Nytt eller Förnyat Förbund?

NYTT eller FÖRNYAT FÖRBUND?

Undervisning: Elvor Ohlin
2012-02-21

Vi är kallade att leva i det Nya förbundet, i frihetens lag, Kristi lag. Vi är kallade att gå korsets väg – då gör vi inte det köttet har begär till, utan det Anden vill. Vi är ämnade att vara REDSKAP i Guds hand, KÄRL som han kan fylla och använda. GUD är GOD. Vi har alla samma kamp att kämpa och vi är lika svaga varenda en i vår fallna natur. Vi hamnar lätt i lag-träsket men om vi lever i ÖVERLÅTELSE och FÖRTRÖSTAN är vi på väg i rätt riktning – in i ett liv i NÅDEN. Desto mer vi förstår och ser Guds rike, desto mer förstår vi hur farliga villolärorna är.

Nyjudaister säger, att vi är laglösa om vi inte lyder Torah och så sätter man igång att studera vilka lagar som gäller och vilka som inte gäller idag. Snart är man tillbaka i Gamla förbundet och har fullt upp med att “lyda Gud” genom att lyda lagen. Den enda skillnaden med det Gamla och Nya eller Förnyade förbundet tror man är, att före Kristus kunde ingen klara av att lyda lagen men nu tror man att det är fullt möjligt. Om någon säger emot dem, kan de bli irriterade och försvara sina (hednakristna) lärare som nu kallar sig “Rabbi”.

Är förbundet Nytt eller Förnyat? Vari består skillnaden på Gamla och Nya förbundet?

Hebr 8:13 När han talar om ett nytt [kainos] förbund, har han därmed förklarat att det förra är föråldrat. Men det som blir gammalt och föråldrat är nära att försvinna [upphävas].

2Kor 5:17 Alltså, om någon är i Kristus är han en ny [kainos] skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit [kainos].

Upp 21:1 Och jag såg en ny [kainos] himmel och en ny [kainos] jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer.

Rom 10:4 Ty Kristus är lagens slut [telos], till rättfärdighet för var och en som tror.

Ordet slut, grekiska telos, betyder slut, ände, yttersta punkt, mål. Tack Jesus!!

KAINOS och NEOS

Kainos betyder nytt, förnyat, kvalitativt nytt men inte nytt i bemärkelsen “ett helt annat”, för då hade det grekiska ordet “neos” använts. Lagivrarna har fått detta om bakfoten. Ett grundtextord måste förstås med helheten i Bibeln. Jag misstänker att de tror att “ytterhöljet” är förändrat i och med Kristus men innehållet är detsamma – fullt av lagar att följa. En del tror att Jesus är lagen (Torah) och då blir stora delar av Bibeln totalt obegriplig och man vill helt enkelt riva ut vissa bibelböcker och påstår att vissa bibelverser är tillagda i efterhand. Troligen slutar det med att man bara har Gamla testamentet kvar men ändå inget förstår.

Vi ska se närmare på ordet “kainos”. Exempel: Jag är en ny (kainos) skapelse i Jesus Kristus. Jag heter fortfarande Elvor och jag är fortfarande samma person med samma utseende som innan men något helt nytt kom in i mitt liv när Jesus flyttade in. Det påverkar allt. Jag blev inte en annan ny (neos) människa med ett annat utseende och en annan personlighet… En ny (kainos) jord betyder inte att Gud skapar en annan ny (neos) jord av ingenting. Det är denna skapelsen som “väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras” Rom 8:19-21, dvs förvandlingen och befrielsen vid Jesu återkomst – som ska bli “kvalitativt ny” (kainos), förvandlad – en värld där rättfärdighet bor. Den förra världen renades genom vatten (Floden) och denna ska renas i eld 2 Petr 3:6-7. Bara Gud vet hur det går till när skapelsen ska förnyas, bli ny. Det blir i alla fall något helt UNDERBART, som allt annat Gud gör!

Det är alltså innehållet som är helt NYTT i Kristus. Förbundet gäller fortfarande Israel och Juda, därav förnyat. Men det gamla innehållet med sina lagar fick ett slut och fullbordan i Jesus Kristus. Han uppfyllde lagens krav. Nu lever vi i TRO av NÅD. Tro är FÖRTRÖSTAN på Jesus i ljuset av min egen HJÄLPLÖSHET.

Kol 3:10 och klätt er i den nya [neos] människan, som förnyas [anakainos – ny, renoverad] till rätt kunskap och blir en avbild av sin Skapare.

Vi har iklätt oss Kristus, något helt nytt (neos). Något helt nytt, någon annan (neos): KRISTUS, har flyttat in och vi påverkas av LIVET själv.

Matt 9:17 Inte heller slår man nytt [neos] vin i gamla skinnsäckar. Om man gör det sprängs säckarna, och vinet rinner ut och säckarna förstörs. Nej, nytt [neos] vin häller man i nya [kainos] säckar, så att både vin och säckar bevaras.”

Apg 5:32 Vi är vittnen till detta, vi och den helige Ande, som Gud har gett åt dem som lyder honom.”

Det helt nya (neos) vinet, den helige Ande, kan bara fylla dem som är förnyade/nya (kainos) skapelser och lyder Gud. Håller lagen? Nej, de som TROR på Jesus Kristus/Messias! Mose, som representerade lagen, dog och fick inte komma in i (löftes)landet (Kristi fullhet och Guds löften). Lagen fördömde synden men var kraftlös att förändra människan. Josua (Jesus på hebreiska) kunde leda folket in i löftena (landet). Josua är en förebild på Jesus som kom med NÅDEN och SANNINGEN.

Joh 1:17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.

HUR SKA VI FÖRHÅLLA OSS TILL LAGEN?

Det är väl det som är den stora frågan för många. Gäller lagen nu? Kan vi leva hur som helst? Nej, självklart inte. Ja men då ska vi alltså lyda lagen? Nej! Först och främst kan vi inte leva halvhjärtat för Jesus för då hamnar vi under självfördömelse och ständiga syndafall – under lagen. Hela hjärtat till Jesus innebär att vi får en ny inriktning, en ny längtan och en ny vilja att lyda Gud. Vi VILL inte längre göra det som är emot Guds vilja. En process har börjat, en förändring i hjärtat genom den helige Ande som vi nu är ett tempel åt.

Hur går det till? Genom att vi töms mer och mer på alla egna försök och strävan att lyda lagen. Det kallas ÖDMJUKHETENS VÄG eller UTBLOTTELSENS VÄG eller KORSETS VÄG eller KÄRLEKENS VÄG . Vi lägger ned våra egna planer och strävanden genom att ÖVERLÅTA framtiden, ekonomin, talanger/gåvor, äktenskap… allt. När Jesus får ta hand om det och ta ledningen, kommer allt på rätt plats och Jesus är Herre. När vi brister i kärlek eller blir likgiltiga för andra människor, GÅR VI TILL HONOM och blir förnyade. Vi får leva i ständigt BEROENDE av JESUS, i den helige Ande. När vi sedan läser om lagen och buden, är det inte för att försöka lyda dem, utan vi tackar Jesus/Gud för allt han har gjort och för den han är. När vi ser våra egna brister, ber vi till Jesus att han ska förändra oss.

Lagiskhet brukar leda till bokstavstro och yttre detaljer, med blindhet för innebörden i bibeltexten som följd. Vi uppmanas att leva i Anden, det liv som behagar Gud. Inte i bokstavens – laggärningarnas – gamla liv som leder till död. Fariséerna och de skriftlärde på Jesu tid, hade fullt upp med yttre lagar och regler men de var helt blinda för innebörden i Guds ord.

2Kor 3:6 Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.

Gal 2:19 Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus,

Livet, Jesus Kristus, är som ett flöde (Anden) från Guds hjärta med omsorg, kärlek, barmhärtighet, nitälskan… Vi kan hindra det flödet och hindren kan bara tas bort om vi ÖDMJUKAR oss inför Gud och ber om hjälp. Den hjälpen finns alltid för oss! Det är ju underbart att få vara ett redskap i Guds hand och se att det är Gud som verkar i all vår svaghet!

Ps 92:5 Ty du gläder mig, HERRE, med dina gärningar, jag vill jubla över dina händers verk.

Gal 6:2 Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.

Hebr 4:16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Lagen blev en fiendskap, som en mur, mellan Israels folk och hednafolken. Nu är den muren riven och vi får allihop leva i NÅDEN, nådeflödet. Om vi fortfarande dras till lagen, kan det bero på att inte hela hjärtat är överlåtet åt Jesus och därför är motivet inte rent. Då finns det stötestenar som vi hela tiden snubblar på!

Ef 2:15 Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda i sig skapa en enda ny [kainos] människa och så skapa frid.

Rom 5:20 Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer, 21 för att, liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten, som leder till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre.

Detta är ett utdrag ur Ohlins funderingar 21 februari 2012 >>

/Elvor Ohlin

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , . Bookmark the permalink.