Lyktan och ljuset

Glasses on Open Bible

2 Tim 3:8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa män emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet. 9 Men de kommer inte längre att ha någon framgång. Deras galenskap skall bli uppenbar för alla, liksom fallet blev med Jannes och Jambres.

Lägg märke till hur kapitlet börjar….
2 Tim 3:1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider.2 Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa

1/ Svåra Tider = GK: Tömmas på Kraft /Som Grenarna som ej förblir i  vinträdet Joh 15
2/ Älska sig själva (MÄNNISKAN I CENTRUM)
3/ Olydiga mot sina föräldrar (INTRESSANT)

Lägg märke till det här han talar om gäller Kristenheten

EF 5:11 Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället. 12 Vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. 13 Men allt kommer i dagen, när det uppenbaras av ljuset, 14 ty allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: “Vakna upp, du som sover, och stå upp från de döda, så skall Kristus lysa över dig.” 15 Se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor utan som visa.

EF 5:13 (PARAFRAS) Men allt som överbevisas och görs tydligt att det är fel sker genom att ljuset från lampan lyser på det. För allt som görs tydligt genom att lampan lyser på det är ljus.

Sov inte!
Kungen skall lysa fram
Vi skall leva som visa

Hur lever då en vis? Jo i ordspråksboken hittar vi barnuppfostran, föräldrar som undervisar sitt barn. Jag tror att Paulus term “olydiga mot sina föräldrar” handlar just om det. Den som inte är lydig mot sina “föräldrar” är inte vis. Vi har ju en treenighet i himlen där Anden ibland på hebreiska ibland framställs som feminin även av Paulus.

Då kan vi förstå ordet “född av Anden” bättre tex. Här talar Paulus om Andliga barn.

Gal 4:26 Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder. 27 Det står skrivet: Gläd dig, du ofruktsamma, du som inte föder barn, jubla högt, du som inte känner födslovånda, ty den ensamma har många barn, fler än den som har en man. 28 Ni, bröder, är löftets barn liksom Isak. 29 Och som det var då, att han som var född efter naturens ordning förföljde den som var född i kraft av Anden, så är det också nu. 30 Men vad säger Skriften: Driv ut slavinnan och hennes son. Ty hennes son skall inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. 31 Alltså, bröder, är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun.

Jes 66:9 Skulle jag öppna moderlivet, men inte ge kraft att föda? säger HERREN. Eller skulle jag ge kraft att föda, men sedan hålla fostret tillbaka? säger din Gud. 10 Gläd er med Jerusalem, fröjda er med henne, alla ni som har henne kär. Jubla högt med henne, alla ni som har sörjt över henne. 11 Ty ni skall få dia er mätta vid hennes trösterika bröst, ni skall suga och njuta av hennes härlighets rikedom. (ANDENS UNDERVISNING) 12 Ty så säger HERREN: Se, jag leder frid till henne som en flod och folkens rikedomar som en översvämmande älv. Ni skall få dia och bli burna på höften och få sitta i knäet och bli smekta. 13 Som en mor tröstar sin son, skall jag trösta er. Ja, i Jerusalem skall ni bli tröstade. (ANDEN KALLAS ÄVEN TRÖSTAREN)

Bilden haltar lite för det går ju inte att dela upp treeningheten för de är ett. Men det hebreiska tankesättet är intressant för då kan vi förstå Paulus bättre. När han talar om att växa upp i Kristus så talar han om barnuppfostran och det är just denna bild. Ordet och Anden och det som lyser fram är ljuset själv Jesus Kristus. Det är Guds plan från begynnelsen att uppenbara Sonen för oss.

Ord 6:20 Min son, bevara din fars bud och förkasta inte din mors undervisning.21 Ha dem alltid bundna vid ditt hjärta, fäst dem omkring din hals. 22 Låt dem leda dig när du går, vaka över dig när du ligger och tala till dig när du vaknar.23 Ty budet är en lykta och undervisningen ett ljus, förmanande (ÖVERBEVISANDE) tillrättavisning (TUKTAN – BARNUPPFOSTRAN) är en livets väg.

1/ Ditt hjärtas skatt
2/ Det skall vara din prydnad (SKÄMS EJ)

Din fars bud och din mors undervisning skall då:
1/ Leda dig när du går
2/ Det skall guida dig när du sover (DRÖMMAR)
3/ När du vaknar skall det tala till dig

Dina föräldrar vill alltså att det skall gå dig väl och att du skall bli vis. I slutet av vägen väntar ett härligt arv på dig nämligen det eviga livet tillsammans  med Jesus. Vi kan förstå att det är den “smala vägen” han talar om. Att vara olydig mot föräldrarna är att vandra på “den breda vägen”

När ordspråksboken tar Visdomen från Gud så skall den vägen rädda oss från “En ond Kvinna” – Det symboliserar “onda andar” och “mörkrets makt” att bedra.

Lägg märke till att kvinnan har en väg och att kvinnan har ett hus om du nu vill studera vidare. Jämför sedan med Mt 7 bred väg och huset på sand som rasar när floden kommer (Antikrists framträdande?)

Ord 6:24 De skall bevara dig för onda kvinnor, för den främmande kvinnans smicker.
Ord 7:5 De skall bevara dig för den främmande kvinnan, för din nästas hustru som talar hala ord.
Ord 5:3 Av honung dryper en trolös kvinnas läppar, halare än olja är hennes mun.

Huset hon bor i kan kallas “tankebyggnader” av demoniskt listigt sammansatta läror för att dra dig in på en väg och in i sitt hus. Där dricker man tydligen mycket, även detta är viktigt för den du dricker och äter med gör du dig ett med i hebreiskt tänkande.

Pro 23:25 Låt din far och mor vara glada, må hon som fött dig kunna fröjda sig. (BEDRÖVA INTE ANDEN) 26 Min son, ge mig ditt hjärta och låt mina vägar behaga dig. 27 Ty skökan är en djup grop, den okända kvinnan en trång brunn.  28 Ja, som en rövare ligger hon på lur, hon förökar de trolösas skara bland människorna. 29 Vem ropar “ack”, vem ropar “ve”? Vem vållar kiv, vem klagar? Vem har sår utan orsak? Vem har dimmiga ögon? (HEB: VAR ÄR RÖDA ÖGON?) 30 De som stannar länge vid vinet, de som går för att pröva kryddat vin.  31 Se inte på vinet att det är så rött, att det ger sådan glans i bägaren och rinner ner så lätt. 32 Till slut biter det som en orm, och stinger som en giftorm. 33 Dina ögon får då se konstiga syner, och ditt hjärta talar galenskaper.

1 Kor 6:15 Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Skall jag ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej, naturligtvis inte! 16 Eller vet ni inte att den som förenar sig med en sköka är en kropp med henne? Det heter: De två skall bli ett kött. 17 Men den som är förenad med Herren är en ande med honom.

I Anden har Herren visat oss att den moderna församlingen med dess unga ledare har förkastat visdomen från Gud. Man är på väg på den “breda vägen” in i “skökans hus” som består av tankebyggnader. Där dricker man sig “druckna”. De har ingen aning om att floden är på väg och det huset kommer inte hålla. Se min varning till Guds folk i predikan jag höll i Parousia Mission 26/3 – 2017

parousia6

JANNE OHLIN / GÖTEBORG

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.