Dra upp på säkrare mark

Det var ord som Herren uppenbarade för oss i en dröm när han visade att dammluckor med stark demonisk aktivitet skulle släppas loss på jorden och de kommer att uppträda som ljusets änglar. Jag vill uppenbara ett mönster Gud använder genom bibeln innan domarna kommer!

Lögn (Pseudo) är på grekiska en skicklig gjord kopia så att den är väldigt svår att skilja den från sanningen. Men när sanningen uppenbaras så tränger ljuset igenom lögnen och mörkret drivs bort ifrån en människas sinne som plågas av den.

Jak 4:7  Underordna er därför Gud. (Korset) Stå emot djävulen (Åklagaren – Lögnaren) så skall han fly bort från er.

1/ Att underordna sig Gud gör man alltid genom att ta sitt kors på sig.
2/ Den som lyder sanningen kommer till slut att få uppleva stor befrielse från falsk skuld.
3/ De laglösa hade aldrig varit bland de laglösa om de hade gjort som Herren sagt (Matt 7)
4/ Varför kallar ni mig för Herre när ni inte vill göra som jag säger (Matt 7)

Evangeliet är solklart och enkelt att förstå så olydnaden måste samtidigt vara helt klart för dem och konsekvenserna för olydnaden också. De laglösa träder alltså helt medvetet över Guds uppsatta gränser och regler som är uppsatta där av kärlek till oss mot fienden. Messias var Profeten som skulle tolka skrifterna ur GT så Guds vilja blev uppenbarat att följa. Han skulle med andra ord uppenbara vägen för oss att vandra på för att följa honom. Vi måste ta vårt kors och dö med honom för att döda syndens och fiendens makt att bedra oss bor i oss (Matt 16:24-28) Detta är den uppenbara sanningen och om vi inte vill lyda den kommer vi att bedras och stå på mörkrets sida. (2 Tess 2)

Låt mig få uttrycka mig väldigt klart och det är att den mörka sidan kommer nu att få ökade befogenheter att åtskilja de som lever i mörkret ifrån de som lever i ljuset. Frågan är bara vilken sida vi väljer att ställa oss på nu för det kommer helt och hållet avgöra om du kommer att räknas som en häxa eller en trollkarl inför Gud.

1 Sam 15:22  Då sade Samuel: “Menar du att HERREN har samma behag till brännoffer och slaktoffer som därtill att man hör HERRENS röst? Nej, lydnad är bättre än offer, och hörsamhet bättre än det feta av vädurar. 23  Ty gensträvighet är trolldomssynd, och motspänstighet är avguderi och husgudsdyrkan. Eftersom du har förkastat HERRENS ord, har han ock förkastat dig, och du skall icke längre vara konung.” 

När Herren har uppenbarat sin vilja genom Profeten Jesus Kristus solklart i Evangeliet och vi väljer medvetet att försöka komma undan den uppenbarade sanningen att vi måste dö med honom på korset. Då ger vi synden driven av dess mörka makter auktoritet att bedra oss det är en andlig lag. (Heb 3:13) Tro det eller ej men ockultism är en levande verklighet för dem som varit inne i det och det kommer att se ut som om det fungerar.

Om vi inte vill höra sanningen hjälper det inte med långa offertal eller lovsång halva Gudstjänsten för att skapa själiska känslor istället för Guds Ande. Där talet om korset inte finns och där du inte dör ner med honom kommer den församlingen att bedras.

1/ Det börjar alltid att med att ersätta lydnaden med offer (Breven till Uppenbarelseboken)
2/ Detta öppnar upp för de andemakter som blev Israels dom
3/ Detta som står i vers 23 måste jag läsa på hebreiska för det kan innebära en dom över ett land eller ett folk.

Vi vet att Israels historia gäller för oss som har ändens tid inpå oss så hur Gud dömer Israel är ett mönster på hur han dömer Jorden och den Kristna församlingen.

Jag skall läsa en parafras av 1 Sam 15:23 så att vi kan se ett tydligt mönster på Guds dom över jorden och över den avfallna församlingen. Lägg noga märke till hur exakt det stämmer med vad Jesus och Apostlarna säger kommer ske innan domen kommer.

Möjlig översättning då och frågan vi måste ställa oss är att Israel inte gick ostraffat när man behandlade Guds ord med förakt.? Vi tycks tro att församlingen kan göra det och komma undan. Men samma sak gäller här med sa Paulus: (Gal 6:7-8)

1 Sam 15:23  ForH3588 rebellionH4805 is as the sinH2403 of witchcraft,H7081 and stubbornnessH6484 is as iniquityH205 and idolatry.H8655 BecauseH3282 thou hast rejectedH3988 (H853) the wordH1697 of the LORD,H3068 he hath also rejectedH3988 thee from being king.H4480 H4428 

Låt oss börja med slutet här för det bekräftar vad Paulus säger:

Gal 6:7 Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte (Behandla med förakt) : det människan sår skall hon också skörda. 8 Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv. 

Saulus hade behandlat Guds ord med förakt! Straffet för att göra detta öppnar upp för en fällande dom nämligen ockulta falska spådomar (Profeter) för att dra iväg folket från sin Gud. Den som inte aktivt agerar för att står upp för Guds ord är laglös. (Apatisk) Men lägg märke till att det kommer att föröka laglösheten till avgudadyrkan. Heb: Teraphim! Detta är värre för det har inte bara med ockulta tecken att göra utan roten till det hebreiska ordet kommer av: En som kan hela och göra under! (Reikihealing = Ockult healing)

Så när Gud nu skall döma sitt hus ett land och en hel värld finns det ett tydligt mönster på hur det går till.

1/ Evangeliet förkastas
2/ Spådomsandar invaderar och uppträder som Gud
3/ Om Guds folk agerar laglöst i Apati kommer ännu värre saker
4/ Det börjar ske kraftgärningar och under och ockulta manifestationer

Vi känner personligen till flera personer som varit i New Age och upplevt dessa UFO:s och konstiga varelser. Men så fort de tog emot Sanningen Jesus Kristus i hjärtat så försvann plötsligt dessa konstiga manifestationer drömmar och varelser bort.

Vi har bara en källa som kan uppenbara för oss vad som är sanning och vad som är lögn och det är att under Andens ledning studera Guds ord.

Dr. Huge Ross har varit en kristen föreläsare och försvarat bibelns skapelseberättelse i många år. Han har talat med 10 vetenskapsmän som är ateister men som faktiskt försvarar bibeln utan att ens veta om det. Alla dessa 10 vetenskapsmän är totalt överens om att efter många års studier komma fram till slutsatsen: Vi har att göra med interdimensionella varelser som inte är bundna till tidslagarna inte heller med de materialistiska lagarna. De måste komma från ett rike av en annan dimension vad det nu kan innebära.

Guds ord är fullkomligt solklar med att det finns bara 2 riken nämligen ett av ljus (SANNING) och ett av mörker. (LÖGN) Bibeln förbjuder oss att själva söka ta reda på vad som finns i mörkret det tillhör Gud. (Det kallas Ockultism) Men det Gud uppenbarar för oss om det mörkret genom Guds skrivna ord det är ljus och det ljuset tillhör oss som en gåva.

5 Mos 29:29 Det fördolda hör HERREN, vår Gud, till. Men det uppenbarade gäller för oss och våra barn till evig tid, för att vi skall följa alla ord i denna lag.

Paulus säger att allt som Gud uppenbarat genom sitt ord för oss är Ljus.
Efes 5:11 Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället. 12 Vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. 13 Men allt kommer i dagen, när det uppenbaras av ljuset.

Rom 1 Handlar om människans spiral nedåt genom Guds vrede som är förmörkade hjärtan till den sista generationen innan Jesus Kristus kommer tillbaka igen. Detta liknar väldigt mycket Noas och Lots generation. Medan Paulus är oerhört tacksam att han fått ljus i hjärtan som han omöjligt kunnat få utan Gud.

Den som sökt uppenbarelser ifrån mörkrets rike tänker och talar på ett sätt.
Den som får ljus i hjärtat genom Guds Nåd tänker och talar på ett helt annat sätt.

Apg 8:9 Men i staden fanns en man vid namn Simon som bedrev trolldom (Falska under och tecken och spådomar) och hade slagit folket i Samarien med häpnad. Han sade sig vara något stort. (Munnens bekännelse)

2 Kor 4:5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 

De flesta teologer är övertygade att Satans fall ägde rum innan människans fall. Jag läser nu från 1 Mos 3:1 från en direkt hebreisk översättning: Men ”den skinande” och viskande” ormen (Nashash) blev den mest listiga (NAKNA = Heb) varelsen av alla som Gud skapat. (Satan)

Kol 2:13 Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser 14 och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika spika fast det på korset. 15 Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem. 

UFOS är alltså inget som skriften avslöjar därför förbjudet ockult område. Allt just nu handlar om UFOS och när jag bad över detta kom jag av slump in på en profetisk varning jag tror handlar om att ”The Great Reset” snart för in hela världen in i en stark demonisk aktivitet. Den som inte lever nära Guds ord nu och helgar och renar sig kommer inte ha en chans att stå emot den smutsflod av ockult aktivitet som kommer.

DRÖMMEN OM THE GREAT RESET OCH FALLNA ÄNGLARS ÖKADE AKTIVITET

Detta är en ödmjuk kille som får en dröm som är en resetknapp på en dator som plötsligt bildar en ring runt månen. (Min tolkning är givetvis ”the great reset” eller ”den nya världsordningen”). Efter detta såg han österut och där uppenbarades ett UFO och varelser som kom ut ur detta ufo som bjöd in honom men han sa nej. Min varning handlar om att Herren uppenbarar saker i förväg så att vi inte skall gå in i denna onda agenda som de kallar för ”The Great Reset”. Det är nämligen Satans stora plan att bedra en hel värld. De här fallna änglarna verkar plötsligt att bli väldigt aktiva här på jorden. Det kommer rapporter från flera håll om UFOS och varelser som absolut inte går att bortförklara som fantasier till och med poliser har sett dem.

Denna Agenda som kommer över jorden ingår i att bedra jordens befolkning. (2 Tess 2:1-17) Dessa UFO och konstiga varelser som kommer att uppträda mer och mer ingår i Satans stora Plan. Jag är säker på att dessa varelser är fallna änglar med andra ord demoner. Det kommer att ske en sådan förvirring av nyheter över hela världen att du inte kommer att veta vilka som säger sanningen och det har redan startat. En annan sak som kommer att bli vanligare och vanligare är att människor kommer att få se änglar uppenbara sig som sändebud från ljuset.

Dessa kommer att börja uppenbara sig för predikanter pastorer och kristna ledare över hela världen och ge dem olika budskap. Nu gäller det för den troende att leva i ljuset i gemenskap med Anden och ordet för att inte bli bedragna av denna starka villfarelse. De som följt korset kommer att få förmågan och ljuset att kunna se rakt igenom dessa falska änglars förklädnad.

De som inte kan se igen om detta kommer att dras med i det stora avfallet som sker innan Jesus Kristus uppenbarar sig i sin egen Parousia. Nu är det slut med all ytlig kristendom om vi skall klara oss detta handlar om liv och död vänner. De som har gått upp högre på säker mar måste kalla på dem som är längre ner så att de kan se den stora förförelsen som kommer. Du måste dra högre upp så du förstår den katastrofen som är på gång när de demoniska dammluckorna öppnar sig.

Du kan se detta i uppenbarelseboken där Johannes kallas att komma högre upp på Sions berg så han skulle kunna se den öppnade boken och den demoniska förförelse Herren kommer att tillåta komma över jorden. En varning de kommer att bombardera dig med information om dessa pågående saker så du vet inte vad du skall tro och det är just förvirring och skräck de vill uppnå för att fånga ditt sinne.


Janne Ohlin 13/8_23

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, NEW AGE AND MYSTICISM, PROPHECY. Bookmark the permalink.