En falsk Kristus med ett falskt Rike

Jerry Potter profeterade för många år sedan att det kommer en falsk väckelse som bara är på ytan. Det kommer att se ut som om många människor har kommit in i Guds Rike.

David Wilkerson ”SYNEN” (Sid 53) En falsk rörelse kommer som starkt framhåller:
> Andeutdrivning
> Helandets gåvor (Skenbara underverk)
> Socialt Evangelium (Goda gärningar)
> Predikar mycket om Kärlek

Sedan Toronto 1994 har vi sett en tydlig trend. Man talar mer om anden än om Jesus. Man talar mycket om ett Guds Rike men nästan inget om Korset. (Lk 24:27) Jag lyssnade till en predikan från Vision Norge. Han tonade ner Synden och upphöjde oss och sa att vår skyldighet är att i tro tala ut Herrens Ord! Tanken är här att Gud redan har skapat allt men vår uppgift bli att gå omkring och förlösa det.

TROSRÖRELSENS FADER KENNETH HAGIN

Det är samma tankesätt som i ockultismen. Att vi inom oss har en spegelbild av det som redan är skapat i universum och är Guds medskapare på jorden. Om vi nu kallar det som skall förlösas ut på jorden för Guds Rike så förstår vi hur lätt vi kan luras in i New Age. Kom ihåg att Hagin lärde att Jesus inget kan göra allt är överlåtet på oss!

Gnostikerna på Apostlarnas tid menade att anden är den nya människan och därför regerar vi som Kungar redan (1 Kor 4:8) Uppståndelsen menade man har redan skett i anden (2 Tim 2:8) De har gått ut från oss (1 Joh 2:19) De skulle splittra församlingen i Efesus inifrån (Apg 20:20-31) Om man har detta tankesätt är ju Guds Rike något vi bara går ut och löser ut. Man menar ju att Gud redan helat alla genom korset nu skall du tala ut
och förlösa detta på gator och torg.

Jag vill berätta om en kille från USA vid namn Steven Bancarz. En vanlig kristen kille från USA som började fascineras av det övernaturliga. Han drogs över linjen rakt in i New Age där han fick göra upplevelser och fick övernaturliga krafter. Han blev både rik och känd och menade själv att han funnit hemligheten kyrkan egentligen sökte efter nämligen Guds Rike. Hans andliga guider sa nämligen att det ”Kristusmedvetande” han nu funnit var Guds Rike. Han såg sig själv som ett Guds redskap som skulle hjälpa andra in i Guds Rike.

Han kände sig helt överlägsen de här vanliga kristna som gick i kyrkan varje söndag. Han försökte övertyga sin gamle troende far och ropade överlägset från sin lyxbil. kolla här vad Jesus sa är sant: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. (Mt 6:33)

När man läser om den sista tidens villfarelser ser man att det måste finnas:
> En falsk Kristus
> En falsk ande som ger en massa upplevelser
> Ett falskt Gudsrike

Bibelöversättningar som ”The Message” som Rick Warren använder är medvetet översatt så att gränsen suddas ut mellan det falska ”Guds Riket” och det sanna ”Guds Riket”. “The Message” använder en urgammal Gnostisk ockult term: As Above so Below!
Här är en sida som tar upp denna förvridna översättning (Eng)

Men detta innebär för den invigde samma ”Kristus” och samma ”Gudsrike” som Steven skulle vara en ambassadör för. Det som i verkligheten är en bön om Jesu kommande rike ersätts nu med en skyldighet ”Set the world right”.

Här görs ett tydligt försök att bedra oss genom att förvrida Fader vår!
Matt 6:10 Set the world right; Do what’s best as above, so below.
Matt 6:10 Tillkomme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen.

Översättningen “The Passion Bible” (NAR Bill Johnson) använder medvetet ”Purpose” och ”Realm”

Matt 6:10 Manifest your kingdom realm, and cause your every purpose to be fulfilled on earth , just as it is fulfilled in heaven.

Man gömmer allt i New Age termer för att fånga våra tankar. Jag kan riktigt höra ormen viska: Skulle då Gud ha sagt? Han vill få oss att tro det Gnostiska tankesättet att vi är hans medskapare på Jorden. Det är hans mål: Ni skall bli som Gud (KRISTUS)

Steven längtade efter upplevelser och det drog honom över gränsen in i Mörker. Människor som såg på hans liv kunde bara se det yttre skenet men inte det inre så det var jobbigt att hålla upp masken. Steve berättar att han ropade till Herren om frälsning i total förkrosselse! Plötsligt hände något! Istället för den upplevelsen han hade i New Age när han var ett med Universum och hela Skapelsen. Gjorde han nu upplevelsen av att Jesus Kristus är skild från Skapelsen och upphöjd över allt. Han gick nu ut efter sin omvändelse och vittnade på sin egen New Age kanal hur han hade blivit bedragen av en ”annan Kristus” med ett ”annat Rike”. Han berättade hur han mött sanningen Jesus Kristus! Steven avslutar med: Den här andligheten öppnar vägen rakt in i hyckleri och självbedrägeri!

Här ser vi alltså en slags ”Gnosticism” där ”hemlig kunskap” och ”upplevelser” upphöjer oss själva över alla. Lägg märke till att den saknar fullkomligt kraft att förvandla en människa invändigt!

NYGNOSTICISMEN
Den urgamla tron och vägen har alltid varit att Guds rike är något som:
1/ Har kraft att förvandla oss på insidan genom Korset.
2/ Kommer till våra hjärtan genom en Medlare.
3/ Bara denne Medlare kan uppenbara för våra hjärtan vem Gud är.
4/ Guds Kraft är alltså något som kommer genom en Medlare i hjärtat.
5/ Denne Medlare skall komma tillbaka och själv sätta upp sitt Rike på Jorden.

Mörkret vill föra oss in på en annan väg! Kommer ni ihåg att jag berättade en gång en profetisk dröm om ”Den urgamla vägen”? Hur människor står på en gräsmatta och är förvirrade och undrade vart vägen går. Några säger: Det går en väg lite längre bort som ser ut att vara rätt! Men det var den breda vägen som Satan berett att bedra Kristenheten med. Nu innan semestern hade jag ytterligare en dröm om samma sak! Herren varnade starkt: New Wine är på väg att välja denna breda väg!

Det var en sak Herren visade med den breda vägen! Du behöver där ingen medlare utan du kan själv göra affärer och ta dig fram. Slutet på den vägen såg jag Satan samla ihop Svinen! Gud sa med hög röst: Den som går den här vägen till slutet har ingen chans att komma undan elden!

Vad är det för Väg och vad är det för Eld som han varnade för? Jo den här nya vägen handlar om ett falskt Guds Rike. Det finns bara en enda väg och den leder in i Guds Rike. Att missa den vägen är alltså den ”Breda Vägen” det leder till att elden förtär oss. Satan kommer att göra allt han kan för att förblinda ögonen så att vi inte kan se vägen!

Mörker på hebreiska har även innebörden av: Att täcka över något! (Förhärda och förblinda hjärtats ögon) Vad är det han vill att vi inte skall se? Att vi är totalt beroende av medlaren och hans ljus i våra hjärtan. (Den smala vägen) Vi måste förstå det är inte om vanliga människor i världen Paulus pekar på när han skriver till Korintierna följande budskap.

Paulus beskriver att en del redan blivit både mätta och rika och regerar redan som Kungar (1 Kor 4:8) Om du redan har fått allting i din ande genom Jesu uppståndelse vad skall du då med medlaren till (Den smala vägen) Då finns det ju bara en väg kvar! (Den breda vägen) Det är alltså om Gnostikerna inte människor i allmänhet Paulus beskriver här. (Det förstår vi av sammanhanget också)

2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

Mörkret har alltså täckt över gnostikernas hjärtan så att de inte förstår vägen! Om vi inte förstår vägen och vandrar på den har vi heller ingen gemenskap med medlaren. Här ser vi att Guds Kraft kommer från Medlaren genom att han uppenbarar vem Gud är för våra hjärtas ögon. Om Gnostikerna redan kommit in i Korint på Paulus tid hur mycket mer idag?

När Jesus kommer tillbaka ser vi ett hus bestående av dem som inte funnit den smala vägen. De är helt klart ambassadörer för samma ”falska Gudsrike” och tjänar samma ”falska Kristus” som Steven gjorde.

Matt 6:10 Set the world right; Do what’s best as above, so below

Steven Bancarz ”Guds Rike” med sin ”Kristus” kan:
> Göra Mirakler
> Hela Sjuka
> Profetera och förutsäga framtiden!

Detta är exakt vad Bill Johnson säger att Guds Rike är i boken: ”When Heaven invades Earth”. Allan Scott talare i New Wine konferensen 2016 säger samma sak. Men det var en sak som Steven Bankarz ”Guds Rike” med sin ”Kristus” inte kunde: Nämligen förvandla insidan hjärtat på människan.

Låt ditt rike komma låt din vilja ske! Har nu genom Gnostikerna förvandlats till Karismatisk lagiskhet. Vi ser att man misstolkar Herrens bön till att vi måste göra något.
Mt 7 ser vi en avfallen gnostisk karismatisk församling som är totalt blind.
> De har missuppfattat Riket
> De har missuppfattat Guds vilja
> De har gjort sig av med Medlaren

Vi har varnat i flera år nu att det här kommer att ske med en sovande Kristenhet! Samma ”Kristus” och samma ”Guds Rike” som Steven Bancarz mötte i New Age, är samma ”Kristus” och samma ”Guds Rike” som Bill Johnson och Betel Church talar om.
Paulus beskriver Guds Rike komma genom Anden – Men vad är det? Vad skall det göra? (Rom 14:17) (1 Kor 4:20)

> Rättfärdighet = Inte bara frikännande utan även en förvandling av hjärtat!
> Frid
> Glädje
> Kraft – Det är alltså Guds Nåd!

En gång råkade vi ut för en Gnostisk sekt där vi stod med vårt bord på en New Age mässa. De uppträdde mycket föraktfullt. De kunde inte begripa hur vi kunde vara så dumma att vi trodde bibeln var färdigskriven. De hade fått en större uppenbarelse och vi har inte förstått att man kan gå till kraftfältet direkt istället för att gå en omväg.

MEDLAREN

Det som de kallar för en ”omväg” är den sanne Jesus Kristus! Han som är medlaren till det nya förbundet! Den ende som kan förvandla vårt innersta!

Hebreerbrevet 12 Beskriver den sanne Jesus Kristus på ett berg som kallas för Sion. Detta ord Sion kommer av hebreiska ord vars rötter betyder: En Grund! Här får vi svaret på vad det var för Eld Gud talade om i drömmen skulle drabba de som valde den breda vägen.

Heb 12:22 Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, 23 till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen. 24 Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. 25 Se till att ni inte avvisar honom som talar. Ty om inte de kunde komma undan, som avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur mycket mindre skall då vi kunna det, om vi vänder oss bort från honom som varnar oss från himlen. 26 Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång skall jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka. 27 Orden “än en gång” visar att det som skakar skall försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka skall bestå. 28 Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan. 29 Ty vår Gud är en förtärande eld.

Men i King James står det något viktigt!
KJ: Heb 12:28 Wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace, whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear: 29 For our God is a consuming fire.

Att ta emot Riket i hjärtat! Är alltså att ta emot Guds Nåd i hjärtat!
Resultat: Tjäna Herren enligt hans vilja med Gudsfruktan! Det skall leda till frälsning och att vi kommer undan Elden! (Vredesdomen – Jud 1:7 Heb 10:26-30)

Wow! Om det här är Guds Rike vad är det då för Guds Rike ”Kingdom Now” predikanterna talar om? Då är det Guds Rike Paulus talar om här också.

Heb 4:16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. ( Alltså komma till Kungen eller medlaren för att kunna ta emot Nåd till hjälp)

Den person som nu ger Guds Rike av Nåd i våra hjärtan är både Kung och Medlare! Kännetecknet för Gnosticismen är att ”Medlaren” kan vi avvisa för ”Kristus” och ”Guds Rike” har vi ju fullt ut redan i vår ande.

1/ Gamla förbundet skrevs som bokstäver (Moses)
2/ Nya förbundet genom Jesus Kristus (Medlaren Nåd o Sanning)

Man försöker bedra oss genom att säga att Guds Rike är en sak och Nya Förbundet en annan sak! Men det är exakt samma sak! NT handlar om hjärtats förvandling genom att vi tar emot Guds Rike eller Guds Nåd genom medlaren eller Kungen.

Men hur konstigt det än låter kan en hyperkarismatisk församling uppsätta olika karismatiska lagar. Dessa lagar är inget annat än Mörker. Den nya Karismatiska lagen handlar om ett rike som du och jag är skyldiga att upprätta på Jorden!

Slutligen vi måste förstå att det är inte mot människor av kött och blod striden står emot utan mot dessa andemakter som “sätter täckelse över” människors hjärtan. Vi känner flera som dragits in i det här som vi upplever stor nöd över. Underbara människor men de saknar urskiljning!

EF 6:10 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

Det Herren visade i drömmen när han varnade för att New Wine var på väg in i New Age var att de saknade Kraft att kunna stå emot dessa andemakter. De kunde inte vinna seger över dem!

TILLÄGG:

Bethel Church: Incorporating New Age Mysticism, Spirit Guides, Auras, Angels, Revival,Healing Energy  (VIDEO)

När det gäller “As In Heaven, So On Earth” så är denna länk värdefull att läsa (Eng)
The Doctrines of Dominionism

Även denna The Bethel version of “As above so below,” Drawing heaven to earth

Att titta på våra kristna TV kanaler innebär att man får höra en blandning av sunt och osunt. Först då det gamla vanliga framgångsevangeliet som gör mig bedrövad. Men jag blev jag glad över det evangelium Sebastian Stakset predikade den 10/8-2019 på Tjörn. Vad härligt att höra om Jesus som sann Gud och sann människa som fullbordade verket på Golgata kors. Det finns hopp ! Tack o Lov !

Här är ett litet studie som verkar helt okej men som är Sataniskt listigt. Jag är glad att jag hittade detta för det visar att Kingdom Now är den bro som New Age behöver för att attackera den kristnes tankeliv  Global Initiatives Foundation

CITAT: “When Jesus said to go into all the world and make disciples, it involved commitment, commitment for both those going and those becoming disciples. The Kingdom culture unfolds with faithful dedication and commitment. Followers believe, but it is not until a follower becomes a disciple that they enter the realm of the Kingdom with the authority and the supernatural power to create and to build and to restore”

MINGLED ANOINTINGS

Här kommer ett till studie som visar att han har Trosrörelsens läror och alltså tror att han är Guds medskapare på Jorden. Lägg märke till namnen han nämner !
Individual anointings are multiplied exponentially when mingled, combined and released with the anointings of others. The scope of Elisha’s mantle expanded as Elijah mentored, nurtured and prepared him. It is the reason why biblical community represents a safe-place to foster the diversity of gifts and anointings; where they are allowed to incubate and work together. However, since Jesus’ resurrection and the outpouring of the Holy Spirit, shared, mingled anointings have taken on an even greater potential.

The charismatic revival of the late sixties and early 70s began when believers hungry for more of God, began gathering to seek Him more diligently. What resulted was shared and passed on by prayer and the laying on of hands. Ripples went out that became a torrent of revival as the anointing was imparted and the presence of God manifested to satisfy the growing hunger of those not satisfied with the status quo.

Over the years, within my calling in the marketplace, I have been given opportunity to apply my gift and impart my anointing as a consultant/ advisor to a number of respected ministries, ranging from CBN to Oral Roberts, to Morris Cerullo to Marilyn Hickey. In each of these cases not only did result come from the application of my gift; but I emerged with a dimension of the anointing from these ministries I had served.

Här kommer ytterligare en New Age sida för att visa hur de försöker bedra den troende. När du läser det här tänk då de 7 bergen och Kingdom Now
CITAT: Directly above the seventh sphere is a new realm known as the ‘kingdom’. It is not as ancient as the seven spheres, for it is just over two thousand years old, and was created at the time of Jesus’s birth. The kingdom is clearly the central theme of the New Testament and is mentioned more than a hundred and fifty times: “Seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.”
A.G. Riddle (law partner of medium): “The kingdom, as a place, is real and independent of the state of the soul, though it is necessary for the soul to be in a corresponding state in order to enter the kingdom. The many mansions spoken of are there and change not, and whether they shall have occupants depends upon the soul’s harmony with the laws of God to enter this kingdom.”

The kingdom is of great spiritual importance because its purpose is the redemption of all humanity. When the kingdom is completed, the hells of the spirit world will be emptied, and the world will be restored to the paradise that it once was. The kingdom is under construction, though, it is not being built with bricks and mortar, but with souls of humans transformed by God’s love into divine angels.

God knows very will that men will never bring peace and harmony to the world through their own efforts. So, in God’s wisdom and goodness, a plan has been devised whereby this will be achieved through the building of this spiritual kingdom high up in the spirit world. When the kingdom is completed, all hatred, envy, bigotry, greed, anger, and selfishness will be removed from the hearts of men, all will be brothers, ending the want and suffering of the world forever.

Här har vi en som gått över gränsen och förespråkar de 7 sfärerna!

In advancing the kingdom of God we are to influence the earth for Christ. The Church must be a positive agent of change and transformation in the community. We are a Governmental Church – The saints must rise and taking their place in the society as God’s agent.

There is what is known today as the Seven (7) Mountains of Influence, and the nations of the earth is changed and transformed through these Seven (7) Mountains.

1. Family
2. Religion – (Spirituality)
3. Business – (Economy, Finance)
4. Politics – (Government)
5. Education
6. Media – (Communication)
7. Arts – (Entertainment, Celebration, Sports)

 

Janne Ohlin – Parousia Mission – Göteborg

 

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.