“Se till att ingen bedrar er”

Vi fick det här på mail från en av våra följare av hemsidan. Det här vittnesbördet är angeläget eftersom många kristna dras med i falska rörelser med falska läror och ett falskt evangelium. Gud vill ge urskiljning till alla kristna och hjälpa oss att gå den sanna vägen i Jesu efterföljelse.
/Elvor & Janne

Guds Välsignelse och frid

Under mina år som kristen har jag fått se rätt mycket elände i kristenheten. Året 1986 kom jag till tro på Herren Jesus Kristus. Det var på ett tältmöte i Åkersberga utanför Stockholm. Jag hade åkt med vänner från Venngarn LP-Stiftelsen till det här tältmötet. Det regnade den här augustidagen minns jag, när man bar ut en låda med Segertoner, dvs pingströrelsens sångbok.

Efter predikan bjöds det fram för förbön och där i tältet böjer jag mina knä och säger Ja till Jesus Kristus som min Frälsare. Jag såg en inre syn där Jesus Kristus stod med en öppen famn och tog emot mig. Det fanns en omvändelse från mörker till ljus, jag hade känt syndanöd i mitt liv. Min omvändelse ledde till att bekänna rån och andra brott man gjort i sin ungdom.

Sedan under min vandring med Jesus Kristus kom jag i kontakt med falska lärare och läror, först var det Arken i Stockholm, men kände ganska fort att Linda Bergling var självfokuserad “Mycket jag”. Och på den här tiden,  dvs slutet på 80-talet, var trosrörelsen mycket framgångsrik med sin falska framgångsteologi och JDS lära, och inte har de omvänt sig från den antikristliga teologi tyvärr. Under mina unga år som troende åkte jag en del på möten till Livets ord, läste en massa böcker samt lyssnade på undervisning av falska lärare som bland annat Ulf Ekman och Kenneth Hagin.

Sedan i början av 1990-talet kom Vineyard och man drogs in i deras lovsång och fokus på den profetiska gåvan. Lovsången i Vineyard var annorlunda, kändes inte så prestationskrävande som inom trosrörelsen. Men både Vineyard, Arken och Livets ord hade ett annat evangelium än det som vi kan läsa om i Bibeln.

Vi kan med ta upp Bethel Church och Hillsong. De kommer från samma orena källa “Trosrörelsen”. Idag har många druckit ur dessa orena källor liksom jag gjorde en tid i mitt liv.

Jag har haft samtal under några dagar med en väninna om Trosrörelsen och Hillsong. Vi har båda en sorg över hur det falska evangeliet har tagit fotfäste i våra länder. Det har varit intressant att dela tankar med min vännina från Norge. Det finns en intressant dokumentär på Discovery Plus om Hillsong ” Welcome Home” och det är 4 serier . Skulle rekommendera dig att se den. Mycket skrämmande och intressanta vittnesbörd att ta del av.

En kvinna berättade att lovsången blev som en “Känslodyrkan”. Man kategoriserade människor på mötena och kändisar fick VIP platser. En kille berättade att han la märke till att Carl Lentz Hillsong pastor i USA hade dyra märkesskor och la upp det på Instagram. Han fick ganska fort massa följare till sitt konto. Och sedan berättade han att flera kända pastorer från dessa megakyrkor hade dyra märkeskläder och skor samt en utsvävande livsstil.

Dessa personer är inte ambassadör för Jesus Kristus, utan en annan Herre som heter satan som gör sig lik en ljusets ängel. Carl Lentz är god för flera miljoner och han nådde fram till många kändisar, men med ett annat evangelium. Så grunden på huset är inte byggt på klippan Jesus Kristus.

Jesus sa “Matt 24:3-4: När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: “Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?” Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. “

Märk här att Jesus sa “Se till” alltså ansvaret ligger på oss att vara aktiva själva för att inte bli bedragna. Vi kan också se att Jesus sa flera gånger ” Var på er vakt ” . Och vad ska vi vara på vakt emot? Han tar upp om falska messiasgestalter och falska profeter som bedrar många.

Så vad säger Paulus i Galaterbrevet kapitel 5?
Där beskriver han om köttets gärningar och Andens frukt. Låt oss se på köttets gärningar  vilka dem är och stanna till där ett ögonblick:
Köttets gärningar är uppenbara: sexuell omoral, orenhet, orgier,  avgudadyrkan, ockultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror,   illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så ska inte ärva Guds rike.

Om man ser på dessa falska lärare och profeter så bär de inte rätt frukt. Man kan se köttets gärningar så klart i deras liv. Och Paulus säger att de som lever så ska inte ärva Guds rike.

Ett gott träd bär god frukt så låt oss se närmare på den goda frukten:
Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet,  mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär.  Om vi har liv genom Anden, låt oss då också följa Anden.  Låt oss inte vara fåfänga, inte utmana varandra och inte avundas varandra.

Paulus skriver i 2 Korintierbrevet kapitel 11 om de falska apostlarna.
”Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl.”

Andra Korintierbrevet 11:3-4 
Här tar Paulus upp om andra som predikar en annan Jesus än den han predikade och ett annat evangelium. Han kände stor sorg över att de föredrog det tyvärr. Samma dilemma har vi idag inom kristenheten .

Under min tid i Örebro har man kommit i kontakt med den falska nådeförkunnelsen för några år sedan. Och frukten av den blev förvirring och splittring. Köttets frukter, inte andens ljuva frukter.

Många församlingar har inte stått upp mot dessa orena källor och konfrontera församlingsmedlemmar som druckit sig redlöst berusade av det orena falska främmande evangelium.

Varför predikas det så lite om korsets kraft och Jesu tillkommelse?
Omvändelse – när hörde man en sådan förkunnelse senast? Idag behövs det verkligen predikas omvändelse i församlingarna. Guds folk sover i Sverige!

Ljumheten råder i kristenheten. Var är de sanna profetrösterna? De som verkligen vågar gå emot strömmen och lyda Herren! Det kostar att ta korset och vara en lärjunge till Jesus Kristus och säga sanningen.

Låt mig avsluta med fortsättningen av 2 Korintierbrevet kapitel 11 och jag ber dig läs det några gånger. Känn kärleken från Paulus att predika evangelium utan att vara till anstöt eller börda för församlingarna.

”Jag vill också i fortsättningen handla som jag gör, för att inte de som söker efter tillfälle att vara som vi i fråga om berömmelse skall lyckas med det. Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar. Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar. Jag upprepar: ingen får ta mig för en dåre. Men när ni nu gör det, ta då emot mig som en dåre, så att också jag kan berömma mig lite. Vad jag nu säger, det säger jag inte som Herren skulle säga utan som i dårskap, i den fasta övertygelsen att jag har skäl att berömma mig. Eftersom många berömmer sig själva, vill också jag göra det. Ni står gärna ut med dårar, ni som är så kloka. Ni finner er i att man gör er till slavar, att man utnyttjar och utsuger er, att man uppträder utmanande och slår er i ansiktet. Till min skam måste jag säga att vi har varit för svaga till det. Men vad andra vågar skryta med – jag talar som en dåre – det vågar jag också. Är de hebreer? Det är jag också. Är de israeliter? Det är jag också. Är de Abrahams barn? Det är jag också. Är de Kristi tjänare? Det är jag ännu mer, för att nu tala likt en dåre. Jag har arbetat mer, suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd och ofta svävat i livsfara. Av judarna har jag fem gånger fått fyrtio gisselslag, så när som på ett, tre gånger har jag blivit piskad med spö, en gång har jag blivit stenad, tre gånger har jag lidit skeppsbrott, ett helt dygn låg jag i det djupa vattnet. Jag har ofta varit på resor, utstått faror på floder, faror bland rövare, faror från landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder, allt under arbete och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen och naken. Förutom allt detta har jag den dagliga uppgiften, omsorgen om alla församlingarna. Vem är svag utan att jag är svag? Vem kommer på fall utan att jag blir upptänd av iver? Om jag måste berömma mig, vill jag berömma mig av min svaghet. Herren Jesu Gud och Fader, som är välsignad i evighet, vet att jag inte ljuger.”
Andra Korintierbrevet 11:12-31

(…Är mycket tacksam för er sida där jag fått mycket god undervisning. Många intressanta inlägg har man fått ta del av)

Andy Svensson

This entry was posted in DISCERNMENT. Bookmark the permalink.