos i hela solsystemet när en eller flera himlakroppar passerar nära jorden och andra planeter kommer ur kurs”. (slut citat)

Att något upplöses av hetta kan också syfta på vulkanutbrott där magman egentligen är smält berg. Vi uppmanas att leva gudfruktigt medan vi påskyndar..? Kan vi verkligen påverka eller påskynda Guds dag och Jesu återkomst?

Bibelns budskap visar i övrigt på att Gud redan har bestämt tid och stund, och att ingen kan ändra hans tidtabell eller beslut. Det troliga är att versen skall översättas: ”medan vi ser fram emot och ivrigt åstundar Guds dag…” som ordet också betyder.

Det är en otroligt stor trygghet att veta att Gud har kontroll över allt som sker.
(slut från Fundering 8/7-2010)

Vi kan inte förändra det Gud har bestämt. Vi kan inte ändra på dagen och stunden när Jesus ska komma tillbaka. Bara tanken är ganska befängd. Alla stora händelser sker ”när tiden var inne” eller ”vid den bestämda tiden”, som det brukar stå skrivet.

Luk 21:25  Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. 26  Människor skall ge upp andan av skräck, i väntan på det som skall komma över världen. Ty himlens krafter skall skakas. 27  skall man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. [Jesus ska komma tillbaka på samma sätt som han for upp, sa änglarna, som visade sig för lärjungarna efter himmelsfärden] 28  Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning.” 

Allt som sker beskrivs av Jesus som ”födslovåndor” (födslovärkar). På det sättet får vi förvarningar om det som kommer. Vi är inte framme vid den slutliga uppfyllelsen än. Fler profetior ska uppfyllas innan dess. Men vi får varningar och påminnelser för att hålla oss vakna. Tidstecknen visar att tiden närmar sig.

Jag brukar tänka detsamma om ”märket” 666 (Upp 13), som är mänsklighetens försök att leka gud ekonomiskt, religiöst och politiskt. Äldre generationers bibelläsare såg (anade) konturerna för många år sedan. Vi som är uppväxta i kristna familjer med andligt vakna föräldrar har hört om det sedan barnsben och då och då blir vi påminda. Utvecklingen går framåt och idag kan vi redan se hur märket kan bli verklighet om bara några år. Men än en gång: alla Bibelns profetior ska uppfyllas och allt sker i den takt som Gud tillåter och har bestämt.

Jes 54:10  Om än bergen viker bort och höjderna vacklar (Grundtexten: Bergen kommer att vika bort och höjderna kommer att vackla, men min nåd skall inte vika från dig…), så skall min nåd inte vika från dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger HERREN, din förbarmare.

Vi ska förhålla oss till det Gud har bestämt och talat genom sina tjänare profeterna och det JESUS själv sa och bekräftade. Profetiorna är helt i harmoni i GT och NT. Detat är vårt ansvar: Att göra sig beredd och redo, överlåtna i Guds hand och med hjärtats bön: Ske din vilja med mitt liv. Jesus, jag vill tillhöra dig och följa dig och tjäna dig. Låt evangeliet och ditt ord ha framgång, gör mig till ditt vittne och fräls människor. Amen

Guds fridsförbund är det Nya förbundet som instiftades med Jesu blod. Det kan aldrig någonsin vackla, utan består i evighet.

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , . Bookmark the permalink.