Det nya hjärtats längtan

Jag har drabbats av lidande och skall knä opereras den 29/4-21. Men mitt i lidandet har nåden och kärleken faktiskt ökat. Samtidigt så är det så fullständigt uppenbart att jag själv äger inte denna kärlek. Den kommer ifrån Jesus Kristus som bor i mig. När jag ger ut av denna Kärlek till de människor Herrens Ande leder mig till så verkar det som om den förökas. Det här är något som övergår mitt förstånd men är väldigt konkret för mig just nu. Det är verkligen fritt ur hjärtat och spontant det jag skriver nu.

Rom 5:2 Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. 3 Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, 4 tålamodet fasthet och fastheten hopp. 5 Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek (Agape) är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss. 6 Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe, när tiden var inne.

Paulus säger att Kärlekens väg leder till att nåden flödar över starkare.
1 Kor 12:31 Men sträva efter de nådegåvor (Charis-Ma) som är störst. Och nu visar jag er en väg som vida överträffar alla andra.

Ordet för nådegåvor (Charis-ma) kan översättas: Utflöde av Nåd!

Grekiskan: Sträva efter att överflöda allt starkare i nåden – Jag skall visa er den vägen som leder till detta överflödande. (Sedan kommer Kap 13)

1 Kor 13:1 Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, (Agape) vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. 2 Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, (Agape) så vore jag ingenting. 3 Och om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek (Agape) så skulle jag ingenting vinna. 4 Kärleken (Agape) är tålig och mild, kärleken (Agape) avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst.

Wow! Paulus menar alltså att Kärleken som är Andens Frukt (Gal 5:22) slår högre än en massa Helanden och Profetia mm. Paulus säger alltså att kärleken är en väg som leder till att Guds Nåd förlöses i människors liv.

Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem. Vi frihet fick att bo där, gå och komma, att säga “ja” till Gud och säga “nej”. Guds kärlek är som stranden och som gräset,
är vind och vidd och ett oändligt hem.

Guds kärlek (Agape) är alltså inget som kommer ifrån vårt gamla hjärta. Bibeln säger att vårt gamla jag bara tänker på och planerar för oss själva först hela tiden. Gud måste alltså få göra ett under med oss om vi skall byta tankesätt och gärningar här på jorden. Guds kärlek (Agape) är nämligen något som ligger i Guds eget väsen och finns alltså i hans härlighet.

Rom 3:23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud,

Jer 17:9 Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? 10 Jag, HERREN, utforskar hjärtat och prövar njurarna för att ge åt var och en efter hans vägar, efter hans gärningars frukt.

Hes 36:25 Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. 26 Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. 27 Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.

Vårt hjärta eller vår själ är sjukt och djupt nedsjunket genom syndafallet. När vi nu talar om frälsning så innebär det att Herren ger oss ett förnyat hjärta med förnyade tankar. Om jag är i ett sunt sammanhang där Anden verkar hur vet jag det? Jo ditt hjärta och dina tankar börjar dras till Herren och du längtar efter hans levande ord.

När du fått det hjärtat kommer inte underhållning att kunna mätta din själs törst. Du kan inte känna tillfredställelse i en församling baserad på ytlig undervisning. Inte heller kommer du att känna din själs törst fyllas genom någon verksamhet. Jesus Kristus vet hur du har det han kommer att föra dig till vattenkällorna. Många är så till döden trötta på allt detta och längtar efter något nytt. Många sänder upp sina innersta hjärtans bön till Gud.

Psa 42:1 För sångmästaren, en sång av Koras söner. 2 Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig, o Gud. 3 Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte?

Här ser vi en sådan själ som längtar efter en levande Gud. En sådan själ både hungrar och törstar efter en levande Gud. Om nu Gud ger dig ett nytt hjärta som så hungrar och törstar efter honom vad gör han då? Kolla vad herdepsalmen säger….

Psa 23:1 En psalm av David. HERREN är min herde, mig skall intet fattas. 2 Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. 3 Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.

Tro inte för ett ögonblick att inte Gud ser din hjärtas rop? Du är absolut inte övergiven av honom han såg folkets hjärtan. Vi träffade nya vänner och fick höra hur det går till i de moderna församlingsbyggena.

Det vi fick höra är alltså direkt från människor som kommit ur dessa församlingsbyggen. Vi blev väldigt bedrövade och tänkte på hur många det måste finnas där som verkligen längtar efter den levande Guden.

Mar 6:34 När Jesus steg ur båten, fick han se en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem, eftersom de var som får utan herde, och han undervisade dem grundligt. 35 Det var redan sent på dagen, när hans lärjungar kom fram till honom och sade: “Den här platsen ligger ödsligt till, och det är redan sent. 36 Sänd i väg folket så att de kan gå till gårdarna och byarna här omkring och köpa sig något att äta. 37 Men han svarade: Ge ni dem att äta. De frågade honom: “Skall vi gå och köpa bröd för två hundra denarer och ge dem att äta?” 38 Han sade till dem: “Hur många bröd har ni? Gå och se efter.” De tog reda på det och sade: “Fem bröd och två fiskar.” 39 Då befallde han att alla skulle slå sig ner i gröngräset i skilda matlag. 40 De satte sig ner i grupper om hundra eller femtio. 41 Och han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud och bröt bröden och gav åt sina lärjungar, för att de skulle sätta fram åt folket. Han delade också ut de två fiskarna så att alla fick. 42 Och alla åt och blev mätta. 43 Sedan plockade lärjungarna upp brödstyckena och det som blev över av fiskarna, tolv korgar fulla. 44 Det var fem tusen män som hade ätit.

Jer 23:1 Ve över de herdar som fördärvar och skingrar fåren i min hjord! säger HERREN. 2 Därför säger HERREN, Israels Gud, så om de herdar som för mitt folk i bet: Det är ni som har skingrat mina får och drivit bort dem och inte sett till deras bästa. Men se, jag skall straffa er för era onda gärningar, säger HERREN. 3 Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag har drivit bort dem och jag skall föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig. 4 Jag skall sätta herdar över dem som skall föra dem i bet. De skall inte mer behöva frukta eller vara förskräckta och ingen av dem skall saknas, säger HERREN.

När Jesus Kristus kommer in i våra hjärtan kommer vi att få se och uppleva det han blir gripen av. Hans kärlek kommer att driva oss att bli herdar och ge fåren den mat de behöver. Om vi säger ja till hans kärlekskallelse kommer han att stå för det vi behöver både mat och beskydd.

När våra vänner berättade om de nya församlingarnas starka ledarskap kunde jag inte låta bli att tänka på vad Jesus sa om falska och sanna herdar i ändens tid.

Mat 24:45 Om det finns en trogen och förståndig tjänare, som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid, 46 salig är den tjänaren, om hans herre finner honom göra så, när han kommer. 47 Amen säger jag er: Han skall sätta honom över allt vad han äger. 48 Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer, 49 och han börjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med dem som är druckna, 50 då skall hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom och i en stund han inte känner till 51 och hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland hycklare. Där skall man gråta och skära tänder.

Vet du vad jag tror? De onda herdarna är bedragna av den teologi som fullständigt invaderar församlingarna idag. Den teologin handlar om att vi skall genom ett starkt ledarskap med Apostlar-Profeter bygga upp Guds Rike på jorden synligt innan Jesus Kristus kommer tillbaka till jorden igen.

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , , , . Bookmark the permalink.