Prövning av profetia

Prövning av profetia

1. Profetian måste alltid vara i enlighet med Guds ord, Guds rådslut
1Tess 5:20 Förakta inte profetior, 21 men pröva allt, behåll det goda, 22 och håll er borta från allt slags ont.
Det som är gott = innanför Guds ords gränser (inte det som är behagligt och kliar i öronen, typ att JAG/VI ska bli stor och känd, framgångsrika etc…)
5 Mos 13 –  talar om att falska profeter leder bort från den smala vägen (överlåtelsen till Jesus och ödmjukhet) men kan ändå göra tecken och mirakel.
En falsk profet kan också påstå att saker ska hända (ofta inom en bestämd tid), som inte sker  – även om de skyller på människor är det fel, för Gud är mäktig att göra allt som han säger – han lovar inget som han inte håller!

2. Om profetian säger att något ska hända vet man först när det händer – om det händer
Det får tiden utvisa.

3. Vi ska pröva andarna – vad har personen för bekännelse?
1Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. 2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud,

När Guds Ande talar kan det vara både allvarligt och skarpt men det finns alltid nåd med. Om Gud varnar har han också alltid en väg till räddning. (Om man har valt att vägra lyda Gud och han prisger, är det troligt att han är tyst). När Gud talar finns det en helighet och renhet över budskapet.

4. Profetian upphöjer och förhärligar Jesus, inte människor. Det kan vara en stark uppmuntran till en person att få tjäna Gud – men det är alltid för att Jesus ska äras, inte att personen ska få ära.
Upp 19:10 Jag föll då ner för hans fötter för att tillbe honom, men han sade till mig: ”Gör inte det! Jag är bara en medtjänare till dig och dina bröder, som har vittnesbördet om Jesus. Gud skall du tillbe. Ty Jesu vittnesbörd är profetians ande.”

5. Profetia (personlig) är ofta bekräftelse på det man redan vet eller sätter ord på det man känner i sitt hjärta. Det ger sanktion, inte ofrid. Även om det innebär kamp och en kostnad, finns det en visshet i våra hjärtan.
Jes 55:12 Med glädje skall ni dra ut, i frid skall ni föras fram…

6. Guds Ande tvingar inte.
Det finns många exempel på att människor ”profeterats” ihop i äktenskap, som inte var Guds Ande. Då är det ofta ett tvingande och pushande som inte ger utrymme för prövning.

7. Om det är något allvarligt eller ”stort”, talar Gud på flera sätt eller genom flera personer (kanske många) som stämmer överens.
2Kor 13:1 …Efter två eller tre vittnens samstämmiga vittnesmål skall varje sak avgöras.

/Elvor Ohlin

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.