Hela skapelsens Återlösare

Hela skapelsens Återlösare

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission

2019-12-01
Lyssna på Mp3
Fler Bibelstudier i text

Upp 5
Johannes såg en bokrulle med sju sigill.
Det är ett köpebrev och ett testamente som bara arvingen eller motsvarande återlösaren kunde öppna. Sigillen bevisar fullkomligt godkännande och giltighet. Det handlar om hela skapelsens befrielse genom domar. Men vem har rätt att döma?

Upp 5:2  Och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst: “Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill?”

Johannes “grät bittert” (storgrät) för att ingen kunde öppna den. Han förstod vad det innebar: ingen rättvis kan skipas. Ingen frälsning kommer, allt är meningslöst och hopplöst. Allt går förlorat. Men en av de äldste tröstade Johannes och sa:

Upp 5:5  “Gråt inte! Se, lejonet av Juda stam [symbol för Messias som Kungen], Davids rotskott [ur Davids släkt], har segrat [grammatiskt har segrat en gång för alla], och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill.” 6   Och jag såg mitt för tronen och mitt ibland de fyra väsendena och de äldste ett Lamm [ett litet lamm (grek. arnion)] stå där, som såg ut att ha blivit slaktat…

Lammet beskriver Messias som den lidande tjänaren, offerlammet. Det hade 7 horn, dvs all makt, fullkomligt herravälde och 7 ögon som symboliserar all visdom/allvetande. Vidare: ”ögonen är Guds 7 andar utsända över hela jorden”. Detta betyder inte 7 andar bokstavligt, men det talar om Guds Andes fullkomliga verk.

7  Och Lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen.

En sång ljöd i himlen:
(v 9) “Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt [friköpt, lösköpt (grek. agorazo)] människor av alla stammar och språk, folk och folkslag.

Här är Arvingen som ärver allt och här är Återlösaren som har friköpt allt! Han är både Lejonet och Lammet.

Upp 16:7 “Ja, Herre Gud Allsmäktig, sanna och rätta är dina domar.”

Vi går tillbaka i tiden.
Adam och Eva drevs ut ur Eden efter att de ätit eller fyllt sig med förbjuden frukt /förbjuden mat. Grekiska Anomia som brukar översättas laglöshet, har också betydelsen förbjuden mat.

1Mos 3:22 …Hon (människan) får nu inte räcka ut handen och även ta av livets träd och äta och leva för evigt.” [att ” äta och leva…” Att äta av livets träd i det läget, hade inneburit att leva som syndare utan någon räddning i evighet].

”Syndens lön är döden”, säger Bibeln och det innebar att människan förlorade gemenskapen med Gud och sin arvslott och framtid som Gud hade avsett. De stod i skuld inför Gud som är helig och blev slavar under syndens makt. Gud slaktade ett oskyldigt djur för att skyla deras nakenhet med djurhuden. Det var en tillfällig förlåtelse och lösning samtidigt ett löfte om en framtida fullkomlig frälsning.

Vi skyller ibland våra misstag och synder på uppväxten, omständigheter, påverkan utifrån, samhället mm. Men om vi hade växt upp med de bästa förutsättningar och omständigheter som finns – hade vi ändå syndat. Vi är alla födda i “Adams avbild” med en natur som gör att vi syndar.

Lögnen säger att ”synd och död inte existerar, bara kärlek och fred. Du är perfekt som du är och du har potential inom dig att bli gudomlig, för du är innerst inne god och du är en medskapare”. Med andra ord: Du behöver ingen frälsare för du kan frälsa dig själv. Vi kan frälsa oss själva.

Döden är (tvärtom) beviset på att alla är syndare. Skulden måste betalas och sonas [med ett allt för högt pris]. Människan är i desperat behov av en Frälsare /en Återlösare /en Befriare – eller en Bördeman som det kallas i GT.

Vi går till Ruts bok (GT)
Berättelsen sker under Domartiden och det var hungersnöd i Israel. Troligen befinner vi oss på Gideons tid när ”Gud gav Israel i midjaniternas hand i 7 år” p g a allt ont de gjorde. Midjaniterna förtryckte och förstörde all gröda så fort israelerna sådde något.”De lämnade inget kvar att leva av i Israel, varken får, oxar eller åsnor” (Dom 6). Vi kan konstatera att det var hungersnöd både lekamligt och andligt.

I Betlehem [som betyder brödhuset] bodde en familj som drog till Moabs land för att få det bättre. När ”brödhuset” är tomt söker sig en del människor till annat, ibland ut i världen men det leder aldrig till något gott. Familjen var Elimelek och Noomi [betyder: den lyckliga, den ljuvliga, behaglig, angenäm] och deras två söner. Både mannen och sönerna dog i Moab och Noomie blev ensam med sina sonhustrur Orpha och Rut.

Orpha betyder gasell, nacke/rygg. I hebr. finns betydelsen ”vända tillbaka”.
Rut betyder vänskap, tillfredsställd.

Rut 1:6  Noomi bröt upp med sina sonhustrur för att vända tillbaka från Moabs land. Ty medan hon var i Moabs land, hade hon hört att HERREN hade tagit sig an sitt folk och givit dem bröd. [ofta är det nöden som driver oss till bön – och Gud svarar]

Om detta var Guds räddning genom Gideon, har vi en beskrivning av vad som hände “i Midjans tid” i Jesajas profetia som också förutsade Messias födelse och frälsning.
Jes 9:4 Ty deras bördors ok, deras skuldrors gissel och deras plågares stav bryter du sönder liksom i Midjans tid. [Gideon var domare och Guds redskap att befria folket från midjaniterna] 5 Ja, varje stövel buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod skall brännas upp och förtäras av eld. 6 Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. 7 Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det skall befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta.

Nu följer en skilsmässa – ett vägval – en skiljeväg
Noomie ville inte att Orpha och Rut skulle följa henne av plikt eller tvång. Därför uppmanar hon dem att stanna i Moab. De båda gråter men gör olika val. Det handlade om var deras hjärtan fanns.

Jesus sa: ”Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara”. Det är ett val som gäller oss alla och det vi älskar mest, är det som avgör vilket val vi gör. Moab står här som förebild för hednafolken och att ”anpassa sig efter denna världen” (Rom 12:1-2). Att följa ett folk innebar också att följa det folkets gudar.

Rut 1:15  Noomi sade då (till Rut): “Se, din svägerska har vänt tillbaka till sitt folk och till sina gudar. Vänd också du tillbaka och följ din svägerska.” 16  Men Rut svarade: “Tvinga mig inte att lämna dig och vända tillbaka från dig. Ty dit du går vill också jag gå, och där du stannar vill också jag stanna. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. 17  Där du dör vill också jag dö, och där vill jag bli begravd. HERREN må straffa mig både nu och senare om något annat än döden skulle skilja mig från dig.”

Rut säger här att hon vill följa Israels folk och Israels Gud. Abrahams, Isaks och Jakobs Gud är Bibelns Gud, som för alltid låter sitt namn förknippas med det judiska folket. Guds kallelse över Israel står kvar och allt han har sagt kommer att uppfyllas. Därför har det betydelse idag hur vi ser på det judiska folket och Israel, likaväl som de frälsta av Israel. Allt handlar om hur GUD ser på saken och vad han har sagt. Det val som Rut gör, är att tillhöra Israels Gud och som det står i Rom 12:2: “låt er förvandlas genom sinnets förnyelse”.

Tillbaka i Betlehem
“Är det inte Noomi?”, sa vännerna i Betlehem.

Rut 1:20  Men hon sade till dem: “Kalla mig inte Noomi [den lyckliga], utan kalla mig Mara [den bedrövade, den bittra], för den Allsmäktige har gjort livet mycket bittert för mig. 21  Rik [male = fullhet, fylld] drog jag härifrån, och tomhänt [reyqam = tom, värdelös] har HERREN låtit mig komma tillbaka. [Noomie hade förlorat allt, sin arvslott och sin framtid,  när hennes man och båda söner dog] Varför kallar ni mig då Noomi? HERREN har vittnat mot mig, den Allsmäktige har låtit det gå illa för mig.” 22  …Och de kom till Betlehem när kornskörden började.

”Gud har tillåtit… Gud hjälpte inte… han är emot mig”.
Ibland förstår vi inte Guds handlande eller det vi tycker är brist på handlande. Flytten till Moab var ett eget val men Gud kan även använda våra misstag som förberedelse för något nytt. Noomi hade inga framtidsplaner nu. Hon var ”tömd” på sitt eget. Men Gud hade en plan och en väg för henne.

Rut beslutar nu att gå ut och plocka ax på någon åker, för att de skulle överleva. Som fattig hade man rätt enligt lagen att gå och plocka efter skördemännen (resterna). Hon ”råkar” hamna på Boas åker. Boas som är en mäktig man och släkting till Noomis och Ruts avlidna män. Just då ”råkar” Boas komma dit.

3Mos 23:22 När ni bärgar skörden i ert land, skall du inte skörda intill yttersta kanten av din åker, och du skall inte heller plocka ströaxen efter din skörd. Detta skall du lämna kvar åt den fattige och åt främlingen. Jag är HERREN, er Gud.

När vi läser i Guds ord att det hände sig eller det föll sig då vet vi att det är Guds hand som är med och leder människor och omständigheter i exakt rätt tid. Boas lägger märke till Rut, uppmuntrar henne och ger henne extra korn. Hon får äta, bli mätt och får t o m över.
När Rut berättar allt för Noomi utropar hon:

Rut 2:20  …”Välsignad vare han av HERREN, som inte har tagit bort sin nåd [chesed] från vare sig de levande eller de döda!” Och Noomi tillade: “Den mannen är vår nära släkting. Han är en av våra bördemän.” [goel]

Chesed betyder nåd, vänlighet, kärleksfullhet, barmhärtighet, godhet, trofasthet. Definitionen är att en starkare böjer sig ned och hjälper frivilligt en svagare. När det gäller Gud, är det baserat på ett [evigt] förbund.

Lagen om bördeman (3Mos 25)

Goel (fr gaal) är ordet för bördeman, återlösare, förlossare eller blodshämnare. Bördemannen var den närmaste manlige släktingen.

Bördemannens uppgift:

  • att köpa tillbaka egendom /arvslott som släktingen förlorat (ofta p g a fattigdom)
  • att friköpa sin släkting som hamnat i slaveri och betala skulden
  • att gifta sig med änkan till en avliden för att bevara hans namn

Bördemannen hade alltså rätt att köpa loss /köpa fri /förlossa och ”rätt att bringa liv ur det döda”.  Det var viktigt att bevara familjen och att familjens namn inte dog ut. Boas var Ruts bördeman /återlösare, som hade rätt att köpa loss hennes arvslott.
Boas betyder kraft och styrka.

En natt var Boas på tröskplatsen för att skilja korn från agnar. Noomi uppmanade Rut att gå till Boas när han lagt sig och lägga sig vid hans fötter under hans mantelflik [hebr. kanaph]. Noomie hade sagt till Rut: “Jag vill försöka skaffa dig trygghet”. Här får vi lära hur vi kommer in i [Guds] vila.  Vi kan jämföra med Maria som satt vid Jesu fötter och lyssnade till hans ord (Luk 10:39). Att ligga under hans mantelflik är detsamma som att söka hans hjälp och beskydd. Rut är en förebild för oss alla att komma i ödmjukhet inför HERREN. Kanaph är förknippat med att sluta förbund (Hes 16:8).

Ps 36:8  Hur dyrbar är inte din nåd, o Gud! Människors barn har sin tillflykt under dina vingars [kanaph = mantelflik, utbredande] skugga.

Den förste återlösaren
Nu fanns det en annan återlösare [släkting] som stod närmare än Boas.

Rut 4:2  Därefter tog Boas till sig tio män av de äldste i staden och sade: “Sätt er här.” Och de satte sig.

Boas förklarar saken inför 10 vittnen och den “förste” återlösaren/bördemannen får ge besked.

…6  Återlösaren svarade: “Då kan jag inte lösa in den, för då skulle jag skada min egen arvslott. Lös du in det jag skulle ha löst in, för jag kan inte göra det.” 7  Vid inlösen och ägarbyte var det förr i tiden sed i Israel att den ena parten, för att stadfästa avtalet, drog av sig sin sko och gav den åt den andre. Detta gällde som bekräftelse i Israel. :8  Återlösaren sade till Boas: “Köp det du!” Och han tog av sig skon. [Att ta av skorna var ett tecken på att ge upp sin äganderätt. Här fanns det ett hinder i vägen]

10 vittnen satt i porten med Boas, precis som Lagen sammanfattas i 10 budord. Den förste återlösaren [Lagen] säger: ”Den människa som håller lagen skall leva genom den.” (Gal 3:12). Men vi kan inte hålla buden och därmed kan lagen inte frälsa oss.

Rom 8:3  Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. 4  Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden.
Lagen är rättfärdig och god – men den kan inte befria oss från synden.

Lagen eller Guds Son?
Återlösaren måste vara en släkting och därför står det:

Hebr 2:11  Jesus som helgar och de som helgas är alla av en och samma släkt. Därför blygs han inte för att kalla dem bröder, (/systrar) [Tack vare det är Jesus vår Bördeman, vår Återlösare]

Vem kan ”bringa liv ur det döda”?
Lagen dömer den skyldige – en ”Blodshämnare” – men den domen föll över Jesus!

Joh 10:17  Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. 18  Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta tillbaka det. [Guds nåd (chesed) genom Jesus]

Hur behandlade man en oduglig bördeman som inte ville ta sitt ansvar (GT)?

5Mos 25:9  då skall hans svägerska träda fram till honom inför de äldste och dra skon av hans fot och spotta honom i ansiktet och säga: “Så gör man med den man som inte vill bygga upp sin brors hus.” [hand hus var en skam och kallades den barfotades hus / den föraktades hus]

Jesus sa:
Mark 10:33  “Se, vi går upp till Jerusalem, och Människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda, som skall döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna. 34  Dessa skall håna honom, spotta på honom och gissla och döda honom. Men efter tre dagar skall han uppstå.”

Mark 15:20  Och när de hade hånat honom, tog de av honom purpurmanteln och klädde på honom hans egna kläder.
Jes 53:3 Han var föraktad och övergiven av människor,…

Jesus behandlades som en oduglig och ovärdig Bördeman.

  • men han uppfyllde lagens krav och dog för oss – Synden är sonad och skulden är betald!
  • inte betald (inget är betalt) till djävulen (!) utan inför Gud som är helig och rättfärdig
  • Jesus är därmed vår Bördeman, Återlösare och (gamla bibelöversättn.) Förlossare.

Lagen kräver rättvisa
Guds helighet kräver rättvisa.

Ef 1:7  I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd 8  som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt.

Lagens uppgift – den förste återlösaren – är att driva oss till korset, till Jesus. När vi syndar får vi dåligt samvete eftersom vi är skyldiga. Då får vi be Jesus om förlåtelse och hjälp.

Noomie sa till Rut:
Rut 3:18  ..”Vänta, min dotter, tills du får se hur saken utfaller. För den mannen kommer inte att ge sig någon ro, förrän han i dag fört saken till sitt slut.”

Be – var stilla – vänta på Herren. Boas hade lovat att ta hand om Rut.
När vi ödmjukar oss, kommer Gud oss till mötes med sin nåd.

Tro är inte att visualisera, en tankekraft eller ”en kraft som du ska förlösa”. Sådant är villfarelse. Tro är att lita på Gud, att fatta tag om ett givet löfte från Gud. Sedan ber vi enligt det löftet och så får vi vandra in i det när tiden är inne (Guds tid).

Återlösaren måste kunna återköpa slaven och betala alla skulder.

Kol 2:13  …Han har förlåtit oss alla överträdelser 14  och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset.

Ef 1:7  I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder..
…11  I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut,

Jesus köpte tillbaka allt. Därför har vi evigt liv och en arvslott i honom.

1Petr 1:18  Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, 19  utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte.

Jesus friköpte hela skapelsen som längtar efter sin befrielse (Rom 8:19-22).

Ruts son med Boas fick heta Obed [tillbedjande, tjänande]. Han blev Davids farfar och tillhör messiaslinjen, Jesu släkttavla.

Rut 4:14  Då sade kvinnorna till Noomi: “Välsignad vare HERREN, som i dag inte har låtit dig vara utan återlösare. Må hans namn bli prisat i Israel! 15  Han skall ge dig nytt liv och försörja dig på din ålderdom…
(1917 års övers.) Han skall bliva dig en tröstare och en försörjare på din ålderdom

Återlösaren är en tröstare och en försörjare – född i Betlehem. Jesus sa: ”Jag är med er alla dagar intill tidens slut”.

Det var 10 vittnen i stadsporten med Boas och det är vittnen i himlen när köpebrevet eller testamentet [med de 7 sigillen] ska öppnas (Upp 4). Bland annat läser vi om 4 väsen som liknade ett lejon [vilda djur], en tjur [boskapsdjur], en människa och en flygande örn [fåglar]. Bilderna kan ha symboliska betydelser var och en men kanske är det en påminnelse om hela skapelsens befrielse, för Jesus har friköpt allt med sitt eget dyrbara blod.

En dag ska alla frivilligt och med glädje bekänna eller motvilligt tvingas erkänna att Jesus är Förlossaren, Återlösaren och hela världens Frälsare och Befriare enligt lag och rätt.

Låt oss vara bland dem som tar emot och bekänner vår Återlösare med glädje!

 

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.