Surdeg är Farligt

Ur predikan med Janne Ohlin på Parousia Mission 21/5 – 2017

pizza-dough6

Jes 55:12 Med glädje skall ni dra ut, i frid skall ni föras fram. Bergen och höjderna skall brista ut i jubel inför er, alla markens träd skall klappa i händerna.

1/ Glädje (SIMKAH) En högtidsglädje!
2/ Föras fram (FLYTA)
3/ I Shalom (SHALOM = FULLHET)

Det här blev en verklighet för oss när Jesus dog och uppstod för oss. Han själv är detta inom oss genom DHA. Herren vill att vi skall leva i den här högtidsglädjen varje dag. Men det finns saker som kan hindra ”Flytet” nämligen ”Högmodet” ”Surdegen” ”Köttet”

Det är de små han vill leda på det här sättet inte de stora och starka de utgår från att de redan vet vägen. De små kommer att ha flyt! (Smile)

Psa 25:9 Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg.
Jes 29:19 De ödmjuka skall få allt större glädje (SIMKAH) i HERREN, de fattigaste bland människor skall fröjda sig i Israels Helige.

De hebreiska orden här tyder på att högtiderna får sin uppfyllelse i Herren. Det är just därför tar Paulus upp detta. Kom nu ihåg att vid uttåget ur Egypten (PÅSK) var surdegen borta och utrensad.

stav

2 Mos 12:39 Av degen som de fört med sig ur Egypten bakade de osyrade brödkakor. Ty den hade inte hunnit bli syrad, eftersom de hade drivits ut ur Egypten utan att få dröja. De hade inte heller kunnat göra i ordning någon reskost åt sig.

Här ser vi alltså bilden av Jes 55:12 vi läste först gällande högtidernas uppfyllelse I Kristus.

1 Kor 5:6 Ert skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? 7 Rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara en ny deg, eftersom ni är osyrade. Ty vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. 8 Låt oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg.

Paulus beskriver här det hebreiska ordet för ”Högmod” som även beskriver något ”Svällande” precis som jäsande deg. Vart har man jäsande deg? Jo i ett baktråg som då blir en bild av ditt hjärta. Jag tror just att vi kanske har fått en liten ledtråd nu om ändens tid.

Innan högtiderna skall nå sin yttersta uppfyllnad med Jesu Tillkommelse kommer han själv att rensa bort ”Surdegen” ur sitt hus.

Sef 3:11 På den dagen skall du inte längre blygas för alla de överträdelser som du har begått mot mig. Ty då skall jag avskilja från dig dem som jublar så segervisst hos dig, och du skall inte längre förhäva dig på mitt heliga berg. 12 Men jag skall lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt, och de skall förtrösta på HERRENS namn.

Sef 3:11 In that day shalt thou not be ashamed for all thy doings, wherein thou hast transgressed against me: for then I will take away out of the midst of thee them that rejoice in thy pride, and thou shalt no more be haughty because of my holy mountain. 12 I will also leave in the midst of thee an afflicted and poor people, and they shall trust in the name of the LORD.

Detta skall alltså ske innan Herrens Dag. Herren skall själv rensa ut från mitten de som talar högmodigt från Hjärtat! Det är exakt vad Tess 2:7 säger i grundtexten

2 Tess 2:7 (Parafras och Andemening)
Laglösheten är redan aktivt och verksamt bland er. Men när skördetiden är inne så kommer jag att låta det tas bort från er mitt.

Nu skall vi se att de som kommer ut från mitten har en syn på Guds Rike eller Himmelriket som inte stämmer överens med sanningen. De som tas bort är högmodiga och stolta de har alltså surdeg i hjärtat och talar stora svällande ord.

I mitt gamla liv var jag duktig på hembränning ja straffet är sonat och synden betald. Men då fanns det något man kunde snabbjäsa mäsken med som kallades ”Turbojäst” jag vet inte vad det innehöll men det började jäsa snabbt. Det verkar som om villolärarna idag använder detta för nu går det väldigt snabbt.

LIKNELSERNA OM RIKET

I Mt 13 beskriver Herren först liknelsen om såningsmannen. Där verkar det handla om det sanna riket som sås i hjärtat och som skall bära frukt.

Sedan kommer liknelsen om hur en fiende smyger in en falsk säd så nu uppstår en blandning på vad som är sant och vad som är falskt. (DE LAGLÖSA)  Men Herren säger att ogräset skall tas bort ifrån hans äkta församling vid skördetiden.

Både 2 Tess 2 och Sefanja 3:11-12 säger att den här tiden är strax innan Herrens Dag. Petrus säger att: Domen kommer först över Guds hus! (1 PETR 4:17)

Så om vi nu läser in det här i det sammanhang det står i så är Kvinnan som gömmer surdeg i degen. Exakt samma sak som fienden som sådde ogräset i åkern.

Mat 13:33 Ännu en liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl, till dess alltsammans blir syrat.”

King James och Grekiskan har:
Mat 13:33 Another parable spake he unto them; The kingdom of heaven is like unto leaven, which a woman took, and hid (EGKRYPTO) in three measures of meal, till the whole was leavened.

Då börjar det jäsa I baktråget (HJÄRTAT) och ut genom munnen kommer det stora ”Svällande” ord av högmod. Men vad kommer deras stora ord att handla om då? Jo dags för en till liknelse som står i sammanhanget.

Mat 13:31 Han framställde också en annan liknelse för dem: “Himmelriket är likt ett senapskorn, som en man tar och sår i sin åker.32 Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst bland alla köksväxter och blir som ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo i grenarna.”

Jag tror att hemligheten till att förstå det här ligger i att Jesus målar upp två bilder samtidigt. Både den sanna bilden men sedan också den falska bilden.

vete

Ogräset är alltså bilden på ett förfalskat evangelium om riket
Kvinnan som gömmer surdeg i degen är exakt samma sak

Här kommer resultatet och jag tog upp det förra gången precis som Konstantin så kommer man att ”Kristna” samhället utan omvändelse. (7 BERGEN – DOMINIONISM – KINGDOM NOW)

senap

Himmelriket är likt ett senapskorn blir som en stor köksväxt. Men det är just den här falska bilden som gör den till något mycket större än det är. Nu skall man föra in alla religioner och bygga och man kommer att kalla det ”Guds Rike” eller ”Himmelriket”

skylt2

Vi lever i ett sånt stressat samhälle med ett medieflöde utan dess like. Det är svårt att få tiden att räcka till det är så mycket vi måste göra hela tiden. Email – Hemsidor – Facebook ingen är idag utan påverkan från den här stressen. Jag personligen känner att när detta får ta för mycket tid så kommer mitt liv med Herren att påverkas.

Är det någon mer som upplevt detta? Jag upplever att det är något speciellt i atmosfären ljust nu, ett mörker som utbreder sig som vill tynga ner oss och dra ner oss. Det är en kraft som vill stjäla det vittnesbörd vi fått i vårt innersta. Attackerna upplever jag nu kommer i våra tankeliv

1/Han attackerar det som har varit (DÅTID)
2/Han attackerar även det som är nu (IDENTITET OCH NUTID)
3/Han attackerar även det som kommer (HOPPET)

Ofta utför han dessa saker genom andra människor som inte är fasta i Herren. Ofta kommer attackerna genom tungan och bibeln varnar oss för den.

Jak 3:8 Men tungan kan ingen människa tämja, ostyrig och ond som den är och full av dödligt gift.9 Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbild. 10 Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder.

Tungan kan säga välsignelser
Tungan kan även tala förbannelser (ORM)

Allt det här har sin källa i vårt hjärta därifrån kommer det! (SYND)
Mat 12:33 Om ni förutsätter att trädet är bra, så är frukten bra, eller att trädet är dåligt, så är frukten dålig. Ty av frukten känner man trädet. 34 Huggormsyngel, hur skulle ni som är onda kunna tala något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen.

Du kommer att bli attackerad på de här 3 områdena jag tagit upp. Om vi förlorar den här kampen om vårt hjärta blir vi redskap för åklagaren och blir hans tunga. Kristus han som är vårt liv bor i oss är lösningen på problemet.

addiction-and-support

Rom 5:1 Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.2 Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. 3 Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod 4 tålamodet fasthet och fastheten hopp.5 Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss.

1/ Här ser du att vi förklaras rättfärdiga av Tro (DÅTID)
2/ Genom Kristus i dig (FRID) som är din nya identitet (NUTID)
3/ Hans härlighet är nu vårt hopp (FRAMTID)

Förra predikan jag höll kallade jag för ”Korset segerbaneret” och det är exakt det här det handlar om. Vår seger kommer inte genom vår egen ansträngning utan att Anden tar Jesu fullbordade verk och för in det i våra liv så att det blir en upplevd verklighet.

Ditt gamla liv i Adam: (KÖTTET)
Summan av dina gärningar (DÅTID) ger din identitet (NUTID)
Beroende på hur det ser ut värderar du sedan ditt hopp (FRAMTID)

När bibeln talar om frälsning så betyder ordet både att bli befriad men i ordet ligger även att bli helad. Även om Gud är mäktig att hela kroppsdelar så handlar frälsningen i huvudsak om människans helhet.

1 Tess 5:23 Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. 24 Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk.

Vad är det för verk han talar om? Jo upprättelsen i oss var och en helgelse innebär alltid att vi lämnar något och går in i något nytt. Det vi lämnar är ändå inget att ha nämligen det gamla livet i Adam. Vi fylls i stället av det nya livet som strömmar ut från Kristus i oss genom Anden.

Det liv som bara Gud har
Det liv som var (DÅTID)
Det som är (NUTID)
Det som kommer (HOPPET)

Kommer ni ihåg att jag i min förra predikan kallade detta eviga livet för Jesu seger?
Jesus har alltså segrat över ditt gamla liv med dess gärningar (DÅTID)
Jesus har segrat över din gamla identitet han är din identitet (NUTID)
Jesus har redan segrat över allt som kommer (HOPP)

The Accuser

Rom 8:33 Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. 34 Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss.35 Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? 36 Det står ju skrivet: För din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår.37 Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. 38 Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, 39 höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

Här ser vi återigen de här tre sakerna striden innehåller:
1/Anklaga = Dina gärningar (DÅTID)
2/Fördömer = Din personlighet (NUTID) Han är din nya identitet
3/Hoppet sviker oss aldrig (FRAMTID)

Djävulens plan och listiga anslag handlar alltså om att få dig ut ur Anden och Nåden tillbaka till Köttet. Den som är i köttet kan inte behaga Gud han blir fiende till Gud. Men han eller hon förstår det ofta inte själv. Hur skall vi veta det då?

Rom 8:5 De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden.

Rom 8:8 De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud.
Hur tänker då den köttsliga naturen eller den syndiga naturen? Jo att summan av mina gärningar är den jag är. Hon drivs av att uppehålla ett yttre sken ett eget sken om du så vill.

Hon jämför sig hela tiden med andra människor! Paulus sa att Korintierna var barn i Kristus där hade de olika grupper som höll på sin favoritpredikant.

1 Kor 3:1 Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor utan som till köttsliga människor, spädbarn i Kristus.

Då förstår vi snart att djävulens villoläror är konstruerade på ett sånt sätt att de vill fånga oss och hålla oss kvar i vår gamla natur. Om inte Anden får tag i oss och renar oss från vårt gamla tankesätt så hålls vi kvar…. Villolärorna är alltså så listigt konstruerade att de kommer att möta syndens problem med mänsklig visdoms lösning. (SAND)

1 Tess 2:3 Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. 4 Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan. 5 Vi har aldrig farit med smicker, det vet ni, eller under någon förevändning roffat åt oss något – Gud är vårt vittne. 6 Vi har inte heller strävat efter att bli ärade av människor, vare sig av er eller av andra.

När den äkta Aposteln Paulus kommer för att starta en församling gör han det genom att lägga en grund. Han gör det genom att predika evangelium om Jesus Kristus som är klippan. (MT 7) Alltså hans evangelium erbjuder lösningen på den synd som bor i oss genom att vi dör ner från vårt eget. Det sker genom omvändelse från vad bibeln kallar för döda gärningar som just har köttets drivkraft till grund.

När de falska budbärarna kommer för att starta församling gör de det utan att lägga någon grund först (SAND MT 7)

När den församlingen lämnade vägen som vi var med i visade Herren att man lämnade klippan och byggde en väg på blotta jorden. Andligen betyder detta att man förkastar hörnstenen och bygger utan den. En sådan församling har givetvis en mycket stor chans att växa sig stor för nu möter man människans behov men utan Anden. Eftersom Guds Ande aldrig går med på något sådant.

Så exakt det Paulus säger att han INTE GÖR – GÖR DE!
Bakom min predikan ligger – ingen fördold agenda!
Bakom min predikan vill jag inte vara människor till lags!
Jag smickrar aldrig någon!
Jag har inte spelat teater för att dölja min girighet
Jag har aldrig strävat efter att bli ärad av människor

Det som nu står uppräknat är exakt det som är gärningar i mörkret. Det falska evangeliet samlar alltså människor till ett hus byggt på sand. Det är totalt omöjligt att förena dessa två hus eller familjer.

Det är därför inte undra på varför huset på sand drar så många unga duktiga företagare och rika människor. Här får du höra smicker och att summan av dina gärningar verkligen är din identitet. Det här är exakt vad vi vill höra.

2 Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen.

Vet du med dig att Kristus som är ditt liv bor i dig? Vet du med dig att du börjar växa upp och bära frukt? Hur skall jag nu veta det?

Jo jag upplever att mitt liv är löst från:
Det som har varit (GÄRNINGAR)
Det som är nu (IDENTITET)(VÄRDE)
Det som kommer (HOPP)

Jag behöver inte hela tiden ha bekräftelse från människor, ord från någon ”smicker profet”.
Jag behöver inte hela tiden tala om gamla oförrätter.
Jag behöver inte upphöja mig och se ner på andra (LK 18:10-14)
Av samma princip fungerar förtal (JAK 3:8)

Jak 3:8 Men tungan kan ingen människa tämja, ostyrig och ond som den är och full av dödligt gift.(ORM) 9 Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbild. 10 Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder.

När man förtalar någon så gör man honom ”Lätt” i mina ögon och det innebär samtidigt att jag blir ”Tung”. Därför ryms detta också i ordet synd för jag ärar och upphöjer mig själv på en annans bekostnad som publikanen och fariseen.

FRANK MANGS

Jag hörde nyss en predikan med Frank Mangs som grep mig starkt den heter ”Avfällingen”
Sista mötet han hade innan kriget i hans hembygd var en ung man med i mötet. Han var frälst och han var döpt i vatten han kallades ut i krig. Han fick uppleva fasansfulla saker där så att han gick sönder till både kropp och själ. Han kom sedan hem efter kriget förvirrad och omtöcknad av allt han varit med om och drog till stan och söp sig full. Han kom i bråk där med en man och stack kniven i honom. Han kom i fängelse och försvann till Helsingfors tukthus. Frank fick då en kallelse att predika för fångarna där.

Fängelseprästen sa att det var en ung man som sitter med här i mötet dömd för mord som kommer från dina hemtrakter och han säger att han känner dig. Jag vill gärna träffa honom efter mötet sa jag till honom. När fångarna lämnade salen en bänkrad efter en annan så kom en fånge fram. Hans ansikte var full av tårar och hans hand skakade när jag tog honom i handen. Jag förstod då vem det var men jag sa inger bara: Gud välsigne dig! Så tog jag honom i famnen och då brast han i gråt! Vi stod där och höll om varandra och bad. Plötsligt så faller Guds Ande när vi beder och den här mannen som lutade sitt huvud mot min skuldra i tårar började prisa Gud i nya tungor.

______________________________________________________________

I människors ögon var han utan värde men i Guds ögon var han värdefull. Paulus var också en mördare men fick också nåd av Gud. Men det går inte att ljuga för Gud det måste givetvis handla om en äkta omvändelse.

parousia6

Obs! Predikan som Janne Ohlin höll på Parousia Missionsmötet 21/5-2017

 

 

 

 

 

This entry was posted in Different Stuff and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.