Kampen mot det onda

När det gäller kampen mot det onda eller mörkret säger bibeln att det inte är mot kött och blod utan den fallna änglavärldens påverkan över det som är i mörker. Mörker kan med andra ord beskrivas med Syndens konsekvens. Vi lever i en fallen värld och syndens konsekvens kommer inte lösas förrän vid den sista basunens ljud. Det är vid Jesu tillkommelse som är mänsklighetens stora hopp Gud själv kommer ta hand om det onda.

Bibeln säger att den onde har syndat från begynnelsen så därför finner vi också mörkret från begynnelsen. Bibeln säger också att hela världen är i den ondes våld 1 Joh 5:19. Människan föds andligt blind och måste födas på nytt för att kunna se och kunna gå in i Guds Rike. (Joh 3) Ingen människa har Guds ljus i sig från födseln.

Hos de Judiska ledarna på Jesu tid var det yttre viktigare än det inre. Han kallade dem för “hycklare” det betyder att “uppträda bakom en mask”. Jesus varnade sina lärjungar för deras surdeg hyckleriet.

Luk 12:1 Under tiden hade människor samlats i tiotusental, så att de höll på att trampa ner varandra. Då började Jesus tala, först och främst till sina lärjungar: Ta er i akt för fariseernas surdeg, hyckleriet!  = Det yttre skenet! Prestigen!

Att drivas av detta sken är egentligen att vara en fånge för hur mycket kraft och tid kan vi inte lägga på det yttre! Om vi lägger all kraft på det här blir det ju ingen kraft kvar för Herren. Lagen säger ju att vi skall älska Herren vår Gud av hela vår kraft. Så länge Djävulen kan få oss att hålla på med detta förvandlas inte vårt innersta.

Detta blir tydligt i Paulus brev till Korint.
Paulus talar om att den som är utan täckelse förvandlas (2 Kor 3:18)
Det handlar om skatten (Det inre) och inte om lerkärlet (Yttre)(2 Kor 4:7)

Paulus säger att vi kan bli bedragna som Eva blev. Det är ju märkligt att Ormen heter Nachash vilket betyder “Den Skinande” (2 Kor 11:3) Så Satan och hans tjänare föreställer sig så de liknar Ljusets budbärare (2 Kor 11:14) Nu förstår jag varför Sven Reichman sa att när en falsk profet får undervisa ett tag sitter hela församlingen med “täckelse”. Den falske Profeten smittar alltså församlingen “Det yttre skenet” blir viktigare än “Det inre”.

Just i ändens tid skall massor av falska profeter komma och bedra många. Paulus beskriver vad resultatet av deras härjningar blir. De skall ha ett yttre sken utan inre realitet (2 Tim 3:5) Paulus sa ju att det var Skatten i Lerkärlet som var Ljuset och Kraften i hans liv att gå igenom alla svårigheter och motstånd. (2 Kor 4:5-9)

Nu ser det ut som om det kommer svåra tider och det är ju exakt vad Liknelsen om de 10 Jungfrurna handlar om. Vilket ljus tror ni kommer att nå fram till målet?
“Det Yttre” eller “Det Inre” ? Plötsligt märker 5 Jungfrur att deras lampor slocknar! Vad tror ni det var för ljus de brann av? “Det Yttre” och 2 Tim 3:5 Bekräftar det!

Eva såg på trädet genom det falska ljuset och hon åt (LAGLÖSHET) Syndens konsekvens blev nu att det yttre skenet (FIKONLÖVEN) blev viktigare än det inre. Det som sker här är alltså Synd och Mörker eller Laglöshet. Bara Herren kan frälsa oss från det Mörkret!

Vi tror ofta att Gud skall välsigna och då menar många “Det Yttre” men Paulus sa ju att “Täckelsen” förhindrade förvandlingen. Hur skall vi bli av med “Våra Arbetskläder” (DET YTTRE SKENET) och kunna ta på oss “Rättfärdighetens Klädnad” (DEN INRE SKATTEN)

Gud har en lösning på problemet som vi inte gillar i Köttet nämligen Kris. En Kris kan föra en människa till omvändelse. Det är i Krisen vi upptäcker att våra egna arbetskläder är totalt värdelösa. De är som en smutsig klädnad (Jes 64:6) Det finns olika kriser men är det från Gud leder det till något Gott nämligen omvändelse och frälsning (2 Kor 7:10) Alltså Krisen leder till att jag byter “Det Yttre” mot “Det Inre”.

Jes 61:10 Jag gläder mig storligen i HERREN, min själ fröjdar sig i min Gud, ty han har klätt mig i frälsningens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel, lik en brudgum med högtidsbindeln på sitt huvud, lik en brud som pryder sig med sina smycken.

Nu vet jag att många ber för sina nära och kära och Gud har gett löften om frälsning. Man bad för mig och krisen kom och jag blev frälst. Vet du vad jag tror? Gud är allsmäktig och arrangerar våra omständigheter så att en Kris kommer. Titta bara på Jakob i bibeln han ställde krav på Gud. Det handlade givetvis om det yttre den Gud köttet vill ha.

1 Mos 28:20 Jakob gav ett löfte och sade: “Om Gud är med mig och bevarar mig under den resa som jag nu gör och ger mig bröd att äta och kläder att ta på mig, 21 och jag kommer tillbaka till min fars hus i frid, då skall HERREN vara min Gud.

Gud arrangerade omständigheterna så att han kom till en Kris vid Peniel. Efter Peniel haltar han efter ett slag på höften. Vad var det för välsignelse? Han sa ju att han inte släppte Gud med mer än att han skulle välsigna honom. Han fick ju Abrahams välsignelse som inte är en massa yttre rikedomar utan omvändelse från ondska (Apg 3:25-26)

Paulus förstod att Gud hade även arrangerat hans liv till dagen ljuset strålade från himlen och han for av hästen liggande på marken. För dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa (Rom 8:28)

1 Joh 3:8 Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds Son uppenbarades (PHANEROO = LYST FRAM) för att han skulle göra slut på djävulens gärningar.

Här ser vi att när Jesus uppenbaras i vårt innersta med sitt ljus. Kommer en befrielse och en mäktig förvandling vi byter drivkraft – Från det yttre (Prestigen) till det Inre (Härligheten från Gud)

Petrus får ljus av Fadern så han förstod vem Guds Son är (Mt 16:16) Guds Son svarar att på denna Klippa skall han bygga sin församling (Mt 16:18) Dödsriket (Mörkret) kommer inte att få makt över den (Mt 16:18) Därför att den kommer att få nycklar och urskiljningsförmåga (MER LJUS) (Mt 16:19)

> Ljus och Mörker nämns 1:a gången i första verserna i bibeln.

1 Mos 1:1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. 3 Gud sade: “Varde ljus!” Och det blev ljus. 4 Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. 5 Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen.

Här tror jag vi ser en profetia om den här jorden! (Heb) Den blev öde och tom genom en katastrof! Paulus hänvisar till denna text när han i 1 Tess 5 beskriver två sorters människor.
Mörkrets Barn – De hör Natten till
Ljusets Barn – De hör Dagen till

Herrens Dag skall komma som en tjuv om natten. Som en stor katastrof över Mörkrets barn som dricker och sover om natten. Paulus beskriver hur detta ljus har gått upp i hjärtat hos ljusets barn.

2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

DEN HÄR JORDEN DÅ?

Du har säkert hört ordet klimatångest? Om en Greta som flyger och far och talar inför både kungar och regeringar. Det är ju egentligen inget fel i det hon säger! Men Ps 2 som beskriver kungarna på ändens tid säger.

Psa 2:1 Varför rasar hednafolken, varför tänker folken fåfängliga tankar? 2 Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot HERREN och hans Smorde: 3 “Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen.”

Vart samlas Jordens konungar? Vad heter den organisationen? FN ! De påstår att den här Jorden tillhör dem! Det är därför de anser sig ha rätt att upprätta lagar som berör samtliga innevånare på den här jorden. Det vi ser nu är en stor kris som kommer att föra med sig en världsregering. Bibeln kallar den här sammanslagningen för ett Vilddjur! (Upp 13) Profetiorna säger att det skall förtrampa hela jorden med sina fötter (Dan 7) Då kommer Jesus Kristus som stenen och träffar fötternas 10 tår (Dan 2)

Ps 2 säger att de skall varnas! För han för vilket allting skapades (Kol 1:16) kommer att bli arg.

Psa 2:10 Handla nu vist, ni kungar, låt varna er, ni domare på jorden! 11 Tjäna HERREN med fruktan och gläd er med bävan! 12 Ge Sonen hyllningskyss, så att han ej blir vred och ni går under på er väg, ty snart kan hans vrede upptändas. Saliga är alla som flyr till honom.

De som nu flyr till honom kommer undan vredesdomen!
1 Tess 5:9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.

Som sagt var om vi vet Guds Hemlighet så vet vi Satans och Laglöshetens Hemlighet.
Guds Hemlighet EF 1:9-10 – Samla allt under ett Huvud
Laglöshetens Hemlighet 2 Tess 2 – Samla allt under ett Huvud

Gud som har all auktoritet måste ge Satan makt att agera enligt hans rådslut. Det som är skrivet måste alltså gå i uppfyllelse till sista pricken. Varför låter oss Gud nu få reda på saker innan det sker?

1/ Gud blir förhärligad
2/ Skrifterna skall skänka tröst
3/ När det sker skall vi kunna förstå och ta oss tillvara för det onda

Vi ser nu hur man hela tiden talar om de här stora kriserna och lösningen blir en toppstyrd världsregering genom FN. Här satt Bildt för någon vecka sedan som är globalist och gjorde reklam för sin bok. Är det inte viktigt att vi får en varning så att vi kan fly till Gud när vi förstår hans rådslut? Ja det är till och med så viktigt att när Gud uppenbarar sina profetior för oss och vi inte varnar blir vi skyldiga till vår nästas blod (Hes 3)

Så när vi nu ser och hör de Röd-Gröna samla ihop sig till bibelns sista vilddjur. Står det uttryckligen i profetiorna.
> Gud har all makt
> Satan får auktoritet att verka en speciell tid
> Tills 7:e Basunen då är Guds Rådslut fullbordat.

Det verkar bli ett väldigt springande efter vilddjuret och dess andliga gren. Kolla nu vad det står i Sefanja bok hur hela denna tidsålder slutar med Herrens Dag.

Sef 3:8 Vänta därför på mig, säger HERREN, på den dag då jag står upp för att ta byte. Ty detta är mitt domslut: Jag skall förena folk och samla kungariken för att utgjuta över dem min förbittring, hela min vredes hetta. Ty av min nitälskans eld skall hela jorden förtäras.

Vem är bytet? De blodköpta! Han skall dela detta byte med den starke mannen (LK 11)

Jes 49:24 Kan man ta ifrån den starke hans byte eller rycka fångarna från den som har segerns rätt? 25 Ja, så säger HERREN: “Nu skall den starkes fångar tas ifrån honom, bytet ryckas ur tyrannens hand. Jag skall själv strida mot dina motståndare, jag skall själv rädda dina barn. 26 Jag skall låta dem som förtrycker dig äta sitt eget kött, och av sitt eget blod skall de bli druckna, som av sött vin. Och allt kött skall då förstå att jag, HERREN, är din Frälsare, att den Mäktige i Jakob är din återlösare.”

Jes 53:11 Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. 12 Därför skall jag ge honom de många som hans del, och de starka skall han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare, han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe.

Jes 53:12  Therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong (SATAN) because he hath poured out his soul unto death: and he was numbered with the transgressors; and he bare the sin of many, and made intercession for the transgressors.

Denna Predikan hölls av Janne Ohlin i Emanuelskyrkan i Kungsbacka 15/3-20

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.