Korset föder tron till seger Vrångö-Pingst 30/7-23

HERREN ÄR UNDERBAR

Jag gick omkring för någon vecka sedan med Elvor o Kameran i skogen och tänkte på allt som hemskt som sker. Jag tittade på allt detta från mänskligt perspektiv och var bedrövad i hjärtat när jag tänkte på den generationssplittring som vi ser. Jag tänkte faktiskt också på oss vi börjar ju bli till åren båda två vart är löftena Herre som du talat om? Vi är inga andevarelse utan bräckliga kärl var och en av oss och helt beroende av Guds nåd.

Herre var är din skörd du talat om? Vart är din heliga eld och den sanna väckelsen som du vill sända? Jag tror varenda en precis som Abraham o Sara undrar när tiden går och inget händer vart tog nu löftena vägen? Med andra ord med mänskliga ögon ser det omöjligt ut Gud. Men plötsligt kom det som en kristallklar tanke som bara växte i styrka jag bara visste att det var Herren som talade direkt in i mina tvivel. – Herren sade: Skulle då något vara så underbart att inte jag förmådde göra det!  

Vi sjunger i lovsången: Jesus du är underbar det är dig som jag älskar och det är dig jag vill ge allt som jag har Jesus du är underbar!

När Herren skall göra något så kan vi omöjligt vara i Centrum. Det måste vara Gud som agerar och då kallas det för Nåd. En del av det hebreiska ordet för Frid Shalom har innebörden att två parter möter varandra med upplyfta armar och öppna händer som ett tecken på att fiendeskapen har upphört. Det här är ju något vi människor gör i domstolar i USA lyfter man upp armen och handen och svär en ed. I USA lägger man ena handen på Guds ord och lyfter upp högra handen och avger en Ed att tala sanning.

Vi vet att Gud har en arm (Kristus som är Guds ord)
Vi vet att Gud har en hand (Kristus som är Guds ord)
Vi vet att Gud svurit en Ed som gäller alla med Abrahams Tro (Alla I Kristus)

Heb 6:17 Eftersom Gud ännu klarare ville visa för dem som skulle ärva det som var utlovat, hur orubbligt hans beslut är, bekräftade han sitt löfte med en ed. 18 Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden, i vilka Gud omöjligt kan ljuga, få en kraftig uppmuntran, vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi äger. 19 I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten 20 dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss, när han blev överstepräst för evigt, en sådan som Melkisedek. 

Lägg märke till att kapitlet börjar med att Abraham fick det Gud lovat genom lång väntan. Inte undra på att Satan arbetar så frenetiskt att försöka blända oss med ett falskt korslöst evangelium. Paulus var förtvivlad att Galaterna tog bort ögonen ifrån Guds stora mirakel Kristus som Korsfäst.

Gal 3:1 Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er, ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst? 

Gal 3:8 Och då Skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham: I dig skall alla folk bli välsignade. Alltså blir de som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. 

Gud sluter ett förbund med Abraham – Han får se en brinnande lampa gå fram mellan styckena. Kom ihåg att detta är en ED ett bevis för att alla löften skall hållas. Det innebär i princip att Jesus Kristus skall komma som Abrahams säd och fullborda förbundet med folket (Jes 49) Det innebär att Gud kommer att strida mot alla som är fiender till korset.

Tillbaka igen till det tilltal jag fick: Skulle då något vara så underbart att jag inte förmådde göra det säger Herren. Gud kan alltså inte ljuga och har bekräftat det genom en ED i en domstol.

1/ Den rättfärdige domaren har upphöjt sin högra arm (Korset)
2/ Den rättfärdige domaren har upphöjt sin högra hand (Korset)
3/ Den rättfärdige domaren har uttalat: Det är fullbordat (Korset)
4/ Detta öppnar en väg för dig och mig in i förutberedda gärningar

Men detta är ännu större Gud skapade alltså alla gärningar du skall gå in i före tidens start.
Upp 13:8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. Den som har öron må höra. 

När Gud börjar med väckelse ser det hopplöst ut han utväljer först det som inget är och formar detta kärlet i perfekt tid. Han utvalde Manoa (Viloplatsen) från Sorga (Spetälska) hustrun var steril. En familj där det såg mer ut som om de var förbannade än välsignade i människors ögon. De hade varit under filisteerna i 40 år (Prövning) Nu vet vi att elden eller ljuset är en bild på att Herren själv skall stå fast vid sin del och strida mot fienden. De behöver alltså en bekräftan och en uppenbarelse av Golgata Kors för att förstå att för Abrahams Gud är allt möjligt. Gud som inte kan ljuga lovar att de skall bära frukt och få se upprättelse.

Här kommer uppenbarelsen av Golgata Kors:
Dom 13:17 Manoa sade till HERRENS ängel: “Vad är ditt namn? Vi vill ära dig, när det som du har sagt går i uppfyllelse.” 18 HERRENS ängel sade till honom: “Varför frågar du efter mitt namn? Mitt namn är Underbar.” 19 Manoa tog killingen med tillhörande matoffer och offrade det på klippan åt HERREN. Då lät han något underbart ske inför Manoas och hans hustrus ögon. 20 När lågan slog upp från altaret mot himlen, for HERRENS ängel upp i lågan från altaret. Manoa och hans hustru såg detta, och de föll ner till jorden på sitt ansikte. 

Joh 3:13 Ingen har stigit upp till himlen utom han som kom ner från himlen, Människosonen som är i himlen. 

Herrens Namn är Underbar! (Heb: Peley) En stor hemlighet som är ofattbart och ett mirakel.
Vi vet med hjälp av skriften att Guds hemlighet är Jesus Kristus. (Kol 2:2)
Så när vi får öppnade ögon så sker någonting underbart både med oss men också med församlingen.

När vi förstår Guds Ed genom den upphöjda handen och den utsträckna armen föder det en bön som uppenbarar Guds eld. Denna eld handlar om en ed för Abrahams säd och att Guds mäktiga hand sätts i rörelse när vi ber i tro i Jesu namn.

Precis den plats där Israels barn befinner sig innan förföljelsen av Egyptens hästar och vagnar kommer. Den platsen bildar ett tydligt kors Mose som mött denna eld visste att Herren skulle inte svika sitt folk i kris. Korset är ett bevis för hand upplyfta hand som är lammet slaktat från begynnelsen.

2 Mos 14:8 Och HERREN gjorde faraos, den egyptiske kungens, hjärta hårt så att han förföljde Israel när hela folket drog ut med upplyft hand. 

2 Mos 14:13 Då svarade Mose folket: “Frukten icke; stå fasta, så skolen I se vilken frälsning HERREN i dag skall bereda eder; ty aldrig någonsin skolen I mer få se egyptierna så, som I sen dem i dag. 14 HERREN skall strida för eder, och I skolen vara stilla därvid.” (1917)

Det Gud gjorde var att göra en väg där det var totalt omöjligt att göra en väg. Förkastar vi att tala om korsets betydelse där Gud stadfäster sina löften i en Ed för hans folk. Folket blev ormbitna i öknen de höll på att dö av ormgift: Men det som såg upp på kopparormen och verkligen förstod innebörden fick en tro som övervann både synden och världen. Ett modslöst folk behöver skåda Guds ED i förbundet som är en Korsfäst Kristus. När Israel stred mot Amalek (Bild på synden) höll Mose upp Guds stav (Korset) – Han blev satte sig och vilade på en sten och han fick hjälp att upphöja Guds staven.

2 Mos 17:12 När Moses händer blev tunga tog de därför en sten och lade under honom, och han satte sig på den. Sedan stödde Aron och Hur hans händer, en på var sida. Så hölls hans händer stadiga till dess solen gick ner. 13 Och Josua besegrade Amalek och hans folk med svärd. 

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.