Heb del 5 – Vad är då en människa?

Heb 2:5 Det är inte under änglar han har lagt den kommande världen som vi talar om.6 På ett ställe har någon vittnat: Vad är en människa, eftersom du tänker på henne, eller en Människoson, eftersom du tar dig an honom? 7 En liten tid gjorde du honom ringare än änglarna, och du krönte honom med härlighet och ära.8 Allt har du lagt under hans fötter. När han lade allt under honom, utelämnades inget, allt skulle vara lagt under honom. Ännu ser vi inte allt vara lagt under honom.9 Men Jesus, som för en liten tid gjordes ringare än änglarna, honom ser vi nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe. 

Den engelska KJ Heb 2:9 But we see Jesus………..Men vi ser Jesus….

Vi ser alltså Jesus Kristus som är fullständigt ojämförbar i härlighet jämfört med någonting skapat som änglar eller något annat för inget kan jämställas med honom som själv är Gud. Varför blev nu denne väldige Guds son en människa? Vad var meningen att han skulle ta på sig en människas gestalt och vandra som Jesus från Nasaret med allt det lidande som denne skulle gå igenom?

Han kom som vårt Påskalamm för att frivilligt ge sitt liv istället för varenda människa för att vi skulle komma undan den kommande katastrofen och få ett evigt liv. Det beskrivs i slutet av detta kapitel följande. Han som var mycket högre i makt än änglarna blev lägre än änglarna för att kunna frälsa och lyfta upp människan från hennes fallna tillstånd och sätta henne i sitt eget rike av ljus. Det var det enda sättet som han kunde bevisa att han var en trogen och barmhärtig överstepräst på han gjorde detta helt frivilligt för dig och mig.

Vad är då en människa? står det i Heb 2:6 En avgudadyrkare och en som lever utan Gud i världen är en fallen varelse som omöjligt kan tro på att hon behöver en frälsare. Hon tror istället att lösningen till hennes problem finns i allting annat än just en personlig Gud. För när en människa verkligen förstår och tror på evangeliet vet hon direkt att hennes liv står inför en domare som är hennes personliga Gud. Det vill den själiska människan inte ha utan vi tror att frihet är att leva och utvecklas utan Gud vi förstår inte ens att vi är hans fiender. Vi är idag framme vid en tid då Transhumanisterna tror att vi skall kunna få evigt liv med hjälp av datateknik. Människan tror att vi utvecklas i en ständig evolution mot det bättre och nu skall vi snart ta det där sista steget över till odödlighet. Men det är omöjligt för det enda liv som äger odödlighet i sig själv är Gud.

Abbas återförenande med låten: “Dont shut me down” är ett rop i Transhumanismens spår där det framkommer så tydligt att mitt inne i människan bor en fruktan för att dö vilket också denna artikel frågar sig: Är Abba rädda för döden? Faktum är att bibeln säger att det är alla människors innersta tankar hur tuffa de än ser ut på utsidan. Bara Jesus Kristus den Rättfärdige kan befria oss från denna innersta fruktan för döden.

Heb 2:14  Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, 15  och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv.

Bibeln säger att människan lever bara en gång sedan möter hon en domare som är Gud.
Heb 9:27
 Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom. 

Heb 7:14 Det är uppenbart att vår Herre har trätt fram ur Juda, men Mose har ingenting sagt om präster från denna stam. 15 Ännu tydligare är det, när en annan präst lik Melkisedek uppstår. 16 Han har inte blivit präst genom en lag som föreskriver jordisk härstamning, utan i kraft av ett oförstörbart liv. 

Bara Jesus Kristus kan alltså föra oss till målet som alla människor egentligen söker och letar efter: Det eviga livet!

1 Pet 1:8 Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje, 9 då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. 

Mar 10:25 Det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.” 26 Då blev de ännu mer förskräckta och sade till varandra: “Vem kan då bli frälst?” 27 Jesus såg på dem och sade: “För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.” 28 Petrus sade till honom: “Se, vi har lämnat allt och följt dig.” 29 Jesus sade: “Amen säger jag er: Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och evangeliets skull 30 utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar, mitt under förföljelser, och i den kommande tidsåldern evigt liv. 

Här ser vi lite olika benämningar som har samma innebörd
1/ Guds Rike
2/ Bli Frälst
3/ Målet är evigt liv

Psalm 8 Skrevs av David driven av Anden så beskriver han en person som måste stå högre än människan hans namn är Jesus Kristus vilket David var en förebild på i bibeln.

Psa 8:1 För sångmästaren, enligt gittit. En psalm av David. 2 HERRE, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden, du som har satt ditt majestät på himlen. 3 Av barns och spädbarns mun har du upprättat en makt för dina ovänners skull till att förgöra fiende och hämnare. 4 När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat, 5 Vad är då en människa eftersom du tänker på henne, en människoson eftersom du tar dig an honom? 6 En liten tid lät du honom vara ringare än Gud, med ära och härlighet krönte du honom. 7 Du satte honom till HERRE över dina händers verk, allt har du lagt under hans fötter,

Att det är Messias Psalmen talar om bevisar 1 Kor 15
1Kor 15:22 Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. 23 Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör honom. 24 Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. 25 Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter26 Som den siste fienden berövas döden all makt, 27 ty allt har han lagt under hans fötter. Men när det heter att allt är lagt under honom, så är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under Kristus. 

Här ser vi att Gud har genom Jesus Kristus makt att lägga alla fiender under sina fötter och det är absolut inte under någon människas fötter det måste vi ha klart för oss. Det finns nämligen en hel del villolärare som lär detta idag! Konsekvensen av detta blir ju att Kristi Kropp blir Kristus här på jorden och denna lära kallas för Dominionism eller Kingdom Now.

Psa 40:17 Må alla som söker dig jubla och vara glada i dig. De som älskar din frälsning må alltid säga: “Lovad vare HERREN!” 18 Jag är betryckt och fattig, men Herren har omsorg om mig. Min hjälp och min befriare är du. Min Gud, dröj inte! 

Det är exakt vad vi troende kan få uppleva många gånger. Varför dröjer Gud när jag behöver honom precis nu? Vi har nog ställt oss den frågan många gånger i våra liv när prövningarna kommer över oss. Varför ser du mig inte Gud? Kan du inte se att jag behöver hjälp just nu? Har jag på nått sätt gjort fel eller ha någon hemlig synd så att du har övergett mig?  Nej Gud är rättfärdig och just detta innebär rätt och slätt att Gud aldrig kan ha fel.

Jesus Kristus kallas i bibeln för: Den Rättfärdige! (Apg 7:52 Apg 22:14) Detta är en rättfärdighet vi människor aldrig äger för vi kan aldrig ha rätt inför Gud i oss själva. Det är bara så att tron på Jesus Kristus räknas oss till rättfärdighet av nåd. Rättfärdigheten från Gud kan vi aldrig äga i oss själva för ingen människa kan ha någon rätt eller rättfärdighet att visa upp inför Gud.

Felet ligger i vår fallna natur för att vänta är någonting som vi inte har så lätt för vi människor. Bibeln säger att vi har svårt för att se Guds handlande och vägar i oss själva och ju yngre vi är i Herren ju svårare har vi att vänta på Gud. Det är när vi blir äldre i Herren när det gått ett par år då kan vi se tillbaka på kriserna och se att Gud har ofta något bättre på gång för oss än vad vi gick och tänkte på under tiden för vår kris.

Jes 40:25 Vem vill ni då likna mig vid, så att jag skulle vara som han? säger den Helige. 26 Lyft upp era ögon mot höjden och se: Vem har skapat allt detta? Vem för härskaran däruppe fram i räknade skaror? Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn – ingen enda uteblir. 27 Hur kan du Jakob säga, du Israel påstå: “Min väg är dold för HERREN. Gud bryr sig inte om min rätt”? 28 Vet du inte, har du inte hört att HERREN är en evig Gud, som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte, hans förstånd kan inte utforskas. 29 Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. 30 Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. 31 Men de som hoppas på (Heb Qavah) HERREN får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta. 

1/ Gud har hela universum i sin hand
2/ Gud som är rättfärdig blir aldrig trött och vet allting både tid och stund
3/ Vi förstår aldrig detta hur vi än försöker
4/ De som inte vuxit upp i Herren ännu måste lära sig detta genom sina misstag
5/ De äldre har lärt sig och väntar på Guds tid
6/ De får både inre kapacitet och yttre möjligheter att tjäna Gud (Dunamis)
7/ De får uppleva Guds kraft och då tröttnar de inte eller ger upp

Gud skapade universum enligt sin plan och sitt rådslut vetenskapsmännen har faktiskt inte ens idag kunnat motsäga det som står skrivet. Vet du att Gud har i sitt rådslut redan mätt upp tiden för den här världen som vi ser den. Gud har i skriften redan talat om att i slutet av den tid som han mätt upp för människan i den här världen så kommer både himlen och jorden komma in i en kraftig kosmisk turbulens som skakar allting. Vilken otrolig makt hos Gud tiden är uppmätt innan världen skapades och när den här tidsåldern håller på att ta slut har han beskrivit exakt vilka händelser vi skall titta efter för att kunna förstå den tid vi lever i. Tidstecknen är alltså Guds klocka så att säga och den klockan är endast uppenbarat i de profetiska skrifterna.

2 Pet 1:19 Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. 20 Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. 21 Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud. 

Gud sade alltså: Varde Ljus!
När vi blir födda på nytt sker det igen i våra hjärtan: Gud säger Varde Ljus!

Alla människor som upplever det här ljuset strålande i sitt hjärta får uppleva Guds barmhärtighet. Hon kommer att förstå både sitt fallna förflutna men samtidigt förstå vilken barmhärtighet Gud visat henne för du får se var du var på väg om inte Gud gripit in. Det är denna tacksamhet som skall vara den drivkraft som leder oss in i att tjäna Gud precis på det område där Gud kallat dig att tjäna honom. Detta område Gud valt ut för dig kanske inte alls liknar en annans område därför är det fullkomligt oväsentligt att jämföra sig med andra. Vi är alla bara som bräckliga lerkärl som lätt går sönder men där i ditt liv lägger Gud ner en ovärderlig skatt nämligen Jesus Kristus som du skall reflektera på det sättet som Gud redan har bestämt för ditt liv. Kom ihåg det ingen stress han för dig sakta men säkert rakt in i det han har för just dig och ingen människa kan någonsin hindra honom.

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss. 

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.