Uppenbarelsens ljus

Uppenbarelsens ljus

Predikan: Elvor Ohlin
Emmanuelskyrkan Kungsbacka
2020-02-02
Lyssna >> (Mp3)
Fler Bibelstudier i text

Uppenbarelsens ljus talar om något som vi inte kan se utan den Helige Andes hjälp. Därför bad Paulus:

Ef 1:17  Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. 18  Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga,

Vi läser om uppenbarelse i…
Ords 29:18 Utan uppenbarelsen [Eng. vision] går folket vilse [1917 års översättn. blir folket tygellöst], lycklig [esher = salig, välsignad] är den som tar vara på Guds undervisning.

Första delen av versen har ofta använts i kristenheten för att uppmana till att planera, drömma och ”visionera” – rättare sagt fantisera eller visualisera – om stora planer (inte sällan med sig själv i centrum). Det gäller då att sätta upp 5-10- eller 20-årsplaner.

Den andra delen av versen brukar glömmas bort. Den talar om att uppenbarelsen syftar på Guds ord, på undervisningen – att vi ser och förstår det som står. När Gud ger en syn, en profetisk dröm, profetia och talar på olika sätt, uppenbarar det alltid det som står skrivet i Bibeln, Guds ord.

Vi fick frågan av en pastor en gång: “Vad gör ni om fem år?” Jag svarade: “Ingen aning!”. Pastorn sa då: “Men ni måste ju ha en vision”. Mitt svar blev då: “Javisst, vi har löften från Gud. Det är vår vision(er). Men när eller hur det kommer att ske, det vet bara Gud!”.

Walter C Kaiser, en professor i GT har sagt: ”Versen syftar inte på människans förmåga att formulera framtida mål och planer (5 år, 10 år..). Det hänsyftar till det profetiska ordet, till uppenbarelsen, till förmedlandet av Guds ord”. (slut citat)
Det är också vad ordet i  grundtexten betyder.

När Guds folk säger att ”anden gör dem druckna och berusade så att de raglar, då vill jag påstå att folket är ”tygellöst” och ”vilse”. Man har släppt in en främmande ande. Gud har varnat:

Jes 29:9  Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10  Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. 11  All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger: “Läs detta,” så svarar han: “Jag kan det inte, den är ju förseglad.” 12  Och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger: “Läs detta”, så svarar han: “Jag kan inte läsa.”

Vi kanske undrar: Ser de inte vad det står skrivet? Förstår de inte att de sprider falska läror? Nej, antagligen inte. En andlig blindhet och andligt mörker gör att Bibeln, uppenbarelsen, är stängd för dem!

Jag vill nämna tre uppenbarelser som jag fick i bön på 1990-talet (och allt ska prövas enligt Bibeln, som sagt).

  • Uppenbarelse nr 1
    Jag satt vid köksbordet med Bibeln uppslagen. Plötsligt var det som att Guds närvaro fyllde rummet och Bibeln liksom öppnades och strålade av en himmelsk strålglans och allt sammanfattades i namnet Jesus, som strålade fram. Jesus ÄR uppenbarelsens ljus. Synen var i mitt inre men den var lika verklig som Bibeln, som låg uppslagen framför mig.

Joh 1:1  I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. [Jesus är inte bara gudomlig – han är Gud -Fader, Son och Helig Ande] 2  Han var i begynnelsen hos Gud. 3  Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. 4  I honom var liv, och livet var människornas ljus. 5  Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

Joh 8:12  Jesus: …“Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

Det är som att Jesus säger: ”Hur mörkt det än är runtomkring, är jag ditt ljus och jag lyser upp livsvägen för dig” . Vi vet vem vi tror på och vart vi är på väg. David skrev:

Ps 36:10  Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.

När Jesus senare säger till sina lärjungar och alla troende: Ni är världens ljus…är det enbart för att Jesus är det ljuset i oss. Vi har inget ljus i oss själva (Matt 5:14).

  • Uppenbarelse nr 2
    Jag var fortfarande ganska nyomvänd (hade ganska nyss kommit tillbaka och överlåtit mig till Gud) och när jag var i bön såg jag en syn för mitt inre: En slöja, som en gardin, drogs undan. Det var en underbar Guds-närvaro och stillhet i bönen. Jag förstod att Gud skulle visa sådant som jag inte hade sett eller förstått.

Då kände jag inte till betydelsen av ordet ”uppenbarelse” som brukar användas i NT:s grekiska:
Apokalupsis
översätts uppenbarelse och betyder också manifestation, avslöjande, något som tidigare var dolt blir känt eller synligt. Roten betyder avtäckande, ” en slöja dras undan / ett täckelse tas bort”.

Paulus skriver om ”en slöja över hjärtat” (2Kor 3) hos dem som försöker tjäna Gud genom lagen och laggärningar (här gällde det judar som inte trodde på Jesus). Mose ansikte strålade när han hade fått lagen och instruktioner om tabernaklet från Gud på Sinai berg men den härligheten eller strålglansen bleknade och försvann för det var ju …en skugga av det som skulle komma: verkligheten själv, är Kristus (Kol 2:17). För att dölja att strålglansen bleknade hängde Mose en slöja för sitt ansikte (2Mos 34). Sven Reichmann brukade säga att ”Mose försökte verka andligare än han var”. Paulus fortsätter:

2Kor 3:14 …Än i dag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses, och den tas inte bort, först i Kristus försvinner den. 15  Ja, än i dag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Mose föreläses. 16  Men närhelst någon omvänder sig [epistrepho = vänder om, vänder tillbaka] till Herren, tas slöjan bort.

Det innebär att Jesus – det sanna Ljuset – kommer in i hjärtat, han som ger ”vishetens och uppenbarelsens Ande”. Därför skrev också Paulus, fylld av helig Ande:

2Kor 4:6  Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Den strålglansen kommer aldrig någonsin att blekna och vi sjunger i en gammal sång: ”När alla andra namn en gång förbleknar, står dock namnet Jesus kvar. Dess purpurglans skall hela evigheten, stråla lika underbar. Namnet framför andra är Jesus, ej skönare på jorden fanns. Ty intet annat namn kan giva frälsning, intet annat namn än hans.”

Nu läser vi en av dagens texter om en äldre man och en äldre kvinna som hade fått ”uppenbarelsens ljus”.

Luk 2:25  På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simeon. [namnet betyder den som hör (och gör)] Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den helige Ande var över honom. 26  Och av den helige Ande hade han fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden, förrän han hade sett Herrens Smorde. [= Herrens Messias] 27  Ledd av Anden kom han till templet, och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som det var sed enligt lagen, 28  tog han honom i sina armar och prisade Gud och sade: 29  “Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid, så som du har lovat. [(KJ) enligt dina ord] 30  Ty mina ögon har sett din frälsning, [på hebreiska: din Yeshua /din Jesus] 31  som du har berett att skådas av alla folk, 32  ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel.”
33  Hans far och mor förundrade sig över det som sades om honom. 34  Och Simeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: “Se, denne är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till ett tecken som blir motsagt. 35  Ja, också genom din själ skall det gå ett svärd. Så skall det bli uppenbarat vad många människor tänker i sina hjärtan.”
36  Där fanns också en profetissa, Hanna, Fanuels dotter, av Asers stam.

Namnet Hanna betyder nådefull. Fanuel betyder ungefär Guds ansiktes uppenbarelse och Aser betyder glädje, lycka. Jag satte ihop namnens betydelse och fick: ”Guds ansiktes uppenbarelse ger glädje för han är nådefull”.

(v 36) …Hon (Hanna) hade kommit upp i hög ålder. I sju år hade hon levt med sin man från den tid hon var jungfru, 37  och hon var nu änka, åttiofyra år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag. 38  Just i den stunden [vi förstår att hon var ledd av Anden i rätt stund och på rätt plats] kom hon fram och prisade Gud och talade om honom för alla dem som väntade på Jerusalems frälsning.

Uppenbarelsens syfte
Jag vill säga något om
Guds-uppenbarelsens syfte.

Uppenbarelsens syfte är att peka på Jesus och ge kunskap om Gud:
Han är Israels tröst…han är ljusethärlighetenGuds frälsning …han är världens Frälsare.

Uppenbarelsens syfte är att förklara Guds vilja och rådslut /Guds plan:
”han är satt till fall och upprättelse …ett tecken som blir motsagt”

Den helige Ande påminde och bekräftade Jesajas profetia om Messias, genom Simeon:
Jes 8:14  Han skall vara en helgedom. Men för Israels båda hus skall han vara en stötesten och en klippa till fall och för Jerusalems invånare en snara och en fälla. 15  Många bland dem skall snubbla, falla och krossas, snärjas och tas till fånga. 16  Bind ihop vittnesbördet och försegla undervisningen bland mina lärjungar. [det sista syftar på Jesu lärjungar, att uppenbarelsen bevaras hos dem som tog emot honom och trodde]

Jes 42:6  Jag, HERREN, har kallat dig i rättfärdighet, jag skall hålla dig i handen. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hednafolken, 7  för att du skall öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen dem som sitter i mörker.

”ett ljus som uppenbaras för hednafolken” (Simeon). Frälsningen gällde inte bara det judiska folket och Israel. Det gäller alla. Det fick Petrus förstå genom en syn. och hedningarnas väckelse började i Kornelius hus där en Guds ängel hade uppenbarat sig (Apg 10) och Paulus skriver:

Ef 3:3  …hur jag genom en uppenbarelse lärde känna hemligheten så som jag redan i korthet har skrivit. [Vilken hemlighet? Jo, den Helige Ande hade visat att frälsningen inte bara gäller judarna utan att hedningarna (vi) är medarvingar och har del i samma löften]

Uppenbarelsens syfte är att ge uppmuntran, uppbyggelse och bekräftelse.
Gud håller det han har lovat!
Simeon hade levt med ett löfte i många år. NU var tiden inne. Plötsligt händer det – antagligen en helt vanlig dag. Anden manar… “gå till templet”. Vilken lycka, vilken helig stund, vilken bekräftelse för Simeon! Och profeten Hanna fick samma uppenbarelse: Han är Messias, Frälsaren! Hon vittnade frimodigt för alla runtomkring.

Uppenbarelsens syfte är att hjälpa inför kommande prövningar.
”också genom din själ skall det gå ett svärd”, sa Simeon till Maria. Maria skulle gå genom en mycket svår prövning men efter lidande och död kom uppståndelsen. Personliga löften från Gud har hjälpt många av oss genom smala passage i livet så att vi inte ger upp. Gud vet vad vi kommer att möta och hans ord bär genom allt.

Gudsuppenbarelsen förändrar oss inifrån
Vi läser en annan av dagens texter:
Apg 2:42  De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. 43  Och fruktan kom över alla, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. 44  Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. 45  De sålde sina (jord)egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla, efter vad var och en behövde. 46  Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje.

Ibland hör man någon säga att ”alla sålde sina hus och ingen ägde något” men vi läser att de var tillsammans ”i hemmen”, så det stämmer nog inte på alla. Troligen sålde de sådant som de inte behövde, för att dela med sig. Här är Andens enhet “i endräkt”. De var samlade som ett ackord (grundtexten), i harmoni [i tro och lära och liv]. Guds kärlek förändrar hjärtat så att vi bryr oss om de svaga och de fattiga och utstötta. Vi vill dela med oss så som Anden leder var och en – inte roffa åt oss för att få mer.

Uppenbarelsens syfte är att ge oss urskiljning och att avslöja mörkret.
I Matt 13 beskriver Jesus i olika liknelser att det sker en åtskillnad på det som är äkta och det som är falskt, sanning och lögn, den som lever i ljuset och den som lever i mörkret.

Matt 13:31  Han framställde också en annan liknelse för dem: “Himmelriket är likt ett senapskorn, som en man tar och sår i sin åker. 32  Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst bland alla köksväxter och blir som ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo i grenarna.” 33  Ännu en liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en surdeg, som en kvinna tar och blandar in [egkrupto] i tre mått mjöl, till dess alltsammans blir syrat.”

Evangeliet är Guds kraft till frälsning för var och en som tror och det sprids utöver världen men det är något mer som Jesus vill säga här, för orden är märkliga.

Surdeg (jäst) står alltid för något negativt och ont i Bibeln, skrifterna i GT. I en deg till ett spisoffer (matoffer) – som detta troligen syftar på – var all surdeg förbjuden (3Mos 2:11). Surdegen står för falska läror som blåser upp det köttsliga sinnet. Degen sväller. Surdeg verkar i mörker och sprider sig snabbt. Jesus sa vid ett annat tillfälle:

Matt 16:12  Då förstod de att han inte hade talat om att akta sig för surdeg i bröd, utan för fariseernas och sadduceernas lära.

Egkrupto som översätts blandar in,  betyder gömma, smyga in, hemligen blanda in, att dölja något, att dölja under täckelse. Jesus varnar alltså för falska läror och avfall inifrån i kristenheten.

Mjölet står för undervisningen och budskapet om Guds rike, himmelriket – det sanna Gudsriket. Avfallet (där läror om ett falskt gudsrike uppenbarligen ingår, som Kingdom now/Riket nu) finns beskrivet på flera ställen, exempelvis: 2Tess 2, 2Tim 3, 2Petr 2). Jesus sa:

Matt 24:11  Många falska profeter skall träda fram och bedra många.

2Petr 2:1  Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. [de utger sig för att vara Guds tjänare och predikar Guds ord men samtidigt smyger de in falska läror i sin undervisning – allt för egen vinst]

Det är stor skillnad mot det som Jesus sa och som också Paulus gav uttryck för:

Joh 18:20  Jesus svarade honom: “Jag har talat öppet till världen. Jag har alltid undervisat i synagogan och i templet, där alla judar samlas. I hemlighet har jag inte talat någonting alls.

2Kor 3:12  Då vi har ett sådant hopp, går vi helt öppet till väga
4:2  Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. [det talar om öppenhet och ärlighet – ingen dold agenda]

  • Uppenbarelse nr 3
    Den här gången var jag också i bön när jag såg en syn för mitt inre. Jag var på väg söderut (upplevde att jag stod vid relingen på en båt) och vände mig om. Hela Europa var som en karta och jag såg uppåt Sverige. Ett kompakt mörker var över Sverige och det var så mörkt att jag förskräckt drog efter andan. Nu zoomades bilden in och då såg jag att det fanns ljuspunkter över hela landet. De var små men när det kom ännu närmare såg jag att det var eldar som brann. Jag drog en suck av lättnad för jag visste att det var Guds eldar som brann mitt i mörkret.

Dagens bibelord från profeten Mika beskriver ett mörker och en mörk tid med laglöshet som kan jämföras med uppenbarelserna och profetiorna om den yttersta tiden:

Mika 7:7  Men jag, jag skall skåda efter [tsapha – spana efter] HERREN, jag skall hoppas på [yachal – vänta tålmodigt på] min frälsnings Gud. Min Gud skall höra mig. 8  Gläd dig inte över mig, du min fiende. Om jag har fallit, skall jag resa mig igen. Om jag sitter i mörkret, är HERREN mitt ljus.

Det är ett vittnesbörd fullt av hopp och förtröstan. Vi kan tillägga Davids ord:

2Sam 22:29 Ty du, HERRE, är min lampa, HERREN gör mitt mörker ljust.

Jag tror att det också gäller oss i Sverige idag.
Samtidigt som vi sörjer och bävar över mycket som sker och mörkret som tätnar när laglösheten ökar, har vi fått uppenbarelsens ljus i våra hjärtan och hoppet som strålar från den himmelska världen. Guds ord  och Guds Ande leder oss på rätt väg.

Vi ska hålla oss utanför all slags religionsblandning (surdeg) men Guds-uppenbarelsen om JESUS bevarar vi som den dyrbaraste skatt. Då kommer också Gud att bevara oss.

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.