Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot HERREN och hans Smorde

Ps 2:1 Varför rasar hednafolken, varför tänker folken fåfängliga tankar? 2 Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot HERREN och hans Smorde: 3 “Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen.” 4 Han som bor i himlen ler, Herren gör narr av dem. 5 Han talar till dem i vrede, i glödande harm förskräcker han dem: 6 “Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg.” 7 Jag vill kungöra HERRENS beslut. Han sade till mig: “Du är min Son, jag har i dag fött dig. 8 Begär av mig, så skall jag ge dig hednafolken till arvedel och hela jorden till egendom. 9 Du skall krossa dem med järnspira, slå sönder dem som lerkrukor.” 10 Handla nu vist, ni kungar, låt varna er, ni domare på jorden! 11 Tjäna HERREN med fruktan och gläd er med bävan! 12 Ge Sonen hyllningskyss, så att han ej blir vred och ni går under på er väg, ty snart kan hans vrede upptändas. Saliga är alla som flyr till honom.

Ni kanske har hört talas om Den Nya Världsordningen? Om inte så handlar det om en plan att lägga allting under FN:s kontroll. För ett tag sedan kom det fram att man aktivt arbetar för att lägga hela Internet under FN:s kontroll. >>

FN är tydligen en stor bricka i spelet för det är just här som “Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot HERREN och hans Smorde“.

Vi kan se detta i alla dessa FN – resolutioner som skapats mot Israel. Nu planerar de en ny världsordning utan Gud och det är dömt att misslyckas på förhand. Först måste vi förstå att FN är totalt genomsyrat av New Age. Constance Cumbey skrev en gång att de förändrar lagarna genom New Age – nätverken. Bibeln talar om en global förföljelse av Kristna och Judar i ändens tid. Bibeln säger att det skall ske genom förändrade lagar.

Dan 7:21 Det hornet hade jag också sett föra krig mot de heliga och besegra dem, 22 till dess att den Gamle kom och domen föll till förmån för den Högstes heliga och tiden var inne då de heliga fick ta riket i besittning. 23 Då svarade han: “Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike skall uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det skall uppsluka hela jorden och trampa ner och krossa den. 24 De tio hornen betyder att tio kungar skall uppstå i det riket, och efter dem skall en annan uppstå som skall vara olik de förra och som skall slå ner tre kungar. 25 Denne skall tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de skall ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid.

Det verkar som om FN har kommit väldigt långt redan, i det som man kan förstå är ett rådslut emot Herren och Hans “Smorde” (Messias).

Lennart H hade en stark profetisk dröm för ett tag sedan på Berndts forum som jag vill att ni skall läsa för det här är viktigt. FN har ett universellt regelverk kallat Human Rights och det är här igenom vi kan ana att den kommande förföljelsen kommer. >>

Detta kan mycket väl vara “Styggelsen som orsakar förödelsen” som reser sig upp till att råda över hela jorden (Matt 24) – en världsregering som styr med FN som bas i en Ny Världsordning.

Nu ska vi ta oss en titt på Human Rights och de förändrade lagarna som kommer att förbjuda alla att ha en egen åsikt om religion i framtiden, om den inte är enligt FN:s principer och syften. (Det är Interfaith, det vet vi redan).

Från den här artikeln av Berit Kjos får vi värdefull information av vad som händer och det rävspel som döljer allt för vanliga människor. Universal Declaration of Human Rights: >>

Vid en första titt så verkar Human Rights se så bra ut.

Artikel 18 handlar om friheten att tänka och uttrycka sig fritt när det gäller bland annat religion.
Artikel 19 Fortsätter i samma stil men tillägger att man får göra det genom media (tex Internet eller Kristna radioprogram).

Men sedan kommer Artikel 29 Dessa friheter som nämns ovan får på inga villkor bli utövade i motsättning till FN:s syften eller principer.

Och nu så kommer alltså förslaget att lägga hela Internet (MEDIA) under FN:s kontroll. Då gäller ju plötsligt Human Rights artiklar 18 – 19 och de kommer automatiskt in under artikel 29 (En djävulskt slug plan).

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

Snart kommer en världsregering och en världsledare med globala anspråk och det systemet kommer att förfölja de heliga tills Jesus kommer tillbaka igen. Om nu internet läggs under FN så läggs automatiskt kontrollen över att köpa och sälja kontantlöst även i FN:s händer. Och vad säger Upp 13 skall komma att ske ? Jo exakt denna utveckling.

 

Mvh
Janne Ohlin

 

 

This entry was posted in PROPHECY. Bookmark the permalink.