Att få se med Guds ögon

Detta bibelstudie innehåller en mer komplett bild av den predikan Janne Ohlin höll i Parousia Mission 16/6 – 2019.

Flera av våra samfund kopplar nu Klimatfrågan till Missionsbefallningen att nå alla folk. Nyss skrev Svenska Kyrkan skrev att Greta är Guds röst i tiden. Påven och Vatikanen har denna fråga som topp prioritering! Eftersom denna fråga kräver en global lösning pressas allt mot att FN tar den rollen. Hur du och jag ser på den här frågan kommer troligen ha en större betydelse än vi kanske anar.

Redan nu har frågan väckt bitter debatt både på Arbetsplatser Sociala Medier och inom släkt och familj. Jag lovar att det kommer rakt in i våra församlingar också. Det verkar som om allting delas upp som om det börjar bli två vägar att följa liksom. Det jag vill med denna predikan är att vi måste få ögon att kunna se med. Bara de som kan se som Gud ser kommer att kunna välja rätt väg ! Men vi måste ödmjuka oss för att bli upphöjda så att vi får förmågan att kunna se. En gammal sång kom till mig i morse! Gud är rolig! Jag började nynna på Edward Persons gamla sång : Jag är en liten Gåsapåg från Skåne. Jag tänkte att jag skulle leta reda på texten till den… När jag läste den sista versen i sången blev jag Paff! Den beskriver lite av vår tid! Youtube – LÄNK
Sången handlar en del om att han får sitta på en Gås och se ner över den här Jorden…

Nu jordens alla murar börjar skaka, en samling dårar satt vår värld i brann Vad fäderna byggt upp blir pannekaka, det ryck och slits i gamla vänskapsband Ack, kära ni som slåss därner på jorden kom upp och ta en liten titt med mig Jag är ganska säker på att ni skäms en smula då när ni ser vår gamla jord så här från ovan.

Nu vill jag citera från Runes Hörna 24/1 – 2019
“Eftersom människor enligt FN-agendan är orsaken till klimat-förändringarna kommer detta att resultera i åtgärder av genomgripande befolkningskontroll och påtvingad familjeplanering. En berättigad fråga blir då, är det de som ur ett elitistiskt normperspektiv inte bidrar med något av ”värde” som i första hand inte anses önskvärda?”

Nu i veckan förklarade jag för en kille med bibeln i hand vad profetiorna sa om NWO. Då utbrast han: Ja och i det systemet kommer vi inte vara värda någonting! 

När Israels barn var i Egypten var deras värde till slut beroende om de kunde leverera något till systemet. Deras förstfödda slängdes i Nilen som inget värde! På det sättet skulle ju Israels barn gå under inom några generationer.

Den här tanken kommer från Babylon. Där skulle man också göra sig ett namn. Där måste alla producera tegelstenar till bygget. Vilka var det som utnyttjades av alla stenar högre upp och fick göra smutsjobbet åt Herrarna?  De som var mest föraktade är klart! Så är det alltid när människor bygger! På toppen av pyramiden finner vi ett ljus som strålar! (JES 14) det ser ut att vara ljus men det är mörker! Satan sitter alltid överst på de här pyramiderna och glänser på detta sätt får han äran. New Age säger helt öppet att den som inte tror att Gud är i allt och alla är inte välkomna i systemet.

Precis det här tankesättet kan även ta över en församling. Ledarna låter de små generera äran till toppen av pyramiden. Genererar du ingen ära så sparkas du ut ur församlingen ja eller “mobbas” ut.
Gal 4:17 Dessa människor (FALSKA LEDARE) är ivriga att vinna er men har inte rätt iver, utan vill skilja er från oss för att ni med så mycket större iver skall hålla er till dem. (GE DEM ÄRA OCH BERÖMMELSE I DERAS BYGGE)

Ef 4:10 Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. 11 Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

Detta förvrids av de laglösa NAR exempelvis bygger pyramider med de 5 Tjänsterna. Men stenarna de bygger med genererar inte ära åt Gud utan åt dem själva. Det kan omöjligt bli annat än Guds dom över ett sådant bygge….

Mat 20:25 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. 26 Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, 27 och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. 28 Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Ut ur Babylon kallade Herren sedan Abraham! Av hans säd blev det sedan Israels barn som kom i fångenskap i Egypten. Pyramiden i Egypten symboliserar alltså samma tankesätt som den pyramid som jag beskrev i Babylon. Just nu byggs en annan maktstruktur upp människan kallar den för NWO. Men bibeln kallar den Babylon och nu förstår vi den andliga principen.

EN PROFETISK BILD

Abraham kallades alltså ut ur Babylon: Herren uppenbarade sig för honom och sa att Han själv var hans stora värde eller skatt och även hans försvarare (1 Mos 15:1) Att han är försvarare innebär att Gud skall beskydda Abraham och hans säd så att löftena uppfylls! Vad var det för löften? Det var faktiskt mer än landet det var hela Jorden genom tron på Jesus Kristus (Rom 4:13)

Gud låter Abraham få se in i sitt rådslut!
1 Mos 15:13 Och HERREN sade till Abram: Det skall du veta att dina efterkommande skall bo som främlingar i ett land (PÅ EN JORD) som inte är deras. Där skall de bli slavar, och man skall förtrycka dem (FÖRAKTA DEM) i fyrahundra år. 14 Men det folk som gör dem till slavar (JORDENS INNEBYGGARE) skall jag döma. Sedan skall de dra ut med stora ägodelar.15 Men du själv skall gå till dina fäder i frid och bli begravd vid hög ålder. 16 I fjärde släktledet skall de återvända hit. Ty ännu har inte amoreerna (HEDNINGARNA) fyllt sina synders mått. 17 När solen hade gått ner och det blivit alldeles mörkt, syntes en rykande ugn med en brinnande fackla, som for fram mellan köttstyckena. 18 På den dagen slöt HERREN ett förbund med Abram och sade: Åt dina efterkommande (SÄD) skall jag ge detta land från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat

Också det är märkligt för ur Eufrat drog man lera och byggde Babylon
och ur Nilen drog man lera och byggde i Egypten.

Det går att översätta V 13 med att de skall bo som främlingar på en Jord som inte är deras. Och denna dubbla bild bekräftas även av ett annat bibelord.
Heb 11:13 I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden.

Jag hade en natt en dröm som handlade om att vi skulle snabbt lämna vårt hus som vi bara lånat att bo i. Dammluckorna skulle öppnas och allt som var byggt med Jordiskt material skulle förstöras. Han förde oss sedan upp på en höjd där vi klart kunde se kklart med Guds ögon vad som hände. Det enda vi kunde ta med oss upp dit var en grön militärväska. Den symboliserar vår andliga utrustning. (Gal 6:2-5) = Talenterna !

Om nu Landet de skulle ärva samtidigt är en bild på att ärva hela Jorden! Då måste ju folkets betryck i Egypten samtidigt peka på Guds Folks betryck på hela den här Jorden. Som Gud dömde Egypten kommer han alltså att döma den här Jorden.

Heb 3:5 Mose var betrodd som tjänare i hela Guds hus för att vittna om det som senare skulle förkunnas. (FÖREBILDERNA) 6 Men Kristus är betrodd som Son att råda över Guds hus, och hans hus är vi, när vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av.

Det Mose och Guds Folk mötte av Farao och hans folk i Egypten kommer Kristus och hans folk att få möta i Världen! Det är bara det hus som är byggt på klippan som kommer att bestå provet! (Mt 7) De är stenar som producerar ära åt Gud!

Hur tänker Guds folk på Klippan? Jo som Mose!
Heb 11:24 I tron vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas Faraos dotterson. 25 Han valde (VÄG) att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig njutning. 26 Han räknade Kristi smälek (KORSET) som en större rikedom än Egyptens alla skatter, ty han hade sin blick riktad på lönen.

Lönen? Vad var nu det Gud lovat? Det var ju mer än Landet för det var hela Jorden! Mose förstod ju den profetiska klockan för Guds Folk då! Folket på klippan kommer att förstå den profetiska klockan idag!

Varför hatar mänsklig visdom korset? Jo den som är korsfäst med Kristus har ju slutat upp att bidra till Egyptens sammanlagda värde. Han vill inte längre vara med och bygga monument över döda kungar (Pyramider) Jesus ärade ingen människa och han tog heller inte emot ära av någon! Inte undra på att Hörnstenen förkastades? Att bygga sitt liv på honom måste ju därför vara en total dårskap! Men den som lyder kommer att få se in i Guds Rådslut.

ÄNDETIDEN I EGYPTEN OCH ÄNDETIDEN I VÄRLDEN
Abraham får alltså se en eldslåga och en tidsrymd! Eldslågan är en person! Han lovar att stå bakom Abraham och hans säd så löftena uppfylls. Johannes får se samma sak glöm inte det när du försöker tolka Uppenbarelseboken

Nu får Mose får se en Eldslåga ges en stav och ett budskap blir sänd precis i slutet av de 400 åren! Eldslågan symboliserar ju Herren som står för löftena! Vad handlar allt om egentligen som Mose gör? KLIMATFÖRÄNDRINGAR! Vad fick det för konsekvenser? Guds Folk börjar acceptera Mose budskap. De slutar nu upp med att leverera tegelstenar till Farao från Nilens dy.

Uppenbarelseboken handlar också om ett budskap från samma Eldslåga. Nu var tiden inne för Herrens Dag (Tidens Slut) Johannes får se vad då? KLIMATFÖRÄNDRINGAR! Men han får också se hela världen samla sig till ett hus!
Politisk Ledning (FARAO)
Religiös Ledning (ALLA TROLLKARLAR OCH SPÅMÄN)

Bibeln beskriver klimatförändringarna så att det är meningen att det skall brytas ner.
Gud lade hela världen från syndafallet under förgängelsen (Rom 8:20-22) Men det finns ett hopp och det finns hos Jesus.

Om den profetiska bilden är som på Mose tid skall vi se efter en toppstyrd politisk ledning (FARAO) men vi skall även se efter en New Age rörelse (SPÅMÄN OCH TROLLKARLAR) Strax innan slutet kommer klimatförändringarna drastiskt att öka men det är Gud bakom dem.

FÅNGAS I SIN EGEN VISDOM
Klimatförändringarna som nu drastiskt kommer att öka förstods inte av Farao. Gud sa ju att han skulle förhärda hans hjärta. Makten idag med New Age rörelsen kommer inte att förstå heller när de verkliga omvälvningarna kommer på Jorden. Han skall fånga hela världen i deras egen visdom! (1 Kor 3:19) Dåren säger i sitt hjärta: “Det finns ingen Gud.” (Ps 53:2)

Innan 9/11 trädde New Age rörelsen fram och hånade Gud och sa: Nu ser vi att den gamla vägen inte fungerade så nu måste vi ha en ny! Alla som nu vänder sig emot pyramiden som byggs föraktas och förlöjligas. Vi ser ett kraftigt motstånd resas upp emot sann kristen tro! Precis som då handlar hatet om Israels Gud! Han är ju liksom svår att ge sig på så man ger sig istället på hans folk.

GUDS VISDOM BEFRIAR
Den som ser från Guds perspektiv och får sin visdom från ovan kommer att förstå vad som sker. Klimatförändringarna är ju inget annat än den förgängelsen Gud redan sagt skall ske. Man använder detta för att kunna vrida om armen på Gud själv. Men Gud gäckar man inte! Han är rättfärdig och därför måste hans domar drabba Jorden och Orättfärdigheten.

Jes 26:4 Förtrösta på HERREN till evig tid, ty HERREN HERREN är en evig klippa. 5 Han störtar ner dem som tronar i höjden, den stolta staden förödmjukar han. Han slår den till jorden, han låter den komma ner i stoftet. 6 Den trampas ner under fötterna, fattigas fötter, svagas steg. 7 Den rättfärdiges väg är jämn, du, den Rättfärdige, jämnar den rättfärdiges stig. 8 Ja, på dina domars väg, HERRE, väntar vi dig. Till ditt namn och ditt pris står vår själs längtan. 9 Min själ längtar efter dig om natten, ja, anden i mig söker dig. Ty när dina domar drabbar jorden, lär sig världens invånare rättfärdighet.

Psa 37:29 De rättfärdiga skall ärva landet (JORDEN) och bo där för evigt. 30 Den rättfärdiges mun talar visdom, hans tunga säger det rätta. 31 Hans Guds undervisning är i hans hjärta, hans steg vacklar inte. 32 Den ogudaktige (DEN ONDE-DÖDSRIKET) vaktar på den rättfärdige och står efter att döda honom. 33 Men HERREN överlämnar honom inte i hans hand och låter honom inte bli fälld, när han ställs inför rätta. 34 Vänta på (QAVAH) HERREN och håll dig på hans väg. Han skall upphöja dig så att du får ärva landet. (JORDEN) Du skall se hur de ogudaktiga blir utrotade.

Upphöja är alltså Ödmjuka oss! Plocka bort från oss den här visdomen som vill upphöja sig själv. Herren eller den Ljuslågan som Abraham såg skall bli både din skatt och din försvarare.
> Han kommer att fylla ditt hjärta med Visdom.
> Han kommer att låta din mun tala den Visdomen.
> Han kommer inte låta dödsrikets portar besegra honom.

Detta är alltså exakt vad Herren beskriver för Petrus.
(MT 16:16-19) Den som Gud upphöjer är den som sätts på klippan! Grundtexten säger att Himlen skall visa för dig personligen först vad som är bundet och vad som är löst. Alltså hur skall undervisningen appliceras i den situation jag befinner mig i just nu.

Uppenbarelseboken är skriven till oss på klippan! (Hans Tjänare)
Johannes ser en öppen dörr i himlen (NYCKLAR) Bilden är inte att han rycks upp till Himlen bokstavligen! Han upphöjs för att Gud ville visa honom och oss vad som måste ske!
Först får han ju se Eldslågan som en person nämligen Herren själv. (Upp 1) Han som talade med Abraham om de 400 åren i Egypten. Nu efter att nycklarna givits honom går han in i Guds visdom.

1/ Först får han se en personlig Gud som skapat allt!
2/ Sedan står det att denne personlige Gud – Var Är och Kommer! (Upp 4:8)
3/ Kapitel 5 Lammet har all makt han har köpt oss med sitt blod
4/ Kapitel 6 Lammet bryter sigill Johannes både får se och förstå! 4 hästar släpps lösa eller 4 vindar! Vi kan se dessa vindar komma över Jorden i Dan 7 – Det för med sig ett Vilddjur som skall försöka kontrollera hela Jorden! Samma Vilddjur som i Upp 13.
Dit dras inte den som fått Guds Visdom!

Så just nu ser vi alltså redan hur klimatfrågan påverkar i stort sett hela Jorden. Om vi inte får se saker och ting ifrån himlens perspektiv tvingas vi göra det ur ett mänskligt perspektiv. Då blir vi fångade i fågelfängarens snara! (Ps 91) De blir fångade i sin egen visdom (1 Kor 3:19) Klimatfrågan ännu en gång ur ett bibliskt perspektiv. Läs gärna 2 Petrus 3:1-11 tillsammans med detta i Jes 51:1-7 För det är härifrån Apostel Petrus hämtar
sin undervisning.

Jes 51:4 Tänk på mig, du mitt folk; lyssna till mig, du min menighet. Ty undervisning skall utgå från mig, min rätt skall jag sätta till ett ljus för folken. 5 Min rättfärdighet är nära, min frälsning (YESHA) är på väg, och mina armar skall döma folken. Kustländerna väntar på mig och hoppas på min arm. 6 Lyft upp era ögon till himlen, och se på jorden därunder. Ty himlen skall försvinna som en rök och jorden nötas ut som en klädnad. Dess invånare skall dö som mygg. Men min frälsning (YESHUA) skall förbli för evigt, min rättfärdighet skall inte brytas ner. 7 Hör på mig, ni som känner rättfärdigheten, du folk, som har min undervisning i ditt hjärta. Frukta inte för människors smädelser, var inte rädd för deras hån. (FÖRAKT)

Först och främst ser vi då två grupper av människor här. Vi ser en grupp som förstår att Jesus kommer tillbaka igen för att upprätta jorden. De får se på jorden från ett himmelskt perspektiv. Det är de som är rättfärdiga och känner Gud och har hans undervisning i sitt hjärta.

Men så ser vi en annan grupp som inte får se från Guds perspektiv vad som sker på Jorden. De skall upphöja sig själva och bespotta och förakta den första gruppens trosuppfattning. Det här ser för mig ut som de laglösa Paulus beskriver i 2 Tess 2.

1/ De älskade inte Sanningen!
2/ Satan får förblinda dem! (Förhärda dem)
3/ De kommer att upphöja sig själva! (I sina egna ögon)
4/ De kommer att tro på Lögnen! (PSEUDO)

Pseudo betyder: Något som utger sig för att vara någonting det inte är! De som nu tror på Lögnen kommer att Bespotta och Förakta de som inte tror på den. Här ser vi tydligt att Satan bara är ett redskap i Guds allsmäktiga hand att skilja en skara från en annan (DOMEN)

PROFETISK DRÖM

Det är så märkligt hur allt jag undervisat om nu stämmer exakt in med en dröm jag hade för några år sedan. Nästan alltid när Herren vill visa mig någonting lyfts jag upp i Anden i oftast i någon dröm. Så jag förstår precis vad Johannes beskriver när han kom i Anden till Herrens Dag (Upp 1) Det är ingenting annat än att Anden levandegör något för oss genom att ta dig dit i drömmen eller i synen. Det är alltså en uppenbarelse från Gud! Eftersom han kallat oss för att varna Guds folk för vad de skall möta handlar det ofta om just det.

Hes 3:17 “Du människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus, för att du på mina vägnar skall varna dem, när du hör ett ord från min mun. 18 När jag säger till den ogudaktige: Du skall dö, och du inte varnar honom och inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och så rädda hans liv, då skall den ogudaktige dö i sin missgärning, men hans blod skall jag utkräva av din hand. 19 Men om du varnar den ogudaktige och han ändå inte vänder om från sin ogudaktighet eller sin ogudaktiga väg, då skall han dö i sin missgärning, men du har räddat din själ.

Hela drömmen börjar med att vi vandrar ut från ett hus för vi ser att hela himlen är som en brinnande eld. Framför våra fötter jämnas marken när vi går. Vi kommer fram till några platser på vår väg där det fanns både kläder och mat berett i förväg åt oss. Till slut kommer vi fram till en stor gräsmatta där en massa kristna människor stod. Det var särskilt ett par där vi kände igen för de kommer från öarna här utanför Göteborg. Dessa kristna hade kommit fram till en plats där man inte längre kunde se vart vägen gick.

Hela gänget samtalade nu med varandra om vart vägen gick det verkade vara förvirring. Paret som vi kände pekade nu på en annan väg som gick parallellt med vägen vi tidigare vandrat på. Mannen sa: Där är en väg som ser ut att vara den rätta! Den måste det vara!

Vi svarade då: Nej så leder aldrig Gud! Men vi skall kolla upp vägen så skall vi ge er svar! Nu for vi dit i drömmen (I Anden) Så här såg alltså den vägen ut! Det var som en stor bred gata mitt i en stor stad! Det var affärer på båda sidor så du kunde köpa och sälja och skaffa dig precis vad du själv ville. Men något som slog mig var att det var som om beläggningen var som dy eller lera. Ju längre ner på denna vägen vi kom ju mer dy eller lera fanns det. Hela vägen slutade i en stor inhägnad där massor av Svin var fångade och där Djävulen var deras Herde. Nu kom en röst från himlen till oss! Herren sa: Dessa som är fångade här har inte en chans att komma undan elden. Plötsligt så stod vi mitt ibland de här Kristna igen!

Vi varnade dem för att gå på den här vägen och berättade hur den såg ut! Vi sa även att så här leder aldrig Gud ! Nu kom något jag upplevde som en bedrövelse eller nöd! Alla började ropa till Herren! Vart går vägen? Vart går vägen?

Plötsligt kom det svar från Himlen: Ser ni inte vägen? Den urgamla vägen! Plötsligt som genom ett under uppenbarades en urgammal väg som hela tiden legat dold under gräsmattan. Den vägen var precis lika jämnad som den väg vi tidigare vandrat på! Den vägen ledde till frälsning!

Är det inte lite märkligt? Idag har jag precis predikat om de här två vägarna! Men vilka är då Svinen som gått på vägen av Dy? De massor som fångats i slutet i dyngan under Svinherden? Vi tror ofta att Dyn representerar grova synder! Men vi har ju redan undervisat om vad Dyn eller Leran är för något.

Man drog dy från Nilen eller Eufrat och byggde den stora staden med. Det symboliserar alltså mänsklig visdom. Man byggde alltså Babylon för att generera ett Namn eller ett Värde. Varför förkastade man Jesus? Jo han vare sig tog emot eller genererade ära till någon. Så mänsklig visdom förkastade Hörnstenen och dödade honom! Du och jag är alltså kallade att bygga på honom och bli levande stenar.

Mannen som jag kände pekade ju på en väg: Som såg ut som om den var riktig! Det är ju exakt det grekiska ordet för Lögn (PSEUDO) Lögnen såg ju ut som den rätta vägen men den fångade alltså Svinen som valde den vägen. Den fångade inte dem som vandrade på en jämnad väg. Här ser vi alltså två grupper av människor “De Rättfärdiga” (VISA) och så ser vi de “Orättfärdiga” (MÄNSKLIG VISDOM) Jag har ju redan beskrivit att jag tror att klimatfrågan är en del av den lögn som skall fånga “De Orättfärdiga” (MÄNSKLIG VISDOM)

De med mänsklig visdom kommer välja lögnens väg! De är alltså stenar i “Den stora Staden” De både tar emot och ger ära till människor! Det står om den Babyloniska skökan i Uppenbarelseboken att hon skaffat sig ära. (VÄRDE) Hon är ett Svin ändå i Guds ögon hur andligt mänsklig visdom än kan se ut. Bibeln säger att allt som inte är byggt på hörnstenen är byggt på och av Jord. (Dy)

Huset i Mt 7 såg ju ut som om det hade mycket gåvor: Gud sa: Ni är Svin!
Ord 11:22 Som en guldring (NÅDEGÅVOR) i svinets tryne är skönhet hos en kvinna utan vett. (SOM BYGGER SITT HUS AV OCH PÅ JORD)

Min förvåning blev stor när jag såg hur detta bibelord bara bekräftade min undervisning om Vägarna och Klimatfrågan.

2 Petrus 2:21 Det hade varit bättre om de aldrig hade lärt känna rättfärdighetens väg, än att lära känna den och vända sig bort från det heliga budskap som överlämnats till dem. 22 Det har gått med dem som det så sant heter i ordspråket: En hund vänder om till sina spyor, och ett rentvättat svin vältrar sig i smutsen.

Svinet är alltså en som tidigare lärt känna rättfärdighetens väg! Vänt sig från Dyn och vandrat den här jämnade vägen! Nu vänder sig till en annan väg (Tankesätt) och blir därmed i fiendeskap till de rättfärdiga.

De rättfärdigas bygge är av ett bygge av levande stenar på hörnstenen. De tar ej emot ära och ger heller ingen ära åt människor. Svinen vänder åter till dyn som profetiskt är en bild på att jaga och ge ära till människor i systemet (VÄRLDEN) Just därför är Smicker ofta drivmedlet i ett Svinbygge!

Vi har så svårt att tänka klart så det gör att vi ofta tänker i vissa förutbestämda mallar när vi tolkar bibeln. När vi nu läser om de här människorna som följer de falska profeterna ut i Världen (2 Petr 2:1-2) Då tänker vi ofta på djupa synder Äktenskapsbrott Knark Fylla Sex mm mm. Men i Guds ögon är det istället: De har vänt sig bort från min visdom från ovan till sin egen visdom. (DY) Den visdomen handlar ju i grunden om att ta emot och ge ära åt människor. Den mänskliga visdomen dödade både Abel och Herren!

Jag sa till Elvor en dag! Det är otroligt men de här människorna ljuger faktiskt så de tror sig själva! Och Gud kommer faktiskt att låta dem få tro det! Det är så tydligt när vi läser i grekiskan 2 Petrus kapitel 2+3 att det här är alltså de som en gång gått med Gud som nu vänder sig till den här vägen: Som ser ut som någonting men inte är det (Pseudo)

1 Kor 3:19 Ty den här världens visdom är dårskap inför Gud. Det står skrivet: Han fångar de visa i deras slughet, 20 och vidare: Herren känner de visas tankar och vet att de är tomma. 21 Därför skall ingen berömma sig av människor, eftersom allting är ert,

Här ser vi Världens Visdom + Berömma sig av = “To shine”
Ta emot och ge ära och berömmelse! Det sa vi ju var den församling som byggde sitt på dy (Mt 7) Kolla nu vad Paulus säger vidare så förstår vi tankesättet!

1 Kor 3:11 Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus.
Alltså hörnstenen och hans tankesätt! Bygga på honom är att tänka och handla som han!

Så det kan bara bli äkta enhet och sammanhållning genom detta? Så då måste det ju föra med sig att Svinen samlar sig först i dypölen? Ja och det är ju exakt vad bibeln också säger!

 

Janne Ohlin / Göteborg!

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.