Vårt segerbaner är korset

Jag vill börja min predikan med en profetisk syn jag fick ta emot från Herren under ett bönemöte i Alafors 2009. Den står även nedskriven på hemsidan men jag upplever den väldigt aktuell idag för fienden attackerar idag församling efter församling. Herren visade mig att det är stora sprickor och öppningar i muren så fientliga soldater tränger in.

reformerspledgecontributors

The New Apostolic Reformation is an apostate Christian movement built upon a hyper-authorarian pyramid scheme structure. Each of these ministries has their own guru-like apostle that sits at the top of their ministry. But the whole movement, because of it’s affiliations, really reflects a much larger global pyramid structure much like the Catholic Church which is built upon a world-wide spread of archdiocese ministries. In other words, the larger structure, because of their affiliations and lines of authority, reflects many pyramids building up into a larger pyramid.

Muren är en profetisk bild på läran och urskiljningen, det är på muren väktarna står för att stöta i basunen när de ser fienden komma. Vi försöker att blåsa så starkt vi kan just nu för villfarelsens makt har ökat drastiskt den sista tiden. Vilket även en del av de bedjare vi känner upplevt i Anden.

Den här kvällen sitter vi alltså och ber över ett bibelsammanhang i 2 Kung 19 om Hiskia och kvarlevan i Israel. Elvor säger att hon upplever att det här har talat till henne den sista tiden.

2 Kung 19:4 Kanske skall HERREN din Gud, höra Rab-Sakes ord, som hans herre, kungen i Assyrien, har sänt för att håna den levande Guden, så att han straffar honom för dessa ord som HERREN din Gud, har hört. Bed en bön för den kvarleva som ännu finns.

Det är exakt vad vi får göra idag också Gud bevara en kvarleva idag åt ditt namn. Ett folk som ser och förstår vad Herren gör just nu. Ett folk som står fast man faller både till höger och vänster. Det är viktigt att vi förstår att Gud kommer att strida för den som håller fast vid hans vägar.

Elisa ber också en intressant bön för sin lärjunge: Att Herren skulle öppna hans ögon.
2 Kung 6:15 När gudsmannens tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut, se, då hade en här med hästar och vagnar omringat staden. Tjänaren sade till gudsmannen: “O, min herre, vad skall vi ta oss till?” 16 Han svarade: “Frukta inte! De som är med oss är fler än de som är med dem.” 17 Och Elisa bad: ” HERRE, öppna hans ögon, så att han ser.” Då öppnade HERREN tjänarens ögon, och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa.

2 Kung 19:34 Ty jag skall skydda och rädda denna stad för min och min tjänare Davids skull.” 35 Samma natt gick HERRENS ängel ut och slog 185.000 i assyriernas läger, och när man steg upp tidigt följande morgon, se, då låg där fullt av döda kroppar.

Gud stred alltså för Israel medan de låg och sov! Gud har även i denna tid en kvarleva av nåd för sin Sons skull Davids son. Han kommer att träda upp och strida för den också!

Jesaja profeterar vidare….
Jes 37:32 Ty från Jerusalem skall en kvarleva gå ut, de räddade från Sions berg. HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta.

Guds nitälskan och Guds kärlek skall alltså se till att det finns en kvarleva som han sparar för sig själv. Han gör det för sitt eget namns skull!

Rom 11:2 Gud har inte förskjutit sitt folk, som han tidigare har känt som sitt. Eller vet ni inte, vad Skriften säger där den talar om Elia, hur han vänder sig till Gud och anklagar Israel: 3 Herre, dina profeter har de dödat, och dina altaren har de rivit ner. Jag ensam är kvar, och mig vill de döda. 4 Men vad svarar Gud honom? Jag har lämnat kvar åt mig sjutusen män som inte har böjt knä för Baal. 5 På samma sätt finns det också i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd.

SYNEN OM BANERET

Det jag ser nu är ett baner ett sådant långsmalt banér som sitter på en stav som ryttare brukar ha jag tänkte på korståg med hästar. Själva flaggan hade en svart botten med ett tydligt vitt märke. Jag visste när jag såg märket att jag hade sett det förut. Men jag upplevde att det här tecknet inte var något positivt utan det hade med fiendens arméer att göra. Tecknet jag såg kallas för CHI – RHO korset.

chi rho

EXAKT SÅ HÄR SÅG DET UT

Jag hittade det ganska snart i Katolska Kyrkor men jag blev väldigt förvånad att finna det på Latter Rains egen hemsida. När jag började söka bakgrunden till detta kors så fann jag det tillsammans med kejsaren Konstantin av Rom.

LATTER RAINLATTER RAINS – CHI-RHO KORS

Latter Rain har en militant lära som kallas Joels Armé vilket är en total pervertering av skriften hämtad ur Joels boken. 1 2

År 312 så var Kejsar Konstantin i ett historiskt slag. Han ledde sin armé mot sin fiende Maxentius och slaget stod vid en bro utanför Rom. Den som van det här slaget skulle bli Kejsare över hela Romerska imperiet. Konstantin som var en hednisk soldyrkare började be till Gud om hjälp. Han fick nu se ett märkligt tecken uppenbara sig över solen och sedan orden ”genom detta tecken skall du övervinna”. Samma natt uppenbarade sig Jesus för honom I en dröm. Denne Jesus sa åt honom att märka alla sina soldaters utrustning med CHI-RHO tecknet.

ANKH

Ovan ser vi det “ockulta” ANKH – Korset som är en symbol på den gamla Egyptiska solguden. Jämför de här två korsen och tänk efter om inte solgudsdyrkaren Konstantins nya symbol CHI-RHO korset egentligen är samma sak. Det handlar alltså om den urgamla Babylonska Baal som nu återigen försöker infiltrera sig bland Guds folk. Carola Häggkvist bar denna symbol på armen under en Melodifestival.

Symboler 1 + 2

carola

Var nu detta bibelns Jesus som uppenbarat sig för Kejsaren Konstantin? Nej troligen inte utan snarare antikrists ande. Den gamla lögnen från Babylon med dess sköka alltså som hela tiden har försökt att göra om intet Guds plan. Konstantin börjar nu ”kristna” hela det romerska imperiet nu kommer hela det gamla Babylon in och blandas med kristendom. Nu uppstår alltså den Romersk Katolska Kyrkan och dess Påvedöme. Men vad var det nu för Jesus man tillbad?

Konstantin följde sin faders exempel och tidigare kejsares över Rom. Han var alltså en som tillbad solen och trodde på den Romerska solguden (APOLLO) Han trodde alltså att Solen var den synliga manifestationen av den osynlige ”Högsta Guden” som var ”Principen och Kraften” bakom universum. Det var denna Guden som var med de Romerska Kejsarna. Påvedömet är ju efterträdare till det Romerska Kejsarsystemet och Påven kallades liksom Kejsarna för ”Pontifex Maximus”

Så vi ser ganska tydligt här att Konstantin inte träffade den äkta Jesus utan samma ”Kristus” som New Age har. Alltså bara en opersonlig kraft som man säger är ”principen” bakom universum. Därför är det inte så märkligt att vi finner CHI – RHO korset på Latter Rains hemsida för de börjar ju finna varandra nu för båda 2 har i grunden tro på samma sak.

kenneth-hagin-sr

Hagin – Kenyons undervisning reducerar ju ner Jesus till att bli en opersonlig kraft som styr universum. Den kraften styrs av andliga lagar dessa lagar kallas för tro.

Vatikanens Jesus då? Det är när vi förstår den romerske solguden som vi förstår hemligheten med Eukaristin som är den Katolske Jesus. Som solen är en synlig manifestation av den osynlige Guden som bara är en ”Kraft och en Princip” som styr universum så är Eukaristin exakt samma sak.

monstrans-1

 

Eucharist

Katolska Kyrkan lär att ”Våfflan” bokstavligen är den synliga manifestationen av något osynligt. Ännu tydligare blir det att något är galet när vi ser alla solsymboler involverade i deras mässa. Det intressanta är att Kejsar Konstantin var soldyrkare så det var troligen inte den sanne Kristus som uppenbarade sig för honom utan Baal/Nimrod. Hela den här kulten involverades sedan I den Romersk Katolska Kyrkan. Man böjer alltså bokstavligen knä för Baal och genom tiderna har många äkta troende dödats av dem för att man inte gjort det.

adoration

Knäböjande vid tillbedjan av Eukaristin (Baal) (Se Solsymbolen)

Hesekiel fick se den här synen när Herren avslöjade vad som skedde bland Israels andliga ledare på den tiden. Skillnaden idag är att dyrkan av Baal är flyttad till Rom. Dit man nu vänder sig i stora skaror för att dyrka solguden bedragna av antikrists ande.

Hes 8:15 Han sade till mig: “Ser du detta, du människobarn? Men du skall få se ännu vidrigare avgudadyrkan än detta.” 16 Så förde han mig till den inre förgården till HERRENS hus. Och där, vid ingången till HERRENS tempel, mellan förhuset och altaret, stod omkring tjugofem män. De vände ryggen åt HERRENS tempel och ansiktet åt öster och tillbad solen i öster. 17 Han sade till mig: “Ser du detta, du människobarn? Är det inte nog för Juda hus att bedriva de vidrigheter de har bedrivit här, eftersom de också har fyllt landet med våld och ännu mer väckt min vrede? Se hur de sätter kvisten för näsan! 18 Därför skall jag också handla i vrede. Jag skall inte skona dem och inte ha något förbarmande. Även om de ropar högt i öronen på mig, skall jag ändå inte lyssna till dem.”

Gud kommer att handla precis på samma sätt med dem som gör sig ett med skökan från Babylon. Det här gör man inte ostraffat!

Upp 17:16 Och de tio hornen som du såg och vilddjuret, de kommer att hata skökan och göra henne utblottad och naken. De skall äta hennes kött och bränna upp henne i eld. 17 Ty Gud har ingett dem tanken att utföra hans plan och handla i en och samma avsikt och att ställa sin kungamakt i vilddjurets tjänst, till dess Guds ord går i uppfyllelse. 18 Och kvinnan som du såg är den stora staden, som regerar över kungarna på jorden.”

the whore

1 Kor 6:15 Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Skall jag ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej, naturligtvis inte! 16 Eller vet ni inte att den som förenar sig med en sköka är en kropp med henne? Det heter: De två skall bli ett kött. 17 Men den som är förenad med Herren är en ande med honom.

Gal 6:7 Faren icke vilse. Gud låter icke gäcka sig. Ty vad människan sår, det skall hon ock skörda. 8 Den som sår i sitt kötts åker, han skall av köttet skörda förgängelse, men den som sår i Andens åker, han skall av Anden skörda evigt liv.

Gud låter alltså ingen behandla honom med förakt utan att det blir konsekvenser. Hela vilddjurets armé kommer att vända sig mot den som gör sig ett med skökan. Det är exakt vad Jakob skriver i sitt brev med den som blir världens vän.

Jak 4:4 Ni trolösa, (SKÖKOR) vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. 5 Eller menar ni att det är tomma ord när Skriften säger: “Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i oss?” 6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Ordet för att Gud står emot här betyder exakt vad som står í Upp 17:16 Det betyder att ställa upp en armé i ordning mot. Jag har i Anden sett ett stort motstånd resas upp emot den kanske populäraste församlingen i vårt land. Jag råder er till att lyssna på den här predikan med Jerry Potter där han varnar för detta i den här predikan från 35:e minuten
Jerry Potter 96-07-23 Eftermiddag

När jag förberedde mig för att tala om den här profetiska varningen med baneret med Konstantins Kors på gick tankarna till Uppenbarelseboken 5.

Upp 6:1 Och jag såg när Lammet bröt det första av de sju sigillen, och jag hörde ett av de fyra väsendena säga med en röst som åskan: Kom! 2 Jag såg, och se: en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Åt honom gavs en segerkrans, och han drog ut som segerherre, för att segra.

  • Romerska generalernas hästar var alltid vita
  • Segerkransen är också en Romersk sed

Jag tror nämligen att detta symboliserar antikrists ande den andemakt som nu har ökat sitt inflytande I världen. Men vi skall inte böja knä för någon solgud även om han kallas för Jesus!

Vad har nu både Vatikanen och Latter Rain vidare gemensamt nu? Vad är det som gör att de finner varandra? Det är givetvis en andemakt bakom men det är mer. Det handlar om att vi skall ”göra om” samhället och ”Kristna det” det här kallas 7 Bergens mandat eller Dominionism eller Kingdom Now. Det var väl exakt vad Konstantin gjorde i Rom på 300 talet han försökte ”Kristna” kulturen. Det här är inget annat än Babylon! Det är precis vad Påven vill göra tillsammans med Latter Rain med Rick Warren i spetsen.

Rick Warrens Purpose drivna program är en fiende till alla som vill hålla fast vid den kristna grunden och den sunda läran. Han brukar förlöjliga dem som håller fast vid bibelns profetior om ändens tid.

Han vill samla alla liberala kyrkor och Evangelikaler tillsammans med Katoliker för att kunna sprida sitt egna evangelium om Riket genom att införa världsvida sociala och ekonomiska reformer. (7 BERGEN) I sin bok ”The Purpose Driven Life” upphöjer han många Katolska Mystiker och annat vars lära är exakt som Konstantins (MYSTIK)

outpouring

Älskade vänner hur i hela världen tror ni att det skall kunna komma väckelse i de kyrkor när man tar in dessa böcker som faktiskt hädar Anden. Sedan tror man att Gud skall svara på bön om väckelse när man i själva verket har blivit världens vän. Nej det blir en utgjutelse från en annan källa man får istället.

Jak 4:4 Ni trolösa, (SKÖKOR = GÖRA SIG ETT MED) vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. 5 Eller menar ni att det är tomma ord när Skriften säger: “Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i oss? 6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Anden bli alltså bedrövad och håller tillbaka välsignelsen från Gud (NÅDEN) när vi tar till oss det här falska evangeliet som hans fiende står bakom. En vi känner berättar att han var på ett vanligt möte i en kyrka då man plötsligt sätter upp en databild på hur vi skall inta de 7 bergen. Han upplever en sån bedrövelse i Anden i det mötet. Det är ju inte undra på för den läran är ju synd.

Kommer ni ihåg att förra gången visade jag er att i ordet synd som bor i oss finns just begreppet: Att göra oss oberoende av Gud. Det här är exakt vad Rick Warren och läran om de 7 bergen handlar om.

rick-warren-and-barack-obama (1)

I ett forum för Religion, Politik 2005 ger Rick Warren sin syn på den protestantiska reformationen och behovet att införa en andra reformation som skall vara ledd av Purpose – Driven Church movement. Han säger där: Den protestantiska reformationen var ett stort misstag för det handlade där om olika läror.

JANNE: Fel fel fel Rick Warren!  Reformationen handlade om att folk drog sig ut ur Babylon och tillbedjan av solguden Baal vid mässan.

Rick Warren: Den andra reformationen skall samla Evangelikaler tillsammans med Romerska Katoliker in under det Purpose Drivna tältet. Han kallar detta för en Majoritet och menar att det kommer att bli en stor kraft som skall förändra världen. Den första reformationen handlade om vad vi tror. Men den nästa skall handla om vad vi gör!

Rick Warren: Jag upplever att alla dessa folk är syskon i Guds familj eller Guds hus (BETEL) Jag skall nu bygga broar med den Ortodoxa Kyrkan, och med den Romersk Katolska Kyrkan, och med den Anglikanska Kyrkan, and säga: Vi kan nu tillsammans utföra det vi aldrig har kunnat göra ensamma!

JANNE: För det första till Guds hus leder en smal väg. Men till det här huset leder en bred väg. Jakob visste vägen som ledde in i Guds hus. (1 MOS 35:1-5) Gör er av med avgudarna! Han hade ju själv sett Herrens ansikte vid Peniel. Det hade gett honom Guds fruktan. Nu skulle han undervisa folket hur man fick Gud närvaro med sig när man vandrade.

1 Mos 35:1 Gud sade till Jakob: Gå upp till Betel och stanna där och res ett altare åt den Gud som uppenbarade sig för dig, när du flydde för din bror Esau.2 Då sade Jakob till sitt husfolk och till alla som var med honom: Gör er av med de främmande gudar som ni har hos er, rena er och byt kläder 3 och låt oss dra upp till Betel. Där skall jag resa ett altare åt den Gud som svarade mig när jag var i nöd och som var med mig på den väg jag gick. 4 Och de gav Jakob alla de främmande gudar som de hade hos sig och alla sina örringar, och Jakob grävde ner allt detta under terebinten vid Sikem.5 Sedan bröt de upp, och en förskräckelse från Gud kom över städerna runt omkring, så att man inte förföljde Jakobs söner.

jakob

Altaret är en bild på Golgata kors men det är också en bild på den stegen han såg i drömmen. Han såg Herren och Änglar mellan himlen och jorden. Så Betel (GUDS HUS) är den plats där löftena blir en verklighet i ditt liv men det är en smal väg dit där vi måste lära oss bli beroende av honom.

Jag tror ingen kommer in genom dörren till hans hus som inte gått den här vägen. När bibeln talar om att Gud har i sitt hus BETEL (FÖRSAMLINGEN) satt – Så måste dessa först ha vandrat in på denna vägen.

1 Kor 12:28 Gud har i sin församling (HUS) för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål.

Ef 4:11 Och han gav några till (SITT HUS) apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare.

bb

LATTER RAIN PREDIKANTER PÅ BESÖK I NYA BABYLON

Rick Warren: Vi kan nu tillsammans utföra det vi aldrig har kunnat göra ensamma! (BABYLON)

JANNE: Ja ni hör ju själva ropet från det gamla Babylon
1 Mos 11:4 Och de sade: Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.

itisdone

En del har frågat oss hur skall vi kunna rädda folk som sitter fast i Babylon? Jo genom att predika korset.

Jer 50:2 Förkunna bland hednafolken, ge det till känna, res upp ett baner (NIS) kungör och dölj det inte. Säg: Babel är intaget, Bel har kommit på skam, Merodak är krossad. Dess avgudabilder har kommit på skam, dess avgudar är krossade.

PARAFRAS och ANDEMENING: Gör detta känt och förklara dess betydelse bland hedningarna. Upphöj segerbaneret (KORSET) och förklara vad segern innebär. Låt inte dess segerkraft döljas, för alla Satans demoniska läror är besegrade av Jesus på korset.

Det här är exakt vad Paulus nu predikar för hednaförsamlingen i Korint
1 Kor 1:17 Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, (SMICKER) så att Kristi kors inte förlorar sin kraft.

Här ser vi att det som berövar församlingen dess kraft är när vår egen visdom tar över. Det är här Satan försöker snärja oss, hans plan är ju att neutralisera församlingens kraft. Ju mer vi börjar se på oss själva som goda ju mindre behövs ju korset.

VI SKALL ALLTSÅ LYFTA UPP VÅRT SEGERBANER

1 Joh 5:4 Ty allt som är fött av Gud (INSPIRERAT AV ANDE) besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. 5 Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?

Det är när vi börjar ersätta korsets väg med vår egen väg som “Guds kraft” och “Jesu seger” förlorar sin kraft att förvandla liv. Vi sänker då bokstavligen segerbaneret vi behöver alltså hjälpas åt att lyfta upp segerbaneret.

Joh 3:14 Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen bli upphöjd (KORSET) 15 för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. (JESU SEGER) 16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. (JESU SEGER)

Jesus sa ju att som Mose upphöjde kopparormen i öknen så måste människosonen bli upphöjd. Det hebreiska ordet för den stång Mose upphöjde ormen på är NIS (BANER)

4 Mos 21:5 Och folket talade mot Gud och mot Mose och sade: Varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten, och vår själ avskyr den eländiga mat vi får! 6 Då sände HERREN giftiga ormar bland folket, och de bet folket och många i Israel dog. 7 Då kom folket till Mose och sade: Vi har syndat genom att vi talade mot HERREN och mot dig. Bed till HERREN att han tar bort dessa ormar från oss. Och Mose bad för folket. 8 HERREN sade till Mose: Gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den skall leva.9 Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. (NIS) Om någon blev biten av en orm, fäste han blicken (NABAT) på kopparormen och fick leva. (JESU SEGER)

Vad var det vi sa nu igen? Evigt liv i Joh 3:14-16 var ”Jesus seger” Det står inte att Herren tog bort ormarna för de symboliserar mörkrets makt. Men ”Jesus har vunnit seger” över dem.  (Kol 2:15)

Ordet för att SE (NABAT) är intressant
1/ Att stirra mycket intensivt upp för hjälp och beroende (Jes 22:8 + 11)
2/ Att se upp för att se ett värde (1 Sam 16:7)(1 Petr 1:18-19)

Det är exakt det här jag tror Paulus menar i 2 Kor 4

Satan har genom en falsk undervisning om vad Andlig krigföring egentligen är lyckats förblinda mångas ögon. Den falska krigföring som lärs ut idag är ofta inte alls knutet till Korset därför har också Kristi Kors förlorat sin kraft. Om inte vi lyckas öppna människors ögon för att förstå de här två punkterna i Kristi Kors är det ingen Andlig krigföring.

Lägg märke till att LAODICEAS blindhet är exakt motsatsen till ordet SE -NABAT.
Jesus sa att vi skulle ta vårt kors på oss varje dag och följa honom. Det hade ju varit ganska onödigt om vi inte hade någon synd eller hur? Men Anden tar korsets fullbordade kraft och gör vår gamla människa overksam (ROM 8:13 – LÄGG MÄRKE TILL HUR ANDEN VERKAR) Vandra i Ande

Jehovah Nissi – Herren vårt segerbanér

Ett av Guds namn är Jehova Nissi och det betyder just: Herren vårt segerbaner!
Vi hittar det i sammanhanget 2 Mos 17:8-15

2 Mos 17:8 Sedan kom Amalek och stred mot Israel i Refidim. 9 Då sade Mose till Josua: Välj ut manskap åt oss och drag ut i strid mot Amalek. I morgon skall jag ställa mig överst på höjden med Guds stav i handen.10 Josua gjorde som Mose hade sagt till honom och stred mot Amalek. Men Mose, Aron och Hur steg upp överst på höjden.11 Och så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget, men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget.12 När Moses händer blev tunga tog de därför en sten och lade under honom, och han satte sig på den. Sedan stödde Aron och Hur hans händer, en på var sida. Så hölls hans händer stadiga till dess solen gick ner.13 Och Josua besegrade Amalek och hans folk med svärd.14 HERREN sade till Mose: Skriv upp detta i boken, så att ni inte glömmer det, och inpränta det hos Josua, ty jag skall utplåna minnet av Amalek så grundligt att det inte finns mer under himlen. 15 Och Mose byggde ett altare och gav det namnet HERREN mitt baner. (JHWH NISSI)

Altaret på hebreiska: ”Platsen där djuret slaktades” (Vid dörren till Eden + Vid dörren i Egypten) Här knyts alltså altaret ihop med en person vars namn är ”Herren vårt Segerbanner

Det här är alltså samma bild som Joh 3:14-16 och 5 Mos 21:5 Budskapet där var ju att Mose lyfte upp baneret och alla som såg det fick uppleva seger över ormgiftet. Här är en bild på församlingens seger över ormen igen. När Mose höll upp staven stred Josua (JESUS) och hans folk och vann seger. När Mose händer tröttnade och sjönk ner rådde fienden.

Att upphöja korset är alltså hemligheten till seger och det är sann andlig krigföring om vi jämför med 5 Mos 21:5 ser vi att: När korset höjs upp av Mose så:
1/ Att stirra mycket intensivt upp för hjälp och beroende (Jes 22:8 + 11)
2/ Att se upp till något och se värdet (1 Sam 16:7)(1 Petr 1:18-19)

När korset sjunker ner och Mose händer blir trötta så:
1/ Leder det till oberoende av hjälp
2/ Leder till att vi inte längre ser upp till det och förstår dess värde

Vi behöver alltså hjälpas åt var och en för att upphöja korset i församlingen.
Här är det Aron och Hur som lägger en sten under Mose och hjälper till att upphöja Korset. Jesus (JOSUA) strider själv och besegrar fienden. Människan har alltså ingen som helst del i frälsningen

Mose håller bara upp korset
Han sätter sig och vilar på en sten (LEVANDE)
Aron och Hur hjälper bara Mose i uppdraget att hålla upp Korset.
Jesus strider själv mot fienden
Efter den här segern bygger alltså Mose altaret och kallar det: Jehova Nissi!
Herren vårt Segerbaner

JESU NAMN

Det här ger oss faktiskt en riktig tankeställare för det beskriver vad det är att komma i någons namn. Jesus kom i sin faders namn och det innebär att allt som han värderar högt måste Jesus stå för och också värdera högt. Vi ser att nästan alla förebilder i GT är förknippat med korset på ett eller annat sätt. Så att komma i Jesu namn är att representera det Gud värderar högt.

I Ändens tid står det att många skall komma i hans namn MT 24:5 Men de representerar tydligen inte det Gud värderar högt. Det står faktiskt varningar för den som missbrukar Herrens namn. Jag tror att det här också har med ”Förödelsens styggelse” att göra låt oss titta lite mer på detta.

Mat 24:15 När ni då ser ‘förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats den som läser detta bör noga lägga märke till det.

2 Mos 20:7 Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.

2 Mos 20:7 Thou shalt not take the name of the LORD thy God in vain for the LORD will not hold him guiltless that taketh his name in vain.

Parafraserat: Du skall inte lyfta upp Herrens din Guds namn och auktoriteten det namnet har till något som har med avgudar att göra som är falskt och som orsakar katastrof och ödeläggelse. Den kommer att huggas bort som lyfter upp mitt namn till något som orsakar katastrof och ödeläggelse och det som bryter ner.

Det är exakt härifrån Paulus tar dessa ord:
2 Kor 10:8 Ja, även om jag skulle berömma mig ännu mer av den makt som Herren har gett oss för att bygga upp och inte för att bryta ner er, så skulle jag inte behöva skämmas.

parousia6     Janne Ohlin / Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.