Huvud eller svans

HUVUD ELLER SVANS

Predikan: Elvor Ohlin
Lyssna HÄR
Parousia Mission
2017-05-21

Fler Bibelstudier i text

Välsignelser av lydnad för Israel som nation i GT
Mose läste upp välsignelser och förbannelser. Välsignelser gällde om man levde i lydnad till Gud och förbannelser om man levde i olydnad. Det gällde Israel som nation i GT, i det gamla förbundet.

5Mos 28:13  HERREN skall göra dig till huvud och inte till svans. Du skall endast vara över och aldrig vara under, om du lyssnar till HERRENS, din Guds, bud som jag i dag ger dig för att du skall hålla och följa dem.

Det här bibelordet har misstolkats och felaktigt missbrukats till att handla om makt och herravälde /herradöme. Det finns många exempel på idag: Nyapostoliska reformationens (NAR) alla visioner, 7 bergen-läran, G12 mm.

Guds plan med Israel att vara ett huvud som nation, var att göra HERREN känd bland hedna-nationerna. Att leda människor till tro på himlens Gud, Israels Gud. Alla skulle kunna se att de var Guds folk. Man skulle förhärligade Guds namn. Det var det som det handlade om här, att vara huvud.

Att vara svans eller att ”vara under” här, har inte med ödmjukhet att göra, utan helt enkelt att vara människor till lags. Vi har ett uttryck: ”att svansa efter”. Man följer mängden (världen) och hänger bara med.

Huvud, beskriver här en början, början på något nytt, förstling, den som går före.

Intellektet, är det som vi tänker är “huvud”. För judarna och hebreiskt tänkesätt var det hjärtat, det inre, som är centrum av människans personlighet: vilja, tankar, sinne, känslor, intellekt.. Hjärtat är det centrala, människans personlighet.

Huvud i GT och i det profetiska ordet brukar syfta på kungar och ledare. I Upp 17 exempelvis, är det bildspråk men det står att det handlar om kungar.

Vi kan jämföra med när ledarna vek av från Guds väg:
Jes 9:15 De äldsta och högst uppsatta är huvudet, profeten som talar lögn är svansen. 16  Ty detta folks ledare för det vilse, och de som låter sig ledas går i fördärvet.

”Svansen” här, är profeterna. De sa det ledarna ville höra: ”Allt står väl till, allt står väl till..” Så uppmuntrades falska läror, hyckleri och orättvisor. Den ogudaktige uppmuntrades genom dem.

Mose läste upp förbannelser av olydnad mot Gud och vi läser om vad som hände.
5Mos 28:43  Främlingen som bor hos dig skall höja sig över dig allt högre och högre, men du skall sjunka ner allt djupare och djupare. 44  Han skall ge lån åt dig, men du skall inte ge lån åt honom. Han skall bli huvudet och du skall bli svansen.

Om vi nu går tillbaka till skapelsen:
1Mos 1:1  I begynnelsen [bereshit] skapade [bara = att frambringa av intet] Gud [Elohim – pluralform] himmel [himlarna – både synlig och osynlig] och jord.

Bereshit betyder i begynnelsen eller genom begynnaren.
Ordet reshit betyder först (i rum, tid, ordning) förstling. Det kan relatera till och beskriva början av en kungs regering. Det talar alltså om Jesus /Yeshua. Kungen i Guds rike är Jesus.

Reshit har samma rot som ordet “huvud” på hebreiska.
Roshhuvud, den förste, kapten, förstlingen, begynnaren (ordet kan stå för ledare).
Be reshit betyder i begynnelsen. Bokstaven b – beit – betyder hus.

”Ett hus för den främste (reshit) skapade Gud.”
”Himlarna och jorden är Reshits (Begynnarens) hus.”
Allt är skapat genom, till och för Messias Jesus.
JESUS är i centrum för hela skapelsen.

Gud äger skapelsen
Gud äger allt. Vi är förvaltare. Jag har sagt det många gånger, att vi hade en underbar liten svart bondkatt i många år, som vi älskade mycket. Jag pratade ofta med katten om att vi har samma Skapare. Det är skillnad på djur och människa men ändå… din hund eller katt eller annat husdjur, är Guds katt eller hund osv. Du får sköta om det där djuret åt honom. Jag blev alltid varm i hjärtat av att tänka, att det är Guds katt. “Du är Guds katt, förstår du“, sa jag till Milli. “Och vi får sköta om dig“. Men det var med Guds hjälp, för annars hade katten dött flera gånger om. Det var många bönesvar och vi brukar säga att “katten lever på förbön”. (Det här var ett sidospår).

Vad krävs av en förvaltare? Jo, det krävs trohet och pålitlighet till Gud (1Kor 4:2). Guds rådslut för hela skapelsen och hela mänskligheten, är att föra tillbaka och sammanfatta allt i Kristus. Därför erbjuds alla evangeliet och frälsningen.

Ef 1:9  Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, 10  den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden.

Kol 1:16  Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. 17  Han är till före allting, och allt består genom honom. 18  Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste.

Joh 1:11  Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. 12  Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.

Detta är viktiga verser idag. Det är en klar skiljelinje att tillhöra Jesus eller att inte tillhöra honom. Att vara frälst eller inte frälst. Man halkar inte in på något. Det är ett fast beslut som man tar medvetet. Vi ska ära Gud med vårt förstånd – det är ett förståndsmässigt beslut. Söka honom med vårt förstånd, ett beslut att tillhöra honom, tillhöra Guds rike. Vi vill vända om och få förlåtelse för våra synder.

Ett annat huvud
Vi läser om Babels torn. Det var människan uppror mot Gud där man valde ett annat huvud.

1Mos 11:4  Och de sade: “Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen [rosh – huvudet (huvudet i himlen)] uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.” [”låt oss göra oss ett annat namn / ett eget namn och ett annat huvud – så att vi blir lika Gud /gudar”]

Man skulle inte bygga ett torn som nådde himlen bokstavligt. Innebörden är “vi kan bli gudar (bli lika Gud)”. VI bygger… Vi gör oss ett eget namn, ett annat namn att samlas under istället för Kristus – på grekiska: anti-krist. Detta därför att man vill leva i synd. Man ville inte ha himlens Gud som huvud (Jesus), även om det inte var uppenbart på den tiden vem Jesus är. Vem Gud är, var uppenbarat och tron på honom.

“Låt oss göra oss ett annat huvud. Låt oss bli gudar.”
Människan utan Gud leder alltid till maktkamp, kaos och trasighet. Det är satans mål. Han vill förstöra. Han vill förgöra. Han vill fördärva det goda som Gud har skapat.

Det Gud skapar och gör i våra liv, det är ordning och harmoni. Han återställer.

Denna (falska) “enhet” eller enighet i uppror mot Gud är det värsta av allt. Gud grep in och förbistrade språket och spred ut dem så att de slutade bygga på det här bygget (Babels torn).

Babel betyder förbistring (språket), förvirring eller förskingring.
Babel kommer från balal som betyder att svämma över, att blanda (även foder), smörja, förväxla, mingla, blanda (själv)

Jag gjorde en gång en definition utifrån grundtexten: ”en blandreligion av andligt foder/mat, en falsk smörjelse (en oren ande) och en falsk enhet som leder till förväxling (av sanningen) och därför svämmar (laglösheten) över”            

Vad innebar det att vara ”huvud” i GT om man var kung? Hur ville Gud att en kung skulle vara?

Jer 22:14  (Gud talade genom Jeremia till kung Jojakim) Ve den som säger: “Jag vill bygga mig ett stort hus med rymliga salar” och gör åt sig stora fönster, klär huset med cederträ och målar det rött med dyrbar färg! 15  Är detta att vara kung, att tävla med cederträ? Din far åt och drack (han hade det också gott ställt), men han utövade rätt och rättfärdighet, och då gick det honom väl. 16  Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige, och då gick allt väl. Är inte detta att känna mig? säger HERREN. [Guds hjärta] 17  Men dina ögon och ditt hjärta står endast efter egen vinning, och att utgjuta oskyldigt blod, att utöva förtryck och våld. [hans far Josia hade vänt folket till Gud]

Här ser vi Guds hjärta, hur han ville att en kung skulle vara och det viktigaste: han såg till den förtryckte och till den fattige. Han tog hand om människor. Det är ett ”huvud” enligt Guds vilja.

Jakob i Peniel
Jag vill ge ett annat exempel. Det är inte en kung men jag tycker att det är strålande exempel när vi läser om Jakob i Peniel. Det är ett textsammanhang som många älskar. Jag älskar i alla fall att läsa om hur Jakob förändras efter gudsmötet i Peniel, när Gud måste slå honom på höften – slå ner hans egen styrka så att han kunde ta emot Guds välsignelse, som han längtade efter.

När vi ser Jakob innan detta, så var han väldigt manipulativ. Hans namns betydelse när han bekände hur han han var och bekände sin synd, sa han: ”bedragare”.

Han bedrog sin bror Esau för att få förstfödslorätten och lura åt sig välsignelser. Innan han kommer till Peniel kan vi se att han är ganska feg och självisk. Han var livrädd för att möta Esau. Vad gör han när han ska tillbaka? Han skickade kvinnor och barn före sig själv (hotad). Har ni sett?!

Men efter Peniel är det en förändrad och förvandlad Jakob. Nu går han före själv för att skydda de andra. Det talar om utgivande och tjänande i hans hjärta nu och det är vad Gud hade gjort.

I takt med de minsta – Guds hjärta!
När vi läser längre fram kan vi se att han går i takt med de minsta. Esau vill skynda på när han hade mött honom. Nej, nej, säger Jakob… djuren och barnen får inte drivas för hårt för då orkar de inte. Vilken förändring!!

– han vill gå i takt med de minsta
– han satte andra före sig själv

Här kan man säga att Jakob blev HUVUD istället för SVANS.

Josef
Josef är ett annat exempel på frukten av Guds fostran i hans liv. Att han kunde möta sina bröder med förlåtelse, barmhärtighet och med kärlek – och vinna dem för Gud. Det var alltså Israels tolv stammar. Tänk på, vilken katastrof det hade kunna bli. Josef hade fått ljus över Guds plan och rådslut i hans liv. Han förstod varför detta hade hänt, varför han blev såld som slav, blev satt i fängelse och fick gå igenom så mycket lidande.

Gud hade gett Josef ljus över hans situation. Han säger till sina bröder:

1Mos 45:7  Men Gud sände mig hit före er, för att ni skulle få bli kvar på jorden och för att han skulle hålla er vid liv, till en stor räddning. 8  Det är alltså inte ni som sänt mig hit utan Gud…

Gud var med i det svåra. Det är som det står i Rom 8:28: Vi vet att allt samverkar till det bästa för den som älskar Gud…

“Det bästa” står i bestämd form. Bra, bättre, bäst. Det står i superlativ. Det betyder: Det finns inget bättre!

Var Guds syfte med Josef att ge honom position, ära och makt?
Nej, det var att tjäna sitt folk. Att rädda sitt folk, var syftet med Josef.

Vi går till NT och läser om “huvud”.
Ef 1:22  Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud [kephale] över allting gav han åt församlingen, 23  som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.

I det Nya förbundet (NT) har ordet huvud en lite annan innebörd. Vi tänker gärna att det är den som är “över” och “bestämmer” och “råder”. Men det är inte innebörden här.

Kephale betyder huvud, källa, tillgång och resurs.
Ordet beskriver:
-att se till den andres bästa, till den andres behov.
-att vara den andres resurs eller styrka.
-att stärka och uppmuntra den andre (andra) i sin kallelse.

Ordet används inte om auktoritet, utan utgivande och tjänande (NT). Det är vad huvud är, i Guds rike.

Hur är Jesus som ”huvud”?
Fil 2:3  Var inte självupptagna och stolta. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. 4  Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. 5  Var så till sinnes som Kristus Jesus var (huvudet).
Vad gjorde han? …han utgav sig själv…antog en tjänares gestalt…ödmjukade sig.. gav sitt liv på korset. Han gick i döden för oss. Det är vad “huvudet” gjorde.

Matt 20:25 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. 26 Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, 27 och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. 28 Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.” [detta är Kristi sinne, han som är huvudet och har visat oss vägen].

Fler exempel:
1Joh 3:16  Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder (/systrar). [det är huvudets funktion, vi läser om]

Rom 15:1  Vi som är starka är skyldiga att bära de svagas svagheter och inte tjäna oss själva. 2  Var och en av oss skall tjäna sin nästa, till hans bästa och hans uppbyggelse. [det är Kristi sinne, huvudets funktion].

Tit 2:7  och var själv ett föredöme i goda gärningar. Ge i din undervisning prov på oförfalskad sanning och värdighet.

3Joh 1:11 Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda

2Tim 4:2  predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. [att varna för det som skadar och för vilse, är också att ha Kristi sinnelag]

Jesus tillrättavisade maktmänniskor, för att skydda sina barn, sitt folk, Guds barn. Här ser vi också Kristi sinne /sinnelag. De här ledarna – skriftlärde och fariséer – trodde att det handlar om makt, herravälde och egen vinst. Men Jesus säger:

Matt 23:11  Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare. 12  Var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig skall bli upphöjd. 13  Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni stänger himmelriket för människor. Själva kommer ni inte in, och dem som försöker komma dit hindrar ni att komma in.
16  Ve er, ni blinda ledare!…
25  Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni rengör utsidan av bägaren och fatet, men inuti är de fulla av rofferi och omåttlighet.
26  Du blinde farisé, gör först insidan av bägaren ren, så blir också utsidan ren.
27  Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare!
33  Ni ormar, ni huggormsyngel, hur skall ni kunna undgå att dömas till Gehenna?

Vi använder inte sådana uttryck men i hebreiska (eller grekiska) är det inte konstigt. Vad är ormar? Huggormsyngel? Med andra ord: ni är djävulens redskap och går hans ärenden (och ni hindrar människor att komma in i Guds rike).

Guds rike ger inget utrymme för maktbegär eller mänskligt styrande. Därför kan vi inte sträva efter positioner, plattformar, titlar eller hierarki. Då är vi fel ute. Vi uppmanas istället att underordna oss varandra.
Nyckelvers:

Gal 3:28  Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. [äkta enhet kan bara fungera när vi är jämställda, på samma nivå. Därför ska vi ödmjuka oss och underordna oss varandra utan maktbegär]

Passiv form
När det står ”underordna er varandra” mellan människor, mellan oss, mellan man och kvinna i relationer i Guds rike, bland Guds folk, församlingen (Ef 5), står det i passiv form. Innebörden är att samarbeta, att vara villig till samarbete, frivilligt tjänande.

Det skriver också Paulus om när det gäller man och kvinna. Han börjar med orden: Underordna er varandra. Det är utgångspunkten och summen blir det som texten beskriver. Gud hade ju redan bestämt från början att skapa människan: till man och kvinna skapade han dem.

Det var inte så att Gud plötsligt kom på, när han hade skapat Adam: Oj då, det här blev inte så bra. Han känner sig ju ensam... jag måste ordna en liten betjänt åt honom här..
Det står “en hjälp” och enligt en judisk professor i hebreiska kan det översättas en jämlik partner. De skulle tjäna sida vid sida.

Vi skrattar åt det idag.. men när vi var nygifta sa Janne: “Det är mycket bättre att du städar toaletten, för du gör det så mycket bättre än jag”. Jag gick inte på det och sa istället: “Jag kan lära dig hur man städar toaletten”.

Aktiv form   
När det står att vi ska underordna oss Gud, underordna oss Herren, står det i aktiv form. Det innebär att vi böjer oss och överlåter allt till HERREN. Gud får ta över ledningen helt och fullt. Det är inte Gud som följer och lyder våra planer. Vi styr inte Gud utan han leder oss. Han är Herre(n) och det har däremot med herradöme (herravälde) att göra. Därför står det skrivet:

1Petr 5:3 Uppträd inte som herrar [katakurioeuo betyder att utöva herravälde (dominion), högst i auktoritet – utöva inte dominans] över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden (framför allt sagt till andliga ledare).

Det här handlar om män och kvinnor som är föredömen i efterföljelse och som pekar på Jesus och för människor till honom, som har erfarenhet och med sitt liv kan visa vad det vill säga att följa Jesus. Att gå hans väg, att gå korsets väg.

När Guds folk blir svans
Vad händer då när människor/ledare försöker vara ”herrar” över Guds folk? Han eller hon tar Jesu plats, ”istället för” Kristus [anti-krist]. Man släpper in antikrists ande. Då blir Guds folk en svans.

En profetisk varning i en dröm
Det hände i en församling som vi (Janne och jag) väl känner till. Man tog in en s k dominion-struktur (G12) – företagsstruktur. En kvinna hade en dröm och hon var väldigt skakad av den och berättade för oss, för hon upplevde att det var en varning från Gud. Det handlade om församlingen och att ett barn föddes men huvud och kropp satt inte ihop. Hur man än försökte att sätta ihop det, så gick det inte. Betydelsen var tydlig: Det går inte att förena Guds Ande med världens ande, antikrists ande. Det som pågick hade inte med “huvudet” [Jesus] att göra! Det kommer inte från mig, sa Herren genom drömmen. Kvinnan var väldigt skakad.

Jag undrar ibland vad som kommer att hända, där man lär ut det här att “vi är huvud och inte svans, vi ska regera här på jorden” och man tror att man redan här och nu kan inta genom makt. Jag tänker på folket när Jesus hade gjort brödundret med 5 bröd och 2 fiskar. Det står att de ville göra honom till kung med våld. Wow, vilken bra kung! Han kan skaffa fram detta och detta… den här kungen vill vi ha!

Joh 6:15 Då Jesus förstod att de tänkte komma för att med våld göra honom till kung, drog han sig undan upp till berget, helt ensam.
Jesus drog sig undan i ensamhet.
Inte så lång tid senare ropade folket: Korsfäst! Korsfäst! Det är inte vår kung!
Joh 19:15 De skrek: “Bort med honom, bort! Korsfäst honom!”

JESUS ÄR HERRE – ingen annan. Inte vi. Han har all makt och hans herradöme är av evighet. Men han styr inte som världens mäktiga människor – utan i kärlek och rättfärdighet, i nåd och sanning.

Vi ser nu att det sista försöket att bygga ett andligt (globalt) Babels torn pågår för fullt. Ett sista andligt Babylon med en annan ”herre”, ett annat ”huvud”. En världsledare istället för-Kristus [en antikrist] kommer att träda fram.

Vi ska inte vara svans och följa mängden som följer detta.
Vi ska följa Jesus, han som är både Huvud och Herre.
Vi ska stå för Jesus, stå för Korsets budskap tillsammans, för det är vår enda räddning och frälsning.

Vi ska ge vidare det vi har fått.
Vi ska hata synden men vittna för syndare – för vi är själva syndare som är frälsta av bara nåd.
Vi ska vara barmhärtiga, för vi har fått barmhärtighet.

På tal om huvud, när vi ser tidstecknen så står det att Jesus säger: ”När ni ser allt detta, lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning” (Luk 21:28). Vi ser att det närmar sig och vi kan glädjas åt det och sprida budskapet om “honom som är huvudet för folken” (Jer 31:7).

Amen

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , . Bookmark the permalink.