Smärtans son eller högra handens son

1 Mos 35:18 Men när hennes själ skulle lämna henne ty hon var döende gav hon honom namnet Ben-Oni. Men hans far kallade honom Benjamin. 19 Rakel dog och begravdes vid vägen till Efrat, det vill säga Betlehem

Ben Oni betyder på hebreiska: Smärtornas Son
Benjamin betyder på hebreiska: Den högra handens Son
Rakel betyder moderfår
Efrat betyder ett överflöd och ett fruktbärande
Betlehem betyder ett hus fullt av bröd eller brödhuset

Så Rakel var havande och dog under stor smärta men födde en bild på Messias på exakt samma plats där David och Jesus föddes. Detta är en bild på korsets väg ett moderfår är havande som är en bild av löftets uppfyllelse kommer alltid Efrat (Överflödet och Fruktbärandet) eller Betlehem. (Överflöd av bröd eller brödhuset) Allting som är skrivet i den här boken skall lära oss någonting som hör det kristna livet till djupa hemligheter om härlighetens Herre Jesus Kristus.

En havande Maria begav sig till Betlehem där profetiorna uppfylldes Kristus föddes fram. Smärtornas son men samtidigt den högra handens son. Exakt så är det med oss också om vi inte delar hans kristuslidande kan vi heller inte dela hans uppståndelsekraft.

1/ Du måste dö med honom
2/ Du måste uppstå med honom
3/ Du är havande med en massa löften du går en väg till Efrat eller Betlehem
4/ Du kan omöjligt bli en ledare för andra får om du inte känner till vägen för framfödandet

Jesus Kristus framfödd i Betlehem som är en bild av Smärtornas Son och den Högra Handens Son.
1/ Om du älskar mig så föd och vakta mina små lamm (Det är Rakel på Hebreiska)
2/ Om du älskar mig så föd och vakta min fårhjord (Se till att de växer upp i mig)
3/ Om du älskar mig så föder du och vaktar dem (Du skall se till att de vandrar på vägen)

Tror ni att Petrus fick Gudsfruktan efter detta mötet med Överherden? Jesus Kristus lägger här på Petrus att bli en herde för hans får och föra dem på en väg. Den vägen går profetiskt till Efrat eller Betlehem och det som föds fram är Kristus – Smärtans Son (Heb: Ben) eller Högra handens Son (Heb; Ben)  

Det hebreiska ordet för Son är Ben och det betyder: Grundläggare av ett familjenamn eller ett Hus. Det innebär att om vi förkastar grunden så får vi naturligtvis aldrig se ett hus som han bygger upp heller. Först måste vi få bli havande med löften och gå en väg som leder till en födelseplats vid namn Efrat eller Betlehem. Det är alltså samma son men med två olika namn precis liks sanna genom smärta kommer du att få se någonting byggas upp och övernaturligt födas fram genom Guds högra hand.

En föreståndare kom till vår församling och körde över den med sina egna visioner och planer. Jag skall inte döma men jag skulle inte vilja vara i hans kläder när han skall redovisa inför överherden hur han lett Guds fårahjord. Gud visade att han byggde med mänsklig styrka och kraft och inte kunde vänta på Gud löften som alltid kommer genom korset. Jag kan säga att under den här tiden var det väldigt jobbigt men nu skedde en otroligt stark sak mitt i natten: Gud talade rakt in i våra liv exakt samma sak och exakt samtidigt talade vi ut dessa tankar.

Jes 40:11 Han för sin hjord i bet som en herde, han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren (RAKEL) fram. 

Den hebreiska texten talar om exakt samma ord som han sade till Petrus på stranden. Herren sade sedan att jag vill sända er till mina små. Denna föreståndare var en falsk herde som byggde med allting som såg starkt ut i människors ögon han vaktade inte flocken utan släppte in trosrörelsens vargar mitt bland fåren. Det är sådana ledare som nu klättrar upp på toppen av samfundspyramiderna de bryr sig inte ett dugg om de svaga de trampar för egen vinning ner alla som opponerar sig.

De förkastar hörnstenen som är smärtornas son därför kan de aldrig få se högra handens son bygga upp ett hus. Det får bara de som är havande med löftena på vägen till Efrat eller Betlehem få se. Äkta andliga barn föds fram i smärta och kommer genom Guds löften på ett övernaturligt sätt. Det är detta som är sann väckelse allting annat är bara kött och hästar och vagnar och ogräs och oäkta barn.

Apg 2:32 Det är denne Jesus (Smärtornas Son) som Gud har uppväckt, och vi är alla vittnen till det. 33 Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade helige Ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör. 34 Ty David har inte farit upp till himlen. Men han säger: Herren sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida, (Högra handens Son) 35 tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter. 36 Därför skall hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias.

Rakels barn var alltså döpt till två namn en ifrån sin moder: Smärtornas son. Men Jakob döpte om barnet till: Den högra handens son

När vi läser bibeln så är den ju skriven och inandad av Anden som inspirerade människor att skriva det som står i den heliga skriften. Vi vet att Anden alltid tar ifrån Jesus Kristus för att uppenbara detta för oss människor.

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. 15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er. 

Det finns bara en person som benämns som både ”Smärtornas Son” och ”Den högra handens Son” samtidigt i bibeln. Alltså Ben Oni och Benjamin är en bild på Davids Son som är alla löftens ja och Amen och han föds fram i Betlehem.

Det finns bara en väg som leder till Efrat (Överflöd av frukt) eller Betlehem (Överflöd av bröd eller brödhuset) Detta visste naturligtvis Paulus som talar profetiskt att vägen till att överflöda i nåden Charisma måste gå Kärlekens väg. (1 Kor 12+ 1 Kor 13) Gud kan omöjligt använda den som inte dör på vägen till Efrat eller Betlehem. Han talar ju om en överflödande väg = På hebreiska Efrat som är Betlehem där. Sedan talar han om Kärleken i 1 Kor 13 som inte söker sitt och David betyder just Kärleken.

En fråga som vi måste ställa oss idag i avfallets tider är ju följer Betel Church och New Wine den här vägen som är så tydligt förebildad i bibeln. De jagar ju nådegåvor men vad jag kan se och förstå enligt deras egna predikningar för de inte moderfåren sakta fram och det kan leda till missfall. Den herde som gör det får göra upp sin räkning för varje förlorat får inför överherden själv.

Jesus Kristus är alltså både hörnstenen som mänsklig visdom förkastar samtidigt som han är Guds högra hand och Guds Son som bygger upp församlingen.

Ben Oni = Smärtans Son
Benjamin = Högra handens Son

Dessa två saker är vad Kristus som är Vägen i oss producerar och den som skiljer dessa två åt förkunnar inte det fulla evangeliet du kan inte predika Guds Kraft utan att samtidigt fått uppleva Guds smärta. Det finns en man som hette Emil Gustafson som fick gå igenom mycket lidande på sin väg och gjorde en del sånger varav en handlar om att bli en som vill bli en Abraham och få ett barnahjärta måste gå på vägen till Efrat eller Betlehem där alla löftena föds fram.

Lyssna till den här två verserna som verkligen är upplevda i lidande.
2. Den Herren vill förära att bli en Abraham sin Isak måste bära som lydnadsoffer fram. Ej utan sorg fullbordas en sådan offerdöd. Min sköna Rakel jordas ej utan hjärtenöd.

3. Men vill än hjärtat brista, när tanken fästes på att offra allt, ja mista sitt eget liv också, dess djupare är fröjden att lyda Herrens bud, då vi på offerhöjden fått vittnesbörd av Gud.

Emil Gustafsson hade ett favorituttryck det löd: “Den som har mycket att säga om sig själv har ännu inte sett Gud”.

Det vittnesbördet som du får om du vandrar den här vägen är alltså det enda sättet som gör att alla dina löften blir till ett ja och ett amen i Jesus Kristus. Vet du vad Herren sagt till oss? Jag tänker låta er få vandra en lång ökenperiod det kommer bli en väg när ni kommer att undra om ni kommit ut ur er kallelse. Men om ni böjer er för det jag kommer att lägga på er (SMÄRTA) så skall ni få uppleva min smörjelse mitt i era svårigheter (HERRENS MAKT). Han började tala om att dela ut bröd till människor från ett förrådshus (EFRAT eller BETLEHEM) Om ni går den här vägen kommer människor att följa efter  och jag Herren kommer då att leda er in i ett arbete som bär frukt. Han talade om en grupp människor som kommer att få se hur Herren sätter människor fria från bojor och band in i Herrens frihet.

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.