Att känna vägen genom svåra tider

Att känna vägen genom svåra tider
Tidstecken och Guds handlande

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
2020-03-22
Lyssna –HÄR
Fler Bibelstudier i text

Joh 14:1  Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. [det finns två olika ord för svenskans tro “på”. Här är det grekiska eis som betyder in i, till, ”en rörelse in mot centrum”. Det är som att Jesus säger: ”lär känna mig”, för det är pågående] 2  I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? 3  Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är. 4  Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni.” 5  Thomas sade: “Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?” 6  Jesus sade till honom: “Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. [”Thomas, du behöver varken ta vägen till Jerusalem eller till någon annan plats på jorden för att finna Gud – ”Jag är” vägen till Fadern, ”Jag är” den som uppfyller alla löften” och ”Jag är” den som ger evigt liv – nu går jag för att förbereda allt o sen kommer jag tillbaka och då ska vi vara tillsammans för alltid”]

Att känna vägen
Janne och jag har cyklat genom Hisingsparken ibland och stanna i närheten av 4H-gården för fikapaus. Jag har alltid följt Janne utan att tänka på vilka stigar vi tar. Istället är jag upptagen helt av naturen, fåglar, växter, skogen… Det är väldigt bekvämt att bara följa någon annan och slippa lära sig vägen. Problemet är bara att jag har aldrig lyckats hitta vägen själv, utan cyklar vilse i skogen varenda gång!

Många kristna fungerar på samma sätt. Man följer någon annan – oftast en ledare – utan att själv läsa och studera Bibeln så att man kan pröva vad som är från Gud och förstå tiden.

Personligt val
Jag har bara varit på ett enda barndop och jag brukar tänka att de som inte är kristna i alla fall blir påminda om Bibeln och Guds kärlek. Men jag minns lite smått chockad, när prästen efteråt lyfte babyn och sa: ”här är en ny kristen”. Sanningen är att ingen blir kristen (frälst) av spädbarnsdop. Man kan bara bli ”namnkristen”. Barndopet var  föräldrarnas goda önskan men ingen blir frälst på sina föräldrars tro. Vi måste själva ta ställning – och det gäller alla.
Omvändelse, bekännelse, överlåtelse och dop är ett personligt val.

Joh 3:3  Jesus svarade: “Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.” [Nikodemus var en judisk rådsherre som trots sin ställning ”följde med” utan att förstå vad tron handlar om – han var andligt blind]
(10) Du är Israels lärare och vet inte det. [hur många präster är som Nikodemus?]

Eller: Varför saknas så ofta en ren och klar förkunnelse om HUR man blir frälst? Är det p g a barndopet som säger att du redan är en kristen…? Bakbunden av en obiblisk teologi?

3Joh 1:11  Älskade broder, följ inte dåliga föredömen utan goda…

Goda föredömen talar om sanningen och hur viktigt det är att var och en lär känna vägen – Jesus, Guds Son. Vill tillägga att det finns präster som är “goda föredömen”.

När den (världsliga) pyramidliknande strukturen G12 eller det sökarvänliga programmet (enligt GLS) infördes i församlingen på 90-talet (räddningen för Janne och mig var att Herren öppnade tjänsten som reseevangelister och “evangelistföräldrar”) då talades mycket om ”att vara på linjen”. Som avskilda förkunnare i församlingen var vi med i församlingsledningen och på ett äldstemöte gick det upp för mig vad ”linjen” var.
”Linjen” var “att alla snabbt kom in i verksamheten och cellkyrkan för då är det större chans att man stannar kvar i kyrkan”.
Jag kunde inte tiga (min kommentar var inte direkt populär): ”Vi var många ungdomar i kyrkan i mina tonår som var väldigt engagerade och aktiva… ändå drog en hel del av oss ut på vägar som ledde bort från Gud TROTS all verksamhet (mycket verksamhet!) och allt engagemang”. Vi hade inte själva tagit steget fullt ut till kapitulation och överlåtelse till Jesus. Därför kände vi inte vägen tillräckligt så att vi höll oss på den och inga verksamheter kunde hålla oss kvar i längden.

Jesus sa:
Luk 11:9  Jag säger er: Be [var bedjande – pågående form] och ni skall få, sök [var sökande] och ni skall finna, bulta [var bultande] och dörren skall öppnas för er. 10  Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. [”var och en” – hur viktigt är inte det i den här tiden att var och en söker Herren. Att vi leder “var och en” till JESUS och inte först in i en verksamhet]

Det finns många vägar som leder vilse och många s k apostlar som leder vilse men Bibeln, Guds ord, avslöjar dem.

Matt 24:4  Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. 5  Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias [jag är Kristus /jag är den smorde], och de skall leda många vilse.

1Joh 2:18  Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. [Antikrist är alltså en person (det finns de som tror att det enbart är andligt). Antikrists ande är den ande av villfarelser som förbereder och samlar till Antikrist, en världsledare] 19  Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss. [Johannes skrev brevet till hednakristna så dessa antikrister behöver inte vara judar. Det var människor som valde att vika av från vägen, för hjärtat var aldrig med] 20  Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen. [ni har den Helige Ande] 21  Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen.

1Joh 4:1  Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. 2  Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus [Gud -den Smorde av evighet], som kommit i köttet [blev sann människa], han är från Gud, 3  och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. 4  Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen. 5  De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. [många föreläsningar på kristna ledarskapskonferenser kan lika gärna platsa i ett företag eller annan arbetsplats i världen – det finns inget kors, inget som är anstötligt för världens människor – istället är jaget i centrum]

När Antikrists ande släpps in i en församling bygger man för de starka, de friska, de presterande, unga (och gärna vackra).
Anti  betyder emot, istället för och över.
Dvs. att jämställa sig med Jesus eller att sätta någon över honom.

Antikrists ande
CITAT från en new age-författare: ”Jag accepterar Kristus inom mig” betyder, ”Jag accepterar skönheten inom mig som den jag verkligen är. Jag är inte mina svagheter. Jag är inte min ilska. Jag är inte min småsinthet. Jag är mycket, mycket mer. Och jag är villig att bli påmind om vem jag verkligen är.” (Marianne Williamsons bok Ett Återvändande till Kärleken p. 33)
Hon säger alltså: ”jaget i mig är Kristus” och förnekar synden. Snacka om att vara vilse!

Så talar antikrists ande:
”jag är allt som Kristus är.”
”jag är Kristi ställföreträdare /ersättare på jorden.”
”vi har alla en gudagnista, vi måste bara upptäcka den.”

Den som sätter någon över Jesus, Guds Son, det är antikrist ande:
Guds moder, Himlens drottning som är Modergudinnan, Astarte, , Ishtar, Moder jord /Gaja… (och en mängd andra namn). Johannes skriver det stora Babylon, modern till alla skökor och skändligheter(Upp 17). Det är en andemakt som kommer att bli synlig i en världsreligion med rötter i Babylon.

Israels folk

Dom 2:7  Folket tjänade HERREN så länge Josua levde och så länge de äldste levde, de som var kvar efter Josua och som hade sett alla de stora gärningar som HERREN hade gjort för Israel.

Så länge de hade en gudfruktig ledare följde de Guds väg. Vad hände sen?
De vek av på andra vägar som ledde bort från Herren och så fick fiender makt över dem när de förlorade Guds beskydd.

2:16  Då lät HERREN domare uppstå, som frälste dem ur deras plundrares hand. 17  Men de lyssnade inte heller på sina domare utan höll sig trolöst till andra gudar och tillbad dem. De vek snabbt av från den väg som deras fäder hade vandrat i lydnad för HERRENS bud och gjorde inte som de. 18  När HERREN lät domare uppstå bland dem, var han med domaren och frälste dem ur deras fienders hand så länge domaren levde. Ty när de jämrade sig över sina förtryckare och plågare, förbarmade sig HERREN. [här ser vi Guds hjärta] 19  Men när domaren dog vände de om och gjorde det som var fördärvligt, ännu mer än deras fäder…

Så fort en domare dog vek man av från Guds väg. Vi kan läsa i Domarboken om hur det här upprepas och man brukar säga att det är som en spiral som går allt djupare i synd: Gud hjälper, man faller av och hamnar under förtryck och betryck, fiendens makt och plågare. Då ropar man på Gud som alltid förbarmar sig, alltid svarar på bön. Han skickar domare, sänder hjälp – men så faller man av igen – och så upprepas det….

Jeremia profeterade:
Jer 8:4  Säg också till dem: Så säger HERREN: Om någon faller reser han sig då inte upp igen och om någon går vilse vänder han då inte om? 5  Varför vänder de sig ständigt bort, detta Jerusalems folk? De håller fast vid sitt svek, de vägrar att vända om.

Hållhakar
Något i hjärtat drog tillbaka till avguderiet. Det är som om djävulen har “hållhakar”, när man inte gör upp med synden eller de falska lärorna.

Hebr 12:1  När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger [ogkos = hinder, belastning], och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. 2  Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare,.. [med andra ord “han som har påbörjat ett gott verk sa också fullborda det (Fil 1:6)]

Idag kan man fråga: Vad är det som gör att kristna dras tillbaka till katolicismen och ekumenik med “Rom”? Till Mysticism? Baalism (jag menar framgångsteologi och gnosticism), falsk nådesförkunnelse? Ockulta andlighet  och New age-blandning?

Varför gör man inte upp med falska läror, tydligt och klart, bekänner och tar avstånd?

”Nu handlat det om upplevelser och inte om läror”
Citat av Rick Warren: ”Förra reformationen splittrade, den Nyapostoliska reformationen enar”, ”Förra reformationen handlade om läror, denna handlar om gärningar”
Jaså? Tillbaka till Påven som säger att ”alla blir frälsta, även ateister, bara man gör gärningar”? Men det är lögn och ingen lögn kommer av sanningen. Sådana ledare säger att vi inte ska bry oss om tidstecken och det profetiska ordet – och det har tystnat eller tystats i många kyrkor. HUR kan man ha ekumenik med sådant?!

Hes 13:22  Genom era lögner har ni gjort den rättfärdige modlös, honom som jag inte vill bedröva, men ni har styrkt den ogudaktige så att han inte vänder om från sin onda väg och räddar sitt liv. [det är vad som händer när världens visdom och antikrists ande släpps lös] 23  Därför skall ni inte mer skåda falska syner och bedriva spådom, utan jag skall befria mitt folk ur er hand. Och ni skall inse att jag är HERREN.”

Gud prövar våra hjärtan

5Mos 13:1  Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under, 2  och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar [lägg märke till att de kan utföra både tecken & under] och han då säger: “Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem”, [Har någon hört detta? ”Glöm allt som du har lärt dig innan. Gud ger nya uppenbarelser och leder oss ut på nya områden utanför Bibeln”] då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ.

Jag la ut ett bibelstudie på hemsidan om varför Gud förhärdade Faraos hjärta för några år sen. När jag studerade, såg jag att Farao redan var färdig för dom men Gud i sin barmhärtighet gav ändå chans på chans till omvändelse. Gud dömde alla Egyptens gudar genom plågorna, det egyptierna litade på, upphöjde och tillbad. Vi läser också att många av dem förstod att Israels Gud är den sanne Guden. Gud kommer helt säkert också att döma alla avgudar i den yttersta tiden.

(Forts Matt 24)
Matt 24:6  Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit.

Måste hända? Ja, Gud prövar våra hjärtan. Han tillåter ondskan att visa sitt rätta ansikte och ger människor tid att omvända sig och söka honom. Att så många som möjligt vänder om, för det är Guds yttersta vilja.

7  Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd, [limos betyder brist på mat. Vi kunde läsa nyheter nyligen: ”Gräshoppssvärmar stora som städer riskerar skapa svält i Afrikas horn” och härom dagen: ”Nu är en andra våg av gräshoppor på väg som kan skada mat och ekonomisk säkerhet för en tiondel av världens befolkning] pest [loimos betyder epidemi, farsot, sjukdomar (pandemier) nu har vi coronaviruset och vi hör kommentarer: ”nattsvart, massarbetslöshet, risk för hyperinflation, katastrof”. Många känner på sig att det väntar superkontroll] och jordbävningar [seismos som också betyder skalv, skakningar, uppror, stormar. Det pågår hela tiden runt om på jorden] på den ena platsen efter den andra.

8  Men allt detta är bara början på ‘födslovåndorna’. [Vad ska födas? En förvandlad och ny skapelse ”där rättfärdighet bor” när kungars Kung Jesus Kristus/Messias kommer tillbaka]. 9  Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk [ethnos] för mitt namns skull. [förföljelse pågår… – ethnos betyder folkslag och nationer. Globalismen kommer att lyckas ena alla i sin antikristna Agenda – MEN nationsgränser kommer att finnas kvar där profetiorna ska uppfyllas. Nu stänger många länder sina gränser… undrar om det är Gud som stoppar planer på att ta bort gränserna?] 10  Och då skall många komma på fall, och de skall förråda varandra och hata varandra.

Det visar sig vilka som verkligen tillhör Jesus – och vilka som bara följde med. Anklagelser om kärlekslöshet och svek kommer troligen att hagla emot dem som inte böjer sig och accepterar den överstatliga makten och religionssynkretismen /världsreligionen. Vi kan föreställa oss när man kommer fram till att alla sträcker ut sina händer i “kärlek” och accepterar varandras religioner… alla religioner är lika värda och det blir världsfred… Men så är det ett folk som säger “nej”. Vad kommer man då att bli anklagad för? “Vilken kärlekslöshet, vilka hemska och onda människor som inte vill vara med i detta fantastiska” ?? Det är ett folk som följer Lammet som gav sitt liv för oss. Ett folk som följer Jesus och som vet att Jesus är enda vägen – och vi känner vägen. Det är honom vi tillhör och honom vi vill följa! Om vi lever eller dör. Vi vet att den sanna kärleken finner vi bara i Jesus /i Gud. Den som inte har Guds Ande och känner vägen – Jesus – har inte kraft att stå emot.

11  Många falska profeter skall träda fram och bedra många.

Lyckoprofeter bedrar. En artikel på nätet berättar att Kenneth Copeland hotar de som har blivit arbetslösa p g a coronaviruset om de inte fortsätter att ge tionde. Girigheten har inga gränser, som det står:

Pred 5:9  Den som älskar pengar blir inte mätt på pengar, och den som älskar rikedom får aldrig nog. Också detta är fåfänglighet. [hebel = tomhet, fåfängt, meningslöst]
”Kärleken till pengar är en rot till allt ont” (1Tim 6:10).

(Forts Matt 24)
12  Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta.

Förakt för Guds ord och Guds bud. Bibeln kanske ligger och dammar? Läser man The Message som är full av new age-termer? Eller The Passion som både lägger till och tar ifrån det Gud har sagt? En del tror att NT kommer att förbjudas. Jag tror snarare GT i så fall. Vi kan räkna med att det kommer nya översättningar som vi som är frälsta måste förkasta. Men som kanske blir den enda som är tillåten. Därför är det viktigt att vi idag, nu, i vår tid lär känna vägen.

13  Men den som håller ut [hupomeno = stanna under, uthärdar genom prövningarna, har hållbarhet. Att ha hållbarhet är att tillhöra Jesus och att förbli i honom i Guds ord som består i evighet] intill slutet skall bli frälst.

Därför ska vi inte bara följa någon annan utan ha en egen personlig relation med Jesus i bön och med Bibelordet så att vi lär känna Guds väg och handlande och förstår tiden vi lever i – tvärtemot vad Påven sa, när han varnade för en personlig relation med Jesus, att det är “farligt”.

Det gäller utifrån våra personliga förutsättningar. Gud vet hur vi har det, hur vi mår och vilka omständigheter vi lever i just nu. Det är viktigt: vi har vänner som har svår ångest och då är det inte lätt att läsa Bibeln. Man kanske är utbränd och har inget skydd för tankar när djävulen anklagar hela tiden. När man är sjuk eller mår dåligt behöver man hålla sig till löften och till uppmuntrande ord. Jesus ser till hjärtat. Han vet om våra personliga förutsättningar var och en och han bevarar genom allt.

“Sök mig och ni skall leva”
Vad är botemedlet för denna sjuka värld? Det kom ett ord i mina tankar när jag var i bön:
Sök mig och ni skall leva”. Det handlar om det eviga livet och det står i Amos bok.

Amos 5:4  Så säger HERREN till Israels hus: Sök mig och ni skall leva. [(1917) Sök mig så får ni leva] 5  Men sök inte Betel, kom inte till Gilgal och gå inte till Beer-Sheba, ty Gilgal skall föras bort i fångenskap, och av Betel skall inget bli kvar. 6  Sök HERREN och ni skall leva…

Vad pågick i Betel, Dan och Beer-Sheba? Man hade bytt ut Guds altare mot hedniska avgudaaltare. Det är som att byta ut korsets budskap mot humanism och världslighet, “jordisk vishet” (Jak 3:13-18). Nej, vi ska pröva allt utifrån Bibeln för vi känner vägen och håller oss till Jesus. Han vill befria från allt, allt som kan dra oss bort eller leda vilse och det gör han när vi ber om det.

Det är tid att söka Herren och låt oss be att många människor vänder sig till Jesus i den här svåra tiden.

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , . Bookmark the permalink.