Varför tillåter Gud?

Varför tillåter Gud?

Predikan: Elvor Ohlin
Betel Vrångö
30 juli 2023

Varför tillåter Gud lidande och prövningar? Det är en fråga som vi ställs inför då och då. Vi har fått svar i Bibeln: det ingår i Guds formning och fostran i kärlek.

Hebr 12:6  Ty den Herren älskar tuktar han, [paideuo – uppfostrar och disciplinerar, tränar och undervisar] och han agar var son (dotter /äkta barn) som han har kär [paradechomai– som han har tagit nära].
…11  För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg, men för dem som fostrats genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. 

”för stunden” kanske glädjen är borta..?
”för stunden” kan Gud verka långt borta och allt kännas svårt..?
Men ”längre fram” för lidandet med sig en frukt som är frid och rättfärdighet om vi bevarar våra hjärtan från bitterhet, håller ut och håller oss till JESUS.

Det kan vara en ckockartad sorg när Gud tar ifrån oss någon av de käraste vi har här på jorden. Vi vet att Gud är god och trofast men förstår inte hans handlande.

Personligt: Jag fick se stora helandeunder i min uppväxt. Min mamma blev helad från dödlig cancer tre gånger, den ena gången från skelettcancer på ett tältmöte. Läkaren sa efteråt att hon antagligen bara hade haft ett par veckor kvar att leva. Ungefär sju år senare hade hon skelettcancer igen och Gud tog hem henne när jag var 18 år.
Jag minns när jag låg på natten i mörkret och kände den där chockartade sorgen. Det var som om taket inte fanns utan hela universum var där uppe och evigheten kändes så nära, så nära. Bara ett litet steg, ett ögonblick bort. Efter begravningen fick jag leva i en månad, dag och natt oavbrutet, med en känsla av bomull i mitt inre. Jag förstod att det där var Guds tröst.

Paulus skriver:
2Kor 1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, 4  han som tröstar oss [parakaleo – kommer till vår sida för att hjälpa /han kommer nära för att hjälpa] i all vår nöd…

Det var inte bara ord som Paulus skrev. Det var upplevt. Den som inte går korsets väg själv kan tala om det men det är stor skillnad när det är upplevt.
”all trösts Gud …som tröstar oss i all vår nöd”. Gud är källan till all tröst. Trösten innehåller också förmaning, mod och uppmuntran (enl. grundtexten). Det finns ingen nöd som är utanför Guds tröst.

Jag fick en underbar bön från den Helige Ande en gång för ganska många år sedan och jag har berättat det mer än en gång. Det kom prövningar som jag inte kunde förstå. Varför tillåter Gud detta? Jag förstod ingenting, varken orsak eller syfte. Då kom det ett tydligt tilltal i mitt inre: ”Bed att det för dig närmare Jesus!”
Jag fick inga svar och ingen förklaring från Gud men orden löste mig från alla varför. Den bönen har jag bett många gånger sen dess. ”Jesus, låt detta föra mig närmare dig. Jag förstår inte varför du tillåter detta men låt det föra mig närmare dig …då vet jag att allt blir bra till sist“.

Det står i Jes 9 att han är en Underbar, Rådgivare / Underbar i råd. Om du står med frågor utan svar är mitt råd att du ber den bönen från hjärtat: ”Jesus, låt detta föra mig närmare dig”.

Hur många gånger hann inte Josef ifrågasätta det Gud tillät i hans liv, när han såldes som slav av sina egna bröder till Egypten?
Varför grep Gud inte in?
När han sattes i fängelse fast han var oskyldig? Falskt anklagad med lögner?
Varför grep Gud inte in?
Bortglömd och sviken av medfången som blev frisläppt?
Varför grep Gud inte in?
Det som var illa blev värre och värre blev värst!
Men Gud hade en mycket högre plan och det som hände var Guds underverk från början till slut.

Jes 55:8  Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. 9  Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. 

Hela vägen – alla år som gick – hade Gud noga förberett sin tjänare Josef för ett uppdrag som skulle bli till räddning för väldigt många, både hedningar och Guds utvalda folk. Bara Gud vet hur många som vände sig i bön till Israels Gud, som Josef tillbad. Gud lät också Josefs liv bli en förebild på Messias Jesus.

Allt vi går igenom är Gud mäktig att använda i förberedelse för det som ligger framför, både här i tiden och inför evigheten. Våra liv förhärligar Jesus genom att vi alltid vänder oss till honom.

Gud tillåter att ondskan ser ut att segra
Hab 1:2  HERRE, hur länge skall jag ropa på hjälp, utan att du hör, ropa högt till dig över våld, utan att du räddar? 3  Varför låter du mig se ondska, och hur kan du själv se på sådant elände? Fördärv och våld är inför mig, split och kiv uppstår. 4  Därför blir lagen utan kraft, och rätten kommer aldrig fram. Den ogudaktige omringar den rättfärdige och rätten blir förvrängd. 

Namnet Habackuk betyder en brottare, han som omfamnar.  Habackuks bok brukar beskrivas som ”den kämpande tron”. Habackuk kämpade med Gud när han brottades med sina frågor: ”Varför griper du inte in?”

Vi får en viktig kunskap om Guds handlande i 2Petr 3, om varför han inte griper in när vi kanske tycker det.

2Petr 3:9  Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig. 

Amoreerna hade fyllt landet med ockult andlighet och då följer all slags synd, ondska och grymheter. Ändå gav Gud flera generationer gott om tid till omvändelse – en tid på drygt 400 år. Gud tillät att de fick hålla på ”tills deras synders mått var fullt”.
5Mos 18:14  Dessa hednafolk som du skall fördriva lyssnar till dem som utövar teckentydning och spådom, men HERREN, din Gud, har inte tillåtit dig något sådant. 

Gud vet allt i förväg – men han ger ändå tid till omvändelse för att han är god och rättfärdig.

1Mos 15:13  Och HERREN sade till Abram: “Det skall du veta att dina efterkommande skall bo som främlingar i ett land som inte är deras. Där skall de bli slavar, och man skall förtrycka dem i fyrahundra år. 14  Men det folk som gör dem till slavar skall jag döma. Sedan skall de dra ut med stora ägodelar. 15  Men du själv skall gå till dina fäder i frid och bli begravd vid hög ålder. 16  I fjärde släktledet skall de återvända hit. Ty ännu har inte amoreerna fyllt sina synders mått.” 

Gud ger människan tid till omvändelse men när det står klart att ingen omvändelse kommer att ske, DÅ griper han in och gör slut på ondskan och domen faller.

Paulus skrev till de nyfrälsta i Tessalonike som levde under förföljelse.
1Tess 2:2  Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men vår Gud gav oss mod att predika evangeliet för er trots hård kamp. 
14  Ni bröder har ju blivit efterföljare till Guds församlingar i Judeen, de som är i Kristus Jesus. Ni har fått utstå samma lidanden av era landsmän som de av judarna, 15  de som dödade både Herren Jesus och profeterna och som nu har drivit bort oss. De behagar inte Gud och är fiender till alla människor, 16  eftersom de hindrar oss att predika för hedningarna, så att dessa blir frälsta. Så fyller de ständigt sina synders mått. Men vredesdomen skall komma över dem till slut. 

Gud ger tid till omvändelse och vi kan lita på att alla hans domslut är rättfärdiga.

Varför tillåter Gud en antikristen global agenda att få makt över hela jorden? (Upp 13)
Vi är bara ett steg från uppfyllelsen av en världsregering genom FN. Det är inga ”konspirationsteorier” som massmedia försöker få oss att tro. Det är fakta. På FN:s egen hemsida kan man läsa om Framtidens toppmöte 2022-2024 om Framtidspakten 2024 och om en “nödplattform”.

En enda (planerad?) kris räcker för att FN [med stöd av WEF = ”jordens köpmän” (Upp 18)] tar full kontroll över hela jorden helt öppet. FN har dessutom ”befogenhet att förlänga sin världskontroll på obestämd tid”. Det här är den globala Agendan 2030 med världskontroll politiskt, religiöst, ekonomiskt (en global jättepyramid).
Man kommer att införa ett digitalt id genom AI september 2024 som gör att staten [under världsregeringen] får total kontroll över allting i våra liv. Utan digitalt id kommer ingen att kunna köpa eller sälja. Experterna varnar för att människan håller på att förlora kontrollen över AI. Nästa steg är att koppla samman människan med datorer genom AI, dvs. transhumanism.
“Ett nytt steg i evolutionen”, säger man. Vi vet att evolutionsteorin är en lögn. Du håller inte mobilen i din hand längre. Allt är uppkopplat i din hjärna…
Människor tror att de är som gud och kan skapa evigt liv genom vetenskap och teknik. Att skapa evigt liv [utan Gud] är det yttersta målet.
Vad är AI? (Googles svar) Artificiell Intelligens är en maskins förmåga att visa människoliknande drag, såsom resonerande, inlärning, planering och kreativitet.

Vi ser ut att närma oss slutet med hast.
Upp 13:15  Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. [allt detta är fullt möjligt idag genom AI]

Gud tillåter falska profeter med falska läror och uppenbarelser, som gör tecken och under som leder till avfall. Villoläror attraherar alltid köttet (den fallna naturen): onda och själviska begär efter makt, rikedom, upphöjelse, ära.

5Mos 13:3 då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ. [här fick vi veta varför Gud tillåter dem: han prövar våra hjärtan] 4  HERREN, er Gud, skall ni följa, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni lyssna till, honom skall ni tjäna och honom skall ni hålla er till. [Vad säger det till oss? Läs din Bibel och var bedjande!]

Vi ska inte imponeras bara för att mirakler sker.
2Tess 2:9  Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10  och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11  Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen.
(Det är alltså konsekvensen av människans eget val). 

Matt 24:11  Många falska profeter skall träda fram och bedra många. (sa Jesus)
Många… se upp för de stora sammanhangen!
Är det kyrkornas beroende av bidrag som leder till kompromiss efter kompromiss, med Bibelns klara budskap? Världens Agenda styr till ett stort avfall bort från biblisk undervisning. Gud tillåter och prövar våra hjärtan.

Vi har ett ansvar att pröva allt – inte prova allt – men pröva allt:
Matt 24:4  Jesus..: “Se till att ingen bedrar er. 

”The Change” i Lissabon, augusti 2023
Man samlar till en jättekonferens för att föra alla [särskilt ungdomar] tillbaka till Påven och KK. Det är bedrägligt eftersom ”det låter kristet” och kallas ”evangelisation”. Men det är ett korslöst evangelium. Många av predikanterna är öppna för new age och ockulta krafter. Här ingår många kända amerikanska trosförkunnare. Samling till Påven är samling till en Världsreligion som ingår i Agendan.

Det här kommer att leda till förföljelse av bibeltrogna som går korsets väg i Jesu efterföljd.
Upp 12:11  De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. [Kristi sinnelag: ”jag dör hellre än att svika Jesus och riskera hela evigheten hos honom”]

Varför tillåter Gud förföljelse?

1. Förföljelse leder alltid till seger för Guds rike om vi förblir i Jesus och i hans ord.
2. Gud tillåter prövningar av olika slag för att göra ett djupare verk i oss, till vårt allra bästa.
3. Vi får lära känna Jesus på ett djupare sätt. När vi vittnar är det inte bara ord. Det är upplevt och berör.
4. Gud vill nå människor just där – ibland i fängelser.

Luk 21:12  (Jesus) Men innan allt detta händer, skall man gripa och förfölja er. Man skall utlämna er åt synagogor [dåtidens sociala trygghet, som kunde användas som en slags domstol] och fängelser och ställa er inför kungar och landshövdingar för mitt namns skull. 13  Detta ger er tillfälle att vittna. 14  Bestäm er därför att inte förbereda något försvarstal. 15  Ty jag skall själv lägga orden i er mun och ge er vishet som ingen av era fiender skall kunna stå emot eller motsäga. 

Därför kan vi läsa i Apg om Petrus frimodiga vittnesbörd fylld av den Helige Ande:
Apg 4:11  Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. 12  Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” 

Jag vill citera Andrew Brunson, missionären som blev satt i fängelse i 2 år i Turkiet för att han missionerade. Han visste inte om han någonsin skulle bli fri. Vi har läst om många som har upplevt Guds närvaro på märkliga sätt när de har suttit i fängelse för sin tro.

Brunson kände inte Guds närvaro. Han kände sig övergiven av Gud men han valde att hela tiden vända sig till Jesus och säger efteråt: ”…Att lida för Jesus kan bygga upp vår kärlek till honom. …Jag älskar Jesus mer nu eftersom jag lidit för hans skull. …Jag upplevde Guds tystnad i två år. Själens mörka natt. Jag var väldigt förvånad när jag insåg att jag kom ut ur fängelset, med en djupare närhet än jag haft innan. En annorlunda närhet. En som kommer av att ha blivit prövad.”

Vi har ett underbart och dyrbart löfte som gäller både personligt och som Guds folk.

Rom 8:28  Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. [Det gäller i sorg och varje lidande eller när vi tycker att allt går emot oss. Det gäller i medgång och i motgång. Gud samverkar allt till det bästa, utan att vi förtjänar det]

Gud har alltid en väg framåt. Älskar vi Gud? Älskar vi Jesus? Det handlar inte om känslor. Det är ett beslut vi tar, ett val vi gör.
Rom 8:31  Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? 

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , , . Bookmark the permalink.