Korsets Kraft och Riket

Inget land i världen är så andligt laddat som Israel och det är något visst att vandra omkring på gatorna i Jerusalem. Vi gifte oss förresten på Israels vänners hotell Orit i Netanya. Jag fick stå på ovanvåningen och vänta på att Elvor skulle göras klar därnere. Jag var klar och väntade bara på signal att få gå ner! Nu ropade man nerifrån: Nu är hon redo! På samma sätt så väntar Herren på att vi skall göras redo till lammets bröllop. Det är bara genom Nåd som Korsets kraft handlar med oss.

På tal om Nåd! När jag dagen därpå skulle betala hela kalaset blev jag förvånad! De sa: Det är redan betalt! Någon hade i hemlighet betalat hela kalaset! Men lammets bröllop kan aldrig betalas med pengar.

1 Pet 1:18 Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, 19 utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte. 20 Han var utsedd redan före världens skapelse men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull, 21 ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud. 22 Ni har renat era själar genom att lyda sanningen, (= Agape) så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Älska (A) då varandra uthålligt av rent hjärta.

1 Pet 1:22 Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently. (KI)

Lägg märke till ordningen….
1/ Anden uppenbarar sanningen = Kungen Jesus Kristus (LJUSET)
2/ Då blir vi överbevisade och underordnar oss Kungen (LJUSET)
3/ Endast i det ljuset kan vi älska vår nästa utan mask och ha sann gemenskap
Detta är alltså en bild på hur Guds Rike intar våra hjärtan!

 

Alltså är Guds Rike uppfyllelsen av lagen (TORAH) och det kommer genom Kungen i riket. Vi kan läsa om en skriftlärd ställs ansikte mot ansikte med Jesus (KUNGEN)

Mar 12:33 Och att älska (A) honom (KUNGEN) av hela sitt hjärta och av hela sitt förstånd och av hela sin kraft och att älska (A) sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer.” 34 När Jesus (KUNGEN) hörde att mannen hade svarat förståndigt, sade han till honom: Du är inte långt från Guds rike. 

Wow! Den skriftlärde stod ansikte mot ansikte med Kungen i Riket! Guds Rike kommer alltså när Ljuset från Jesu Kristi ansikte får stråla och lysa upp mitt hjärta (2 Kor 4:6)

Joh 3:17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. 19 Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. 20 Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. 21 Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.

Lägg märke till:
Vers 21 Men den som lyder sanningen kommer till ljuset
1 Petrus 1:22
Som vi läste nyss det är Andens verk.
> Obeying the truth through the Spirit!

Men vart kommer nu korset in i bilden? Den som känner Gud känner också hans väg! Hur leder Anden? Israel leddes av Gud genom Eldstoden och Molnstoden vilket är en bild på Anden (1 Kor 10) Jesus drevs av Anden ut i öknen för att testas (Matt 4:1) Idag har ett nytt evangelium uppstått vi vill gärna ha Jesus som en förebild. Men vi vill gärna ha den förebild som passar oss! Förebilden säger att Jesus lärde sig lydnad genom sitt lidande. (Heb 5:8)

Andens ledning förde Folket in i Öknens fostran!
Andens ledning ledde Jesus in i Lidande!
Andens ledning skall alltså föra oss in saker som skall leda till lydnad av sanningen!
1 Petrus 1:22 Obeying the truth through the Spirit!

Så det är ju helt klart att ökenvandringen symboliserar Guds handlande med oss! Lägg märke till hur Anden samarbetar med Korset (STAVEN) Mose lyfte staven och där ovanför var Molnstoden! Folket lämnade nu Egypten under Staven och Molnet (ANDEN). Man gick in i Löfteslandet genom Jordan (DÖD) genom att följa Arken med Nådastolen (KUNGEN)

Men vad är detta förebilden på då?
Gal 6:14 För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen.

Men det var en del som aldrig förstod Andens ledning eller Korsets kraft i öknen. Frågan är ju om vi förstår?
De klagade på Mose
De klagade på Maten
De klagade på Vägen

Det måste finnas 3 saker i hebreiska ordet höra:
1/ Aktivt lyssna!
2/ Att förstå!
3/ Att lyda!

Det Jesus gjorde på Golgata Kors kan besegra den synd vi drivs av sedan Eden. Mänsklig visdom är nämligen motståndare till Kristi Kors! Alla är vi alltså ormbitna och om vi inte förstår och får uppleva korsets kraft i våra liv kan vi aldrig segra.

1 Kor 1:17 Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. 18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.

Staven – Anden – Öknen – var Guds Kraft för dem som gick in i löfteslandet
Staven – Anden – Öknen – var en dårskap för dem som inte kom in.

Paulus evangelium är ju exakt samma sak som det såningsmannen sår. Därför ser vi att Evangelium om Guds Rike är exakt samma sak budskapet om Korsets Kraft. Evangelium om Guds Rike sås i våra hjärtan men hur många förstår det? (Andligt Förstånd)

Mat 13:23 Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår, och som bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt.
1/ Hör ordet om Guds Rike
2/ Förstår ordet om Guds Rike
3/ Bär frukt! Underordnar sig Kungen!

Nikodemus kom till Jesus för att han såg under och tecken. Jesus börjar tala om Guds Rike! I samtalet ser man ju att Nikodemus inte förstått Guds Rike! Jesus går vidare och förklarar vad Guds Visdom och Guds Kraft är genom att tala om Korset. Ökenvandringen är alltså Andens handlande med oss till Lydnad.

Joh 3:14 Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen bli upphöjd 15 för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv.

Paulus själv förklarar ju vad Korsets Kraft handlar om!
Rom 8:13 Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. 14 Ty alla som drivs (LEDS) av Guds Ande är Guds söner.

Återigen ser vi hur Anden och Korset samarbetar för att vi skall dö ner. De följde Arken med Nådastolen genom Jordan in i landet! Nådastolen framställs som Jesu seger och för Judarna var det Guds tron på Jorden.(Rom 3:25) (Heb 9:5) Så man följde alltså Kungen in i hans Rike!

Ormen som hängs upp på en stav i öknen  är alltså det som har makt att driva oss till de gärningar vi gör. Rom 7 – Vi kan inte förstå att vi handlar som vi gör!

4 Mos 21
> Folket blev irriterade på Mose
> De klagade på maten (Mannat = Talet om Korset)
> De förstod inte varför de gått från Egypten till Öknen

Nu sker alltså detta Jesus talade med Nikodemus om:
4 Mos 21:6 Då sände HERREN giftiga ormar bland folket, och de bet folket och många i Israel dog.7 Då kom folket till Mose och sade: Vi har syndat genom att vi talade mot HERREN och mot dig. Bed till HERREN att han tar bort dessa ormar från oss. Och Mose bad för folket. 8 HERREN sade till Mose: Gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den skall leva.9 Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. (KORSET) Om någon blev biten av en orm, fäste han blicken på kopparormen och fick leva.

Den som blev biten av ormen men som lyfte upp sin blick och verkligen FÖRSTOD det han såg överlevde ormgiftet inom sig. Ordet för kopparorm här betyder ett brinnande väsen! Det hänsyftar på ormen i lustgården vars namn var Nachash ”Den skinande” ”Den strålande”. Ormen kör med samma budskap som i eden: Ingalunda skall bi dö!

BUDSKAPET PÅ TRÄHJÄRTAT

Senaste tiden har jag lyssnat en del på nyheter direkt från Israel. Jag märker hur nyheter som kommer från Svensk media hela tiden förvrider konflikten i Mellanöstern. När jag satt och lyssnade till några väldigt visa Judar från en studio i Jerusalem blev bibelns profetior levande. Trump är i konflikt med Iran och med Kina. Har länge känt på mig att det bara kommer att föra Iran till Ryssland och förena Kina och Ryssland ännu starkare.

Jag lyssnade nu i veckan nyheter direkt från Israel och upplevde hur den profetiska bilden blev så tydlig. Det står att Herren leder Kungars hjärtan som vattenbäckar dit han vill. (Ord 21:1)

I studion i Jerusalem satt:
> En judisk statsvetare
> En judisk före detta ambassadör i USA
> En Judisk professor i ekonomi

Programmet handlar om vilken väg Israel skall välja i framtiden eftersom man är så beroende av exporten. Nu sitter man alltså och analyserar världsläget och man var ganska överens.

1/ Europas karta kan mycket snabbt ritas om i nya maktkonstellationer. Man talade om att Javier Solana var den enda Israel kunde lita på. Men nu finns det ingen att tala med bara en massa byråkrati. (Man eftersöker alltså en stark man i Europa)

2/ Läget är världspolitiskt väldigt oroligt för Israel. Hur länge kan vi förlita oss på USA? Sedan ser vi nu hur Ryssland och Kina dyker upp som en motvikt och verkar vara fiender till väst. Man säger också att Iran troligen kommer att knytas allt mer och gå in under Rysslands beskydd.

Jag blev så förvånad när jag bara någon dag senare får se Irans ledare och Rysslands ledare i TV. De tillkännager att de nu har kommit överens om att verkligen stärka banden länderna emellan. Sedan såg jag ett program om de väldiga bränderna senaste tiden jättebranden i Ryssland och nu denna i Amazonas. Tankarna gick runt i mitt innersta! Det står i Joel att ett av tecknen som skall komma innan Herrens Dag (Vilket Ryssland startar och Kina hänger på) Joel 2:30 Och jag skall låta tecken synas på himmelen och på jorden: blod och eld och rökstoder.

Då såg jag på ett hjärta av trä som hängde där på lampan vid min dator. Detta hade jag fått av Elvor en gång för länge sen. Men nu fick det vara ett profetiskt budskap i nutid! Jag ser att det står skrivet ett budskap på hjärtat: Älskar dig! Jag ser att det på andra sidan står ett bibelställe som Elvor skrivit. Detta bibelord talade rakt in i den situation jag befann mig av en blandning av olika känslor. Ps 112:7 Jag läser vers 1 också för sammanhangets skull!

Psa 112:1 Halleluja! Salig är den människa som fruktar HERREN och har sin stora glädje i hans bud.
Psa 112:7 Han fruktar inte ett ont budskap, hans hjärta är frimodigt, det förtröstar på HERREN.

Janne Ohlin – Parousia Mission – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.