Fikonträdet och alla andra träd

Fikonträdet och alla andra träd

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
2/10-2022
Lyssna HÄR

I min förra predikan tog jag upp Fikonträdet ett tidstecken, symbolen för Israel i Bibeln. Utgångspunkten var Jesu ord när han har räknat upp tidstecken inför Ändens tid:

Luk 21:29 Han gav dem också en liknelse: ”Se på fikonträdet och alla andra träd. 30 Så snart ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. 31När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. [Det betyder att Kungen Jesus snart ska komma tillbaka när vi ser alla tidstecken]

Vad gör ”alla andra träd”?
Politiskt kommer alla andra träd till sist att samlas mot Israel och Jerusalem i slutstriden Harmagedon. Namnet Harmagedon är sammansatt av flera ord. Bland annat finns betydelserna arméer, samling, ”berget där träden (folken) huggs av”, trädfällning som orsakar total förstörelse.
(Hes 38-39, Sak kap 12, kap 14, Joel 3, Mika 4, Matt 24, Luk 21)

Djävulen står bakom hatet mot Bibeln, mot Israel och judarna och mot Guds församling. Men det som ser ut som en katastrof är i själva verket Gud som samlar nationerna till dom.

Jag la ut ett par Ohlins Funderingar i veckan där jag skrev att pyramidstrukturen [maktstrukturen G12, Cellkyrka med s k nya apostlar och profeter i (NAR)] kommer från jesuiten Ignatius av Loyola i RKK.

Idag ser vi att hela den falska ekumeniken drar tillbaka till Påven och Romkyrkan.
Det är förberett sen lång tid tillbaka.
Gud har gett mig flera syner med (svarta) pyramider för ändetiden.

Gud visade i en profetisk dröm 2009 att det pågår ett religiöst Harmagedon, likaväl som ett politiskt: samlande av religioner till en världsreligion. I drömmen visade Gud att den planen har infiltrerats in i kristenheten, med den nya maktstrukturen.

Nyapostoliska reformationen (NAR) och den framväxande kyrkan (EC) är en ny reformation tillbaka till Påven och Romkyrkan. SKR har samma mål med ekumeniken och vill lära från andra religioner [Receptiv Ekumenik]. Det här är så stort avfall så vi kan inte ens överblicka allt.

Det första Jesus säger är i Luk 21 är: Se till att ni inte blir vilseledda (vers 8, och i Matt 24:4). Hur är det möjligt att kristna skulle luras och vilseledas så? Vad har hänt? Vi kan konstatera följande:

1. Prövning och urskiljning har tystats och monterats ned hos många kristna.
2. Kända pastorer (ex Rick Warren och Bill Hybels) har sagt att vi inte ska bry oss om tidstecken.
3. Många kristna lyssnar mer på kända ledare än på vad Bibeln säger.

Jag vill nämna två saker som redan har orsakat förblindelse:
1. “Det sociala evangeliet” har ersatt Guds evangelium.
2. Andlig berusning har gjort att många har förlorat omdömet och öppnat för demonisk påverkan.

Det har fört med sig att man vill ha upplevelser och manifestationer. Det är inte noga med läran och sanningen eller att pröva både tal och andar (1Joh 4:1): om det är villoandar och onda andars läror (1Tim 4:1)? När omvändelse och synd tonas ner, tonas också Guds förlåtelse och frälsning ner. Men ett evangelium utan korsets innebörd och budskap, är ett falskt evangelium. De nya apostlarna vill lägga “en ny grund” och det krävs ju för att ena alla religioner.

Gal 1:8  Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. 9  Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse [bortvisad från Gud]. 10  Är det människor jag nu försöker få på min sida – eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare. [Här i Galatien gällde det lagiskhet och gärningslära i motsats till Guds nåd och mänskliga “församlingsbyggen” i Guds namn, leder alltid till gärningslära]

Vad säger den som vill ställa sig in hos människor idag? “Gud är nöjd med dig precis som du är“? Det har sagts mer än en gång till new age-häxor i nyapostoliska församlingar. Det hände i Toronto och det har hänt hos Bill Johnson i Bethel Church.

Det sociala evangeliet handlar i korthet om att rädda planeten och skapa social rättvisa och världsfred. ”Tillsammans kan vi skapa en bättre värld”.
”Alla är goda innerst inne, bara de tänker rätt och gör rätta val”.
Bibeln och verkligheten säger något helt annat.

Vi minns kanske Rodney Howard Brown som kallade sig ”Guds bartender” och serverade det ”Nya vinet” i Toronto? Nytt vin [New Wine] påstods vara en ny smörjelse, nya uppenbarelse och nya profetior som ska ledas av de nya apostlarna och profeterna. ”Gud leder dig utanför Bibeln, ut på nya områden”, kan man få höra. New Wine brukar lära ut att du som är kristen ska lämna allt du har fått innan för ”den nya smörjelsen”, ”det gamla måste bort” för ”det nya vinet”. De hänvisar till det Jesus säger:

Matt 9:16  Ingen sätter en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel. I så fall skulle den påsatta lappen riva bort ännu mer från manteln och revan bli värre. 17  Inte heller slår man nytt [neos] vin i gamla skinnsäckar. Om man gör det sprängs säckarna, och vinet rinner ut och säckarna förstörs. Nej, nytt [neos] vin häller man i nya [kainos – kvalitativt nytt, förnyade] säckar, så att både vin och säckar bevaras.”

Det Jesus menar med nytt vin i nya vinsäckar är att vi måste bli födda på nytt [bli nya, kvalitativt bättre skinnsäckar och få det nya livet i Jesus Kristus], för att komma in i det Nya förbundet genom tro på det Jesus har gjort och få den Helige Ande som gåva.

Hebr 8:13  När han talar om ett nytt förbund, har han därmed förklarat att det förra är föråldrat. Men det som blir gammalt och föråldrat är nära att försvinna.
9:1  Det första förbundet hade alltså sina föreskrifter för gudstjänsten och sin jordiska helgedom.
…11  Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, 12  gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning.
15  Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet, sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet.

Det första förbundet gav en tillfällig förlåtelse och det var en skugga av det nya. Jesus kom inte för att ”lappa ihop” det gamla. Han kom för att uppfylla lagens krav så att alla – både jude och hedning – genom tron på honom skulle få den Helige Ande [i nya skinnsäckar]. Därefter ska vi bevara tron, stå fasta i nåden och förbli i Jesus. Inte kasta bort det vi har fått för något annat.

Rom 4:13  Det var inte genom lagen [gärningar och laglydnad] som Abraham och hans efterkommande fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro. [Och alla löften uppfylls i Messias Jesus, Guds Son]

Andlig berusning av det ”nya vinet” [New Wine] öppnar för villfarelse. Vad sker vid berusning?
-man förlorar omdöme, självbehärskning och klarsyn.
-man gör sådant som man normalt inte skulle göra.
-man kan bli beroende.
I Bibeln är det väldigt uppenbart att:

Andlig berusning hör ihop med mörker och natt – onda andar och demonisk påverkan.
Andlig nykterhet hör ihop med ljuset och dagen – den Helige Ande.

1Tess 5:5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra.
1Petr 4:7
Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be.
1Petr 5:8 Var nyktra och vaksamma…
1Tess 5:8
Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra,..
…6
Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra.
2Tim 1:7
  Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens [soophronismos – sunt sinne och självkontroll] Ande.

Till försvar för ”andlig berusning” brukar det förekomma två påståenden, lögner:

1. ”Lärjungarna var andligt berusade på Pingstdagen i Jerusalem” (Apg 2)
2. ”Paulus var också i hänryckning och uppförde sig som galen (berusad)”.

Då tar vi det igen! …för om vi kristna inte ens genomskådar detta, hur ska det gå längre fram när ännu starkare villfarelse och större falska under och tecken sker?!

Apg 2: Lärjungarna var enkla människor. När de döptes i den Helige Ande kunde de tala många olika språk som de inte lärt sig och berätta om ”Guds mäktiga gärningar”. De som påstod att de var berusade av vin var ett sätt att förlöjliga och förneka det som hände. Det står INGENSTANS att de var ”andligt berusade” eller uppförde sig som berusade. Det står skrivet:

Ef 5:18  Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, 19  så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.

Det står INTE “låt berusa er…”. Att uppfyllas av Anden betyder att vara överlåten åt Jesus så att hela livet är påverkat av den Helige Ande. Falska profeter brukar också försvara ”andlig berusning” med det Paulus skriver här:

2Kor 5:12  Inte så att vi på nytt vill rekommendera oss själva inför er, men ni får tillfälle att berömma er av oss, så att ni har något att svara dem som berömmer sig av yttre ting och inte av det som finns i hjärtat. [Yttre ting? Ja, i Korint var man imponerad av de ”övermåttan höga apostlarna” som skröt och föraktade Paulus enkelhet och svåra prövningar som ingick i hans tjänst till Guds ära] 13  Har vi varit borta från våra sinnen [existemi], var det för Gud. Är vi vid sans och besinning, så är det för er.

Grekiska Existemi [ek + histemi] betyder också hänryckning, vara galen eller bestört (förvånad).

Vad hände när Paulus eller Petrus var i hänryckning, ”från sina sinnen”?
Låg de på golvet och skrattade hysteriskt eller hade okontrollerade ryckningar i kroppensom i Torontorörelsen, Pensacola eller Lakeland, på New Wine-möten och andra liknande sammanhang? Utryckte Petrus eller Paulus konstiga djurläten och uppförde sig som berusade som i ockult andlighet?

Vi ska läsa om vad de fick vara med om när de var i ”hänryckning”.
Apg 10:9  Nästa dag, medan de ännu var på väg och närmade sig staden, gick Petrus vid sjätte timmen upp på taket för att be. 10  Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan man gjorde i ordning maten, kom han i hänryckning [ekstasis – från existemi (samma ord)]. 11  Han såg himlen öppen och något som liknade en stor linneduk komma ner.

…11:5  “Jag befann mig i staden Joppe, och medan jag bad kom jag i hänryckning [ekstasis] och fick se en syn… [Petrus berättar om synen som uppenbarade att frälsningen inte bara gäller judarna utan alla folk. Hans ögon öppnades för det som står skrivet i Bibeln och det var helt överens med bibelordet]

Paulus berättar om sin omvändelse:
Apg 22:17  När jag senare hade återvänt till Jerusalem och bad i templet, kom jag i hänryckning [ekstasis], 18  och jag såg honom och hörde honom säga till mig: Skynda dig och lämna genast Jerusalem, ty här kommer de inte att ta emot ditt vittnesbörd om mig. 19  Jag sade: Herre, de vet att jag i den ena synagogan efter den andra lät fängsla och piska dem som trodde på dig. 20  Och när ditt vittne Stefanus blod blev utgjutet, stod jag själv där. Jag hade gått med på det och vaktade kläderna åt dem som dödade honom. 21  Då sade han till mig: Gå! Jag skall sända dig ut till hedningarna långt borta.” ”Hänryckningen” för Paulus handlade om mötet med Jesus, kallelsen och Guds vilja för hans liv, att bli Guds vittne.

Andra exempel där ordet ”ekstasis” finns:
Apg 26:24  Då han talade detta till sitt försvar, ropade Festus: “Du är från vettet, Paulus. Din stora lärdom gör dig galen [ekstasis]!” 25  Paulus svarade: “Jag är inte galen [ekstasis], högt ärade Festus. Vad jag säger är sant och förnuftigt.

Efter att Jesus hade botat en lam man:
Luk 5:26  Alla blev utom sig av häpnad [ekstasis] och prisade Gud, och de uppfylldes av fruktan och sade: “Det vi har sett i dag är ofattbart.”

Mark 16:8  Då gick de ut och flydde bort från graven. Ty bävan och bestörtning [ekstasis] hade kommit över dem, och de sade ingenting till någon, därför att de fruktade.

Om tiggaren som var förlamad hade blivit helad i Jesu namn:
Apg 3:10  Och de kände igen honom och såg att det var mannen som brukade sitta och tigga vid Sköna porten, och de fylldes av förskräckelse och förundran [ekstasis] över det som hade hänt med honom.

T o m Jesus blev anklagad för att ”vara galen” när han hade botat många sjuka och befriat många från onda andar. Det hade inget med ”berusat uppträde” att göra:
Mark 3:20  Sedan kom Jesus hem. På nytt samlades så mycket folk att han och hans lärjungar inte ens hade tid att äta. 21  När hans anhöriga fick höra det, gick de ut för att ta hand om honom, eftersom man sade att han hade förlorat förståndet [ekstasis].

Att vara i hänryckning för Paulus, Petrus och allt Guds folk, innebär att få äkta och sanna uppenbarelser från Gud, förundran och beundran för JESUS!

Ef 1:17 Jag ber (det får vi också be om!) att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom.

Uppenbarelser från Gud kännetecknas av helighet, gudsfruktan, ödmjukhet, tillbedjan, sundhet, andlig nykterhet, sanningen avtäckt, Guds hemligheter förklarade. Man får sina sinnen skärpta – inte tvärtom!

Matt 24:23 Om någon då säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. 24  Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. 25  Jag har nu sagt er detta i förväg. 26  Om de alltså säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen [tameion – hemliga rummen],tro det inte. 27  Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara. [Jesu återkomst är synlig för alla och han kommer med alla sina heliga änglar].

Det finns en tolkning av Roger Oakland att de inre rummen kan syfta på katolsk eukaristi och det ”inre rummet” eller behållaren som man lägger brödbiten i och tillber [falsk tillbedjan]. Den tolkningen är värd att lägga på minnet, för gemensam katolsk eukaristi är målet i SKR och ekumeniken. Men om vi ser på helheten här i texten ställs det hemliga, mystiska, sökande inåt (sökande i tomheten) emot det öppna och synliga.

Vad säger mystiker och new age-are? ”Genom yoga och andra andliga övningar [mysticism] kommer du i kontakt med det gudomliga inom dig. Du får ett nytt medvetandetillstånd”.
Jesus säger: Tro dem inte!

Vem är i öknen? Skökan [Babylon] är i öknen.
Upp 17:1  En av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade till mig och sade: “Kom, jag skall visa dig domen över den stora skökan som tronar på många vatten. [Den stora skökan samlar ihop alla villoläror och blandar alla religioner. ”Många vatten” är folk och människomassor och folkslag och språk. (v 15)] 2  Jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och dess invånare har blivit berusade av hennes otukts vin.” 3  I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur, som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn.
Här hos skökan, finns andlighet som berusar, skökans vin. Härifrån hämtar man andligt vin som berusar. Det som har blivit en boning för onda andar (demoner), ett tillhåll för alla orena andar… (Upp 18:2)
Jesus sa: Gå inte dit!

Vad står öknen för här? Torka, ödslighet, dysterhet och andligt mörker, ett hus byggt på sand.
2Petr 1:19 beskriver denna världens andliga tillstånd som en dyster vildmark, en mörk plats, en öken. Vi uppmanas att hålla oss till det profetiska ordet som lyser som ett ljus i mörkret…

2Kor 6:14  Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? [Vi kan inte blanda ockult andlighet med Guds helige Ande. Vi ska bekänna och förkasta allt som är orent].
6:17  Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er, 18  och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige [pantokrator].

Pantokrator (grek) betyder den som har all makt, absolut och universell suveränitet, kontroll över allt.
El Shaddai (hebr) är Förbundsguden [Förbundets Gud] som håller sitt ord och sina löften.

Andlig berusning är alltså kopplad till Skökan Babylon i Uppenbarelseboken, den sista tidens antikristna världskyrka och religionsblandning (Upp 13). Samma andemakter verkade på Jesajas tid för att locka människor vilse.

Jes 29:9  Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10  Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. 11  All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger: “Läs detta,” så svarar han: “Jag kan det inte, den är ju förseglad.” [Det är väl därför som många ledare säger att vi inte ska syssla med tidstecken? De är själva blinda och förstår inget. Gud har stängt ordet eftersom de nonchalerar hans ord och i högmod tror att de vet bättre själva].

Paulus skriver:
Rom 1:16  Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken.
Paulus som hade varit en lagtrogen farisé och trott att han ”tjänade Gud”, fick möta Jesus och se sin synd. Han förstod att det var djävulen han tjänade, när han förföljde Jesu efterföljare. Nåden och sanningen uppenbarades för Paulus:
1Tim 1:12  Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst, 13  fastän jag förut var en hädare, förföljare och våldsman. Men han förbarmade sig över mig, därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. 14  Vår Herres nåd överflödade och med den tron och kärleken i Kristus Jesus.

Paulus visste vad överflödande nåd innebar när han skrev i Rom 5:20 där synden blev större, där överflödade nåden mycket mer. Det var upplevt.

Äkta gudsmöten ger kärlek till Jesus/till Gud, kärlek till sanningen, kärlek till bibelordet och det profetiska ordet.

Ur “alla andra träd” – alltså alla folk och länder – kommer ett Guds folk som Gud själv helgar och förbereder inför Jesus återkomst i makt och härlighet. Jesus kommer inte för att hämta en självrättfärdig församling. Han kommer för att hämta alla som är friköpta genom hans blod och har förlåtelse för sina synder (Ef 1:7, Kol 1:14). De (vi) tillhör honom och älskar hans återkomst (2Tim 4:8). Vi vill kunna säga som Paulus:
2Tim 4:7 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron.

Jag blev påmind (i en lånad bok) om visionen Tillbaka till Jerusalem. Den handlar om att missionera länderna mellan Kina och Israel. Här beskrivs hur evangeliet i stort sett har gått västerut sedan NT:s tid: från Israel till Europa, Afrika, Nord- och Sydamerika och Asien. Mellan Kina och Israel finns många onådda folk. Många länder är muslimska och stängda för evangeliet. Men som vi vet pågår en väckelse i Iran/Persien eller Elam, som är förutsagt i Bibeln (Jer 49:34-39). Det land som sänder ut flest missionärer till de onådda folken idag, är de underjordiska förföljda församlingarna i Kina(!), tills evangeliet når tillbaka till Jerusalem. Många av de missionärerna har redan suttit i fängelse i Kina för sin tro på Jesus, innan de sänds ut.

Så går Guds verk framåt och det profetiska ordet går i uppfyllelse.

This entry was posted in BIBLE STUDY, PROPHECY and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.