Att stå på Guds sida Del 2

Att stå på Guds sida Del 2
Med en rätt kunskap om Jesus/en rätt kunskap om Gud.

Elvor Ohlin
2023-04-23

I den här serien tar jag upp olika läror som inte är bibliska. Jag vill börja med samma bibelord som i Del 1.

Ef 1:17  Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens [apokalupsis] Ande, så att ni får en rätt kunskap [epignosis] om honom. 

Paulus bön var att den Helige Ande skulle [apokalupsis] ta bort slöjan och lysa upp förståndet, så att de fick (vi får) en [epignosis] exakt och klar kunskap om Jesus. Det är vad grundtextens ord betyder exakt och kan översättas till.

Johannes skriver
2Joh 1:7  Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet [Jesus är den smorde (Messias). Han är unik och den ende Frälsaren, Messias, Gud som blev människa]. En sådan är Bedragaren, Antikrist. 8  Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön. 9  Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. 

Det är alltså väldigt viktigt vad och hur vi tror. Att vi inte går utöver det Bibeln säger utan förblir och stannar i bibelordet, att vi läser och ber den Helige Ande om rätt kunskap och förståelse. Vi kan be utifrån Paulus ord om en rätt kunskap om Jesus. Ibland kan man nästan känna sig lite tjatig om vissa ämnen men då är det ofta någon som uppmuntrar: Fortsätt att påminna. Vi behöver påminnas.

Jag brukar säga att alla villoläror går ut på att antingen klä av Jesus hans gudomlighet, att han är Gud (Sonen), eller göra oss till gudar. Allt för att jämställa oss med Jesus. Det är en lögn, för Jesus är unik.
Johannes skrev:
Joh 3:30  Han måste bli större och jag mindre. 31  Den som kommer ovanifrån är över alla. Den som kommer från jorden är av jorden, och av jorden talar han. Den som kommer från himlen är över alla. 

Så stor är skillnaden på Jesus och oss. Adam skapades av jorden och från honom har alla utgått. Eva skapades från Adam och vi vet hur skapelsen gick till (1Mos). Jesus sa själv:
Joh 8:23  Han sade till dem: “Ni är nerifrån, jag är ovanifrån. Ni är av den här världen, jag är inte av den här världen.24  Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder.” [Jag Är, det är gudsnamnet som Herren uppenbarade för Mose, 2Mos 3] 25  De frågade: “Vem är du då?” Jesus svarade: “Begynnelsen, något som jag också har sagt er. 

Begynnelsen eller Begynnaren. ”I begynnelsen [Begynnaren] skapade Gud himmel och jord…”

“Bröder”
Hur stämmer detta med att Jesus kallar oss ”bröder”? Först måste vi reda ut begreppet ”bröder”.

Bröder är detsamma som syskon på svenska, systrar och bröder. Grundtexten betyder egentligen ”av samma liv”. I plural på hebreiska och grekiska används grammatiskt den maskulina formen om enbart män och om män och kvinnor tillsammans. Den feminina pluralformen används enbart när det gäller kvinnor och då ingår inga män.

Den predikant som inte har kunskap om det här, borde ifrågasättas och tillrättavisas med Guds ord. Förr kallade jag det för ”gubbvälde”, för det var väldigt mycket tal om “bröder” och “brödraskap”. Då är det väldigt uppmuntrande att Jesaja profeterade:
Jes 2:11  Ty människornas stolta ögon skall förödmjukas, männens högmod skall bli nerböjt, och HERREN ensam skall vara upphöjd på den dagen. 12  Ty HERREN Sebaots dag skall komma mot allt stolt och högmodigt, mot allt som är upphöjt, och det skall bli förödmjukat, 
…17  Människornas stolthet skall slås ner och männens högmod förödmjukas. HERREN ensam skall vara upphöjd på den dagen,.. 

Jag tänker på alla falska apostlar som upphöjer sig över Guds församlingar idag. En dag kommer Gud att förödmjuka och sänka dem allihop eller slå ned dem, om de inte har klivit ned från sin position.

Lagiskheten är inte tidsbegränsad. Den återkommer och finns i alla tider. Trosrörelsen inte minst – och Pingströrelsen (i alla fall förr i tiden) – har skadat och i det närmaste hjärntvättat många kristna med en lagisk och icke-biblisk syn på man och kvinna i Guds rike. Orsaken är som det alltid är med villoläror: man citerar en vers och plockar ut den från sitt sammanhang och gör en lära.

Den förblindelsen har lett till åtskilliga skilsmässor och skakade äktenskap och splittrade relationer där mannen står över kvinnan i det som jag brukar kalla: ”ett upp-och-ned-på-vänt evangelium, som är ett falskt evangelium. Det bygger på makt istället för ödmjukhet och nåd.

Sådana tankar har förts in i församlingen med en hierarki som följd med konsekvensen att bara män tillåts vissa funktioner – godtyckligt – och därmed gör man värdeskillnad på olika tjänstegåvor, där evangelisten står lägst i kurs. Här har man cementerat syndafallets konsekvenser istället för att predika friheten i Kristus som jämställer man och kvinna till medarbetare och medarvingar, som är Bibelns klara budskap och som grundtexten fastslår.

Istället för ett tjänande sinnelag, uppmuntras på det sättet maktbegäret och maktmänniskan. Men det är inte bara män som förtrycker eller förringar oss kvinnor i tjänst. Det finns även kvinnor som ringaktar kvinnor. Det är inte redskapet som avgör ordens tyngd eller värde. Guds ord har samma tyngd och värde oavsett om det talas av en man eller kvinna, gammal eller ung, som är kallad av Gud.

Den som ställer männen högre måste fortsätta och löpa linan ut och ställa judiska män över hednakristna män. Nej, Gud bevare oss. Paulus motsäger alla sådan tankebyggnader:
Gal 3:26  Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27  Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28  Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. 29  Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. [Gud gör inte skillnad på folkslag, status eller kön]

För maktmänniskan är detta dåliga nyheter men för den som älskar Jesus och ber om ett ödmjukt hjärta, är det befriande. Vi står alla på samma nivå som syndare eller syndare frälsta av nåd och bara Jesus är upphöjd. Bara Jesus får vara upphöjd och skall vara upphöjd, för bara han är värd det.

När han som själv är Gud (Sonen) steg ned och blev människa, steg han längst ned av alla och utgav sig själv i döden för att ge oss frälsning. Han vill lära oss att mötas där i ödmjukhet med varandra i tron på honom, inte i en hierarki som oundvikligen bygger på makt och maktbegär och som är ett falskt gudsrike.

Där kommer orden in ”att dö ner från sig själv”, för vi är kallade att följa Jesus och den vägen går alltid genom att böja sig och stiga ned, inte att kliva upp och nå en högre nivå. Det är Gud som upphöjer och när han gör det, blir Jesus ärad och hans namn förhärligat. Inte vi. Det finns många exempel att lyfta fram i Bibeln och jag tänker främst på Josef och hans väg till upphöjelse. Hans väg gick genom mycket förödmjukelse innan han blev upphöjd till den tjänst som Gud hade bestämt och förberett.

Jak 4:10  Ödmjuka er alltså inför Herren, så skall han upphöja er. 

Så till frågan om att Jesus kallar oss bröder och systrar.
Jesus syftar på sitt människoblivande. Genom att han blev människa som vi och levde ett fullkomligt liv, kunde han besegra djävulen.

Hebr 2:9  Men honom som en liten tid hade blivit gjord “ringare än änglarna”, honom, Jesus, se vi för sitt dödslidandes skull hava blivit krönt med härlighet och ära, för att det genom Guds nåd skulle komma alla till godo att han smakade döden. 10  Ty den för vilkens skull allting är [Jesus], och genom vilken allting är, honom hövdes det, att när han ville föra många sina barn till härlighet, genom lidanden fullkomna deras frälsnings hövding

”Ringare än änglarna”, dvs. han blev människa. Lägg märke till att änglarna står över oss. Vi ger inte Gud order och vi ger inte änglarna order. Vissa påstår det men det har vi inte rätt till.

Vår “frälsnings hövding
Grundtextens ord för hövding [grek. archegos], högste chef, kapten. Jesus är [grek. arche] högst och först i rang och tid. Han är över alla furstar, väldigheter, makter och herradömen – synliga och osynliga. Han är begynnelsen och Begynnaren. Allt är skapat till, för och genom honom, Guds Son.
…11  Jesus som helgar och de som helgas är alla av en och samma släkt. Därför blygs han inte för att kalla dem bröder (och systrar), 12  då han säger: Jag skall förkunna ditt namn för mina bröder, mitt i församlingen skall jag lovsjunga dig. 13  Han säger också: Jag skall förtrösta på honom, och vidare: Se, här är jag och barnen som Gud har gett mig. 14  Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, 15  och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. 16  Det är ju inte änglar utan Abrahams barn han tar sig an. 17  Därför måste han i allt bli lik sina bröder [födas som människa] för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder. 18  Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas. 

Så nära, så nära är Jesus oss. Han vet vad vi går igenom. Han vet vad du går igenom och han har gått före och banat vägen som alltid leder till seger. Det kanske inte ser ut så just nu men Guds väg leder alltid till seger.

-vi har inget i oss själva som kan besegra synden
-vi har inget i oss själva som kan övervinna syndens makt
-vi har inget i oss själva som kan befria från synden och döden

Det är bara genom att Jesus bor i oss som vår Frälsare/frälsnings hövding och Herre(n) som vi kan leva för Gud. Utan Jesus kan vi ingenting göra. Vi är inte jämlika honom.

Vi äger inget själva, så att vi kan gå ut och agera som vi vill ”i Jesu namn”. Nej, vi är alltid i beroendeställning om vi ska tjäna Gud.

Om vi jämställer oss med Jesus är vi förlorade och det är vad Herradömesteologin [gnosticismen] lär. Du kanske känner igen uttrycket ”Du är en ande som har en själ och bor i en kropp”. Det är inte bibliskt utan gnosticism. Den lär att Gud gav människan herravälde (herradöme) och all makt men att människan (Adam) gav den till djävulen och att människan måste ta tillbaka den makten från djävulen, ”i Jesu namn”. Människan placeras därmed i centrum och tar Jesu Kristi plats.

Djävulen är expert på att ta bibelord ur sitt sammanhang och göra en falsk lära. När han frestade/prövade Jesus, svarade Jesus utifrån summan och helheten, i Skrifterna.

Inom Herradömesteologi finns villoläran att Jesus måste dö andligt – till ande, själ och kropp – att han plågades av djävulen i dödsriket för att vinna seger (JDS-läran – Jesus Died Spiritualy). Den läran kommer från Kenneth Hagin, som kallas ”trosrörelsens fader”, en jagets religion. Ulf Ekman gick på hans skola innan han startade Livets Ord.

Bibeln säger tvrtemot att Jesus fullbordade försoningen på korset, när han utropade ”det är fullbordat”. Han gick segrande genom döden för döden kunde inte behålla Jesus eftersom han var ren och syndfri och han bar bort våra synder genom sin död.

Johannes skriver:
Joh 19:30  När Jesus hade fått det sura vinet, sade han: “Det är fullbordat.” Och han böjde ner huvudet och gav upp andan. 

Jesu ord betyder att det är fullbordat (i den stunden) och kommer alltid att förbli fullbordat, för alltid fullbordat.

1Petr 2:24  Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade (frälsta).

Botade eller frälsta från synden är innebörden. Inte från alla syndens konsekvenser ännu, för då hade vi inte behövt bli sjuka eller dö. Men vi ”dör bort från synderna” för vi vill inte längre leva i synd, när frälsningens under sker. Syndens makt är bruten. Att det syftar på frälsningen och inte att all sjukdom upphör (som vissa lär), visar nästa vers:
25  Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. 

Försoningsdagen
Vi går till GT för att se bakgrunden till detta och då hamnar vi på Försoningsdagen.

Ni märker kanske att jag ganska ofta hamnar i Hebreerbrevet. Det är ett brev som jag älskar. Jag har inte lyssnat på Jannes serie om Hebr-brevet, för vi lyssnar inte ofta på varandra när vi spelar in privat. Eftersom vi båda två har kallelsen att undervisa är det viktigt att var och en har sina egna tankar (sitt förråd s a s).

Först och främst talar Försoningsdagen om att man inte kan närma sig Gud utan offer. Vi lever efter Jesu död och uppståndelse i historien och vi kan inte närma oss Gud utan Jesus, Guds Son och hans offer på Golgata kors.

På försoningsdagen offrade man syndoffer och brännoffer. Brännoffret var ett heloffer som en förebild på att Jesus utgav sig helt för vår skull. Hans liv var fullkomligt rent och heligt inför Fadern.

3Mos 16:1  HERREN talade till Mose, sedan Arons båda söner hade dött, de som dog när de trädde fram inför HERRENS ansikte. 2  Och HERREN sade till Mose: Säg till din bror Aron att han inte när som helst får gå in i helgedomen innanför förlåten framför nådastolen som är ovanpå arken, för att han inte skall dö. Ty jag skall uppenbara mig i molnet över nådastolen. 3  Detta skall Aron ha med sig när han går in i helgedomen: en ungtjur till syndoffer och en bagge till brännoffer. 4  Han skall ta på sig en helig livklädnad av linne och ha benkläder av linne på sin kropp, och han skall spänna på sig ett bälte av linne och vira en turban av linne om huvudet. Detta är de heliga kläderna, och innan han tar dem på sig skall han bada sin kropp i vatten. [Här gällde nedsänkning av hela kroppen i vatten (inte ett litet stänk på huvudet). Aron hade enkla vita kläder som pekar på Jesu rena mänskliga liv och hans rättfärdighet men också den enkelhet som kännetecknade Jesus. Jag tänker på versen i Gal 3:27 som vi läste tidigare Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Det vita linnet på ben, kropp …huvud talar om att frälsningen påverkar hela livet: var vi går, handlingar och tankar eller sinne].
…5  Av israeliternas menighet skall han ta emot två bockar till syndoffer och en bagge till brännoffer. 6  Och Aron skall föra fram sin egen syndofferstjur och bringa försoning för sig och sitt hus. 7  Sedan skall han ta de två bockarna och ställa dem inför HERRENS ansikte, vid ingången till uppenbarelsetältet. Aron skall dra lott om de båda bockarna: en lott för HERREN och en lott för att skaffa bort synden [azasel]. 9  Den bock som lotten bestämmer åt HERREN skall Aron föra fram och offra till syndoffer. 10  Men den bock som lotten bestämmer för att skaffa bort synden skall ställas levande inför HERRENS ansikte, för att försoning skall bringas genom honom. Och sedan skall han sändas i väg ut i öknen för att skaffa bort synden. 

Ordet azasel (hebr) betyder ”att skaffa bort” och härifrån kommer ordet ”syndabock” – att lägga all skuld på någon och det kan t o m vara någon som är oskyldig. A-zasel syftar på bocken som fick skaffa bort eller bära bort synden (andras synder). Här har vi två sidor av samma offer: den ene oskyldige bocken ställdes fram levande inför Herren och den andra oskyldiga bocken bar bort synden.

Vi läste om ”två bockar (plural) till syndoffer (singular)”. Det finns nämligen en annan tolkning: att den ena bocken syftar på Jesus och den andra på satan. Men jag är övertygad om att syndoffret enbart syftar på Jesus och förklarar hans offerdöd. Jag tycker också att det bevisar åter igen att JDS-lärans olika variationer är en enda lögn. Det är viktigt att kunna motbevisa villoläror med bibelordet. Vi kan uppleva att en lära är sjuk och fel men vi ska också bevisa med Bibeln att den är fel.

Jesus bar våra synder i sin kropp och han bar bort synden genom sin död. Samtidigt läser vi att han gick in i det himmelska tabernaklet inför Fadern [med sitt eget blod]. Det är syndoffrets två sidor och innebörd.

Hebr 9:24  Ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer  och som bara är en bild av den verkliga helgedomen [en skuggbild av det himmelska, enligt Hebr 8:5]. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. 25  Inte heller gick han in för att offra sig många gånger, så som översteprästen varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans eget [alltså Försoningsdagen]. 25  Inte heller gick han in för att offra sig många gånger, så som översteprästen varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans eget. 26  I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger alltsedan världens grund blev lagd. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. 

Därför skriver Petrus: Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten.

Jesus dog inte andligt (JDS). Han gick segrande genom döden och banade väg för oss att gå från död till liv. Syndens makt är bruten.

Joh 1:5  Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. 
Ljuset lyste [syftar grammatiskt på en speciell händelse, enligt experter på grekiska, vilket måste vara Jesu död på Golgata kors] och har aldrig någonsin upphört att lysa. Guds Son blev människa fullt ut men han har aldrig upphört att vara gudomlig/Gud av evighet.

Jag berättade i senaste predikan ”En vandring med ett högre syfte” att jag hade lyssnat på ett vittnesbörd av en judinna som var f d lärare i kundaliniyoga-meditation-mantrayoga… men hon mötte Jesus och är frälst och fri från allt det ockulta. Det jag inte berättade då var att det slog mig vilka likheter det är i det hon hade sagt då i New age och Framgångsteologi (säger en del om rötterna) eller Herradömesteologi.

I New age på frågan om de tror på en religion? ”Vi är inte religiösa, vi är andliga (spirituella).
Liknande hörs från de nya apostlarna och jag syftar på NAR:
”Vi är inte religiösa och gnetar med läran i Bibeln. Vi är andliga. Så kan det låta från dessa falska apostlar. Vi som avslöjar och överbevisar om att deras läror är falska kallar de “lagiska” eller “religiösa”.

New age: Tänk positivt, bekänn aldrig något negativt. Du måste kämpa för att nå en högre nivå…”

Samma tankar finns i trosrörelsen: Tänk och tala positivt. Du ska inte prata om sjukdom och död för orden har makt. Om du bekänner negativa saker, drabbas du av det.

Detta är inte biblisk lära. Men det är ganska intressant att höra likheterna eftersom det har samma rötter, nämligen. En del som är med i sådana församlingar känner inte ens till vad Herradömesteologi är men om de konfronteras kan svaret snabbt bli: Jag är rättfärdiggjord och fullkomlig i min ande och bekänner bara seger, eller något liknande. Då avslöjas att man inte har en biblisk grund eller tro att stå på. En annan sida av Herradömesteologin är just det, att man säger:”du är fullkomlig i din ande för du är ett i anden med Herren, så din ande är samma som Guds Ande”.

Vad blir konsekvensen? ”Vi är gudar, vi är samma som Gud eftersom Gud är ande”. Det här säger man utifrån en förvanskning av:
1Kor 6:15  Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Skall jag ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej, naturligtvis inte! 16  Eller vet ni inte att den som förenar sig med en sköka är en kropp med henne? Det heter: De två skall bli ett kött. 17  Men den som är förenad med Herren är en ande med honom. 

Att vara ”ett kött” innebär alltså inte att det blir en individ. Det är fortfarande två personer. Ett gift par blir inte en person. Det är fortfarande två personer, två indiver. Detsamma gäller att ”vara en ande” med Herren. Din ande är inte detsamma som Guds Ande.

Rom 8:16  Anden själv vittnar med [Grundtexten: tillsammans med] vår ande att vi är Guds barn. 

Din ande är inte detsamma som Guds Ande.
Vi måste helgas till både ande, själ och kropp.
1Tess 5:23  Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, [annan översättn. Må fridens Gud helga er helt och fullt till ande, själ och kropp…] så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. 

Det är fantastiskt att Gud vill och kan använda oss i sin tjänst. Om vi måste vara perfekta hade det varit omöjligt. Men vi får inte heller hoppa i nästa dike och skylla på att vi inte är perfekta, om vi faller i synd. Det händer både nu och då i vissa sammanhang att man skyller på att ingen är perfekt och försöker släta över alltihop.

Vi vet så väl att bara Jesus är perfekt och syndfri, helig och ren. När vi felar eller faller i synd är det ånger och bekännelse som är vägen tillbaka på helgelsens väg. Och den vägen är vi kallade att vandra och gå vidare på.

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , . Bookmark the permalink.