Heb del 4 – Dras inte bort av strömmen

Heb 2:1 Därför måste vi så mycket mer ta fasta på det vi har hört, så att vi inte driver bort med strömmen. 2 Om redan det ord som talades genom änglar stod fast och varje överträdelse och olydnad fick sitt rättvisa straff, 3 hur skall då vi kunna fly undan, om vi inte bryr oss om en så stor frälsning? Den förkunnades först av Herren och bekräftades för oss av dem som hade hört honom. 4 Gud gav också sitt vittnesbörd genom tecken och under och många slags kraftgärningar och genom att dela ut den helige Andes gåvor efter sin vilja. 5 Det är inte under änglar han har lagt den kommande världen som vi talar om. 6 På ett ställe har någon vittnat: Vad är en människa, eftersom du tänker på henne, eller en Människoson, eftersom du tar dig an honom?  7 En liten tid gjorde du honom ringare än änglarna, och du krönte honom med härlighet och ära.  

Frälsning är ett stort och underbart ord och förra delen tog jag upp att Yeshuwa är frälsning på Hebreiska. På hebreiska blir man alltså frälst genom att bekänna ”Yeshuwa ha Maschiach” och detta är ju naturligtvis vad hela hebreerbrevet vill ha fram. Detta brevet skrevs ju till dem som talade hebreiska flytande. Jesus Kristus på hebreiska blir alltså ”Yeshuwa ha Maschiach

Denna frälsning står alltså för en befrielse från den fällande domen som gäller alla i Adam. Det hebreiska ordet för laglöshet och det grekiska ordet för orättfärdighet får exakt samma innebörd. Det pekar på en naken människa utan frälsningens klädnad så meningen med livet är att komma till Jesus Kristus och bli övertäckt med hans kläder. Det är alltså inget bra tillstånd som benämns den som inte vakar över sin frälsnings klädnad. Det får samma innebörd som att dras bort av den smutsflod av demonisk aktivitet som Gud tänker släppa loss över jorden. (Heb 2:1)

Upp 16:14 De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. 15 “Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.” 16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

Detta är en uppmaning att vaka och bevara oss i Jesus Kristus vi är iklädda honom ingen annan klädnad duger men för att bevara den måste vi hålla oss kvar vid korsets budskap. Vi ser alltså bakåt mot Golgata men framåt mot frälsningens totala klimax som är förvandlingen av vår förgängliga kropp vid Jesu tillkommelse.  Så mitt i våra lidanden och prövningar kan vi ändå se tillbaka på korset för där förändrades ditt nederlag och synd i en seger underbar. Därför kan vi glädja oss mitt i varje prövning för vi ser både bakåt och framåt på en gång så att säga.

Detta kommer fram här:
Ef 2:6 Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, 7 för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem. 

Här ser vi både dåtid och framtid på en gång alltså på Korset utförde Jesus Kristus en gärning som kan påverka en människa att se bakåt och jubla och se framåt och jubla kanske ännu mera. Det är bara när vi förstår Guds handlanden i våra liv vi kan se bakåt och förstå att allt du gått igenom samverkar bara till det goda inför Gud hur illa det än har sett ut.

Det märkliga är att bibeln säger att vi skall se på samma sätt när det gäller syndens kraft över våra liv på samma sätt. Vi skall se det som fullbordat en gång för alla och vi skall tänka och vandra så för att vinna seger säger Paulus.

1 Kor 1:17 Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. 18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 19 Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner. 

Ser du här vad Paulus menar Andlig visdom ser något fullbordat genom korset som gäller för mig idag genom tron. Mänsklig visdom kan inte se något fullbordat på korset som jag kan leva i och glädja mig över idag. Paulus säger här egentligen att alla tankar som är utanför Korsets tankesätt kommer att möta motstånd från Gud och brytas ner. Detta är alltså Guds sanna nåd att han bryter ner det som kommer från mig och bygger upp det som kommer från honom.

Detta uttrycker Paulus här i Titusbrevet och då förstår vi att korsets kraft är egentligen samma sak som Guds Nåd verksamt i vår liv.

Tit 2:11 Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor12 Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, 13 medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. 

Guds Nåd har uppenbarats till frälsning och det hebreiska namnet är Yeshuwa så det handlar om en person och hela hans verk på Golgata. Det Paulus säger i Tit 2:11 stämmer helt överens med att Jesus Kristus är Nåd och Sanning – för Sanning (Gk: Aletheia) betyder: Uppenbarad realitet!

Så när vi tuktas av Gud och får gå igenom Eld och Vatten (Jes 43) så är det för att Jesus Kristus. ”Yeshuwa ha Masciach” skall uppenbaras i våra liv det är den enda meningen med livet här på Jorden. Detta är alltså det enda vi kan fästa hoppets ankare i som håller vår båt på plats så vi inte dras med i strömmen.

Joh 1:14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. 

Som den versen vi startade med:
Heb 2:1 Därför måste vi så mycket mer ta fasta på det vi har hört, så att vi inte driver bort med strömmen

Har ni sett på Youtube om alla dessa fruktansvärda verkningar en tsunami ställer till med? Det är nämligen så att en tsunami skapar väldiga strömmar när den sveper in och förstör och drar med sig allting som kommer i vägen för dess kraft. Det finns bara ett enda hus säger Jesus Kristus som kommer att bestå när ändetidens supertsunami kommer över världen och det huset är byggd på klippan själv.

Mat 7:24 Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. 25 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan.

Det gick vi ju nyss igenom vad var en vis man jämfört med en som förlitade sig på mänsklig visdom? Jag skrev I kommentarerna till 1 Kor 1:17-19 följande vi repeterar får du se att det Paulus säger är exakt samma sak som Jesus säger angående de två visdomarna.

Citat igen: ”Ser du här vad Paulus menar Andlig visdom ser något fullbordat genom korset som gäller för mig idag genom tron. Mänsklig visdom kan inte se något fullbordat på korset som jag kan leva i och glädja mig över idag. Paulus säger här egentligen att alla tankar som är utanför Korsets tankesätt kommer att möta motstånd från Gud och brytas ner. Detta är alltså Guds sanna nåd att han bryter ner det som kommer från mig och bygger upp det som kommer från honom.”

Det är alltså Guds Nåd att han ställer oss i svåra situationer för det har egentligen ett enda syfte nämligen att öppna våra ögon eller förändra vårt sinne och tankesätt från en visdom till en annan visdom. Att få öppnade ögon kräver alltså att bära ett kors och endast när vi verkligen förstår detta kan vi glädja oss mitt i våra prövningar. Gud vet vad han gör du är trygg i vilken situation du än befinner dig i just nu om du bekänner Jesus som din Herre!

Jes 45:21 Tag till orda och lägg fram er sak! Ja, låt dem tillsammans rådslå. Vem har sedan lång tid låtit er höra detta och för längesedan förkunnat det? Har inte jag, HERREN, gjort det? (Korset) Och det finns ingen Gud utom mig, jag, en rättfärdig Gud som frälsar, ingen utom mig. 22 Vänd er till mig (Heb: Omvänd er och skåda mig = Tron Heb 11) och bli frälsta, ni jordens alla ändar, ty jag är Gud och det finns ingen annan. 

Vi kan alltså bara skåda Herrens Härlighet genom trons ögon och dessa öppnade ögon kan jag av erfarenhet säga kan bara komma genom att bära ett kors. Det är genom nåden som Gud handlar med för att öppna våra ögon. Jag har själv gått igenom svåra prövningar med sjukdom och lidande nu och mitt i dessa lidanden talade Herren dessa bibelord till mig.

Psa 118:14 HERREN är min starkhet och min lovsång, han blev min frälsning. (Heb: Yeshuwa) 15 Man sjunger med jubel om frälsning (Heb: Yeshuwa) i de rättfärdigas hyddor: ” HERRENS högra hand gör mäktiga ting. 16 HERRENS högra hand upphöjer, HERRENS högra hand gör mäktiga ting.” 17 Jag skall inte dö utan leva och förkunna HERRENS gärningar. 18 Hårt har HERREN tuktat mig, men han lämnade mig inte åt döden. 19 Öppna för mig rättfärdighetens portar, jag vill gå in genom dem och tacka HERREN. 20 Detta är HERRENS port, de rättfärdiga går in genom den. 21 Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. (Heb: Yeshuwa) 22 Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. 23 HERREN har gjort den till detta, underbart är det i våra ögon. (De som tror kan alltså se det inte mänsklig visdom)

Det var nu mitt i mitt lidande jag förstod vad Herrens sanna nåd innebär. Det finns absolut ingenting som är en slump som sker i våra liv. Gud är allsmäktig och har full kontroll på omständigheterna och kan använda sig av helt ofattbara händelser för att få sin vilja fram i våra liv. Det är alltså genom Korsets Kraft han öppnar ögonen så vi kan se både bakåt och framåt på en gång.

Detta skapar den glädje som bara kan komma genom Guds nåd i våra liv bara genom korset är det möjligt att få öppnade ögon och kunna glädja sig mitt i våra prövningar. Dessa prövningar kan faktiskt se ut som rena förbannelser utifrån mänsklig visdom för de kommer aldrig att förstå korsets principer.

Medan mörkret kan se ut att ha framgång med sitt falska evangelium det är ju ingen hemlighet det såg vi redan i Korint. Det är därför viktigt att avslöja dem och föra det falska ut i ljuset annars kan ju folk inte varnas.

Psa 37:5 Överlämna din väg åt HERREN, förtrösta på honom, han skall göra det. 6 Han skall låta din rättfärdighet gå fram som ljuset, din rätt som middagens sken. 7 Var stilla inför HERREN och vänta på honom. Gräm dig inte över den som har framgång, över den som gör upp onda planer. 8 Avstå från vrede och låt förbittring fara, gräm dig inte, det för bara ont med sig. 

Talet om Korset är alltså meningen med livet och det är universums medelpunkt. Precis som Israel är jordens mittpunkt är Jesu Kristi kors nu alltings medelpunkt. När hela universum nu går mot sin upplösning kommer Jesus Kristus tillbaka till samma plats där han korsfästes. Det finns ingenting som är mer stadigt att ha som ankare så vi inte dras med i strömmen.

Rom 8:38 Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, 39 höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. 

Lyft upp din blick du modlöse se upp på hans genom borrade händer och fötter och på hans genomborrade sida: Han kommer tillbaka igen för att hämta den som tror på vad han gjort och ser fram emot det han kommer att göra.

Låt inte strömmen dra iväg dig in i något religiöst slaveri eller någonting som ser stort och mäktigt ut i människors ögon. Du skall få se att det lilla påskalammet som offrades är i verkligheten en allsmäktig Gud med oinskränkt makt att slå den här världen med de plågor vi kan läsa om i uppenbarelseboken och i profeterna.

Jes 53:1 Vem trodde vår predikan, för vem var HERRENS arm uppenbarad? 2 Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. 3 Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. 4 Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. 5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. 6 Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom. 7 Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. 

Mänsklig visdom kan aldrig förstå det här säger Paulus. Hade de förstått detta skulle de aldrig ha korsfäst härlighetens Herre.

1 Kor 2:7 Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. 8 Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt – om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. 10 Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. 

Må vi få en fördjupad syn på vad påskalammet Jesus Kristus verkligen har gjord för oss den här påsken. Jag upprepar vad Johannes döparen sa när han förberedde Herrens väg i öknen:

Joh 1:29 Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: “Se Guds lamm (Gk: Amnos) som tar bort världens synd. 

Detta grekiska ord pekade på Påskalammet själv och man kan inte låta bli att tänka på att detta lamm hade en central roll vid uttåget ur Egypten. Nu kommer alltså Nåden och Sanningen själv och uppenbarar att det handlar om ett ännu större Exodus ut ur den här världen och in i Jesus Kristus. Detta större Exodus har även profeterna talat om.

Jer 31:31 Se, dagar skall komma, säger HERREN, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, 32 inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land – det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre säger HERREN. 33 Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger HERREN: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. 34 Då skall de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder och säga: “Lär känna HERREN!” Ty alla skall känna mig från den minste bland dem till den störste, säger HERREN. Ty jag skall förlåta deras missgärningar och deras synder skall jag inte mer komma ihåg. 

Glad Påsk önskar Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.