Göras perfekt genom lidande

Heb 2:10 Ty när Gud, för vilken och genom vilken allting är till, skulle föra många söner till härlighet, måste han fullkomna honom genom lidanden, han som för dem till frälsning. 

Ingen bok kan öppet beskriva Kristuslidandet som bibeln. Eftersom allt som står skrivet är inspirerat av Guds Ande så är det uppenbart att lidanden och prövningar är en del av den kristna tron och har alltid varit det.

2 Tim 3:16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet 17 för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. (Dessa gärningar är förutberedda gärningar)

Jag vill tala av egen erfarenhet! Gud låter oss vandra på sanningens väg och på den vägen använder Gud olika händelser. Dessa händelser sker inte av en slump de kan se ut som om de kommer direkt från Satan (Och det är uppenbart att Gud även kan använda sig av honom för att nå ett resultat) Dessa händelser skakar om oss och då kommer Gud att tala till oss genom Guds ord och Anden. När detta sker kommer Guds ordet genom Anden att plöjas allt djupare ner i våra hjärtan. Det är det enda sättet att bli stark i Herren på och det är också det enda sätt vi kan nå en djupare andlig urskiljning.

Heb 4:12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 

Rom 15:1 Vi som är starka är skyldiga att bära de svagas svagheter och inte tjäna oss själva. 2 Var och en av oss skall tjäna sin nästa, till hans bästa och hans uppbyggelse. 3 Kristus tjänade inte sig själv utan bar våra svagheter, så som det står skrivet: Dina smädares smädelser föll över mig. 4 Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger skall bevara vårt hopp. 

Om detta hade varit en bok som mänsklig visdom hade producerat så hade bibeln knappast uppenbarat så svaga och otillräckliga människor som den faktiskt gör. Jag älskar den här boken för den är så mänsklig och där finns uppenbarat varenda situation som vi människor kan hamna i. Bibelns troshjältar är svaga människor “de ljög” de “förnekade” Herren. De drog till Egypten (Världen) men slutmålet är ändå att de vände tillbaka till Herren efter sin moraliska tillkortakommanden. Det finns inte en enda situation vi kan hamna i som inte ett bibelord från den heliga skriften kan passa in.

Det är väl inte undra på det är en bok skriven av samma person som skapade oss. Därför kan heller ingen annan bok genom Anden styrka oss genom det levande ordet som bibeln kan. Den uppenbarar alltid människans begränsningar men samtidigt uppenbaras en levande Gud för oss som aldrig kan begränsas av någonting som existerar.

Jesus Kristus som är Guds ord har själv blivit en människa och gått in i vår begränsade värld men utan synd så ingen annan vet och förstår dina bekymmer och svårigheter som han. Men just därför att Jesus Kristus valde att gå före oss kunde han bli precis den hjälp som vi människor behöver.

Heb 7:23 De andra prästerna måste bli fler och fler, därför att döden hindrade dem att stå kvar i tjänst. 24 Men eftersom Jesus lever för evigt, har han ett prästämbete som varar för evigt. 25 Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem. 26 En sådan överstepräst var det vi också behövde, en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna. 

Det var denne Jesus Kristus som uppenbarade sig för mig när jag blev frälst och talade rakt in i mitt liv: Vet du vad jag tänkte då? Det lät precis som en präst och det var exakt vad det var den eviga översteprästen kom till mig och kallade mig till gemenskap med honom. Det var samma överstepräst som kom till mig i somras i den största krisen jag någonsin upplevt när jag blev så sjuk så jag trodde jag skulle dö: Då förnyade han min kallelse och tjänst jag skulle inte dö utan leva och förkunna hans väldiga gärningar! Aldrig har korset fått en sådan levande betydelse för mig som efter den händelsen. Jag hade aldrig stått här idag om inte Jesus Kristus förbarmat sig över mig och gett mig ny kraft igen.

Vet du vad vi behöver i Sverige idag? Vi behöver be att Gud gör ett djupare verk i våra hjärtan genom Korsets Kraft vi behöver uppleva denna verklighet och förstå att ingenting kan födas till livet utan genom smärta. Eva är faktiskt en förebild på församlingen (Ef 5) Gud sa till Eva profetiskt i Eden: Genom smärta skall du föda dina barn!

Vi måste förkasta alla mänskliga funderingar och ideer som står i vägen för Jesu Kristi kors. Alla mänskliga ideer om en väckelse utan födslovåndor smärta och lidanden det är inte sant. Bönebarnen skall komma in men några måste gå före och bereda vägen och den vägen är aldrig någon enkel väg utan smärtornas man (Kristus i oss) måste föda fram barnen.

Satan är inte ett dugg rädd för själiska kristna som kastas hit och dit av vågorna på den kristna sjön så att säga. Vet du vad han fruktar mest? De som böjer sig ner under korset och vare sig ser till höger eller vänster utan går rakt fram oavsett kostnaden. Därmed är inte sagt att en sant kristen kan få svårigheter och misslyckas på sin vandring. Satan vet att om en sådan Kristen vänder sig till Gud igen så blir Korsbäraren bara ännu starkare i sin tro på Gud än hon var innan.

Rom 14:4 Vem är du som dömer en annans tjänare? Det är inför sin egen Herre han står eller faller. Men han kommer att stå, ty Herren har makt att hålla honom upprätt. 

Ord 24:16 Ty den rättfärdige kan falla sju gånger och resa sig igen, men de ogudaktiga stupar när olyckan kommer. 

Rom 8:26 Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord 27 och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill. 28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 

När jag var i min värsta prövning någonsin var jag så dålig och hade sån ångest att jag inte orkade be Elvor lyfte mig inför Gud. Det var Herren och endast Herren som gav mig kraften att gå igenom den prövningen. Lidande korsbärande vänner håll ut i prövningen Gud skall ge oss segern någonting äkta föds fram ur de djupaste smärtorna.

Vi har nog alla läst skriften om Jakob som senare fick namnet Israel efter kampen i Peniel. (Heb: Guds ansikte) Detta är en bild på den seger Korsets Kraft vill utföra i våra liv. Det är genom att se Herrens Ansikte som ljuset från hans seger lyser upp och övervinner allt mörker. Det står att när han haltade därifrån mötet så gick solen upp det är i bibeln en profetisk bild på Jesus Kristus. (1 Mos 32:24-26) Om du böjer dig för det Gud lägger på dig så skall du få uppleva en levande soluppgång i ditt liv också nämligen Jesus Kristus själv.

Dessa ord är exakt vad Herren sa över våra liv och de stämmer för varje person som vill bära hans kors och följa honom profetian över oss: Om ni böjer er under det jag lägger på er skall ni få bli en välsignelse för människor! Jag kan därför av erfarenhet säga att du bestämmer varken väg eller det Gud bestämt lägga på dig. Vår uppgift är att följa honom och då tar han också hand om allt det runt omkring oss som vi behöver. Min erfarenhet av detta är att först blir det natt sedan kommer soluppgången och då får du se Guds mäktiga hand.

Johannes döparens fader profeterar över honom följande ord på hebreiska så det innehåller Guds hemlighet nämligen frälsningen är Yeshuwa och han själv är Soluppgången. (Jakob eller Israels Seger är Guds hemlighet Jesus Kristus)

Luk 1:71 Han har frälst oss från våra fiender och från deras hand som hatar oss. 72 Han har visat barmhärtighet mot våra fäder och tänkt på sitt heliga förbund 73 enligt den ed han gav vår fader Abraham74 att vi, frälsta ur våra fienders hand, skulle få tjäna honom utan fruktan 75 i helighet och rättfärdighet inför honom under alla våra dagar. 76 Och du, barn, skall kallas den Högstes profet. Ty du skall gå före Herren och bana väg för honom 77 och ge hans folk kunskap om frälsning (Heb: Yeshuwa) att deras synder är förlåtna 78 för vår Guds innerliga kärleks skull. I kraft av den skall en soluppgång från höjden besöka oss 79 för att ljus skall skina över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg.” 

Här ser vi att soluppgången är en bild på Jesus Kristus och naturligtvis också en bild på hans uppståndelsekraft på den tredje dagen. Ser du här att frälsningen handlar om att bli befriad från en andlig fiende för att vi skall tjäna Herren istället.Bob Dylans låt stämmer ganska bra här han gjorde en låt som heter: You gonna have to serve somebody (Du måste tjäna någon)

But you’re gonna have to serve somebody, yes indeed
You’re gonna have to serve somebody
Well, it may be the devil or it may be the Lord
But you’re gonna have to serve somebody

Han som skulle uppenbara denna soluppgång och seger för Israel var själv tvungen att själv gå en lång ökenperiod. Det finns inga lättköpta segrar i sanna väckelser vänner det många predikar idag är en illusion och många vet inte ens vad en öken är det är bara ord utan djup. Guds ord måste liksom plöjas ner i djupet av våra hjärtan för att bära frukt för Guds Rike. Detta plöjandet är de upplevelser av lidanden som vårt korsbärande alltid för med sig och Paulus kallar detta helt enkelt för Kristuslidanden.

2 Kor 1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, 4 han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. 5 Ty såsom Kristuslidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. 

Vi skall alltså ha vår blick rakt fram när vi plöjer och upplever lidanden för Kristus och hans rike. Den som vänder sig om till världen efter han har startat plöjandet passar inte för Guds Rike sa Jesus.

Luk 9:62  Jesus svarade: “Ingen som ser sig om sedan han har satt handen till plogen passar för Guds rike.” 

Om vi människor i oss själva hade skrivit en bok om en religion skulle den handlat om en väg som leder till självupphöjelse och riktigt soliga dagar kryddat med massor av framgång.

Ingen bok i världen utom bibeln kan ge ljus över lidandet och kan genom Andens hjälp trösta oss som skriften i denna bok kan. Här kan du se att de som vi kallar för troshjältar föds fram genom prövningar och lidanden mitt i ökenvandringar. Bibeln är adresserat till dem som ödmjukar sig och det är bara till dem budskapet kan bli en levande realitet. Om inte detta finns med i en ledares undervisning så kan du förkasta alla fina ord direkt alla kärl som Gud fyller har nämligen gått igenom prövningar. Det är bara genom dessa prövningar som skatten I lerkärlet kan bli uppenbarat för oss. Tårar och svåra tider är alltså mer relevant i bibeln än överflöd och njutningar. Det är en märklig bok som måste upplevas för att bli en levande realitet i våra liv.

Brevet till de Hebreerna är ett brev till dem som upplevde förföljelse från två håll. De mötte hårt motstånd och förföljelse från både hedningar och de religiösa judarna. Av de religiösa Judarna så var alla som följde Jesus från Nasaret ansedda som en farlig sekt. Det är märkligt hur historien kommer att upprepa sig i ändens tid. De små som följer Jesus Kristus kommer att kallas för sekt och farliga fundamentalister av världen och den avfallna världskyrkan. Vi har svårt att tänka oss hur dessa hebreiskt kristna hade det men de var helt enkelt uteslutna från samhället och ansågs helt enkelt vara samhällets avskum.

När förföljelse för vår tro kommer så är det lätt att misströsta och mista hoppet och bli som Emmausvandrarna som tyckte att nu var allt hopp ute. Men Jesus Kristus är alltid närvarande dem som tror på honom hur hopplöst det än ser ut det har han lovat. Han har samtidigt sagt att han är Herren som för oss på rätta vägar för sitt namns skull (Ps 23)

Luk 24:15 När de nu talades vid och överlade, närmade sig Jesus själv och slog följe med dem. 16 Men deras ögon var slutna, så att de inte kände igen honom. 17 Han frågade dem: “Vad är det ni samtalar om?” Då stannade de och såg bedrövade ut. 18 Och den ene som hette Kleopas sade till honom: “Är du den ende främling i Jerusalem som inte vet vad som hänt de här dagarna?” 19 Han frågade dem: “Vad då?” De svarade: “Det som har hänt Jesus från Nasaret, en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och allt folket. 20 Honom har våra överstepräster och rådsmedlemmar utlämnat till att dömas till döden och låtit korsfästa. 21 Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Till allt detta kommer att han redan har låtit den tredje dagen gå, sedan detta skedde. 

Det är skillnad från mänskligt hopp och det hopp som kommer genom tron. Mänskligt hopp är alltid baserat på det vi kan se men det är inte det hoppet som föds av Anden i oss genom tron. Ibland är det natt och vi ser inget och förstår ingenting av händelserna som sker men längst därinne finns ett hopp om en soluppgång. Men någonting inom oss fortsätter ändå hoppas när allt mänskligt hopp är ute att det skall bli som Herren har uppenbarat. Detta hopp som jag nu talar är det hopp som bara Anden kan föda fram i en troende människa. Även om tron bokstavligen talat bara är som ett senapskorn så om vi håller fast vid det så kommer hoppet automatiskt och efter en tids prövningar kommer också resultatet precis som Gud lovat dig.

Rom 4:19 Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft – han var då omkring hundra år – och att Saras moderliv var dött. 20 Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev i stället starkare i tron och gav Gud äran. 21 Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. 

Den som har blivit prövad kan vittna om att det är exakt i de stunderna motståndaren till Gud nämligen Ormen träder fram och viskar dessa tankar till dig för att så in tvivel: Skulle då Gud ha sagt?

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.