Det allra viktigaste

Det allra viktigaste
Varning för New age-infiltrationen

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
2019-08-11
Lyssna på Mp3

Vi läser:
1Kor 15:1  Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, 2  och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. 3  Jag meddelade er det allra viktigaste [grek. protos], vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, 4  att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna..

Paulus fortsätter sedan att berätta om alla som Jesus visade sig för, alla ögonvittnen – mer än 500 personer – som med egna ögon såg Jesus uppstånden från de döda.

Det allra viktigaste
Ordet [en] protos betyder först i tid, plats och/eller betydelse. Det allra viktigaste är korsets budskap om Jesus, försoningen på Golgata och vem Jesus är så att vi lär känna den sanne Jesus, i ödmjukhet och trohet. Det är grunden för våra liv och på den grunden ska vi ska växa upp till mognad. På den grunden ska vi vara befästa och djupt rotade [orden pekar med fokus på källan i Ef 3] i Guds kärlek

Vi uppmanas: ”Stå fasta i tron (1Kor 16:13) Stå fasta i Herren (Fil 4:1) Stå fasta (i Guds sanna nåd)” (1Petr 5:12). ”Förbli i mig”, sa Jesus. Det gäller tron. Efterföljelsen beskrivs däremot som en vandring och en livsväg.

Ef 4:13  tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad [= ordet syftar på att bli vuxen i motsats till att vara barn och omogen] att vi blir helt uppfyllda av Kristus. [att allt är underordnat Herren, Jesus Kristus] 14  Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse [methodeia plane = bedrägligt, metodiskt och med list leder vilse]. 15  Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. 16  Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del.

I den här tiden infiltreras New age och det ockulta överallt i samhället.
New age-rörelsen säger – tvärtemot Bibeln /Guds ord – att ”korset var meningslöst”.

 • vi måste ha beredskap
 • vi behöver veta hur lögnen smygs in så att vi kan avslöja den, avslöja mörkret (Ef 5:11)

I undervisningen som vi hade temadagar om Ändens tid för en del år sedan, tog jag upp Emerging Church (EC) väg bort från korset och bort från den sanna grunden.

Brian McLaren och många andra EC-pastorer är sedan länge inne i New age. Idag arbetar McLaren med en mängd ockulta ledare i The Vision Project som går ut på att ”mänskligheten ska inse sin egen gudomlighet”. Om korset säger han: ”det är en falsk reklam för Gud” och “Jesu död var ingen ställföreträdande död”. Han säger också: ”Guds ande bodde i Jesus, precis som den bor i varenda person (alla människor). Varje person har potentialen att uttrycka kristusfullkomlighet som Jesus gjorde”. Det började med att McLaren presenterade “ett nytt evangelium”.
Det är inte nytt men det är ett falskt och korslöst “evangelium”.

Varför skrev Paulus att korsets budskap om Jesus Kristus/Messias är det det allra viktigaste? Därför att den som tar bort eller förnekar korsets budskap på det här sättet, är i mörker och hamnar i det ockulta New age.

Tidningen Dagen (31/7): Megakyrkopastor Joshua Harris uppger att han lämnar sin fru efter 21 års äktenskap och han är inte längre en kristen.

Vi kan nog bereda oss på att det kommer många fler sådana nyheter!
I de här sammanhangen liksom i stora delar av den s k karismatiska rörelsen talar de om att ”lämna den passerade sanningen” (Bibeln) för den ”nuvarande sanningen” och ”nya uppenbarelser”, som brukar visa sig vara influenser och tankar från New age, det ockulta. Detta är förutsagt av Guds Ande genom sina tjänare i Bibeln.

1Joh 2:18  Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. 19  Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss.

2Petr 2:1  Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2  Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. 3  I sin girighet kommer de att med falska argument [plastos logos] sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.

Plastos logos betyder en konstgjord /förvrängd / påhittad /falsk mall eller gjutform. Utifrån grundtexten kan man översätta “en konstgjord och falsk mall som stöper alla i samma form med förvrängda ord efter sina begär”.

1Kor 1:18  Ty detta budskap om korset är en dårskap [moria] för dem som blir förtappade [går förlorade], men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. [dunamis = [Guds] dynamit, dvs kraft till frälsning och befrielse]

Grekiska moria betyder dårskap, dumhet, meningslöst och något som ingenting betyder. Det är precis det man uttrycker i New age-rörelsen och i alla trosuppfattningar som förnekar korsets budskap.

Enligt Skrifterna
Den som älskar Gud går aldrig utanför Skrifterna eller utöver det som står skrivet. Paulus gick aldrig utanför Skrifterna. Allt var förutsagt och skedde “enligt Skrifterna”. Nutida självutnämnda apostlar som påstår att de kommer med “nya  uppenbarelser”, säger däremot att “Gud leder oss utanför sitt ord, ut på nya områden” (Bill Johnson) och “Gud är större än sitt ord”. Detta är en lögn och den som säger så gör Gud till en lögnare. I själva verket har de öppnat för ockult andlighet och mörker.

Bibeln säger:

 • att alla är syndare – och vi är ovärdiga Guds kärlek och frälsning
 • att det finns förlåtelse för synd för varenda människa (Joh 3:16)
 • att bara Gud kan förlåta synder och ge evigt liv genom sin Son, Jesus Kristus /Messias
 • att Jesu blod renar från all synd
 • att Gud helgar och fostrar alla sina barn

Rom 4:24  …Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på [epi = in i, till (en rörelse till centrum)] honom som från de döda uppväckte Jesus, vår Herre, 25  han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull.
Uppståndelsen bevisade att Jesus är Messias, Guds Son, den Rättfärdige. Döden kunde inte behålla Jesus för han var syndfri och det var våra synder han bar. Jesus har därmed övervunnit synden, världen, djävulen och döden.

I kristenheten är vissa tecken varningssignaler:

 • när upplevelser, manifestationer och känslor ställs över Guds ord, läran och sanningen.
 • när jordisk och social rättvisa /att rädda planeten ställs över frälsningen, Jesu återkomst och evigheten.

Fel fokus
Här är fokus på det jordiska och på människan och människans begär.
Rätt fokus
Bibeln har fokus på JESUS, Guds ord, på det himmelska hoppet och evigheten.

Jag blev tillrättavisad av en pastor en gång när jag sa ordet ”ofrälsta”. ”Vi säger inte ofrälsta för det kan få människor att känna sig utanför”, förklarade han.
Frälst eller ofrälst /inte frälst? Innanför eller utanför? Bibeln är kristallklar:

1Joh 5:10  Den som tror på Guds Son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin Son. 11  Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son. 12  Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet. 13  Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn.

Jag håller med om att vi inte ska stöta bort människor. Frälsningen gäller alla och i den bemärkelsen ska vi vara ”inkluderande”. Men inte så att vi slutar tala om synd och syndens konsekvens och nödvändigheten med omvändelse och bekännelse. Annars är risken stor att ingen sann omvändelse eller pånyttfödelse sker och Jesus blir en cool /häftig grej bland andra. “Jesus kan få ta min ångest och depression så att jag kan fortsätta leva mitt liv som JAG vill…och nu har JAG kraften att förlösa, tala ut, göra under som Jesus gjorde…” – istället för att omvända sig och följa Jesus! När det inte  funkar som man trodde, kanske den människan tror att alltihop var fejk. Fruktansvärt allvarligt och förödande när människor tror att de är frälsta men inte är det.

Var kommer detta påståenden ifrån: ”Vi ska inte tala om synd för det ger människor skuld och kan stöta bort dem …vi talar om kärlek, godhet, att du är älskad och Gud tar emot dig som du är…” ?
Här är man farligt ute för dessa tankar kommer från New age [antikrists ande] som förnekar synden, ondskan och djävulen.

Bibeln säger att synden är hindret [som separerar] oss och Gud och gör oss till Guds fiender.

1Joh 1:8  Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. [= new age och den antikristna globala agendan] 9  Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 10  Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss. [Lögnaren = new age-kristus /antikrists ande]

”Alla människor är Guds barn”, ”alla är goda innerst inne”, ”alla har en gudagnista” (mystikerna) är andra påståenden som har trängt in i kristenheten. Var kommer sådana påståenden ifrån? Från New age, antikrists ande.

Gal 3:26  Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus.

 • inte en Jesus som iklädde sig en ”Kristusform”
 • inte en Jesus som lämnade sin gudomlighet och bara blev människa och ”utförde tecken och underverk som människa” – så att vi kan göra samma som han” (Bill Johnson)
 • inte en Jesus som bara var en modell för oss

Jesus är Gud som blev människa – sann Gud och sann människa – i en och samma person och han är Medlaren.

Mika 5:2  Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar.

Joh 10:31  Än en gång tog judarna upp stenar för att stena honom. 32  Jesus sade till dem: “Många goda gärningar från Fadern har jag låtit er se. För vilken av dem vill ni stena mig?” 33  Judarna svarade: “Det är inte för någon god gärning vi vill stena dig, utan därför att du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa.”

Dessa judar ville döda Jesus för att han sa att han och Fadern är ett, dvs. Gud.

Jesus sa: ”..för att alla skall ära Sonen, liksom de ärar Fadern” (Joh 5:23) Bibeln säger tydligt och klart att endast Gud tillhör äran och han delar inte sin ära med någon (Jes 42:8). Alltså är Jesus Gud.

Rom 1:3  evangeliet om hans Son, som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt [= judisk] 4  och som genom helighetens Ande blev med kraft bevisad vara Guds Son alltifrån uppståndelsen från de döda, evangelium om Jesus Kristus, vår Herre.

Uppståndelsen bevisade att Jesus är Messias/Kristus, världens Frälsare och helt unik! Den ende.

Innan Ketriel Blads lära och MFS blev kända skickade en vän Blads undervisning till oss. En del var väldigt lagiskt och en del var bra men jag undrade varför det var så “dött”, tills jag upptäckte att han förnekar Jesu gudom.  För MFS är Jesus som Adam före syndafallet (samma som Jehovas vittne). Jag gjorde därmed en lista på bibelord som säger att Jesus är Gud. Det blev 45 st och det finns säkert fler. I vilket fall är det en himmelsvid skillnad mellan Adam och Kristus.

1Kor 15:47  Den första människan var av jord, jordisk. [= Adam] Den andra människan kom från himlen.
(King James översättn.) Den andra människan [är Herren] från himlen = Jesus är Gud.

Joh 5:26  Ty liksom Fadern har liv i sig själv, så har han gett åt Sonen att ha liv i sig själv. 27  Och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människoson.

Vad säger då New age och den globala Agendan?

(Info bl a från Warren B Smith som själv var djupt i New age och som har en otrolig insikt och andlig vaksamhet). Lägg märke till den kristna vokabulären, fast det är en falsk kopia.
New age-planen:

– man talar om mänsklighetens evolution – utveckling – till enhet [oneness]
– alla är ett, mänskligheten är en enda stor familj som bröder och systrar
– tillsammans ska vi rädda planeten, utrota fattigdom o svält och få världsfred
– världen förbereds för att kalla fram och ta emot en världsledare (en världsregering)
– det kommer en ”tillkännagivandets dag” när han träder fram

Världsledaren beskriver man på följande sätt:
”En modern man engagerad i moderna problem”: politiska, ekonomiska, och sociala – han är ingen religiös ledare men han har extraordinär andlig styrka och han är universell i sin ståndpunkt, han har kärlek till hela mänskligheten och kommer för att inspirera och stödja…”
världsledaren är ”Kristus, Herren” (Herren Maitreia)”

Den här vokabulären används inte i världspolitiken men vi kan se att alla strävar åt samma håll, eftersom hela världen är i den Ondes våld.

1Joh 5:19 Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld. 20 Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet. 21 Kära barn, var på er vakt mot avgudarna.

(nu kommer något mycket intressant)
Först vill jag säga att hela den globala Agendan/New age-planen /Frimurarplanen / FN:s fredsplan / Rick Warrens Peaceplan /Trebenta stolen bekräftar den tolkningen av Upp 13 som vi lyfte fram i Ändens tid, tack vare pastor Irving Baxter. Inget hördes om den tolkningen i Sverige vid den tiden om vem Den falske profeten kan vara, nämligen Påven. Det fanns i princip bara två olika uppfattningar: är påven Antikrist eller inte?

New age-planen:

-tillsammans med världsledaren ska 12 ledare [visdomslärare] träda fram
-en av dem är ”Mästare Jesus” (jmf The Message: kallar Jesus “Mästare” men aldrig Herren. För övrigt är The Message en parafras som är full av new age-termer)

-han [Mästare Jesus] ska betjäna världsledaren [Maitreia] från ”Helige Petrus stol i Rom” (!!!)
Påven  som kallas ”Kristi ställföreträdare” på jorden enligt romerska-katolska kyrkan!? Här har vi Den falske profeten i Ändens tid enligt New age-planen, som får alla utom Guds folk att följa världsledaren/antikrist (Upp 13).

-han har ansvar för ”den Nya reformationen av den kristna församlingen”
Aha? En Ny Reformation som ska samla alla till Romkyrkan och Påven?! De flesta känner till Nyapostoliska Reformationen (NAR) idag med hundratals falska apostlar som alla samlar till påven. Hur många kristna har inte redan svalt det dödliga giftet?!

– man väntar på en ”planetarisk (världsvid) sista Pingst” som ska ena alla religioner i en världsreligion

Hela den ekumeniska rörelsen som vill ena alla kyrkor med påven är exakt det som ingår i New age-planen.

– några ledord är ” mål o mening, syfte” [purpose /purposedriven] och ”Guds dröm”

”Guds dröm” är en new age-term som betyder att ena världen och kyrkan, att ena alla människor.
Rick Warren kallar sin PEACE- plan ”Guds dröm för världen”. Bill Johnson, Kenneth Copeland, Brian McLaren, Joel Austeen, Leonard Sweet, Joyce Meyer… talar om ”Guds dröm”. Det är människor som försöker styra över Gud.
BIBELN talar om Guds rådslut och Guds plan! Aldrig om ”Guds dröm”.

New age-planen:

– ”du behöver ingen yttre frälsare, för du ska lära dig att nå inre Kristusmedvetande”
…ett nytt ”kristus-sinne” så att du inser att du är gudomlig för ”vi kan frälsa oss själva”
– ”om du inte erkänner att du är gud, skadar du Kristi kropp, som är mänskligheten”
”Jesus var en modell som nådde Kristusmedvetande… frälsning är att inse att Guds rike är inom dig och inom alla = att vi är Kristus”
”världsledaren ska förkroppsliga medvetandet och ena världen – då kan vi förändra framtiden [
så att inget Harmageddon kommer utan allt blir bra]” – samma som NAR och många andra i Kyrkotillväxtrörelsen som inte vill kännas vid Bibelns tidstecken och det profetiska Ordet.

Detta är förförelse på högsta nivå med det värsta ockulta mörker och sataniska lögner. Vi ska vara mycket uppmärksamma när de bibliska orden ges ett ”nytt” innehåll. Det låter “kristet” men det är helt utanför Skrifterna, utanför och emot Guds eget ord. I världspolitiken används inte samma vokabulär om globala Agendan men det är tydligt att man strävar emot samma mål och att det är andemakter bakom.

Matt 24:4  Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. 5  Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias [= ”jag är Kristus /vi är alla Kristus”], och de skall leda många vilse.

De förnekar att Jesus Kristus.

Bill Hamon, en NAR-apostel och en av vargarna i fårakläder lärde:
…att kyrkan ska utbreda Guds rike fysiskt på hela jorden som korstågen förr [Kingdom now]. ”Manifested sons of God /Latter rain handlar om att ”Guds uppenbarade söner” kommer att vara jämställda Jesus Kristus: odödliga, syndfria, perfekta som delaktiga i gudomlig natur. De har all rätt att kallas gudar och de kommer att vara gudar och då kommer hela skapelsen att förvandlas som i en kedjereaktion”.

Kenneth Copeland – en annan varg (som inte ens har fårakläderna på sig): ”Jesus är inte längre den ende enfödde Guds son. Nu är vi i Kristus Jesus. Det betyder att Jesus var mönstersonen, inte unik, utan bara den förste sorten av många, många fler”.
http://www.letusreason.org/Latrain1.htm

Detta är New age-läror. Det är New age-planen. Vi kan genom dem förstå att hela trosrörelsen, kyrkotillväxtrörelsen och många andra i kristenheten riskerar att hamna i New age om de inte gör upp med lögnläror (ormgift) som Framgångsteologi = girighetslära / Herraväldesteologi /Kingdom now / 7-bergen-läran /JDS mm.

Denna antikrists ande och ”laglöshetens hemlighet” var redan verksam på NT:s tid, skrev Paulus, och vi förstår varför Johannes var så tydlig om att [Jesus ÄR Kristus] – ingen annan någonsin.

1Joh 2:21  Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen. 22  Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus [= Jesus är Messias]? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. 23  Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern. 24  Låt det ni har hört från början förbli i er. [de hade fått den sunda utläggningen av Skrifterna och Guds evangelium] Om det som ni har hört från början förblir i er, kommer ni också att förbli i Sonen och i Fadern. 25  Och detta är vad han själv lovade oss, det eviga livet. 26  Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse [planao].

Planao betyder gå vilse/vilseledas, gå fel, vika av från vägen (sanningen), bli förförd, vandra bort [från den sanna grunden].

New age-planen:
”Kristus /Herren Maitreia [världsledaren] för alla till Fadern Sanat Kumara” [Satan]
”Maitreia ska utrota alla självcentrerade = dvs. de som inte erkänner sin och allas gudomlighet och Oneness [enheten] – de är separerade och de hindrar manifestationen av människans gudomlighet”

“Ett sista hinder – gudsfruktan”
Det finns ett sista hinder för Oneness enligt den globala Agendan och New age-planen:
Det är gudsfruktan. Intressant. Nej, låt oss bevara gudsfruktan och hålla Jesus helig i våra hjärtan.

Ords 9:10  Att frukta HERREN är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.
Ords 8:13  Att frukta HERREN är att hata det onda…

Vi vill ha gudsfruktan i våra hjärtan! Vi älskar gudsfruktan! Vi älskar JESUS för den han är, för vad han har gjort för oss [på Golgata] och det han gör idag! Vi älskar Jesu tillkommelse!

Det allra viktigaste, skrev Paulus och Johannes såg:

Upp 14:6  Och jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag. 7  Han sade med hög röst: “Frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna.”

………….
Tillägg 2019-08-17
Dagen efter denna predikan kunde vi läsa i kristen media om ännu en ledare (Hillsong) som avsäger sig sin kristna tro. Samma vecka stod detta i tidningen Dagen:

Kristen rockstjärna: Farligt när unga lovsångsledare “styr”
“Nu har vi en kyrklig kultur där vi snarare lär oss vem Gud är genom att sjunga moderna lovsånger än via undervisning från Ordet”, skriver han. “Det är dags för kyrkan att återupptäcka Ordets överlägsenhet. Och att värdera Ordets undervisning. Vi måste värdera sanningen framför känslan. Sanning över känslor.

 

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.